POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
90.01 Optik lifler ve optik lif demetleri; optik lif kabloları (85.44 pozisyonundakiler     
  hariç); yaprak veya levha halinde polarizan maddeler; her tür maddeden     
  mercekler (kontakt lensler dahil), prizmalar, aynalar ve diğer optik     
  elemanlar (monte edilmemiş) (optik tarzda işlenmemiş camdan     
  bu tür elemanlar hariç) :    
9001.10  - Optik lifler, optik Iif demetleri ve kabloları:    
   - - Görüntü iletici kablolar:    
9001.10.10.10.00  - - - Camdan olanlar - 30
9001.10.10.90.00  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
9001.10.90.10.00  - - - Optik tarzda işlenmemiş olanlar - 15
   - - - Diğerleri:    
9001.10.90.91.00  - - - - Camdan olanlar - 30
9001.10.90.99.00  - - - - Diğerleri - 30
9001.20  - Yaprak veya levha halinde polarizan maddeler:    
9001.20.00.10.00  - - Camdan olanlar - 30
9001.20.00.90.00  - - Diğerleri - 30
9001.30.00.00.00  - Kontak lensler Adet 30
9001.40  - Camdan gözlük camları:    
9001.40.20.00.00  - - Görme kusurunun giderilmesine mahsus olmayanlar Adet 30
   - - Görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar:    
   - - - Her iki yüzü de işlenmiş olanlar:    
9001.40.41.00.00  - - - - Tek odaklılar Adet 30
9001.40.49.00.00  - - - - Diğerleri Adet 30
9001.40.80.00.00  - - - Diğerleri Adet 30
9001.50  - Diğer maddelerden gözlük camları:    
9001.50.20.00.00  - - Görme kusurunun giderilmesine mahsus olmayanlar Adet 30
   - - Görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar:    
   - - - Her iki yüzü de işlenmiş olanlar:    
9001.50.41.00.00  - - - - Tek odaklılar Adet 30
9001.50.49.00.00  - - - - Diğerleri Adet 30
9001.50.80.00.00  - - - Diğerleri Adet 30
9001.90  - Diğerleri:    
   - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:     
9001.90.00.11.00  - - - Camdan olanlar - 30
9001.90.00.19.00  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
9001.90.00.91.00  - - - Camdan olanlar - 30
9001.90.00.99.00  - - - Diğerleri - 30
       
90.02 Alet ve cihazlar için her tür maddeden monte edilmiş mercekler,    
  prizmalar, aynalar ve diğer optik elemanlar (optik tarzda işlenme-    
  miş camdan bu tür elemanlar hariç):    
   - Objektif mercekleri:    
9002.11  - - Kamera, projektör, fotoğraf veya sinematografik büyültme veya    
       küçültme cihazlarına mahsus olanlar:    
9002.11.00.10.00  - - - Camdan olanlar Adet 40
9002.11.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 40
9002.19  - - Diğerleri:    
9002.19.00.10.00  - - - Camdan olanlar Adet 40
9002.19.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 40
9002.20  - Filtreler:    
9002.20.00.10.00  - - Camdan olanlar Adet 40
9002.20.00.90.00  - - Diğerleri Adet 40
9002.90  - Diğerleri:    
   - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar:     
9002.90.00.11.00  - - - Camdan olanlar - 40
9002.90.00.19.00  - - - Diğerleri - 40
   - - Diğerleri:    
9002.90.00.91.00  - - - Camdan olanlar - 40
9002.90.00.99.00  - - - Diğerleri - 40
       
90.03 Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler ve bunların aksam     
  ve parçaları:    
   - Çerçeveler:    
9003.11.00.00.00  - - Plastik maddelerden olanlar Adet 100
9003.19.00.00.00  - - Diğer maddelerden olanlar Adet 100
9003.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 100
       
90.04 Gözlükler ve benzerleri (görme kusurunun giderilmesine mahsus    
  gözlükler, koruyucu gözlükler ve diğer gözlükler):    
9004.10  - Güneş gözlükleri:    
9004.10.10.00.00  - - Optik tarzda işlenmiş camlı olanlar Adet 100
   - - Diğerleri:    
9004.10.91.00.00  - - - Plastik camlı olanlar Adet 100
9004.10.99.00.00  - - - Diğerleri Adet 100
9004.90  - Diğerleri:    
   - - Plastik camlı olanlar    
9004.90.10.00.11  - - - Optik tarzda işlenmiş camları olanlar - 100
9004.90.10.00.12  - - - Röntgen gözlükleri - 100
9004.90.10.00.19  - - - Diğerleri - 100
   - - Diğerleri    
9004.90.90.00.11  - - - Optik tarzda işlenmiş camları olanlar - 100
9004.90.90.00.12  - - - Röntgen gözlükleri - 100
9004.90.90.00.19  - - - Diğerleri - 100
       
90.05 Çift gözlü dürbünler, tek gözlü dürbünler, diğer optik teleskoplar ve    
  bunların mesnetleri; diğer astronomi aletleri ve bunların mesnetleri    
  (telsiz astronomi cihazları hariç):    
9005.10.00.00.00  - Çift gözlü dürbünler Adet 50
9005.80  - Diğer aletler:    
9005.80.00.10.00  - - Tek gözlü dürbünler - 50
   - - Diğerleri    
9005.80.00.90.11  - - - Optik teleskoplar - 20
9005.80.00.90.19  - - - Diğerleri - 20
9005.90  - Aksam, parça ve aksesuar (mesnetleri dahil):    
9005.90.00.10.00  - - Dürbünlere ait olanlar - 50
9005.90.00.90.00  - - Diğerleri - 20
       
90.06 Fotoğraf makinaları (sinematografik olanlar hariç); fotoğrafçılıkta    
  flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlar ve flaş lambaları    
  ( 85.39 pozisyonundaki deşarj lambaları hariç):    
9006.10.00.00.00  - Baskı klişesi veya silindirlerini hazırlamada kullanılan türden    
     fotoğraf makinaları Adet 60
9006.30.00.00.00  - Denizaltında, hava haritacılığında veya iç organların tıbbi veya    
     cerrahi incelemesinde kullanılmak üzere özel olarak imal edil-    
     miş fotoğraf makinaları; adli tıp veya kriminolojik amaçlar için    
     mukayese yapan fotoğraf makinaları Adet 60
9006.40.00.00.00  - Anında fotoğraf veren makinalar Adet 60
   - Diğer fotoğraf makinaları:    
9006.51.00.00.00  - - Genişliği 35 mm.yi geçmeyen rulo halindeki filmler için     
       objektiften geçen görüntüyü gösterenler (tek objektifli) (SLR) Adet 60
9006.52.00.00.00  - - Genişliği 35 mm.den az rulo halindeki filmler için diğer    
       fotoğraf makinaları Adet 60
9006.53  - - Genişliği 35 mm. olan rulo halindeki filmler için diğer    
       fotoğraf makinaları:    
9006.53.10.00.00  - - - Kullanılıp atılabilir (dispozıbıl) fotoğraf makinaları Adet 60
9006.53.80.00.00  - - - Diğerleri Adet 60
9006.59.00.00.00  - - Diğerleri Adet 60
   - Fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlar ve    
     flaş lambaları:         
9006.61.00.00.00  - - Flaş ışığı meydana getirmeye mahsus deşarj lambalı cihazlar     
       (elektronik flaşlar) Adet 60
9006.69  - - Diğerleri:    
9006.69.00.10.00  - - - Flaş lambaları, flaş küpleri ve benzerleri Adet 50
9006.69.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 60
   - Aksam, parça ve aksesuar:    
9006.91  - - Fotoğraf makinalarına ait olanlar:    
9006.91.00.10.00  - - - 9006.10.00.00 alt pozisyonundaki cihazlara ait olanlar - 60
9006.91.00.90.00  - - - Diğerleri - 60
9006.99  - - Diğerleri :    
9006.99.00.10.00  - - - Fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlara ait olanlar - 60
9006.99.00.90.00  - - - Diğerleri - 60
       
