POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
7401.00.00.00.00 Bakır matları; çöktürülmüş bakır (tersip bakır) - 10
       
7402.00 Rafine edilmemiş bakır; elektrolitik rafine için bakır anotları    
7402.00.00.00.11 - Blister bakır - 10
7402.00.00.00.12 - Elektrolitik rafine için bakır anotları - 10
7402.00.00.00.19 - Diğerleri - 10
       
74.03 Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham):    
   - Rafine edilmiş bakır:    
7403.11  - - Katotlar ve katot parçaları:    
7403.11.00.10.00  - - - Elektrolitik bakırdan - 30
7403.11.00.90.00  - - - Diğerleri - 10
7403.12.00.00.00  - - Tel çubukları (wire bars) - 10
7403.13.00.00.00  - - Kütükler - 10
7403.19  - - Diğerleri:    
7403.19.00.10.00  - - - Elektrolitik bakırdan - 30
7403.19.00.90.00  - - - Diğerleri - 10
   - Bakır alaşımları:    
7403.21.00.00.00  - - Bakır -çinko esaslı alaşımlar (pirinç) - 10
7403.22.00.00.00  - - Bakır -kalay esaslı alaşımlar (bronz) - 10
7403.29.00.00.00  - - Diğer bakır alaşımlar [74.05 pozisyonundaki ön alaşımlar    
       (kupro alyajlar) hariç] - 10
       
7404.00 Bakır döküntü ve hurdaları:    
7404.00.10.00.00  - Rafine edilmiş bakırdan olanlar - 10
   - Bakır alaşımlarından olanlar:    
7404.00.91.00.00  - - Bakır -çinko esaslı alaşımlardan olanlar (pirinç) - 10
7404.00.99.00.00  - - Diğerleri - 10
       
7405.00 Bakırın ön alaşımları (kupro alyajlar):    
7405.00.00.10.00 - Ağırlık itibariyle %8'den fazla bakır içeren bakır fosfor - 50
7405.00.00.20.00 - Diğerleri - 40
       
74.06 Bakır tozları ve bakırdan ince pullar:    
7406.10.00.00.00  - Pul bünyeli olmayan tozlar - 40
7406.20  - Pul bünyeli tozlar; ince pullar    
7406.20.00.00.11  - - Pul bünyeli bakır tozları - 40
7406.20.00.00.12  - - Bakırdan ince pullar - 40
       
74.07 Bakır çubuklar ve profiller:    
7407.10  - Rafine edilmiş bakırdan olanlar    
7407.10.00.00.11  - - İçi boş profiller - 40
7407.10.00.00.12  - - İçi dolu profiller - 40
7407.10.00.00.13  - - Çubuklar - 40
   - Bakır alaşımlarından olanlar:    
7407.21  - - Bakır -çinko esaslı alaşımlardan (pirinç):    
7407.21.10.00.00  - - - Çubuklar - 40
7407.21.90.00.00  - - - Profiller - 40
7407.29.00.00.00  - - Diğerleri - 40
       
74.08 Bakır teller:    
   - Rafine edilmiş bakırdan olanlar:    
7408.11  - - Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm. yi geçenler    
7408.11.00.00.11  - - - Elektrolitik tel - 40
7408.11.00.00.19  - - - Diğerleri - 40
7408.19  - - Diğerleri:    
   - - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,5 mm. yi geçenler    
7408.19.10.00.11  - - - - Elektrolitik tel - 40
7408.19.10.00.19  - - - - Diğerleri - 40
   - - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,5 mm. yi geçmeyenler    
7408.19.90.00.11  - - - - Elektrolitik tel - 40
7408.19.90.00.19  - - - - Diğerleri - 40
   - Bakır alaşımlarından olanlar:    
7408.21.00.00.00  - - Bakır -çinko esaslı alaşımlardan olanlar (pirinç) - 40
7408.22.00.00.00  - - Bakır -nikel esaslı alaşımlardan (kupro -nikel) veya bakır -nikel -     
       çinko esaslı alaşımlardan (nikel gümüşleri) - 40
7408.29.00.00.00  - - Diğerleri - 40
       
