POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
73.01 Demir veya çelikten palplanşlar (delinmiş veya birleştirilmiş parçalardan    
  yapılmış olsun olmasın); demir veya çelikten kaynak yapılmış profiller:    
7301.10  - Palplanşlar    
7301.10.00.00.11  - - Çatılmış palplanşlar - 30
7301.10.00.00.12  - - Çatılmamış palplanşlar - 30
7301.20.00.00.00  - Profiller - 40
       
73.02 Demir veya çelikten demiryolu ve tramvay hattı malzemesi; raylar,    
  kontrraylar, makas dilleri, makas göbekleri, kruvazman ve makaslar,    
  gergi çubukları, dişli raylar, traversler, cebireler, yastık ve köşelikler,    
  seletler, sıkıştırma levhaları ve kramponlar, rayların döşenmesi, eklen-    
  mesi veya sabitleştirilmesi için bağlantı levha ve çubukları ile özel     
  olarak imal edilmiş diğer parçalar:    
7302.10  - Raylar:    
7302.10.10.00.00  - - Elektrik iletici raylar (demirli olmayan metal aksamı ile birlikte) - 25
   - - Diğerleri:     
   - - - Yeni olanlar:    
   - - - - Yassı tabanlı simetrik demiryolu rayları:    
7302.10.22.00.00  - - - - - Bir metresinin ağırlığı 36 kg. veya daha fazla olanlar  - 25
7302.10.28.00.00  - - - - - Bir metresinin ağırlığı 36 kg. dan az olanlar  - 25
7302.10.40.00.00  - - - - Oluklu raylar - 25
7302.10.50.00.00  - - - - Diğerleri - 25
7302.10.90.00.00  - - - Kullanılmış olanlar  - 25
7302.30.00.00.00  - Makas dilleri, makas göbeği, diğer kruvazman ve makas elemanları - 25
7302.40  - Cebireler ve seletler:    
7302.40.00.00.11  - - Haddelenmiş  - 25
7302.40.00.00.19  - - Diğerleri - 25
7302.90  - Diğerleri:    
7302.90.00.10.00  - -Kontr -raylar - 25
7302.90.00.20.00  - -Traversler  - 25
   - - Diğerleri    
7302.90.00.90.11  - - - Dişli raylar - 25
7302.90.00.90.19  - - - Diğer raylar - 25
7302.90.00.90.29  - - - Diğerleri - 25
       
7303.00 Dökme demirden ince ve kalın borular, içi boş profiller:    
   - Basınç sistemlerinde kullanılacak türde olan ince ve kalın borular    
7303.00.10.00.11  - - Çapı 200 mm. yi geçmeyen ince ve kalın borular - 30
7303.00.10.00.12  - - Çapı 200 mm. yi geçen ince ve kalın borular - 30
   - Diğerleri    
7303.00.90.00.11  - - Çapı 200 mm. yi geçmeyen ince ve kalın borular - 30
7303.00.90.00.12  - - Çapı 200 mm. yi geçen ince ve kalın borular - 30
7303.00.90.00.19  - - Diğerleri - 30
       