90.07 Sinema kameraları ve projektörleri (ses kaydına veya kaydedilen    
  sesin tekrar verilmesine mahsus cihazları bulunsun bulunmasın) :    
9007.10.00.00.00  - Kameralar Adet 60
9007.20.00.00.00  - Projektörler Adet 60
   - Aksam, parça ve aksesuar:    
9007.91.00.00.00  - - Kameralara ait olanlar - 60
9007.92.00.00.00  - - Projektörlere ait olanlar - 60
       
90.08 Sabit görüntü projektörleri (sinematografik olanlar hariç); fotoğraf    
  büyültücü veya küçültücü cihazlar (sinematografik olanlar hariç):    
9008.50.00.00.00  - Projektörler, fotoğraf büyültücü ve küçültücü cihazlar Adet 60
9008.90  - Aksam, parça ve aksesuar:    
9008.90.00.10.00  - - Sabit görüntü projektörlerine ait aksam, parça ve aksesuar - 60
9008.90.00.90.00  - - Fotoğraf büyültücü veya küçültücü cihazlara ait aksam, parça ve    
       aksesuar - 60
       
[90.09]      
       
90.10 Bu fasılın diğer pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan     
  fotoğraf (sinematografik dahil) laboratuvarlarında kullanılan alet ve     
  cihazlar; negatoskoplar; projeksiyon perdesi:    
9010.10  - Rulo halindeki fotoğraf (sinematografik dahil) film ve kağıtlarının    
     otomatik olarak develope edilmesine veya develope edilmiş    
     filmlerin rulo halindeki fotoğrafik kağıtlara basılmasına mahsus     
     malzeme ve  cihazlar:    
   - - Fotoğraf laboratuvarlarında kullanılanlar    
9010.10.00.10.11  - - - Filmleri develope etmeye mahsus cihazlar - 60
9010.10.00.10.19  - - - Diğerleri - 60
   - - Diğerleri    
9010.10.00.90.11  - - - Sinema filmlerini develope etmeye mahsus cihazlar - 60
9010.10.00.90.19  - - - Diğerleri - 60
9010.50  - Sinema veya fotoğraf laboratuvarları için diğer    
       malzeme ve cihazlar; negatoskoplar:    
   - -  Fotoğraf laboratuvarlarında kullanılanlar:    
9010.50.00.10.11  - - - Fotoğraf filmi montaj cihazı - 60
9010.50.00.10.19  - - - Diğerleri - 60
   - - Diğerleri :    
9010.50.00.90.11  - - - Sinema filmi montaj cihazı - 60
9010.50.00.90.12  - - - Sinema filminin kopyasını çıkarmaya mahsus cihazlar - 60
9010.50.00.90.13  - - - Laklama ve çizgi gidermeye mahsus cihazlar - 60
9010.50.00.90.19  - - - Diğerleri   - 60
9010.60.00.00.00  - Projeksiyon perdeleri - 60
9010.90.00.00.00  - Aksam , parça ve aksesuar  - 60
       
90.11 Kombine haldeki optik mikroskoplar (fotomikrografı, sinefotomik-    
  rografi veya mikroprojeksiyon mikroskopları dahil):    
9011.10  -  Stereoskopik mikroskoplar :    
9011.10.10.00.00  - -  Yarı iletken diskler veya ağın  taşınması ve elleçlenmesi için özel olarak    
         tasarlanmış  cihazlarla donatılmış olanlar Adet 20
9011.10.90.00.00  - - Diğerleri Adet 20
9011.20  - Diğer mikroskoplar (fotomikrografi, sinefotomikrografi    
     veya mikroprojeksiyon için olanlar) :    
9011.20.10.00.00  - - Yarı iletken diskler veya ağın  taşınması ve elleçlenmesi için özel olarak    
         tasarlanmış  cihazlarla  donatılmış fotomikrografik mikroskoplar Adet 20
   - - Diğerleri    
9011.20.90.00.11  - - - Fotomikrografi cihazlarıyla beraber olan optik mikroskoplar Adet 20
9011.20.90.00.12  - - - Sinefotomikrografi cihazlarıyla beraber olan optik mikroskoplar Adet 20
9011.20.90.00.13  - - - Mikroprojeksiyon cihazlarıyla beraber olan optik mikroskoplar Adet 20
9011.80  - Diğer mikroskoplar    
9011.80.00.00.11  - - Ölçme ve kontrol işlemlerinde kullanılan mikroskoplar Adet 20
9011.80.00.00.19  - - Diğerleri Adet 20
9011.90  - Aksam, parça ve aksesuar :    
9011.90.10.00.00  - - 9011.10.10.00 veya 9011.20.10.00 alt pozisyonlarındaki cihazlara ait olanlar - 20
9011.90.90.00.00  - - Diğerleri - 20
       
90.12 Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ; difraksiyon cihazları:    
9012.10  - Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ; difraksiyon cihazları :    
9012.10.10.00.00  - - Yarı iletken diskler veya ağın  taşınması ve elleçlenmesi için özel olarak     
         hazırlanmış cihazlarla donatılmış elektron  mikroskopları - 15
   - - Diğerleri    
9012.10.90.00.11  - - - Elektron ( 9012.10.10 alt pozisyonu hariç) ve proton mikroskopları  - 15
9012.10.90.00.12  - - - Difraksiyon cihazları - 15
9012.90  - Aksam, parça ve aksesuar :    
9012.90.10.00.00  - -  9012.10.10.00 alt pozisyonundaki cihazlara mahsus olanlar - 15
9012.90.90.00.00  - - Diğerleri - 15
       