74.09 Bakır saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler (kalınlıkları 0,15 mm. yi    
  geçenler) :    
   - Rafine edilmiş bakırdan olanlar:    
7409.11  - - Rulo halinde olanlar :    
7409.11.00.00.11  - - - Saclar - 40
7409.11.00.00.12  - - - Levhalar - 40
7409.11.00.00.13  - - - Yapraklar - 40
7409.11.00.00.14  - - - Şeritler - 40
7409.19  - - Diğerleri :    
7409.19.00.00.11  - - - Saclar - 40
7409.19.00.00.12  - - - Levhalar - 40
7409.19.00.00.13  - - - Yapraklar - 40
7409.19.00.00.14  - - - Şeritler - 40
   - Bakır -çinko esaslı alaşımlardan olanlar (pirinç):    
7409.21  - - Rulo halinde olanlar :    
7409.21.00.00.11  - - - Saclar - 40
7409.21.00.00.12  - - - Levhalar - 40
7409.21.00.00.13  - - - Yapraklar - 40
7409.21.00.00.14  - - - Şeritler - 40
7409.29  - - Diğerleri :    
7409.29.00.00.11  - - - Saclar - 40
7409.29.00.00.12  - - - Levhalar - 40
7409.29.00.00.13  - - - Yapraklar - 40
7409.29.00.00.14  - - - Şeritler - 40
   - Bakır -kalay esaslı alaşımlardan olanlar (bronz):    
7409.31  - - Rulo halinde olanlar :    
7409.31.00.00.11  - - - Saclar - 40
7409.31.00.00.12  - - - Levhalar - 40
7409.31.00.00.13  - - - Yapraklar - 40
7409.31.00.00.14  - - - Kaplanmamış şeritler - 40
7409.31.00.00.15  - - - Kaplanmış şeritler - 40
7409.39  - - Diğerleri :    
7409.39.00.00.11  - - - Saclar - 40
7409.39.00.00.12  - - - Levhalar - 40
7409.39.00.00.13  - - - Yapraklar - 40
7409.39.00.00.14  - - - Şeritler - 40
7409.40.00.00.00  - Bakır -nikel esaslı alaşımlardan (kupro -nikel) ve bakır -nikel -çinko    
     esaslı alaşımlardan olanlar (nikel gümüşleri) - 40
7409.90.00.00.00  - Diğer bakır alaşımlarından olanlar - 40
74.10 Bakırdan ince yaprak ve şeritler (baskılı veya baskısız ve kağıttan, kar -    
  tondan , plastik maddelerden veya benzeri maddelerden mesnetler üzeri-    
  ne tesbit edilmiş olsun olmasın) kalınlıkları (mesnetleri hariç) 0,15 mm. yi     
  geçmeyenler:    
   - Mesnetsiz olanlar:    
7410.11  - - Rafine edilmiş bakırdan olanlar :    
7410.11.00.00.11  - - - Bakır kalınlığı 35 mikrona kadar (35 mikron dahil) olanlar - 45
7410.11.00.00.19  - - - Diğerleri - 45
7410.12.00.00.00  - - Bakır alaşımlarından olanlar - 45
   - Mesnetli olanlar:    
7410.21.00.00.00  - - Rafine edilmiş bakırdan olanlar - 45
7410.22.00.00.00  - - Bakır alaşımlarından olanlar - 45
       
74.11 Bakırdan ince ve kalın borular:    
7411.10  - Rafine edilmiş bakırdan olanlar:    
7411.10.10.00.00  - - Düz olanlar: - 40
7411.10.90.00.00  - - Diğerleri - 40
   - Bakır alaşımlardan olanlar:    
7411.21  - - Bakır -çinko esaslı alaşımlardan olanlar (pirinç):    
7411.21.10.00.00  - - - Düz olanlar - 40
7411.21.90.00.00  - - - Diğerleri - 40
7411.22.00.00.00  - - Bakır -nikel esaslı alaşımlardan (kupro -nikel) veya bakır -nikel -çinko    
       esaslı alaşımlardan olanlar (nikel gümüşleri) - 40
7411.29.00.00.00  - - Diğerleri - 40
       
74.12 Bakırdan ince ve kalın boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler,    
  manşonlar gibi) :    
7412.10.00.00.00  - Rafine edilmiş bakırdan olanlar - 40
7412.20  - Bakır alaşımlarından olanlar    
7412.20.00.00.11  - - Pirinçten olanlar - 40
7412.20.00.00.19  - - Diğerleri - 40
       
