POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
81.01 Tungsten (volfram) ve tungstenden eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :    
8101.10.00.00.00  - Tozlar - 30
   - Diğerleri:    
8101.94.00.00.00  - - İşlenmemiş tungsten (sadece sinterleme yoluyla elde edilen    
       çubuklar dahil) - 10
8101.96.00.00.00  - - Teller - 30
8101.97  - -  Döküntü ve hurdalar:    
8101.97.00.10.00  - - - Döküntüler - 10
8101.97.00.90.00  - - - Hurdalar - 30
8101.99  - - Diğerleri:    
8101.99.10.00.00  - - - Çubuklar ve miller  (sadece sinterlenme yoluyla elde edilenler hariç), profiller,    
         saclar, şeritler ve yapraklar - 30
   - - - Diğerleri:    
8101.99.90.10.00  - - - - Tungstenden mamul eşya - 30
   - - - - Diğerleri :    
8101.99.90.90.11  - - - - - Tungstenden mamul flamanlar  - 30
8101.99.90.90.19  - - - - - Diğerleri - 30
     
81.02 Molibden ve molibdenden eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :    
8102.10.00.00.00  - Tozlar - 10
   - Diğerleri:    
8102.94.00.00.00  - - İşlenmemiş molibden (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çu-    
       buklar dahil) - 10
8102.95  - - Çubuklar (sadece sinterleme yoluyla elde edilenler hariç), profil-    
        ler, saclar, şeritler ve yapraklar :    
8102.95.00.00.11  - - - Çubuklar - 10
8102.95.00.00.12  - - - Profiller - 10
8102.95.00.00.13  - - - Saclar - 10
8102.95.00.00.14  - - - Şeritler - 10
8102.95.00.00.15  - - - Yapraklar - 10
8102.96.00.00.00  - - Teller - 10
8102.97  - - Döküntü ve hurdalar :    
8102.97.00.10.00  - - - Döküntüler - 30
8102.97.00.90.00  - - - Hurdalar - 30
8102.99  - - Diğerleri :    
8102.99.00.00.11  - - - Molibdenden mamul flamanlar - 30
8102.99.00.00.19  - - - Diğerleri - 30
       
81.03 Tantal ve tantaldan eşya (döküntü ve hurdalar dahil):    
8103.20  - İşlenmemiş tantal (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuk-    
     lar dahil); tozlar:    
8103.20.00.10.00  - - İşlenmemiş tantal (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar    
       dahil) - 10
8103.20.00.90.00  - - Tozlar - 30
8103.30  - Döküntü ve hurdalar :     
8103.30.00.10.00  - - Döküntüler - 10
8103.30.00.90.00  - - Hurdalar - 30
8103.90  - Diğerleri:    
   - - Çubuklar (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar hariç),    
        profiller, teller, saclar, şeritler ve yapraklar :    
8103.90.10.00.11  - - - Çubuklar - 30
8103.90.10.00.12  - - - Profiller - 30
8103.90.10.00.13  - - - Teller - 30
8103.90.10.00.14  - - - Saclar - 30
8103.90.10.00.15  - - - Şeritler - 30
8103.90.10.00.16  - - - Yapraklar - 30
8103.90.90.00.00  - - Diğerleri - 30
       
81.04 Magnezyum ve magnezyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :    
   - İşlenmemiş magnezyum:    
8104.11.00.00.00  - - Ağırlık itibariyle en az % 99,8 magnezyum içerenler - 5
8104.19.00.00.00  - - Diğerleri - 5
8104.20  - Döküntü ve hurdalar :    
8104.20.00.00.11  - - Döküntüler - 5
8104.20.00.00.12  - - Hurdalar - 5
8104.30.00.00.00  - Kalibrelenmiş torna döküntüleri ve granüller; tozlar - 5
8104.90  - Diğerleri :    
8104.90.00.00.11  - - Çubuklar - 5
8104.90.00.00.12  - - Profiller - 5
8104.90.00.00.13  - - Teller - 5
8104.90.00.00.19  - - Diğerleri - 5
       
81.05 Kobalt matları ve kobalt metalurjisinin diğer ara ürünleri; kobalt    
  ve kobalttan eşya (döküntü ve hurdalar dahil):    
8105.20  - Kobalt matları ve kobalt metalurjisinin diğer ara ürünleri; işlen-    
     memiş kobalt; tozlar:    
8105.20.00.00.11  - - İşlenmemiş kobalt - 10
8105.20.00.00.12  - - Kobalt tozları - 10
8105.20.00.00.19  - - Diğerleri - 10
8105.30  - Döküntü ve hurdalar :    
8105.30.00.00.11  - - Kobalt döküntüleri - 10
8105.30.00.00.12  - - Kobalt hurdaları - 10
8105.90.00.00.00  - Diğerleri - 10
       
