POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
94.01 Oturmaya mahsus mobilyalar ( 94.02 pozisyonundakiler hariç)    
  (yatak haline getirilebilir türden olsun olmasın) ve bunların aksam    
  ve parçaları:    
9401.10  - Hava taşıtlarında kullanılan türden oturmaya mahsus mobilyalar:    
9401.10.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (deriyle     
        kaplanmamış)  - 100
9401.10.00.90.00  - - Diğerleri - 100
9401.20.00.00.00  - Motorlu taşıtlarda kullanılan türden oturmaya mahsus mobilyalar - 100
9401.30  - Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve     
      sandalyeler:    
9401.30.00.00.11  - - Ahşap koltuk ve sandalyeler - 100
9401.30.00.00.12  - - Adi metallerden koltuk ve sandalyeler - 100
9401.30.00.00.19  - - Diğer maddelerden koltuk ve sandalyeler - 100
9401.40.00.00.00  - Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp     
     veya bahçede kullanılanlar hariç) - 100
   - Roten kamışı, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri     
      maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar:    
9401.51.00.00.00  - - Bambu veya hintkamışından - 100
9401.59.00.00.00  - - Diğerleri  - 100
   - Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar:    
9401.61.00.00.00  - - İçleri doldurulmuş, kaplanmış  olanlar - 100
9401.69.00.00.00  - - Diğerleri - 100
   - Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar:    
9401.71.00.00.00  - - İçleri doldurulmuş, kaplanmış  olanlar - 100
9401.79.00.00.00  - - Diğerleri - 100
9401.80.00.00.00  - Oturmaya mahsus diğer mobilyalar - 100
9401.90  - Aksam ve parçalar:    
9401.90.10.00.00  - - Hava taşıtlarında kullanılan türden oturmaya mahsus mobilyalara     
        ait olanlar - 100
   - - Diğerleri :    
9401.90.30.00.00  - - - Ahşap olanlar - 100
   - - - Diğerleri    
9401.90.80.00.11  - - - - Kara nakil vasıtalarında kullanılan türde oturmaya mahsus mobilya-    
            lara ait olanlar  - 100
9401.90.80.00.19  - - - - Diğerleri - 100
       
94.02 Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan     
  mobilyalar (ameliyat masaları, muayene masaları, kliniklerde     
  kullanılmaya mahsus mekanik tertibatlı karyolalar, dişci koltukları),     
  döndürme, yükseltme ve yatırma tertibatlı berber koltukları ve      
  benzeri koltuklar; bu eşyaların aksam ve parçaları:    
9402.10  - Dişçilik veya berber koltukları veya benzeri koltuklar, bunların aksam    
     ve parçaları    
9402.10.00.00.11  - - Dişçilik koltukları - 50
9402.10.00.00.19  - - Diğerleri - 50
9402.10.00.00.21  - - Aksam ve parçalar - 50
9402.90  - Diğerleri    
9402.90.00.00.11  - - Eğme, döndürme, yükseltme, alçaltma gibi fonksiyonlara haiz mekanik     
        tertibatlı ameliyat masaları - 50
9402.90.00.00.12  - - Ortopedik masalar - 50
9402.90.00.00.13  - - Mekanik tertibatlı karyolalar - 50
9402.90.00.00.19  - - Diğerleri - 50
9402.90.00.00.21  - - Aksam ve parçalar - 50
       
94.03 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları:    
9403.10  - Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar:    
   - - Yüksekliği 80 cm.yi geçmeyenler:    
9403.10.51.00.00  - - - Yazı masaları - 100
9403.10.58.00.00  - - - Diğerleri - 100
   - - Yüksekliği 80 cm.yi 'geçenler:    
9403.10.91.00.00  - - - Kapılı, kanatlı veya sürgülü dolaplar - 100
9403.10.93.00.00  - - - Çekmeceli dolaplar, dosya veya fiş dolapları - 100
9403.10.98.00.00  - - - Diğerleri - 100
9403.20  - Metalden diğer mobilyalar:    
9403.20.20.00.00  - - Karyolalar - 100
   - - Diğerleri:    
9403.20.80.10.00  - - - Çinkodan, demir veya çelikten asma yemek dolapları - 50
9403.20.80.90.00  - - - Diğerleri - 100
9403.30  - Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar:    
   - - Yüksekliği 80 cm.yi geçmeyenler:    
9403.30.11.00.00  - - - Yazı masaları - 100
9403.30.19.00.00  - - - Diğerleri - 100
   - - Yüksekliği 80 cm.yi geçenler:    
9403.30.91.00.00  - - - Kapılı, kanatlı veya sürgülü dolaplar; çekmeceli dolaplar, dosya ve    
