POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
79.01 İşlenmemiş çinko:    
   - Alaşımsız çinko:    
7901.11  - - Ağırlık itibariyle % 99,99 veya daha fazla çinko içerenler :    
   - - - Külçe    
7901.11.00.10.11  - - - - İşlenmemiş elektrolitik olan külçe çinko - 25
7901.11.00.10.12  - - - - İşlenmemiş elektrolitik olmayan külçe çinko - 25
7901.11.00.90.00  - - - Diğerleri  - 25
7901.12  - - Ağırlık itibariyle % 99,99'dan az çinko içerenler:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 99,95 veya daha fazla fakat % 99,99'dan az    
         çinko içerenler    
   - - - - Külçe :    
7901.12.10.10.11  - - - - - İşlenmemiş elektrolitik olan külçe çinko - 25
7901.12.10.10.12  - - - - - İşlenmemiş elektrolitik olmayan külçe çinko - 25
7901.12.10.90.00  - - - - Diğerleri  - 25
   - - - Ağırlık itibariyle % 98,5 veya daha fazla fakat % 99,95'den az çinko    
          içerenler :    
7901.12.30.10.00  - - - - Külçe - 25
7901.12.30.90.00  - - - - Diğerleri - 25
   - - - Ağırlık itibariyle % 97,5 veya daha fazla fakat % 98,5 'dan az çinko    
          içerenler :    
7901.12.90.10.00  - - - - Külçe - 25
7901.12.90.90.00  - - - - Diğerleri - 25
7901.20.00.00.00  - Çinko alaşımları - 25
       
7902.00.00.00.00 Çinko döküntü ve hurdaları - 25
       
79.03 Çinkodan ince tozlar, tozlar ve ince pullar:    
7903.10.00.00.00  - İnce tozlar - 40
7903.90  - Diğerleri :    
7903.90.00.00.11  - - Tozlar - 40
7903.90.00.00.12  - - İnce pullar - 40
       
7904.00 Çinko çubuklar, profiller ve teller:    
7904.00.00.10.00  - İçi boş profiller - 40
   - Diğerleri :    
7904.00.00.90.11  - - İçi dolu profiller - 35
7904.00.00.90.12  - - Çubuklar - 35
7904.00.00.90.13  - - Teller - 35
       
7905.00 Çinko saclar, levhalar,  yapraklar ve şeritler:    
7905.00.00.10.00  - Levhalar - 40
   - Diğerleri :    
7905.00.00.90.11  - - Saclar - 40
7905.00.00.90.12  - - Yapraklar - 40
7905.00.00.90.13  - - Şeritler - 40
       
[79.06]      
       
7907.00 Çinkodan diğer eşya    
7907.00.00.10.00  - Çinkodan ince ve kalın borular ve ince ve kalın boru bağlantı parçaları    
     (rakorlar, dirsekler, manşonlar gibi) - 40
7907.00.00.90.00  - Diğerleri - 50