90.13 Sıvı kristalli tertibat (diğer pozisyonlarda daha özel bir şekilde    
  belirtilen eşyayı meydana getirmeyen) ; lazerler (lazer diyodları     
  hariç) ; bu fasılın başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan     
  diğer optik alet ve cihazlar:    
9013.10  - Silahlar için teleskopik dürbünler; periskoplar; bu fasılda veya    
     XVI. Bölümdeki makina, alet, cihaz veya tertibatın aksam ve    
     parçasını teşkil edecek şekilde imal edilmiş teleskoplar    
9013.10.00.00.11  - - Silahlar için teleskopik dürbünler - 60
9013.10.00.00.12  - - Periskoplar - 60
9013.10.00.00.19  - - Diğerleri - 60
9013.20  - Lazerler (lazer diyodları hariç):    
9013.20.00.00.10  - - Silahlar için olanlar - 60
9013.20.00.00.90  - - Diğerleri - 60
9013.80  - Diğer alet, cihaz ve tertibat    
   - - Sıvı kristal tertibatı:    
   - - - Aktif matris sıvı kristal tertibatı:    
9013.80.20.00.11  - - - - Siyah, beyaz veya diğer tek renkli olanlar - 60
9013.80.20.00.12  - - - - Renkli olanlar - 60
9013.80.30.00.00  - - - Diğerleri - 60
9013.80.90.00.00  - - Diğerleri - 60
9013.90  - Aksam, parça ve aksesuar    
9013.90.10.00.00  - - Sıvı kristal tertibatı için olanlar - 60
9013.90.90.00.00  - - Diğerleri - 60
       
90.14 Pusulalar; diğer seyrüsefer alet ve cihazları:    
9014.10.00.00.00  - Pusulalar - 20
9014.20  - Hava veya uzay seyrüseferlerine mahsus alet ve cihazlar     
     (pusulalar hariç):    
   - - Düşük sürati gösteren alet ve cihazlar:    
   - - - Elektrikli veya elektronik olanlar:    
9014.20.20.11.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
9014.20.20.19.00  - - - - Diğerleri Adet 40
   - - - Diğerleri:    
9014.20.20.91.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar: Adet 20
9014.20.20.99.00  - - - - Diğerleri Adet 20
   - - Diğerleri:    
9014.20.80.10.00  - - - Elektrikli veya elektronik olanlar - 40
9014.20.80.90.00  - - - Diğerleri - 20
9014.80  - Diğer alet ve cihazlar:    
9014.80.00.10.00  - - Akustik iskandil aletleri, ultrasonik iskandil aletleri ve ultrasonik dedektörler - 40
   - - Diğerleri    
9014.80.00.90.11  - - - Deniz ve nehir seyrüseferlerinde kullanılan elektronik alet ve cihazlar - 20
9014.80.00.90.19  - - - Diğerleri - 20
9014.90  - Aksam, parça ve aksesuar:    
   - - 9014.10 ve 9014.20 AIt pozisyonlarındaki sivil hava taşıtlarında    
        kullanılanlara ait olanlar:    
9014.90.00.11.00  - - - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar - 40
9014.90.00.19.00  - - - Diğerleri - 20
   - - Diğerleri:    
9014.90.00.91.00  - - - Akustik iskandil aletleri, ultrasonik iskandil aletleri ve ultrasonik    
          dedektörlere ait olanlar - 40
9014.90.00.99.00  - - - Diğerleri - 20
       
90.15 Arazi ölçme (fotogrametrik ölçüm aletleri dahil), hidrografik,     
  oşinografik, hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik alet ve cihazları    
  (pusulalar hariç); telemetreler:    
9015.10  - Telemetreler:    
9015.10.10.00.00  - - Elektronik olanlar - 40
   - - Diğerleri:    
9015.10.90.10.00  - - - Elektrikli olanlar - 40
9015.10.90.90.00  - - - Diğerleri - 20
9015.20  - Teodolitler ve takimetreler (takeometreler):    
9015.20.10.00.00  - - Elektronik olanlar - 40
   - - Diğerleri:    
9015.20.90.10.00  - - - Elektrikli olanlar - 40
9015.20.90.90.00  - - - Diğerleri . - 20
9015.30  - Seviye tesbit aletleri (nivolar):    
9015.30.10.00.00  - - Elektronik olanlar - 40
   - - Diğerleri:    
9015.30.90.10.00  - - - Elektrikli olanlar - 40
9015.30.90.90.00  - - - Diğerleri - 20
9015.40  - Fotogrametrik ölçüm alet ve cihazları:    
9015.40.10.00.00  - - Elektronik olanlar - 40
   - - Diğerleri:    
9015.40.90.10.00  - - - Elektrikli olanlar - 40
9015.40.90.90.00  - - - Diğerleri - 20
9015.80  - Diğer alet ve cihazlar:    
   - - Elektronik olanlar:    
   - - - Meteoroloji, hidroloji ve jeofizik alet ve cihazları    
9015.80.11.00.11  - - - - Meteorolojiye ait alet ve cihazlar - 40
9015.80.11.00.12  - - - - Jeofiziğe ait alet ve cihazlar - 40
9015.80.11.00.19  - - - - Diğerleri - 40
   - - - Diğerleri    
9015.80.19.00.11  - - - - Jeodezi alet ve cihazları - 40
9015.80.19.00.19  - - - - Diğerleri - 40
   - - Diğerleri:    
   - - - Jeodezi, topografya, arazi veya seviye ölçmede kullanılan alet    
          ve cihazlar; hidrografı aletleri:    
   - - - - Elektrikli olanlar    
9015.80.91.10.11  - - - - - Jeodezi alet ve cihazları - 40
9015.80.91.10.19  - - - - - Diğerleri - 40
   - - - - Diğerleri    
9015.80.91.90.11  - - - - - Jeodezi alet ve cihazları - 20
9015.80.91.90.19  - - - - - Diğerleri - 20
   - - - Meteoroloji, hidroloji ve jeofizik alet ve cihazları:    
   - - - - Elektrikli olanlar    
9015.80.93.10.11  - - - - - Meteorolojiye ait alet ve cihazlar - 40
9015.80.93.10.12  - - - - - Jeofiziğe ait alet ve cihazlar - 40
9015.80.93.10.19  - - - - - Diğerleri - 40
   - - - - Diğerleri    
9015.80.93.90.11  - - - - - Jeofiziğe ait alet ve cihazlar - 20
9015.80.93.90.19  - - - - - Diğerleri - 20
   - - - Diğerleri:    
9015.80.99.10.00  - - - - Elektrikli olanlar - 40
9015.80.99.90.00  - - - -  Diğerleri - 20
9015.90  - Aksam, parça ve aksesuar:    
   - - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar    
9015.90.00.10.11  - - - Meteoroloji alet ve cihazlarına ait olanlar - 40
9015.90.00.10.19  - - -  Diğerleri - 40
9015.90.00.90.00  - - Diğerleri: - 20
       
9016.00 Hassas teraziler (hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olanlar)    
  (ağırlıkları ile birlikte olsun olmasın):    
   - Teraziler:    
9016.00.10.10.00  - - Elektrikli veya elektronik olanlar Adet 40
9016.00.10.90.00  - - Diğerleri Adet 40
   - Aksam, parça ve aksesuar:    
9016.00.90.10.00  - - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar - 40
9016.00.90.90.00  - - Diğerleri - 40
       