          fiş dolapları - 100
9403.30.99.00.00  - - - Diğerleri - 100
9403.40  - Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar :    
9403.40.10.00.00  - - Hazır mutfak üniteleri - 100
9403.40.90.00.00  - - Diğerleri - 100
9403.50.00.00.00  - Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar - 100
9403.60  - Diğer ahşap mobilyalar:    
9403.60.10.00.00  - - Yemek odalarında ve oturma odalarında kullanılan türden ahşap     
        mobilyalar - 100
9403.60.30.00.00  - - Mağazalarda kullanılan türden ahşap mobilyalar - 100
   - - Diğer ahşap mobilyalar:    
9403.60.90.10.00  - - - Asma ecza dolapları ve banyolarda kullanılacak türden küçük     
         dolaplar - 70
9403.60.90.90.00  - - - Diğerleri - 100
9403.70.00.00.00  - Plastik maddelerden mobilyalar - 100
   - Diğer maddelerden mobilyalar (kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya     
     benzeri maddelerden olanlar dahil):    
9403.81.00.00.00  - - Hint kamışı veya bambudan olanlar  - 100
9403.89.00.00.00  - - Diğerleri  - 100
9403.90  - Aksam ve parçalar:    
9403.90.10.00.00  - - Metalden olanlar - 100
9403.90.30.00.00  - - Ahşap olanlar - 100
9403.90.90.00.00  - - Diğer maddelerden olanlar - 100
       
94.04 Şilte mesnetleri, yaylarla donatılmış veya gözenekli kauçuk ya da     
  plastikten veya herhangi bir malzemeden dahili olarak donatılmış     
  veya doldurulmuş yatak takımı eşyası ve benzeri eşya (şilteler,     
  yorganlar, diz ve ayak örtüleri, yastıklar, puflar, baş yastıkları gibi)    
  (kaplanmış olsun olmasın):     
9404.10  - Şilte mesnetleri    
9404.10.00.00.11  - - Metalden somyalar - 100
9404.10.00.00.12  - - Ahşap somyalar - 100
9404.10.00.00.19  - - Diğerleri - 100
   - Şilteler:    
9404.21  - - Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar     
        (kaplanmış olsun olmasın):     
9404.21.10.00.00  - - - Kauçuktan olanlar - 100
9404.21.90.00.00  - - - Plastik maddelerden olanlar - 100
9404.29  - - Diğer maddelerden olanlar:    
9404.29.10.00.00  - - - Metal yaylı olanlar - 100
9404.29.90.00.00  - - - Diğerleri - 100
9404.30.00.00.00  - Uyku tulumları Adet 100
9404.90  - Diğerleri:    
9404.90.10.00.00  - - Kuş tüyüyle doldurulmuş olanlar - 100
9404.90.90.00.00  - - Diğerleri - 100
       
94.05 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlat-    
  ma cihazları (projektörler ve sahne projektörleri dahil) ve bunların     
  aksam ve parçaları; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer    
  almayan sabit bir ışık kaynağına sahip ışıklı panolar, ışıklı isim     
  tabelaları ve benzer eşya ve bu eşyanın aksam ve parçaları:    
9405.10  - Avizeler, tavan ve duvar için aydınlatma cihazları (kamuya açık    
      alanların ve yolların aydınlatılmasında kullanılanlar hariç):    
   - - Plastik veya seramik maddelerden yapılmış olanlar:    
9405.10.21.00.00  - - - Plastikten kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus     
            olanlar - 150
   - - - Diğerleri:    
9405.10.40.10.00  - - - - Seramik maddelerden yapılmış olanlar - 100
9405.10.40.90.00  - - - - Diğerleri - 150
   - - Camdan olanlar:    
   - - - Avizeler    
9405.10.50.10.11  - - - - Kristal avizeler - 100
9405.10.50.10.19  - - - - Diğerleri - 100
9405.10.50.90.00  - - - Diğer aydınlatma cihazları - 75
   - - Diğer maddelerden olanlar:    
   - - - Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerinin kullanılmasına mahsus     
            olanlar:    
9405.10.91.10.00  - - - - Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden     
               olanlar - 150
9405.10.91.20.00  - - - - Ahşap olanlar - 70
9405.10.91.30.00  - - - - Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar - 50
9405.10.91.40.00  - - - - Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar - 100
9405.10.91.50.00  - - - - Adi metallerden olanlar - 100
9405.10.91.90.00  - - - - Diğerleri - 60
   - - - Diğerleri:    
