POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
[95.01]      
       
[95.02]      
       
9503.00  Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri    
   tekerlekli oyuncaklar; oyuncak bebekler için arabalar;oyuncak bebekler;    
  diğer oyuncaklar; küçültülmüş (scale) modeller ve benzeri eğlencelik    
  modeller( hareketli olsun olmasın );her türlü bilmeceler (puzzle):    
   - Üç tekerlekli bisikletler, skuturlar, pedallı arabalar ve benzeri    
      tekerlekli oyuncaklar; oyuncak bebekler için arabalar:    
9503.00.10.11.00   - - Oyuncak bebekler için arabalar  - 100
9503.00.10.12.00   - - Üç tekerlekli bisikletler  - 50
9503.00.10.19.00   - - Diğerleri  - 100
   -Sadece insan şeklinde yapma bebekler (bunların aksam, parça ve     
    aksesuarları dahil) :    
9503.00.21.00.00  - - Oyuncak bebekler  - 100
9503.00.29.00.00  - - Aksam, parça ve aksesuarlar  - 100
9503.00.30.00.00  -Elektrikli trenler (rayları, işaretleri ve diğer aksesuarı dahil);birleştirilecek  
   türden küçültülmüş modeller   - 100
   - Diğer yapı setleri ve yapı oyuncakları:    
9503.00.35.00.00  - - Plastik maddelerden olanlar - 100
9503.00.39.00.00  - - Diğer maddelerden olanlar - 100
   - Hayvanları ve insan dışı yaratıkları tasvir eden oyuncaklar:    
9503.00.41.00.00  - - İçleri doldurulmuş olanlar - 100
9503.00.49.00.00  - - Diğerleri - 100
9503.00.55.00.00  - Oyuncak müzik alet ve cihazları - 100
   - Bilmeceler:    
9503.00.61.00.00  - - Ahşap olanlar - 100
9503.00.69.00.00  - - Diğerleri - 100
9503.00.70.00.00  - Diğer oyuncaklar (takım veya set halinde olanlar) - 100
   - Diğer oyuncak ve modeller (motorlu olanlar):    
9503.00.75.00.00  - - Plastik maddelerden olanlar - 100
9503.00.79.00.00  - - Diğer maddelerden olanlar - 100
   - Diğerleri:    
9503.00.81.00.00  - - Oyuncak silahlar - 100
9503.00.85.00.00  - -  Kalıplanarak elde edilen minyatür metal modeller - 100
   - - Diğerleri :    
9503.00.95.00.00  - - - Plastik maddelerden olanlar  - 100
9503.00.99.00.00  - - - Diğerleri - 100
       
95.04 Video oyun konsolları ve makinaları, eğlence merkezleri için oyun eşyası,     
  tilt makinası, bilardo, kumarhane oyunları için özel masalar, salon veya     
  masa oyunları ve otomatik bowling oyun ekipmanları dahil:    
9504.20  - Her çeşit bilardo eşyası ve aksesuarı:    
9504.20.00.10.00   - - Bilardo tebeşirleri - 60
9504.20.00.90.00   - - Diğerleri - 100
       
9504.30  - Madeni para, banknot (kağıt para), banka kartları,jeton veya benzeri     
     ödeme araçları ile çalışan diğer oyunlar (otomatik bowling     
     oyunu hariç):    
9504.30.10.00.00  - - Ekranlı olanlar    Adet 100
9504.30.20.00.00  - - Diğer oyunlar    Adet 100
9504.30.90.00.00  - -  Aksam ve parçalar - 100
9504.40.00.00.00  - Oyun kağıtları - 100
9504.50.00.00.00  - Video oyun konsolları ve makineleri (9504.30 alt pozisyonundakiler hariç) - 100
9504.90  - Diğerleri:    
9504.90.10.00.00  - - Takım halinde elektrikli yarış arabaları (yarış oyunları özelliğine sahip    
        olanlar) - 100
9504.90.80.00.00  - - Diğerleri - 100
       
95.05 Bayram, karnaval veya diğer eğlenceler için eşya (sihirbazlık    
  eşyası veya sürpriz eşyası dahil):    
9505.10  - Noel eğlenceleri için eşya:    
9505.10.10.00.00  - - Camdan olanlar - 100
9505.10.90.00.00  - - Diğer maddelerden olanlar - 100
9505.90.00.00.00  - Diğerleri - 100
       