90.17 Resim yapmaya, çizim yapmaya veya hesap yapmaya mahsus     
  aletler (çizim makinaları, pantograflar, iletkiler, pergel takımları,     
  sürgülü cetveller, hesap daireleri gibi) ; tarifenin başka yerinde    
  belirtilmeyen veya yer almayan elde kullanılan uzunluk ölçü aletle-    
  ri (ölçü çubukları ve şerit metreler, mikrometreler, kalibreler     
  gibi):    
9017.10  - Çizim masaları ve makinaları (otomatik olsun    
      olmasın) :    
   - - Çiziciler (plotter'ler) :    
9017.10.10.10.00  - - - Elektrikli veya elektronik olanlar Adet 40
9017.10.10.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
   - - Diğerleri :    
9017.10.90.10.00  - - - Elektrikli veya elektronik olanlar Adet 40
9017.10.90.90.00  - - - Diğerleri Adet 50
9017.20  - Resim yapmaya, çizim yapmaya veya hesap     
     yapmaya mahsus aletler:    
9017.20.05.00.00  - - Çiziciler (plotter'ler) Adet 50
9017.20.10.00.00  - - Resim yapmaya mahsus diğer aletler - 50
9017.20.39.00.00  - - Çizim yapmaya mahsus aletler Adet 50
9017.20.90.00.00  - - Hesap yapmaya mahsus aletler (sürgülü cetveller, hesap daireleri    
        ve benzerleri dahil) Adet 50
9017.30  - Mikrometreler, kalibreler ve mikyaslar:    
9017.30.00.10.00  - - Elektrikli veya elektronik olanlar Adet 40
9017.30.00.90.00  - - Diğerleri Adet 50
9017.80  - Diğer aletler:    
   - - Ölçü çubukları, şerit metreler ve bölmeli cetveller:    
9017.80.10.10.00  - - - Elektrikli veya elektronik olanlar - 40
   - - - Diğerleri    
9017.80.10.90.11  - - - - İmali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış şerit metreler - 50
9017.80.10.90.19  - - - - Diğer şerit metreler - 50
9017.80.10.90.29  - - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri:    
9017.80.90.10.00  - - - Elektrikli veya elektronik olanlar - 40
9017.80.90.90.00  - - - Diğerleri - 50
9017.90  - Aksam, parça ve aksesuar:    
9017.90.00.10.00  - - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar - 50
9017.90.00.90.00  - - Diğerleri - 50
       
90.18 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve ci -    
  hazlar (sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar ve göz    
  testine mahsus cihazlar dahil) :    
   - Elektro teşhis cihazları (fonksiyonel araştırma veya fizyolojik    
     parametre muayene ölçüm cihazları dahil):    
9018.11  - - Elektrokardiyograflar (EKG)    
9018.11.00.00.11  - - - Cihazlar - 35
9018.11.00.00.15  - - - Aksam ve parçalar - 35
9018.12.00.00.00  - - Ultrasonik tetkik cihazları - 35
9018.13.00.00.00  - - Manyetik rezonansla görüntüleme cihazları - 35
9018.14.00.00.00  - - Sintigrafi cihazları - 35
9018.19  - - Diğerleri:    
9018.19.10.00.00  - - - İki veya daha fazla parametrenin eşzamanlı olarak takibi için izleme     
          tertibatı - 35
   - - - Diğerleri    
9018.19.90.00.11  - - - - Elektroensefaloğraf cihazları (EEG) - 35
9018.19.90.00.12  - - - - Fiberaskoplar (monitörlü kameralı olsun olmasın) - 35
9018.19.90.00.13  - - - - Fonokardiyograf ve kardiyoskoplar - 35
9018.19.90.00.14  - - - - Elektromiyografi (EMG) - 35
9018.19.90.00.19  - - - - Diğerleri - 35
9018.19.90.00.25  - - - - Aksam ve parçalar - 35
9018.20  - Ultraviole veya kızıl ötesi ışınlı cihazlar    
9018.20.00.00.11  - - Cihazlar - 35
9018.20.00.00.15  - - Aksam ve parçalar - 35
   - Şırıngalar, iğneler, kateterler, kanüller ve benzeri aletler:    
9018.31  - - Şırıngalar (iğneli olsun olmasın):    
   - - - Plastik maddelerden olanlar    
9018.31.10.00.11  - - - - Tüberkülin şırıngaları (bir kullanımlık,steril, pirojensiz) - 35
9018.31.10.00.12  - - - - Bir kullanımlık steril şırıngalar  - 35
9018.31.10.00.19  - - - - Diğerleri - 35
   - - - Diğerleri    
9018.31.90.00.11  - - - - Kulak yıkama şırıngası (metal) - 35
9018.31.90.00.12  - - - - Tüberkülin şırıngaları - 35
9018.31.90.00.13  - - - - Tıpta kullanılan şırıngalar - 35
9018.31.90.00.14  - - - - İnsülin şırıngaları (çok kullanımlık) - 35
9018.31.90.00.19  - - - - Diğerleri - 35
9018.32  - - Metalden boru şeklinde iğneler ve cerrahi dikiş iğneleri:    
   - - - Metalden boru şeklinde iğneler    
9018.32.10.00.11  - - - - Şırınga iğnesi, bir kullanımlık  - 35
9018.32.10.00.19  - - - - Diğerleri - 35
9018.32.90.00.00  - - - Cerrahi dikiş iğneleri - 35
9018.39  - - Diğerleri    
9018.39.00.00.11  - - - Serum ve kan verme seti (Kanül) - 35
9018.39.00.00.12  - - - Hemodializ seti (kanül) - 35
9018.39.00.00.13  - - - Kelebek set (kanül) - 35
9018.39.00.00.14  - - - İdrar sondası - nelaton - 35
9018.39.00.00.15  - - - İdrar sondası - foley - 35
9018.39.00.00.17  - - - Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, anjiyografi için - 35
9018.39.00.00.18  - - - Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, (santral venös kateterleri)  - 35
9018.39.00.00.21  - - - Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, (balonla dilatasyon için) - 35
9018.39.00.00.22  - - - Damar içi kataterler - steril, tek kullanımlık, iğne ile birlikte olan periferik olanlar) - 35
9018.39.00.00.28  - - - Diğer kateterler - 35
9018.39.00.00.39  - - - Diğerleri - 35
   - Dişçilikte kullanılan diğer alet ve cihazlar:    
9018.41  - - Dişçilik tornaları (bir kaide üzerine monte edilmiş diğer dişçilik    
       teçhizatı ile kombine halde olsun olmasın)    
9018.41.00.00.11  - - - Dişçilik tornaları (Frezeleri) - 35
9018.41.00.00.12  - - - Bir kaide üzerine monte edilmiş diğer dişçilik teçhizatı ile kombine     
          haldeki dişçilik tornaları  - 35
9018.41.00.00.15  - - - Aksam ve parçalar - 35
9018.49  - - Diğerleri:    
9018.49.10.00.00  - - - Dişçilik tornalarında kullanılmaya mahsus bileyler, diskler, delici uçlar ve fırçalar - 35
   - - - Diğerleri    
9018.49.90.00.18  - - - - Diğer aletler ve cihazlar - 35
9018.49.90.00.25  - - - - Aksam ve parçalar - 35
9018.50  - Göz tıbbına ait diğer alet ve cihazlar:    
   - - Optik olmayanlar    
9018.50.10.00.11  - - - Alet ve cihazlar - 35
9018.50.10.00.15  - - - Aksam ve parçalar - 35
   - - Optik olanlar    
9018.50.90.00.11  - - - Alet ve cihazlar - 35
9018.50.90.00.15  - - - Aksam ve parçalar - 35
9018.90  - Diğer alet ve cihazlar:    
   - - Kan basıncını ölçmeye mahsus alet ve cihazlar    
9018.90.10.00.11  - - - Elektronik tansiyon aleti - 35
9018.90.10.00.12  - - - Mekanik tansiyon aleti - 35
9018.90.10.00.13  - - - Kan basıncını ölçmeye mahsus diğer alet ve cihazlar - 35
9018.90.10.00.19  - - - Aksam ve parçalar - 35
   - - Endoskoplar    
9018.90.20.00.11  - - - Cihazlar - 35
9018.90.20.00.15  - - - Aksam ve parçalar - 35
   - - Böbrek dializ cihazları (Suni böbrek, böbrek makinası ve diyalizörler)    
9018.90.30.00.11  - - - Böbrek makinaları  - 35
9018.90.30.00.13  - - - Dializ ve fistula setleri - 35
9018.90.30.00.19  - - - Diğerleri - 35
9018.90.30.00.25  - - - Aksam ve parçalar - 35
   - - Diyatermi cihazları:    
9018.90.40.00.11  - - - Cihazlar - 35
9018.90.40.00.15  - - - Aksam ve parçalar - 35
   - - Transfüzyon cihazları    
9018.90.50.00.11  - - - Cihazlar - 35
9018.90.50.00.12  - - - Kan torbaları - 35
9018.90.50.00.15  - - - Aksam ve parçalar - 35
   - -  Anestezi alet ve cihazları    
9018.90.60.00.11  - - - Alet ve cihazlar - 35
9018.90.60.00.15  - - - Aksam ve parçalar - 35
9018.90.75.00.00  - - Sinir stimilasyonu cihazları - 35
   - - Diğerleri    
9018.90.84.00.12  - - - Her nevi bisturiler - 35
9018.90.84.00.18  - - - Rahim içi aletler - 35
9018.90.84.00.19  - - - Diğer alet ve cihazlar - 35
9018.90.84.00.45  - - - Aksam ve parçalar - 35
       
