ÖZEL AMAÇLI GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONLARI
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
   
9905.00.00.00.00 Yerleşim yerini nakleden gerçek kişilere ait şahsi eşya  
   
99.19 Diğerleri:
9919.00.00.00.11  - Evlilik nedeniyle serbest dolaşıma giren eşya  
9919.00.00.00.12  - Miras yoluyla intikal eden eşya
9919.00.00.00.13  - Öğrenim amacıyla gelen öğrencilere ait eğitim malzemeleri ve ev eşyası  
9919.00.00.00.14  - Ölü ihtiva eden tabutlar, ölülere ait kül ihtiva eden kaplar ve dekoratif cenaze eşyası 
9919.00.00.00.15  - Kamu kurumları, hayır veya insani yardım kuruluşları tarafından getirilen eşya 
9919.00.00.00.16  - Malül, sakatlar ve diğer engellilerin kullanımına mahsus eşya
9919.00.00.00.17  - Kriz hallerinde zarar görenlere gönderilen eşya  
9919.00.00.00.18  - Kişisel eşya, yolcu beraberi eşya
9919.00.00.00.19  - Diğerleri  
   
99.30 Deniz ve hava taşıtlarına verilen eşya:
9930.24.00.00.00  - 1 ila 24. fasıllardaki eşya
9930.99.00.00.00  - Diğerleri (27. Fasıl hariç)
   
99.31 Açık denizde bulunan yapılardaki mürettebata veya yapılardaki motor, makine, cihaz gibi 
  ekipmanın çalışması için verilen eşya: 
9931.24.00.00.00  - 1 ila 24. fasıllardaki eşya
9931.99.00.00.00  - Diğerleri (27. Fasıl hariç)