POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
8801.00 Balonlar ve hava gemileri; planörler, delta kanatlı planörler ve     
  motorsuz diğer hava taşıtları:    
8801.00.10.00.00  - Balonlar ve hava gemileri; planörler ve delta kanatlı planörler  Adet 5
8801.00.90.00.00  - Diğerleri Adet 5
       
88.02 Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydu-    
  lar dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları:    
   - Helikopterler:    
8802.11.00.00.00  - - Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçmeyenler Adet 5
8802.12.00.00.00  - - Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçenler Adet 5
8802.20  - Uçaklar ve diğer hava taşıtları (boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı    
     geçmeyenler):    
8802.20.00.10.00  - - Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere ithal olunan    
          özel yapıdaki uçaklar  Adet Muaf
8802.20.00.20.00  - - Yolcu taşımaya mahsus olanlar Adet 5
8802.20.00.90.00  - - Diğerleri Adet 5
8802.30  - Uçaklar ve diğer hava taşıtları (boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı    
     geçen fakat 15000 kg.ı geçmeyenler):    
8802.30.00.10.00  - - Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere ithal olunan    
          özel yapıdaki uçaklar  Adet Muaf
8802.30.00.20.00  - -Yolcu taşımaya mahsus olanlar Adet 5
8802.30.00.90.00  - - Diğerleri Adet 5
8802.40  - Uçaklar ve diğer hava taşıtları (boş haldeki ağırlıkları 15000 kg.ı    
     geçenler):    
8802.40.00.10.00  - - Yolcu taşımaya mahsus olanlar Adet 5
8802.40.00.90.00  - - Diğerleri Adet 5
   - Uzay araçları (uydular dahil) ve uzay araçlarını fırlatıcı araçlar    
     ve yörünge-altı araçları:    
8802.60.10.00.00  - - Uzay araçları (uydular dahil) Adet 5
8802.60.90.00.00  - - Uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları Adet 5
       
88.03 88.01 veya 88.02 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam ve parça-    
  ları:    
8803.10.00.00.00  - Pervaneler ve rotorlar ve bunların aksam ve parçaları - 5
8803.20.00.00.00  - İniş takımları ve bunların aksam ve parçaları - 5
8803.30.00.00.00  - Uçak ve helikopterlerin díğer aksam ve parçaları - 5
8803.90  - Diğerleri:    
8803.90.10.00.00  - - Uçurtmalı balonlara ait olanlar - 5
8803.90.20.00.00  - - Uzay araçlarına (uydular dahil) ait olanlar - 5
8803.90.30.00.00  - - Uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı    
       araçlarına ait olanlar - 5
8803.90.90.00.00  - - Diğerleri - 5
       
8804.00.00.00.00 Paraşütler (sevkedilebilir paraşütler ve paragliderler dahil) ve roto-    
  şütler; bunların aksam, parça ve aksesuarı - 5
       
88.05 Hava taşıtlarını fırlatma cihaz ve tertibatı ve hava taşıtlarının iniş     
  cihaz ve tertibatı ve benzeri cihaz ve tertibat; yerde uçuş eğitimi     
  yapmaya mahsus cihazlar; bunların aksam ve parçaları:    
8805.10  - Hava taşıtlarının fırlatma cihaz ve tertibatı ve bunların aksam ve    
     parçaları; hava taşıtlarının iniş cihaz ve tertibatı ve bunların    
     aksam ve parçaları:    
   - - Hava taşıtlarının fırlatma cihaz ve tertibatı ve bunların aksam ve    
        parçaları    
8805.10.10.00.11  - - - Hava taşıtlarını fırlatma cihaz ve tertibatı - 5
8805.10.10.00.15  - - - Aksam ve parçaları - 5
8805.10.90.00.00  - - Diğerleri - 5
   - Yerde uçus eğitimi yapmaya mahsus cihazlar ve bunların aksam    
      ve parçaları:    
8805.21.00.00.00  - - Hava muharebe simulatörü ve bunların parçaları  - 5
8805.29.00.00.00  - - Diğerleri - 5