9405.10.98.10.00  - - - - Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden    
               olanlar - 150
9405.10.98.20.00  - - - - Ahşap olanlar - 70
9405.10.98.30.00  - - - - Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar - 50
9405.10.98.40.00  - - - - Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar - 100
9405.10.98.50.00  - - - - Adi metallerden olanlar - 100
9405.10.98.90.00  - - - - Diğerleri - 60
9405.20  - Masa, yazı masası, yatak odası komodinleri ve benzerlerinin     
      üzerine konulan elektrikli lambalar ve ayaklı lambalar:    
   - - Plastik veya seramik maddelerden olanlar:    
9405.20.11.00.00  - - - Plastikten kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus     
          olanlar - 150
   - - - Diğerleri:    
9405.20.40.10.00  - - - - Seramik maddelerden olanlar - 100
9405.20.40.90.00  - - - - Diğerleri - 150
9405.20.50.00.00  - - Camdan olanlar - 75
   - - Diğer maddelerden olanlar:    
   - - - Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus     
          olanlar:    
9405.20.91.10.00  - - - - Adi metallerden olanlar - 100
9405.20.91.20.00  - - - - Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar - 150
9405.20.91.30.00  - - - - Ahşap olanlar - 70
9405.20.91.40.00  - - - - Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar - 50
9405.20.91.50.00  - - - - Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar - 100
   - - - Diğerleri:    
9405.20.99.10.00  - - - - Adi metallerden olanlar - 100
9405.20.99.20.00  - - - - Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar - 150
9405.20.99.30.00  - - - - Ahşap olanlar - 70
9405.20.99.40.00  - - - - Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar - 50
9405.20.99.50.00  - - - - Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar - 100
9405.30.00.00.00  - Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar - 100
9405.40  - Elektrikli diğer aydınlatma cihazları:    
9405.40.10.00.00  - - Projektörler - 60
   - - Diğerleri:    
   - - - Plastik maddelerden olanlar:    
9405.40.31.00.00  - - - - Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus     
            olanlar - 150
9405.40.35.00.00  - - - - Floresans lambalarla kullanılmaya mahsus olanlar - 150
9405.40.39.00.00  - - - - Diğerleri - 150
   - - - Diğer maddelerden olanlar:    
   - - - - Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus     
            olanlar :    
9405.40.91.10.00  - - - - - Adi metallerden olanlar - 100
9405.40.91.20.00  - - - - - Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden     
              olanlar - 150
9405.40.91.30.00  - - - - - Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar - 50
9405.40.91.40.00  - - - - -  Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar - 60
9405.40.91.50.00  - - - - - Ahşap olanlar - 70
9405.40.91.60.00  - - - - - Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar - 100
9405.40.91.70.00  - - - - - Seramik maddelerden olanlar - 100
9405.40.91.80.00  - - - - - Camdan olanlar - 75
9405.40.91.90.00  - - - - - Diğerleri - 50
   - - - - Floresans lambalarla kullanılmaya mahsus olanlar:    
9405.40.95.10.00  - - - - - Adi metallerden olanlar - 100
9405.40.95.20.00  - - - - - Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden     
              olanlar - 150
9405.40.95.30.00  - - - - - Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar - 50
9405.40.95.40.00  - - - - -  Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar - 60
9405.40.95.50.00  - - - - - Ahşap olanlar - 70
9405.40.95.60.00  - - - - - Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar - 100
9405.40.95.70.00  - - - - - Seramik maddelerden olanlar - 100
9405.40.95.80.00  - - - - - Camdan olanlar - 75
9405.40.95.90.00  - - - - - Diğerleri - 50
   - - - - Diğerleri:    
9405.40.99.10.00  - - - - - Adi metallerden olanlar - 100
9405.40.99.20.00  - - - - - Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden     
              olanlar - 150