95.06 Bu fasılın diğer pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan    
  kültür fizik, jimnastik, atletizm ve diğer sporlara (masa tenisi dahil)    
  veya açık hava oyunlarına mahsus eşya ve malzeme; yüzme ha -    
  vuzları ve küçük oyun havuzları:    
   - Kar kayakları ve kar kayağı yapmaya mahsus diğer malzemeler:    
9506.11  - - Kayaklar:    
9506.11.10.00.00  - - - Uzun mesafe kayağı  Çift 40
   - - - Yokuş aşağı iniş için kayaklar    
9506.11.21.00.00  - - - - Tek kayaklar ve snowboard'lar Adet 40
9506.11.29.00.00  - - - - Diğerleri  Çift 40
9506.11.80.00.00  - - - Diğer kayaklar  Çift 40
9506.12.00.00.00  - - Kayak bağlayıcıları - 40
9506.19.00.00.00  - - Diğerleri - 40
   - Su kayakları, sörf tahtaları, rüzgar sörfleri ve su sporları yapmak    
      için diğer malzeme:    
9506.21.00.00.00  - - Rüzgar sörfleri - 40
9506.29.00.00.00  - - Diğerleri - 40
   - Golf sopaları ve golf oyunlarına mahsus diğer malzeme:    
9506.31.00.00.00  - - Sopalar (komple)    Adet 40
9506.32.00.00.00  - - Toplar    Adet 40
9506.39  - - Diğerleri:    
9506.39.10.00.00  - - - Sopaların aksam ve parçaları - 40
9506.39.90.00.00  - - - Diğerleri - 40
9506.40.00.00.00  - Masa tenisi için eşya ve malzeme - 40
   - Tenis, badminton veya benzeri sporlar için raketler (fileli olsun     
      olmasın):    
9506.51.00.00.00  - - Tenis raketleri (fileli olsun olmasın) - 40
9506.59.00.00.00  - - Diğerleri - 40
   - Küçük ve büyük toplar (golf ve masa tenis topları hariç):    
9506.61.00.00.00  - - Tenis topları - 40
9506.62.00.00.00  - - Şişirilebilen toplar - 40
9506.69  - - Diğerleri:    
9506.69.10.00.00  - - - Kriket ve polo topları - 40
9506.69.90.00.00  - - - Diğerleri - 40
9506.70  - Buz patenleri ve tekerlekli patenler (paten takılmış botlar dahil):    
9506.70.10.00.00  - - Buz patenleri  Çift 40
9506.70.30.00.00  - - Tekerlekli patenler  Çift 40
9506.70.90.00.00  - - Aksam, parça ve aksesuar - 40
   - Diğerleri:    
9506.91  - - Kültür-fizik, jimnastik veya atletizm eşya ve malzemesi    
9506.91.10.00.00  - - - Güç ayarlama mekanizmalı egzersiz aletleri - 40
9506.91.90.00.00  - - - Diğerleri - 40
9506.99  - - Diğerleri:    
9506.99.10.00.00  - - - Kriket veya polo malzemesi (toplar hariç) - 40
   - - - Diğerleri:    
9506.99.90.10.00  - - - - Spor yapmada kullanılan bacak koruyucular, tozluklar, dolaklar ve    
            benzerleri - 100
9506.99.90.90.00  - - - - Diğerleri - 40
       
95.07 Oltayla balık avlamaya mahsus olta kamışları, olta iğneleri ve     
  diğer balık takımları; balık yakalamaya mahsus el kepçeleri,     
  kelebek ağları ve benzeri diğer ağlar; kuş avcılığına mahsus     
  yapma kuşlar (92.08 veya 97.05 pozisyonundakiler hariç) ve benze-    
  ri avcılık ve atıcılık levazımatı:    
9507.10.00.00.00  - Olta değnekleri - 40
9507.20  - Olta iğneleri (misina takılı olsun olmasın):    
9507.20.10.00.00  - - Olta iğneleri (misina takılmamış) - 40
9507.20.90.00.00  - - Diğerleri - 40
9507.30.00.00.00  - Olta makaraları - 40
9507.90.00.00.00  - Diğerleri - 40
       
95.08 Atlı karıncalar, salıncaklar, atış standları ve diğer fuar ve panayır    
  eğlencelerine mahsus eşya; gezici sirkler ve gezici hayvan sergileri;    
  gezici tiyatrolar    
9508.10.00.00.00  - Gezici sirkler ve gezici hayvan sergileri - 50
9508.90.00.00.00  - Diğerleri - 50