POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
89.01 Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri, mavnalar    
  ve insan veya yük taşımaya mahsus benzeri gemiler:    
8901.10  - Yolcu gemileri, gezinti gemileri ve esasen insan taşımak üzere    
      imal edilmiş benzeri gemiler; her türlü feribotlar:    
   - - Denizde seyretmeye mahsus olanlar    
8901.10.10.00.11  - - - 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri Adet 50
8901.10.10.00.19  - - - 18 Gros tonilatoyu geçmeyen diğer gemiler Adet 50
8901.10.10.00.21  - - - 18 Gros tonilatoyu geçen fakat 300 gros tonilatoyu geçmeyen yolcu    
          ve gezinti gemileri Adet 50
8901.10.10.00.22  - - - 18 Gros tonilatoyu geçen fakat 300 gros tonilatoyu geçmeyen her    
          nevi feribotlar Adet 50
8901.10.10.00.29  - - - 18 Gros tonilatoyu geçen fakat 300 gros tonilatoyu geçmeyen diğer    
          gemiler Adet 50
8901.10.10.00.31  - - - 300 Gros tonilatoyu geçen fakat 1000 gros tonilatoyu geçmeyen yol-    
          cu ve gezinti gemileri Adet 50
8901.10.10.00.32  - - - 300 Gros tonilatoyu geçen fakat 1000 gros tonilatoyu geçmeyen her    
          nevi feribotlar Adet 50
8901.10.10.00.39  - - - 300 Gros tonilatoyu geçen fakat 1000 gros tonilatoyu geçmeyen di-    
          ğer gemiler Adet 50
8901.10.10.00.41  - - - 1000 Gros tonilatoyu geçen yolcu ve gezinti gemileri Adet 50
8901.10.10.00.42  - - - 1000 Gros tonilatoyu geçen her nevi feribotlar Adet 50
8901.10.10.00.49  - - - 1000 Gros tonilatoyu geçen diğer gemiler Adet 50
   - - Diğerleri    
8901.10.90.00.11  - - - Yolcu ve gezinti gemileri Adet 50
8901.10.90.00.19  - - - Diğerleri Adet 50
8901.20  - Sarnıçlı gemiler (tankerler):    
   - - Denizde seyretmeye mahsus olanlar    
8901.20.10.00.11  - - - 18 Gros tonilatoyu geçmeyenler Adet 50
8901.20.10.00.12  - - - 18 Gros tonilatoyu geçen fakat 300 gros tonilatoyu geçmeyenler Adet 50
8901.20.10.00.13  - - - 300 Gros tonilatoyu geçen fakat 1000 gros tonilatoyu geçmeyenler Adet 50
8901.20.10.00.14  - - - 1000 Gros tonilatoyu geçenler Adet 50
8901.20.90.00.00  - - Diğerleri Ct/I 50
8901.30  - Frigorifik gemiIer (8901.20 alt pozisyonundakiler hariç):    
   - - Denizde seyretmeye mahsus olanlar    
8901.30.10.00.11  - - - 18 Gros tonilatoyu geçmeyenler Adet 50
8901.30.10.00.12  - - - 18 Gros tonilatoyu geçen fakat 300 gros tonilatoyu geçmeyenler Adet 50
8901.30.10.00.13  - - - 300 Gros tonilatoyu geçen fakat 1000 gros tonilatoyu geçmeyenler Adet 50
8901.30.10.00.14  - - - 1000 Gros tonilatoyu geçenler Adet 50
8901.30.90.00.00  - - Diğerleri Ct/I 50
8901.90  - Yük taşımaya mahsus diğer gemiler ve hem insan hem de yük     
      taşımaya mahsus diğer gemiler:    
   - - Denizde seyretmeye mahsus olanlar    
8901.90.10.00.11  - - - 18 Gros tonilatoyu geçmeyenler Adet 50
8901.90.10.00.12  - - - 18 Gros tonilatoyu geçen fakat 300 gros tonilatoyu geçmeyenler Adet 50
8901.90.10.00.13  - - - 300 Gros tonilatoyu geçen fakat 1000 gros tonilatoyu geçmeyenler Adet 50
8901.90.10.00.14  - - - 1000 Gros tonilatoyu geçenler Adet 50
8901.90.90.00.00  - - Diğerleri Ct/I 50
       