8106.00 Bizmut ve bizmuttan eşya (döküntü ve hurdalar dahil):    
   - İşlenmemiş bizmut; döküntü ve hurdalar; tozlar :    
8106.00.10.00.11  - - İşlenmemiş bizmut - 10
8106.00.10.00.12  - - Bizmut döküntüleri - 10
8106.00.10.00.13  - - Bizmut hurdaları - 10
8106.00.10.00.14  - - Bizmut tozları - 10
8106.00.90.00.00  - Diğerleri - 10
       
81.07 Kadmiyum ve kadmiyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :    
8107.20  - İşlenmemiş kadmiyum; tozlar :    
8107.20.00.00.11  - - İşlenmemiş kadmiyum - 10
8107.20.00.00.12  - - Kadmiyum tozları - 10
8107.30  - Döküntü ve hurdalar :    
8107.30.00.00.11  - - Kadmiyum döküntüleri - 10
8107.30.00.00.12  - - Kadmiyum hurdaları - 10
8107.90.00.00.00  - Diğerleri - 10
       
81.08 Titanyum ve titanyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :    
8108.20  - İşlenmemiş titanyum; tozlar:    
8108.20.00.00.11  - - İşlenmemiş titanyum - 10
8108.20.00.00.12  - - Titanyum tozları - 10
8108.30  - Döküntü ve hurdalar :    
8108.30.00.00.11  - - Titanyum döküntüleri - 10
8108.30.00.00.12  - - Titanyum hurdaları - 10
8108.90  - Diğerleri:    
8108.90.30.00.00  - - Çubuklar, profiller ve teller - 10
8108.90.50.00.00  - - Saclar, şeritler ve yapraklar - 10
8108.90.60.00.00  - - İnce ve kalın borular - 10
8108.90.90.00.00  - - Diğerleri - 10
       
81.09 Zirkonyum ve zirkonyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :    
8109.20  - İşlenmemiş zirkonyum; tozlar:    
8109.20.00.00.11  - - İşlenmemiş zirkonyum - 10
8109.20.00.00.12  - - Zirkonyum tozları - 10
8109.30  - Döküntü ve hurdalar :    
8109.30.00.00.11  - - Zirkonyum döküntüleri - 10
8109.30.00.00.12  - - Zirkonyum hurdaları - 10
8109.90.00.00.00  - Diğerleri - 10
       
81.10 Antimon ve antimondan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :    
8110.10  - İşlenmemiş antimon; tozlar:    
8110.10.00.00.11  - - İşlenmemiş antimon - 25
8110.10.00.00.12  - - Antimon tozları - 25
8110.20  - Döküntü ve hurdalar :    
8110.20.00.00.11  - - Antimon döküntüleri - 25
8110.20.00.00.12  - - Antimon hurdaları - 25
8110.90.00.00.00  - Diğerleri - 25
       
8111.00 Manganez ve manganezden eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :    
   - İşlenmemiş manganez; döküntü ve hurdalar; tozlar:    
   - - İşlenmemiş manganez; tozlar :    
8111.00.11.00.11  - - - İşlenmemiş manganez - 10
8111.00.11.00.12  - - - Manganez tozları - 10
   - - Döküntü ve hurdalar :    
8111.00.19.00.11  - - - Manganez döküntüleri - 10
8111.00.19.00.12  - - - Manganez hurdaları - 10
8111.00.90.00.00  - Diğerleri - 10
       