90.19 Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları;    
  ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer    
  terapik teneffüs cihazları:    
9019.10  - Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları:    
   - - Vibratörlü masaj aletleri (elektrikli)    
9019.10.10.00.11  - - - Cihazlar - 30
9019.10.10.00.15  - - - Aksam ve parçalar - 30
   - - Diğerleri    
9019.10.90.00.11  - - - Mekanoterapi cihazları - 30
9019.10.90.00.12  - - - Psikotekni cihazları - 30
9019.10.90.00.13  - - - Basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri - 30
9019.10.90.00.19  - - - Diğerleri - 30
9019.10.90.00.25  - - - Aksam ve parçalar - 30
9019.20  - Ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer     
     terapik teneffüs cihazları    
9019.20.00.00.18  - - Cihazlar - 30
9019.20.00.00.25  - - Aksam ve parçalar - 30
9020.00  Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (mekanik parçaları ve    
   değiştirilebilen filtreleri olmayan koruyucu maskeler hariç):    
9020.00.00.00.11  - Teneffüs cihazları - 30
9020.00.00.00.12  - Gaz maskeleri - 30
9020.00.00.00.15  - Teneffüs cihazlarının aksam, parça ve aksesuarı - 30
9020.00.00.00.18  - Gaz maskelerinin aksam, parça ve aksesuarı - 30
       
90.21 Ortopedik cihazlar (koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık     
  bağları dahil); cebireler, gutyerler ve kırıklara mahsus diğer cihaz-    
  lar; protez organlar; sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus     
  cihazlar ve vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte    
  veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar:    
9021.10  - Ortopedik veya kırıklara mahsus  cihazlar:    
   - -  Ortopedik cihazlar    
9021.10.10.00.11  - - - Vücudun şekil ve bozukluklarını önlemeye veya düzeltmeye mah-    
            sus cihazlar - 25
9021.10.10.00.12  - - - Çekme ve germe cihazları (traksiyon) - 25
9021.10.10.00.19  - - - Diğerleri - 25
   - -  Kırıklara mahsus cihazlar    
9021.10.90.00.12  - - - Kemik tespit malzemesi (implantlar) (tıbbi çiviler, tıbbi plaklar dahil)
(paslanmaz çelikten), 
- 25
9021.10.90.00.18  - - - Diğer cihazlar - 25
   - Protez dişler ve bağlantı parçaları:    
9021.21  - - Protez dişler:    
9021.21.10.00.00  - - - Plastik maddelerden olanlar 100 Adet 75
9021.21.90.00.00  - - - Diğer maddelerden olanlar 100 Adet 75
9021.29.00.00.00  - - Diğerleri - 25
   - Vücudun diğer suni parçaları:     
9021.31.00.00.00  - - Suni eklemler - 25
9021.39  - - Diğerleri:    
9021.39.10.00.00  - - - Protez gözler - Muaf
   - - - Diğerleri    
9021.39.90.00.11  - - - - İnter-okiler lensler - Muaf
9021.39.90.00.12  - - - - Kalp kapakçıkları - Muaf
9021.39.90.00.13  - - - - Diğer uzuv ve organ iç protezleri - Muaf
9021.39.90.00.14  - - - - Diğer uzuv ve organ dış protezleri - Muaf
9021.39.90.00.19  - - - - Diğerleri - Muaf
9021.40.00.00.00  - Sağırların işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazlar (aksam,     
     parça ve aksesuar hariç) Adet 25
9021.50  - Kalp pilleri (pacemaker) (aksam, parça ve aksesuar hariç)    
9021.50.00.00.11  - - Dahili kalp pilleri Adet 25
9021.50.00.00.12  - - Harici kalp pilleri Adet 25
9021.90  - Diğerleri:    
9021.90.10.00.00  - - Sağırların işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazların aksam, parça     
        ve aksesuarı - 25
   - - Diğerleri    
9021.90.90.00.13  - - - Suni uzuvları tamamlayıcı aksam ve parçalar - 25
9021.90.90.00.14  - - - Körler için yardımcı elektronik cihazlar - 25
9021.90.90.00.19  - - - Diğerleri (aksam ve parçalar dahil) - 25
       
90.22 X -Işınlı, alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik     
  veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi    
  veya radyoterapi cihazları dahil), X -ışınlı tüpler ve diğer X -ışınlı     
  jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri, kontrol panoları ve masa-    
  ları, ekranlar, muayene veya tedavi masaları, koltuklar ve benzerleri:    
   - X -Işınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı     
     kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi veya radyoterapi     
     cihazları dahil):    
9022.12.00.00.00  - - Bilgisayarlı tomografi cihazları Adet 15
9022.13.00.00.00  - - Diğerleri (dişçiliğe mahsus olanlar) Adet 15
9022.14.00.00.00  - - Diğerleri (tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı kullanımlar     
       için)  Adet 15
9022.19.00.00.00  - - Diğer amaçlarla kullanılanlar Adet 15
   - Alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya    
     veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi    
     veya radyoterapi cihazları dahil):    
9022.21.00.00.00  - - Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için Adet 15
9022.29.00.00.00  - - Diğer amaçlarla kullanılanlar Adet 15
9022.30.00.00.00  - X -Işın tüpleri Adet 15
9022.90  - Diğerleri (aksam, parça ve aksesuar dahil):    
9022.90.00.10.00  - - X -Işını üreten diğer jeneratörler - 15
   - - Diğerleri    
9022.90.00.90.11  - - - Radyoskopi (floroskopi) cihazlarına ait olanlar - 15
9022.90.00.90.12  - - - X -Işınlı cihazlara ait olanlar - 15
9022.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 15
       