8902.00 Balıkçı gemileri; balıkçılık ürünlerinin işlenmesine, korunmasına ve    
  konserve edilmesine mahsus fabrika gemileri ve diğer gemiler:    
8902.00.10.00.00  - Denizde seyretmeye mahsus olanlar Adet 50
8902.00.90.00.00  - Diğerleri Adet 50
       
89.03 Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve     
  kanolar:    
8903.10  - Şişirilebilir olanlar:    
8903.10.10.00.00  - - Birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler: Adet 50
8903.10.90.00.00  - - Diğerleri Adet 50
   - Diğerleri:    
8903.91  - - Yelkenli tekneler (yardımcı motoru olsun olmasın):    
8903.91.10.00.00  - - - Denizde seyretmeye mahsus olanlar Adet 50
8903.91.90.00.00  - - - Diğerleri: Adet 50
8903.92  - - Motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar hariç):    
8903.92.10.00.00  - - - Denizde seyretmeye mahsus olanlar Adet 50
   - - - Diğerleri:    
8903.92.91.00.00  - - - - Uzunluğu 7,5 m.yi geçmeyenler Adet 50
8903.92.99.00.00  - - - - Uzunluğu 7,5 m.yi geçenler Adet 50
8903.99  - - Diğerleri:    
   - - - Birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler    
8903.99.10.00.11  - - - - Kürekli kayık ve kanolar Adet 50
8903.99.10.00.19  - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Uzunluğu 7,5 m.yi geçmeyenler    
8903.99.91.00.11  - - - - - Kürekli kayık ve kanolar Adet 50
8903.99.91.00.19  - - - - - Diğerleri Adet 50
   - - - - Uzunluğu 7,5 m.yi geçenler    
8903.99.99.00.11  - - - - - Kürekli kayık ve kanolar Adet 50
8903.99.99.00.19  - - - - - Diğerleri Adet 50
       
8904.00 Römorkörler ve itici gemiler:    
   - Römorkörler    
8904.00.10.00.11  - - 18 Gros tonilatoyu geçmeyenler Adet 30
8904.00.10.00.12  - - 18 Gros tonilatoyu geçen fakat 300 gros tonilatoyu geçmeyenler Adet 30
8904.00.10.00.13  - - 300 Gros tonilatoyu geçenler Adet 30
   - İtici gemiler:    
8904.00.91.00.00  - - Denizde seyretmeye mahsus olanlar Adet 30
8904.00.99.00.00  - - Diğerleri - 30
       
89.05 Fener gemileri, yangın söndürme gemileri,tarak gemileri, yüzer     
  vinçler ve esas görevine göre sefer hizmetleri ikinci derecede olan    
  diğer gemiler; yüzer havuzlar; yüzer veya dalabilen sondaj ve     
  üretim platformları:    
8905.10  - Tarak gemileri:    
8905.10.10.00.00  - - Denizde seyretmeye mahsus olanlar Adet 30
8905.10.90.00.00  - - Diğerleri Adet 30
8905.20.00.00.00  - Yüzer veya dalabilen sondaj ve üretim platformları Adet 40
8905.90  - Diğerleri:    
8905.90.10.00.00  - - Denizde seyretmeye mahsus olanlar Adet 30
8905.90.90.00.00  - - Diğerleri Adet 30
       
89.06 Diğer gemiler (savaş gemileri ve kurtarma gemileri dahil, kürekli    
  olanlar hariç) :    
8906.10.00.00.00  - Savaş gemileri Adet 50
8906.90  - Diğerleri:    
8906.90.10.00.00  - - Denizde seyretmeye mahsus olanlar Adet 50
   - - Diğerleri:    
8906.90.91.00.00  - - - Birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler Adet 50
8906.90.99.00.00  - - - Diğerleri Adet 50
       
89.07 Diğer yüzer araçlar  (sallar,tanklar, coffer -damlar, yükleme,    
  boşaltma platformları, şamandıralar ve işaret kuleleri gibi):    
8907.10.00.00.00  - Şişirilebilir sallar Adet 40
8907.90  - Diğerleri    
8907.90.00.00.11  - - Metalden olanlar Adet 40
8907.90.00.00.16  - - Ahşap ve diğer maddelerden olanlar Adet 40
       
8908.00 Sökülecek gemilerle, suda yüzen sökülecek diğer araçlar:    
8908.00.00.10.00  - Sökülecek gemiler - Muaf
8908.00.00.20.00  - Suda yüzen sökülecek diğer araçlar - 40