9405.40.99.30.00  - - - - - Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar - 50
9405.40.99.40.00  - - - - -  Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar - 60
9405.40.99.50.00  - - - - - Ahşap olanlar - 70
9405.40.99.60.00  - - - - - Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar - 100
9405.40.99.70.00  - - - - - Seramik maddelerden olanlar - 100
9405.40.99.80.00  - - - - - Camdan olanlar - 75
9405.40.99.90.00  - - - - - Diğerleri - 50
9405.50  - Elektrikli olmayan aydınlatma cihazları:    
9405.50.00.10.00  - - Plastik maddelerden olanlar - 150
9405.50.00.20.00  - - Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar - 150
9405.50.00.30.00  - - Ahşap olanlar - 70
9405.50.00.40.00  - - Sepetçi eşyası ve Iuffadan olanlar - 50
9405.50.00.50.00  - - Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar - 100
9405.50.00.60.00  - - Seramik maddelerden olanlar - 100
9405.50.00.70.00  - - Camdan olanlar - 75
   - - Adi metallerden olanlar:    
9405.50.00.81.00  - - - Maden ocaklarında kullanılan lambalar - 10
9405.50.00.89.00  - - - Diğerleri - 100
9405.60  - Işıklı panolar, ışıklı tabelalar ve ışıklı isim tabelaları ve    
     benzeri eşya:    
9405.60.20.00.00  - - Plastik maddelerden olanlar - 150
   - - Diğer maddelerden olanlar:    
9405.60.80.10.00  - - - Adi metallerden olanlar - 50
9405.60.80.20.00  - - - Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden     
            olanlar - 150
9405.60.80.30.00  - - - Ahşap olanlar - 70
9405.60.80.40.00  - - - Seramik maddelerden olanlar - 100
9405.60.80.50.00  - - - Camdan olanlar - 75
9405.60.80.90.00  - - - Diğerleri - 50
   - Aksam ve parçalar:    
9405.91  - - Camdan olanlar:    
9405.91.10.00.00  - - - Elektrikli aydınlatma cihazlarında kullanılan eşya (projektörler     
          hariç) - 75
   - - - Diğerleri:    
9405.91.90.10.00  - - - - Projektörlere ait olanlar - 60
   - - - - Diğerleri    
9405.91.90.90.11  - - - - - Lüks lambası camları - 75
9405.91.90.90.18  - - - - - Diğerleri - 75
9405.92.00.00.00  - - Plastik maddelerden olanlar - 150
9405.99  - - Diğerleri:    
9405.99.00.11.00  - - -  9405.10 Alt pozisyonundakilere ait olanlar - 100
9405.99.00.12.00  - - - 9405.60 AIt pozisyonundakilere ait olanlar - 50
9405.99.00.13.00  - - - Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar - 50
9405.99.00.14.00  - - - Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar - 60
9405.99.00.15.00  - - - Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden     
             olanlar - 150
9405.99.00.16.00  - - - Ahşap olanlar - 70
9405.99.00.17.00  - - - Sepetçi eşyası ve luffadan,demir veya çelikten ve aluminyumdan     
             olanlar - 50
9405.99.00.18.00  - - - Kağıt hamurundan, kağıt veya kartondan veya selüloz vatkadan ve     
            seramikten olanlar - 100
9405.99.00.21.00  - - - Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar - 100
9405.99.00.22.00  - - - Bakırdan olanlar - 40
9405.99.00.29.00  - - - Diğerleri - 60
       
9406.00 Prefabrik yapıIar:    
   - Taşınabilir (mobil) evler    
9406.00.11.11.00  - - Ahşap olanlar - 40
9406.00.11.12.00  - - Demir ve çelikten olanlar - 40
9406.00.11.13.00  - - Plastik maddelerden olanlar - 150
9406.00.11.14.00  - - Çimentodan, betondan veya suni taşlardan olanlar - 75
9406.00.11.15.00  - - Seramik maddelerden olanlar - 100
9406.00.11.16.00  - - Aluminyumdan olanlar - 50
9406.00.11.19.00  - - Diğer maddelerden olanlar - 150
   - Diğerleri    
9406.00.20.00.00  - - Ahşap olanlar - 40
   - - Demir ve çelikten olanlar    
9406.00.31.00.00  - - - Camekanlar - 40
9406.00.38.00.00  - - - Diğerleri - 40
   - - Diğer maddelerden olanlar:    
9406.00.80.10.00  - - - Plastik maddelerden olanlar - 150
9406.00.80.20.00  - - - Çimentodan, betondan veya suni taşlardan olanlar - 75
9406.00.80.30.00  - - - Seramik maddelerden olanlar - 100
9406.00.80.40.00  - - - Aluminyumdan olanlar - 50
9406.00.80.90.00  - - - Diğerleri - 150