7413.00.00.00.00 Bakırdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar ve benzerleri    
  (elektrik için izole edilmiş olanlar hariç) - 40
       
[74.14]      
       
74.15 Bakırdan veya başları bakırdan ve gövdeleri demir ve çelikten küçük ve    
  büyük çiviler, pünezler, yivli çiviler ve benzerleri (83.05 pozisyonuna    
  girenler hariç) ; bakırdan civata ve somunlar, çengelli vidalar, perçin    
  çivileri, pimler, kamalar, rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı rondela dahil)    
  ve benzeri eşya:    
7415.10.00.00.00  - Büyük ve küçük çiviler, pünezler, yivli çiviler ve benzeri eşya - 40
   - Diğer eşya (diş açılmamış):    
7415.21.00.00.00  - - Rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı olanlar dahil) - 40
7415.29  - - Diğerleri    
7415.29.00.00.11  - - - Perçin çivileri - 40
7415.29.00.00.19  - - - Diğerleri - 40
   -Diğer eşya (diş açılmış):    
7415.33  - - Vidalar; civatalar ve somunlar    
7415.33.00.00.11  - - - Vidalar - 40
7415.33.00.00.12  - - - Civata ve somunlar - 40
7415.39.00.00.00  - - Diğerleri - 40
       
[74.16]      
       
[74.17]      
       
       
74.18 Bakırdan sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ile sağlığı    
  koruyucu eşya ve bunların aksamı; bakırdan süngerler, temizlik ve parlat-    
  ma işlerinde kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri:    
7418.10  - Sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve bunların aksamı;    
      süngerler, temizlik ve parlatma işlerinde kullanılan eşya, eldivenler    
      ve benzerleri:    
7418.10.10.00.00  - - Ev işlerinde kullanılan türden, elektrikli olmayan pişirme veya     
         ısıtma cihazları ve bunların aksam ve parçaları - 50
   - - Diğerleri:    
7418.10.90.00.11  - - - Ev işlerinde kullanılan eşya - 40
7418.10.90.00.15  - - - Aksam ve parçalar - 40
7418.20  - Sağlığı koruyucu eşya ve bunların aksamı :    
7418.20.00.00.11  - - Sağlığı koruyucu eşya - 40
7418.20.00.00.15  - - Aksam ve parçalar - 40
       
74.19 Bakırdan diğer eşya:    
7419.10.00.00.00  - Kalın ve ince zincirler ve aksamı - 40
   - Diğerleri:    
7419.91  - - Döküm, kalıba dökülmüş, presle şekillendirilmiş veya dövülmüş fakat    
       daha ileri bir işleme tabi tutulmamış:    
7419.91.00.10.00  - - - Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvı gaz hariç) bakırdan    
          depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri diğer kaplar (hacmi 300 Iitreden    
          fazla olan, mekanik veya termik tertibatı bulunmayanlar) (iç yüzeyleri    
          kaplanmış ve ısıyı tecrit veya muhafaza edici maddelerle donatılmış olsun    
          olmasın) - 50
7419.91.00.90.00  - - - Diğerleri - 40
7419.99  - - Diğerleri:    
   - - - Çapları 6 mm. yi geçmeyen bakır tellerden mensucat ( sonsuz veya     
          devamlı mensucat dahil), ızgara, kafeslikler ve ağlar; bakırdan metal     
         depluvayye    
7419.99.10.00.11  - - - - Mensucat - 40
7419.99.10.00.12  - - - - Bakırdan metal depluvayye - 40
7419.99.10.00.19  - - - - Diğerleri - 40
7419.99.30.00.00  - - - Bakır yaylar - 40
   - - - Diğerleri:    
7419.99.90.10.00  - - - - Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvı gaz hariç) bakırdan    
          depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri diğer kaplar (hacmi 300 Iitreden    
          fazla olan, mekanik veya termik tertibatı bulunmayanlar) (iç yüzeyleri    
          kaplanmış ve ısıyı tecrit veya muhafaza edici maddelerle donatılmış     
          olsun olmasın) - 50
7419.99.90.90.00  - - - - Diğerleri - 40