9023.00 Teşhir edilmek (öğretimde veya sergilerde) üzere imal edilen ve     
  başka amaçlar için kullanılmaya elverişli olmayan alet, cihaz ve     
  modeller:    
9023.00.10.00.00  - Fizik, kimya veya teknik konuların öğretiminde kullanılan türde olanlar - 25
   - Diğerleri    
9023.00.80.00.11  - - Maketler - 25
9023.00.80.00.19  - - Diğerleri - 25
       
90.24 Maddelerin (metal, ağaç, dokumaya elverişli madde, kağıt, plastik    
  maddeler gibi) sertliğini, dayanıklılığını, mukavemetini, elastikiye-    
  tini veya diğer mekanik özelliklerini denemeye ve kontrol etmeye     
  mahsus makina ve cihazlar:    
9024.10  - Metalleri denemeye ve kontrol etmeye mahsus makina ve     
     cihazlar:    
   - - Elektronik olanlar:    
9024.10.11.00.00  - - - Üniversal (çok amaçlı) veya çekme deney ve kontrollerine mahsus     
          olanlar  - 40
9024.10.13.00.00  - - - Sertlik deney ve kontrollerine mahsus olanlar - 40
9024.10.19.00.00  - - - Diğerleri - 40
   - - Diğerleri:    
9024.10.90.10.00  - - - Elektrikli olanlar - 40
9024.10.90.90.00  - - - Diğerleri - 25
9024.80  - Diğer makina ve cihazlar:.    
   - - Elektronik olanlar:    
9024.80.11.00.00  - - - Dokumaya elverişli maddeleri, kağıt veya kartonları denemeye ve    
          kontrol etmeye mahsus olanlar - 40
9024.80.19.00.00  - - - Diğerleri - 40
   - - Diğerleri:    
9024.80.90.10.00  - - - Elektrikli olanlar - 40
9024.80.90.90.00  - - - Diğerleri - 25
9024.90  - Aksam, parça ve aksesuar:    
9024.90.00.10.00  - - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar - 40
9024.90.00.90.00  - - Diğerleri - 25
       
90.25 Hidrometreler ve yüzer türdeki benzeri aletler, termometreler,    
  pirometreler,barometreler, higrometreler ve psikrometreler    
  (kaydedici tertibatı olsun olmasın) ve bunların birbirleriyle    
  kombine olanları:    
   - Termometreler ve pirometreler (diğer aletlerle kombine     
     olmayanlar):    
9025.11  - - Sıvılı olanlar (doğrudan doğruya okunanlar):    
9025.11.20.00.00  - - - Kliniklerde veya veterinerlikte kullanılan termometreler Adet 35
   - - - Diğerleri    
9025.11.80.00.11  - - - - Ovülasyon termometresi (yekpare cam gövdeli, civalı) Adet 35
9025.11.80.00.19  - - - - Diğerleri Adet 35
9025.19  - - Diğerleri:    
   - - - Elektronik olanlar:    
 9025.19.20.11.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 40
   - - - - Diğerleri     
 9025.19.20.19.11  - - - - - Kayıt edici tertibatı olanlar Adet 40
 9025.19.20.19.19  - - - - - Diğerleri Adet 40
   - - - Diğerleri:    
 9025.19.80.21.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 35
   - - - -  Elektrikli olanlar    
 9025.19.80.22.11  - - - - - Kayıt edici tertibatı olanlar Adet 40
 9025.19.80.22.19  - - - - - Diğerleri Adet 40
 9025.19.80.23.00  - - - - Pirometreler Adet 35
 9025.19.80.29.00  - - - - Diğerleri Adet 35
9025.80  - Diğer aletler:    
   - - Barometreler (diğer aletlerle kombine olmayanlar):    
9025.80.20.10.00  - - - Elektronik ve elektrikli olanlar Adet 40
9025.80.20.90.00  - - - Diğerleri: Adet 35
   - - Diğerleri:    
   - - - Elektronik olanlar    
9025.80.40.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar: - 40
9025.80.40.90.00  - - - - Diğerleri - 40
   - - - Diğerleri    
9025.80.80.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 35
9025.80.80.20.00  - - - - Elektrikli olanlar - 40
9025.80.80.90.00  - - - - Diğerleri - 35
9025.90  - Aksam, parça ve aksesuar:    
   - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar     
9025.90.00.11.00  - - - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar - 40
9025.90.00.19.00  - - - Diğerleri - 35
   - - Diğerleri:    
   - - - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar    
9025.90.00.21.11  - - - - Rezistanlı termometre algılayıcısı (RTD) - 40
9025.90.00.21.12  - - - - Optik pirometreler için algılayıcılar - 40
9025.90.00.21.13  - - - - Termokopul - 40
9025.90.00.21.19  - - - - Diğerleri - 40
9025.90.00.29.00  - - - Diğerleri - 35
       
90.26 Sıvı ve gazların akış, seviye basınç veya değişebilir diğer özellikle-    
  rini ölçmeye veya muayenesine mahsus alet ve cihazlar (debimet-    
  reler, seviye göstergeleri, manometreler, kalorimetreler gibi)    
  ( 90.14, 90.15, 90.28 veya 90.32 pozisyonlarındaki alet ve cihazlar    
  hariç):    
9026.10  - Sıvıların akışını veya seviyesini ölçmeye veya muayeneye    
     mahsus olanlar:    
   - - Elektronik olanlar:    
   - - - Debimetreler:    
9026.10.21.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
9026.10.21.90.00  - - - - Diğerleri Adet 40
   - - - Diğerleri:    
9026.10.29.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
9026.10.29.90.00  - - - - Diğerleri Adet 40
   - - Diğerleri:    
   - - - Debimetreler:    
9026.10.81.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
9026.10.81.90.00  - - - - Diğerleri Adet 40
   - - - Diğerleri:    
9026.10.89.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
9026.10.89.90.00  - - - - Diğerleri Adet 40
9026.20  - Basınç ölçmeye veya kontrol etmeye mahsus olanlar:    
   - - Elektronik olanlar:    
9026.20.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
9026.20.20.90.00  - - - Diğerleri Adet 40
   - - Diğerleri :    
   - - -Spiral veya metal diyafram tipi basınç göstergeleri:    
9026.20.40.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
9026.20.40.90.00  - - - - Diğerleri Adet 40
   - - - Diğerleri:    
9026.20.80.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
9026.20.80.20.00  - - - - Basınç kontrol anahtarları Adet 40
9026.20.80.80.00  - - - - Diğerleri Adet 40
9026.80  - Diğer alet ve cihazlar:    
   - - Elektronik olanlar:    
9026.80.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 40
9026.80.20.90.00  - - - Diğerleri - 40
   - - Diğerleri:     
9026.80.80.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 40
9026.80.80.90.00  - - - Diğerleri - 40
9026.90  - Aksam, parça ve aksesuar:    
9026.90.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılanlara ait olanlar - 35
9026.90.00.90.00  - - Diğerleri - 35
       
