POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
97.01 Tamamen elle yapılmış yağlı boya, karakalem ve pastel resimler     
  (49.06 pozisyonundaki çizimler ve elle boyanmış veya elle dekore     
  edilmiş fabrikasyon ürünler hariç); kolajlar (yapıştırma resimler)    
  ve benzeri dekoratif plakalar    
9701.10.00.00.00  - Yağlı boya, karakalem ve pastel resimler - Muaf
9701.90  - Diğerleri:    
9701.90.00.10.00  - - Çiçekler, çiçek goncaları ve tomurcuklar ile yapraklı dallar, ince dallar    
        ve bitkilerin diğer parçaları, otlar, yosunlar ve dikenlerden yapılmış    
        olanlar - 25
9701.90.00.20.00  - - Plastik maddelerden yapılmış olanlar - 150
9701.90.00.30.00  - - Ahşaptan yapılmış olanlar - 70
9701.90.00.40.00  - - Tabii mantardan yapılmış olanlar - 50
9701.90.00.50.00  - - Baskı yapılmış resim veya dekoratif motiflerle süslenmiş olanlar - 60
9701.90.00.60.00  - - Mensucattan yapılmış olanlar - 100
9701.90.00.70.00  - - Adi metallerden yapılmış olanlar - 100
9701.90.00.90.00  - - Diğerleri - 150
       
9702.00.00.00.00 Orijinal gravürler, estamplar ve litoğrafyalar - Muaf
       
9703.00.00.00.00 Heykel veya yontu sanatının orijinal eserleri (yapıldığı madde ne    
  olursa olsun) - Muaf
       
9704.00.00.00.00 Kullanılmış veya kullanılmamış posta pulları, damga ve 'harç     
  pulları, matbu posta pulu veya posta pulu yerine geçen damga    
   taşıyan zarflar ve benzerleri (4907 pozisyonunda yer alanlar hariç) - Muaf
       
9705.00.00.00.00 Zooloji, botanik, mineroloji, anatomiye ait veya tarihi, arkeolojik,    
  paleontolojik, etnoğrafik veya nümizmatik bir değeri bulunan    
  kolleksiyon ve örnekler - Muaf
       
9706.00.00.00.00 Eskiliği yüzyılı aşan antika eşya - Muaf