POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
78.01 İşlenmemiş kurşun:    
7801.10.00.00.00  - Rafine edilmiş kurşun - 35
   - Diğerleri:    
   - - Ağırlık itibariyle antimuan oranı diğer elementlerden fazla     
       olanlar :    
7801.91.00.00.11  - - - Ağırlık itibariyle % 0.02 veya daha fazla gümüş içeren, rafine     
          edilmeye mahsus olanlar (külçe kurşun) - 35
7801.91.00.00.19  - - - Diğerleri - 35
7801.99  - - Diğerleri:    
7801.99.10.00.00  - - - Ağırlık itibariyle % 0,02 veya daha fazla gümüş içeren, rafine     
          edilmeye mahsus olanlar (külçe kurşun) - 35
7801.99.90.00.00  - - - Diğerleri - 35
       
7802.00.00.00.00 Kurşun döküntü ve hurdaları - 35
       
['78.03]      
       
78.04 Kurşun saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler; kurşun tozları ve    
  ince pullar:    
   - Saclar, yapraklar ve şeritler:    
7804.11.00.00.00  - - Saclar, yapraklar ve şeritler (mesnetleri hariç kalınlıkları 0,2    
       mm. yi geçmeyenler) - 40
7804.19.00.00.00  - - Diğerleri - 40
7804.20.00.00.00  - Kurşun tozları ve ince pullar - 40
       
[78.05]      
       
7806.00 Kurşundan diğer eşya:    
7806.00.10.00.00  - Radyoaktif maddelerin taşıma veya mahfazası sırasında radyasyondan                          
     korunmaya mahsus kurşun kılıflı kaplar (EURATOM) - 40
7806.00.80.00.00  - Diğerleri - 40