90.27 Fiziksel ve kimyasal analiz için alet ve cihazlar (polarimetreler,    
  refraktometreler, spektrometreler, gaz veya duman tahlil cihazları);    
  akışkanlığı,gözenekliliği, genleşmeyi, yüzey gerilimini veya ben-    
  zerlerini ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve cihazlar; ısı,     
  ışık ve ses ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve cihazlar     
  (pozmetreler dahil) ; mikrotomlar:    
9027.10  - Gaz veya duman analiz cihazları:    
9027.10.10.00.00  - - Elektronik olanlar Adet 40
9027.10.90.00.00  - - Diğerleri Adet 40
9027.20.00.00.00  - Kromatograflar ve elektroforez cihazları - 40
9027.30  - Optik ışınlı (UV, görülebilir ışınlar, IR) spektrometreler,     
      spektrofotometreler ve spektrograflar    
9027.30.00.00.11  - - Spektrometreler - 40
9027.30.00.00.19  - - Diğerleri - 40
9027.50.00.00.00  - Optik ışınlı diğer alet ve cihazlar (UV, görülebilir ışınlar, IR) - 40
9027.80  - Diğer alet ve cihazlar:    
9027.80.05.00.00  - - Pozometreler - 40
   - - Diğerleri:    
   - - - Elektronik olanlar:    
9027.80.11.00.00  - - - - pH metreler, rH metreler ve iletkenliği ölçen diğer aletler - 40
9027.80.13.00.00  - - - - Yarı iletken disk ve LCD imali sırasında yarı iletken madde veya LCD    
          alt tabakalarının veya birleştirilmiş izole edici ve iletken tabakaların    
           fiziksel özelliklerinin analizine mahsus cihazlar  - 40
9027.80.17.00.00  - - - - Diğerleri - 40
   - - - Diğerleri:    
9027.80.91.00.00  - - - - Viskozimetreler, porozimetreler ve dilatometreler - 40
9027.80.99.00.00  - - - - Diğerleri - 40
9027.90  - Mikrotomlar; aksam, parça ve aksesuar:    
9027.90.10.00.00  - - Mikrotomlar Adet 40
   - - Aksam, parça ve aksesuar :    
9027.90.50.00.00  - - - 9027.20 ila 9027.80 alt pozisyonlarındaki cihazlara ait olanlar - 40
9027.90.80.00.00  - - - Mikrotomlara veya  gaz ve duman analiz cihazlarına ait olanlar - 40
       
90.28 Gaz, sıvı ve elektrik sayaçları (bunların kalibre cihazları dahil):    
9028.10.00.00.00  - Gaz sayaçları Adet 50
9028.20.00.00.00  - Sıvı sayaçları Adet 50
9028.30  - Elektrik sayaçları:    
   - - Alternatif akım için olanlar:    
   - - - Tek fazlı    
9028.30.11.00.11  - - - - Elektronik olanlar Adet 50
9028.30.11.00.19  - - - - Diğerler Adet 50
   - - - Çok fazlı    
9028.30.19.00.11  - - - - Elektronik olanlar Adet 50
9028.30.19.00.19  - - - - Diğerler Adet 50
   - - Diğerleri    
9028.30.90.00.11  - - - Güç ölçen demantmetreli (sarfiyat) sayaçları Adet 50
9028.30.90.00.12  - - - Aktif sayaçlar Adet 50
9028.30.90.00.13  - - - Reaktif sayaçlar Adet 50
9028.30.90.00.14  - - - Elektronik sayaçlar  Adet 50
9028.30.90.00.18  - - - Diğerleri Adet 50
9028.90  - Aksam, parça ve aksesuar:    
   - - Elektrik sayaçlarına ait olanlar    
9028.90.10.00.11  - - - Sadece elektronik sayaçlara ait olanlar - 50
9028.90.10.00.19  - - - Diğerleri - 50
9028.90.90.00.00  - - Diğerleri - 50
       
90.29 Devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler,milometreler,    
  pedometreler,vb.; hız göstergeleri ve takometreler ( 90.14 ve 90.15    
  pozisyonlarındakiler hariç) ; stroboskoplar:    
9029.10  - Devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler, milometre-    
     ler , pedometreler ve benzerleri:    
9029.10.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılan elektrikli veya elektronik devir adedi    
        sayaçları  - 40
9029.10.00.20.00  - - Elektronik veya elektrikli olanlar - 40
9029.10.00.90.00  - - Diğerleri - 40
9029.20  - Hız göstergeleri ve takometreler; stroboskoplar:    
   - - Hız göstergeleri ve takometreler:    
   - - - Kara taşıtlarına mahsus hız göstergeleri:    
9029.20.31.10.00  - - - - Elektronik veya elektrikli olanlar - 40
9029.20.31.90.00  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri :    
9029.20.38.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus elektronik veya elektrikli olanlar - 40
9029.20.38.90.00  - - - - Diğerleri - 50
   - - Stroboskoplar:    
9029.20.90.10.00  - - - Elektronik veya elektrikli olanlar - 40
9029.20.90.90.00  - - - Diğerleri - 50
9029.90.00.00.00  - Aksam, parça ve aksesuar - 50
       