81.12 Berilyum, krom, germanyum, vanadyum, galliyum, hafniyum (selti-    
  yum), indiyum, niobyum (kolombiyum), renyum ve talyum ve bu    
  metallerden eşya (döküntü ve hurdalar dahil):    
   - Berilyum:    
8112.12  - - İşlenmemiş berilyum; tozlar:    
8112.12.00.00.11  - - - İşlenmemiş berilyum - 25
8112.12.00.00.12  - - - Berilyum tozları - 25
8112.13  - - Döküntü ve hurdalar :    
8112.13.00.00.11  - - - Berilyum döküntüleri - 25
8112.13.00.00.12  - - - Berilyum hurdaları - 25
8112.19  - - Diğerleri :    
8112.19.00.00.11  - - - İşlenmiş berilyum - 25
8112.19.00.00.12  - - - Berilyumdan eşya - 25
8112.19.00.00.19  - - - Diğerleri - 25
   - Krom:    
8112.21  - - İşlenmemiş krom; tozlar:    
8112.21.10.00.00  - - - Ağırlık itibariyle % 10'dan fazla nikel içeren krom alaşımları - 10
   - - - Diğerleri:    
8112.21.90.00.11  - - - - İşlenmemiş krom - 10
8112.21.90.00.12  - - - - Krom tozları - 10
8112.22  - - Döküntü ve hurdalar :    
8112.22.00.00.11  - - - Krom döküntüleri - 10
8112.22.00.00.12  - - - Krom hurdaları - 10
8112.29.00.00.00  - - Diğerleri - 10
   - Talyum    
8112.51  - - İşlenmemiş ; tozlar :    
8112.51.00.00.11  - - - İşlenmemiş talyum - 10
8112.51.00.00.12  - - - Talyum tozları - 10
8112.52  - - Döküntü ve hurdalar :    
8112.52.00.00.11  - - - Talyum döküntüleri - 10
8112.52.00.00.12  - - - Talyum hurdaları - 10
8112.59.00.00.00  - - Diğerleri - 10
   - Diğerleri:    
8112.92  - - İşlenmemiş; döküntü ve hurdalar; tozlar:    
   - - - Hafniyum (seltiyum) :    
8112.92.10.00.11  - - - - İşlenmemiş hafniyum - 10
8112.92.10.00.12  - - - - Hafniyum döküntüleri - 10
8112.92.10.00.13  - - - - Hafniyum hurdaları - 10
8112.92.10.00.14  - - - - Hafniyum tozları - 10
   - - - Niobyum (kolombiyum); renyum;galyum;indiyum;vanadyum;germanyum :    
   - - - - Döküntü ve hurdalar :    
8112.92.21.00.11  - - - - - Niobyum döküntüleri - 10
8112.92.21.00.12  - - - - - Niobyum hurdaları - 10
8112.92.21.00.13  - - - - - Renyum döküntüleri - 10
8112.92.21.00.14  - - - - - Renyum hurdaları - 10
8112.92.21.00.15  - - - - - Galyum döküntüleri - 10
8112.92.21.00.16  - - - - - Galyum hurdaları - 10
8112.92.21.00.17  - - - - - İndiyum döküntüleri - 10
8112.92.21.00.18  - - - - - İndiyum hurdaları - 10
8112.92.21.00.21  - - - - - Vanadyum döküntüleri - 10
8112.92.21.00.22  - - - - - Vanadyum hurdaları - 10
8112.92.21.00.23  - - - - - Germanyum döküntüleri - 10
8112.92.21.00.24  - - - - - Germanyum hurdaları - 10
   - - - - Diğerleri:    
   - - - - - Niobyum (kolombiyum);renyum :    
8112.92.31.00.11  - - - - - - İşlenmemiş Niobyum - 10
8112.92.31.00.12  - - - - - - Niobyum tozları - 10
8112.92.31.00.13  - - - - - - İşlenmemiş Renyum - 10
8112.92.31.00.14  - - - - - - Renyum tozları - 10
   - - - - - İndiyum :    
8112.92.81.00.11  - - - - - - İşlenmemiş İndiyum - 10
8112.92.81.00.12  - - - - - - İndiyum tozları - 10
   - - - - -Galyum:    
8112.92.89.00.11  - - - - - - İşlenmemiş Galyum - 10
8112.92.89.00.12  - - - - - - Galyum tozları - 10
   - - - - - Vanadyum :    
8112.92.91.00.11  - - - - - - İşlenmemiş Vanadyum - 10
8112.92.91.00.12  - - - - - - Vanadyum tozları - 10
   - - - - -Germanyum :    
8112.92.95.00.11  - - - - - - İşlenmemiş Germanyum - 10
8112.92.95.00.12  - - - - - - Germanyum tozları - 10
8112.99  - - Diğerleri:    
   - - - Hafniyum (seltiyum);germanyum :    
8112.99.20.00.11  - - - - Hafniyum (seltiyum) - 10
8112.99.20.00.12  - - - - Germanyum - 10
8112.99.30.00.00  - - - Niobyum (kolombiyum); renyum - 10
8112.99.70.00.00  - - - Galyum, indiyum;vanadyum - 10
     
8113.00 Sermet ve sermetten eşya (döküntü ve hurdalar dahil):    
8113.00.20.00.00  - İşlenmemiş  - 10
   - Döküntü ve hurdalar :    
8113.00.40.00.11  - - Sermet döküntüleri - 10
8113.00.40.00.12  - - Sermet hurdaları - 10
8113.00.90.00.00  - Diğerleri - 10