POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
80.01 İşlenmemiş kalay:    
8001.10.00.00.00  - Alaşımsız kalay - 10
8001.20.00.00.00  - Kalay alaşımları - 10
       
8002.00.00.00.00 Kalay döküntü ve hurdaları - 10
       
8003.00 Kalaydan çubuklar, profiller ve teller:    
8003.00.00.10.00  - İçi boş profiller  - 40
   - Diğerleri :    
8003.00.00.90.11  - - Kalay alaşımlarından içi dolu profiller - 10
8003.00.00.90.12  - - Alaşımsız kalaydan içi dolu profiller - 10
8003.00.00.90.13  - - Kalay alaşımlarından  çubuklar - 10
8003.00.00.90.14  - - Alaşımsız kalaydan çubuklar - 10
8003.00.00.90.15  - - Kalay alaşımlarından teller - 10
8003.00.00.90.16  - - Alaşımsız kalaydan teller - 10
       
[80.04]      
       
[80.05]      
       
[80.06]      
       
8007.00 Kalaydan diğer eşya    
   -  Kalay saclar, levhalar ve şeritler (kalınlığı 0,2 mm. yi geçenler)    
   - - M2 ağırlığı 1 kg.ı geçenler :    
8007.00.10.10.11  - - - Kalay alaşımlarından olanlar - 10
8007.00.10.10.12  - - - Alaşımsız kalaydan olanlar - 10
   - - M2 ağırlığı 1 kg.  veya daha az olanlar :    
8007.00.10.90.11  - - - Kalay alaşımlarından olanlar - 40
8007.00.10.90.12  - - - Alaşımsız kalaydan olanlar - 40
   - Diğerleri:    
   - -  Kalaydan yapraklar ve şeritler (baskılı veya baskısız veya kağıttan, kartondan,    
        suni plastik maddelerden veya benzeri maddelerden bir mesnet    
        üzerine tesbit edilmiş bulunsun bulunmasın) (mesnedi hariç,kalınlıkları    
        0,2 mm. yi geçmeyenler); kalaydan tozlar ve ince pullar:    
8007.00.80.11.00  - - - M2 ağırlığı 1 kg.ı geçen yaprak ve şeritler - 10
8007.00.80.19.00  - - - Diğerleri - 40
   - - Diğerleri:    
8007.00.80.21.00  - - - Kalaydan ince ve kalın borular ve boru bağlantı parçaları( rakorlar, dirsekler    
          manşonlar ve benzerleri - 40
8007.00.80.29.00  - - - Diğerleri - 50