90.30 Elektriki miktarları ölçmeye veya muayeneye mahsus osiloskop,     
  spektrum analizörleri ve diğer alet ve cihazları ( 90.28 pozisyonun-    
  daki elektrik sayaçları hariç); alfa, beta, gama, X-ışını, kozmik veya    
  diğer iyonlaşma ışınlarını ölçmeye veya bulmaya mahsus alet ve     
  cihazlar:     
9030.10  - İyonlaşma ışınlarını ölçmeye veya bulmaya mahsus alet ve     
     cihazlar:    
9030.10.00.10.00  - - SiviI hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
9030.10.00.90.00  - - Diğerleri - 40
9030.20  - Osiloskoplar ve osilograflar:    
   - - Katot ışınlı olanlar:    
9030.20.10.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 40
9030.20.10.90.00  - - - Diğerleri - 40
   - - Diğerleri,kaydedici tertibatı olanlar    
9030.20.30.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 40
9030.20.30.90.00  - - - Diğerleri - 40
   - - Diğerleri:    
   - - - Elektronik olanlar:    
9030.20.91.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar) - 40
9030.20.91.90.00  - - - - Diğerleri - 40
   - - - Diğerleri:    
9030.20.99.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 40
9030.20.99.90.00  - - - - Diğerleri - 40
   - Gerilim, akım, direnç veya güç ölçmeye veya muayene etmeye    
     mahsus diğer alet ve cihazlar:    
9030.31  - - Multimetreler (Kaydedici tertibatı olmayanlar):    
9030.31.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
   - - - Diğerleri    
9030.31.00.90.11  - - - - Elektronik olanlar - 40
9030.31.00.90.12  - - - - Elektrikli olanlar - 40
9030.32  - - Multimetreler (Kaydedici tertibatı olanlar):    
9030.32.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
   - - - Diğerleri    
9030.32.00.90.11  - - - - Elektronik olanlar - 40
9030.32.00.90.12  - - - - Elektrikli olanlar - 40
9030.33  - - Diğerleri ( kaydedici tertibatı olmayanlar):    
   - - - Elektronik olanlar:    
9030.33.10.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 40
9030.33.10.90.00  - - - - Diğerleri - 40
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Voltmetre:    
9030.33.91.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 40
9030.33.91.90.00  - - - - - Diğerleri - 40
   - - - - Diğerleri:    
9030.33.99.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 40
9030.33.99.90.00  - - - - - Diğerleri - 40
9030.39  - - Diğerleri (kaydedici tertibatı olanlar):    
   - - - Elektronik olanlar:    
9030.39.00.11.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 40
9030.39.00.19.00  - - - - Diğerleri - 40
   - - - Diğerleri:    
9030.39.00.21.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 40
9030.39.00.29.00  - - - - Diğerleri - 40
9030.40  - Telekomünikasyon için özel olarak imal edilmiş diğer alet ve     
     cihazlar (hipsometreler ve diyafonometreler, kazanç ölçü aletleri,     
     distorsiyonmetreler ve sofometreler gibi):    
9030.40.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
9030.40.00.90.00  - - Diğerleri - 40
   - Diğer alet ve cihazlar:    
9030.82.00.00.00  - - Yarı iletken disklerin veya tertibatın ölçülmesine veya kontrolü-    
       ne mahsus olanlar - 40
9030.84  - - Diğerleri, kaydedici tertibatı olanlar:    
9030.84.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
9030.84.00.90.00  - - - Diğerleri - 40
9030.89  - - Diğerleri:    
   - - - Elektronik olanlar :    
9030.89.30.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 40
9030.89.30.90.00  - - - - Diğerleri - 40
   - - - Diğerleri     
9030.89.90.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 40
9030.89.90.90.00  - - - - Diğerleri - 40
9030.90  - Aksam, parça ve aksesuar :    
9030.90.20.00.00  - - 9030.82.00.00 alt pozisyonundaki  cihazlara ait olanlar - 40
   - - Diğerleri:    
9030.90.85.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 40
9030.90.85.90.00  - - - Diğerleri - 40
     
90.31 Bu fasılın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan     
  ölçme veya muayene alet, cihaz ve makinaları; profil projektörleri:    
9031.10  - Mekanik parçaları dengeleme makinaları (balans makinaları):    
9031.10.00.10.00  - - Elektronik veya elektrikli olanlar - 40
9031.10.00.90.00  - - Diğerleri - 50
9031.20  - Deney standları:    
9031.20.00.10.00  - - Elektronik veya elektrikli olanlar - 40
9031.20.00.90.00  - - Diğerleri - 50
   - Diğer optik alet ve cihazlar :    
9031.41.00.00.00  - - Yarı iletken diskler veya taslakların kontrolüne veya yarı iletken    
       taslakların imalatında kullanılan fotomask veya ağın kontrolüne    
       mahsus olanlar - 50
9031.49  - - Diğerleri    
9031.49.10.00.00  - - - Profil projektörleri Adet 50
9031.49.90.00.00  - - - Diğerleri - 50
9031.80  - Diğer alet, cihaz ve makinalar:    
   - - Elektronik olanlar:    
   - - - Geometrik büyüklükleri ölçmeye veya kontrole mahsus olanlar:    
9031.80.32.00.00  - - - - Yarı iletken diskler veya taslakların kontrolüne veya yarı iletken    
                taslakların imalatında kullanılan fotomask veya ağın kontrolüne    
                mahsus olanlar - 40
   - - - - Diğerleri    
9031.80.34.00.11  - - - - - Planimetreler - 50
9031.80.34.00.19  - - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri    
9031.80.38.10.00  - - - -Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 40
   - - - - Diğerleri    
9031.80.38.90.11  - - - - - Su terazileri - 50
9031.80.38.90.19  - - - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri:    
   - - - Geometrik büyüklükleri ölçmeye veya kontrole mahsus olanlar:    
9031.80.91.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 50
   - - - - Elektrikli olanlar    
9031.80.91.20.11  - - - - - Planimetreler - 40
9031.80.91.20.19  - - - - - Diğerleri - 40
   - - - - Diğerleri    
9031.80.91.90.11  - - - - - Planimetreler - 50
9031.80.91.90.19  - - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri:    
9031.80.98.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 50
9031.80.98.20.00  - - - - Elektrikli olanlar - 50
9031.80.98.90.00  - - - - Diğerleri - 50
9031.90  - Aksam, parça ve aksesuar:    
   - - 9031.41.00.00 alt pozisyonundaki cihazlara veya 9031.49.00.00 alt    
         pozisyonunda yer alan yarı iletken disklerin yüzeylerinin kirliliğini    
         ölçmeye mahsus optik alet ve cihazlara ait olanlar    
9031.90.20.00.11  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 50
9031.90.20.00.19  - - - Diğerleri - 50
   - - 9031.80.32.00 alt pozisyonundaki cihazlara mahsus olanlar    
9031.90.30.00.11  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 50
9031.90.30.00.19  - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri :    
9031.90.85.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar - 50
9031.90.85.21.00  - - - Elektrikli veya elektronik olanlara ait olanlar - 40
9031.90.85.29.00  - - - Diğerleri - 50
       
90.32 Otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazları:    
9032.10  - Termostatlar:    
   - - Elektronik olanlar:    
9032.10.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
9032.10.20.90.00  - - - Diğerleri Adet 40
   - - Diğerleri:    
   - - - Elektrikli tetikleme cihazı bulunanlar:    
9032.10.81.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
9032.10.81.90.00  - - - - Diğerleri Adet 40
   - - - Diğerleri:    
9032.10.89.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar Adet 40
9032.10.89.90.00  - - - - Diğerleri Adet 40
9032.20  - Basınç kontrol cihazları (manostatlar):    
9032.20.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 40
   - - Diğerleri    
9032.20.00.90.11  - - - Elektronik basınç kontrol cihazları Adet 40
9032.20.00.90.19  - - - Diğerleri Adet 40
   - Diğer alet ve cihazlar:    
9032.81  - - Hidrolik veya pnömatik:    
9032.81.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  - 40
   - - - Diğerleri    
9032.81.00.90.11  - - - - Seviye kontrol cihazları - 40
9032.81.00.90.12  - - - - Bacalardan otomatik olarak duman çekme regülatörleri - 40
9032.81.00.90.19  - - - - Diğerleri - 40
9032.89.00.00.00  - - Diğerleri - 40
9032.90  - Aksam, parça ve aksesuar:    
9032.90.00.10.00  - - Elektronik veya elektrikli olanlara ait olanlar - 40
9032.90.00.90.00  - - Diğerleri - 35
       
9033.00.00.00.00 90. Fasılda yer alan makina, alet ve cihazlara ait aksam, parça    
  ve aksesuar (bu fasılın başka yerinde belirtilmeyen veya yer     
  almayan) - 50