POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
75.01 Nikel matları, nikel oksit sinterleri ve nikel metalürjisinin diğer ara     
  ürünleri:    
7501.10.00.00.00  - Nikel matları - 5
7501.20  - Nikel oksit sinterleri ve nikel metalürjisinin diğer ara ürünleri :    
7501.20.00.00.11  - - Nikel oksit sinterleri - 5
7501.20.00.00.12  - - Nikel speissleri  - 5
7501.20.00.00.19  - - Diğerleri - 5
       
75.02 İşlenmemiş nikel:     
7502.10  - Alaşımsız nikel:    
7502.10.00.10.00  - - Mond ve katot nikel - Muaf
   - - Diğerleri :    
7502.10.00.90.11  - - - Bilya şeklinde nikel - 5
7502.10.00.90.19  - - - Diğerleri - 5
7502.20.00.00.00  - Nikel alaşımları - 5
       
7503.00 Nikel döküntü ve hurdaları:    
7503.00.10.00.00  - Alaşımsız nikelden olanlar - 5
7503.00.90.00.00  - Nikel alaşımlarından olanlar - 5
       
7504.00.00.00.00 Nikel tozu ve nikelden ince pullar - 25
       
75.05 Nikelden çubuklar, profiller ve teller:    
   - Çubuklar ve profiller:    
7505.11  - - Alaşımsız nikelden olanlar:    
7505.11.00.10.00  - - - İçi boş profiller  - 25
   - - - Diğerleri :    
7505.11.00.90.11  - - - - İçi dolu profiller - 20
7505.11.00.90.12  - - - - Çubuklar - 20
7505.12  - - Nikel alaşımlarından olanlar:    
7505.12.00.10.00  - - - İçi boş profiller - 25
   - - - Diğerleri :    
7505.12.00.90.11  - - - - İçi dolu profiller - 20
7505.12.00.90.12  - - - - Çubuklar - 20
   - Teller:    
7505.21.00.00.00  - - Alaşımsız nikelden olanlar - 20
7505.22.00.00.00  - - Nikel alaşımlarından olanlar - 20
       
75.06 Nikelden saclar, levhalar, şeritler ve yapraklar:    
7506.10  - Alaşımsız nikelden olanlar :    
7506.10.00.00.11  - - Saclar - 25
7506.10.00.00.12  - - Levhalar - 25
7506.10.00.00.13  - - Şeritler - 25
7506.10.00.00.14  - - Yapraklar - 25
7506.20  - Nikel alaşımlarından olanlar :    
7506.20.00.00.11  - - Saclar - 25
7506.20.00.00.12  - - Levhalar - 25
7506.20.00.00.13  - - Şeritler - 25
7506.20.00.00.14  - - Yapraklar - 25
       
75.07 Nikelden ince ve kalın borular ve boru bağlantı parçaları (rakorlar,    
  dirsekler ve manşonlar gibi):    
   - İnce ve kalın borular:    
7507.11.00.00.00  - - Alaşımsız nikelden olanlar - 25
7507.12.00.00.00  - - Nikel alaşımlarından olanlar - 25
7507.20.00.00.00  - Boru bağlantı parçaları - 25
       
75.08 Nikelden diğer eşya:    
7508.10.00.00.00  - Nikel tellerden mensucat, ızgara, ağ ve kafesler - 60
7508.90  - Diğerleri:    
   - - Nikelaj için anotlar (elektrolizle elde edilenler dahil) :    
7508.90.00.10.11  - - - Kalıba dökülmüş - 15
7508.90.00.10.19  - - - Diğerleri - 15
   - - Diğerleri :    
7508.90.00.90.11  - - - Vidalar, civatalar, somunlar, perçin çivileri ve rondelalar - 60
7508.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 60