73.04 Demir (dökme demir hariç) ve çelikten ince ve kalın borular ve içi boş    
  profiller (dikişsiz):    
   - Gaz veya petrol boru hatlarında kullanılan ince ve kalın borular:    
7304.11.00.00.00  - - Paslanmaz çelikten olanlar - 30
   - - Diğerleri    
   - - - Dış capı 168,3 mm.yi geçmeyenler    
7304.19.10.00.11  - - - - Dış çapı 73 mm. yi geçmeyenler - 30
7304.19.10.00.12  - - - - Dış çapı 73 mm. yi geçen, fakat 168,3 mm. yi geçmeyenler - 30
   - - - Dış çapı 168,3 mm. yi geçen fakat 406,4 mm.yi geçmeyenler    
7304.19.30.00.11  - - - - Dış çapı 168,3 mm. yi geçen, fakat 219 mm. yi geçmeyenler - 30
7304.19.30.00.12  - - - - Dış çapı 219 mm. yi geçen, fakat 406,4 mm. yi geçmeyenler - 30
7304.19.90.00.00  - - - Dış çapı 406,4 mm. yi geçenler - 30
   - Gaz veya petrol sondajında, mahfaza veya üretiminde kullanılan    
     boruIar:    
7304.22  - - Paslanmaz çelikten sondaj boruları :    
7304.22.00.10.00  - - - Borular - 30
7304.22.00.90.00  - - - Aksam ve parçalar - 15
7304.23  - - Diğer sondaj boruları :    
7304.23.00.10.00  - - - Borular - 30
7304.23.00.90.00  - - - Aksam ve parçalar - 15
7304.24  - - Diğerleri, paslanmaz çelikten olanlar:    
7304.24.00.10.00  - - - Borular - 30
7304.24.00.90.00  - - - Aksam ve parçalar - 15
7304.29  - - Diğerleri:    
   - - - Dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler:    
7304.29.10.10.00  - - - - Borular - 30
7304.29.10.90.00  - - - - Aksam ve parçalar - 15
   - - - Dış çapı 168,3mm.yi geçen, fakat 406,4 mm.yi geçmeyenler:    
   - - - - Borular    
7304.29.30.10.11  - - - - - Dış çapı 244,5 mm.yi geçmeyenler  - 30
7304.29.30.10.12  - - - - - Dış çapı 244,5 mm.yi geçen, fakat 406,4 mm.yi geçmeyenler - 30
7304.29.30.90.00  - - - - Aksam ve parçalar - 15
   - - - Dış çapı 406,4 mm. yi geçenler:    
7304.29.90.10.00  - - - - Borular - 30
7304.29.90.90.00  - - - - Aksam ve parçalar - 15
   - Diğerleri (demirden veya alaşımsız çelikten, kesiti daire şeklinde    
     olanlar):    
7304.31  - - Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş:    
   - - - Hassas borular    
7304.31.20.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların    
          naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)  - 30
7304.31.20.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri     
7304.31.80.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların    
          naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)  - 30
7304.31.80.90.00  - - - - Diğerleri: - 30
7304.39  - - Diğerleri:    
7304.39.10.00.00  - - - İşlenmemiş, düz ve et kalınlığı heryerinde aynı olan ince ve kalın borular ve    
          diğer profillerin ve değişik et kalınlığındaki boruların sadece imalinde kullanılanlar - 30
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Diş açılmış veya diş açılabilen borular (gaz borusu):    
   - - - - - Çinko ile kaplanmış olanlar:    
7304.39.52.10.00  - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde    
         kullanılan türde olanlar (bağlantı parçası takılmış) - 30
7304.39.52.90.00  - - - - - - Diğerleri  - 30
   - - - - - Diğerleri:    
7304.39.58.10.00  - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde    
         kullanılan türde olanlar (bağlantı parçası takılmış) - 30
7304.39.58.90.00  - - - - - - Diğerleri  - 30
   - - - - Diğerleri:  
   - - - - - Dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler:  
7304.39.92.10.00  - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde    
         kullanılan türde olanlar (bağlantı parçası takılmış) - 30
7304.39.92.90.00  - - - - - - Diğerleri  - 30
   - - - - - Dış çapı 168,3 mm.yi geçen fakat 406,4 mm.yi geçmeyenler:  
7304.39.93.10.00  - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde    
         kullanılan türde olanlar (bağlantı parçası takılmış) - 30
7304.39.93.90.00  - - - - - - Diğerleri  - 30
   - - - - - Dış çapı 406,4 mm. yi geçenler:  
7304.39.98.10.00  - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde  
         kullanılan türde olanlar (bağlantı parçası takılmış) - 30
   - - - - - - Diğerleri:    
7304.39.98.91.00  - - - - - - - Dış çapı 421 mm.yi ve et kalınlığı 10,5 mm.yi geçenler - 30
7304.39.98.99.00  - - - - - - - Diğerleri - 30
   - Diğerleri (paslanmaz çelikten, kesiti daire şeklinde olanlar):    
7304.41  - - Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş:    
7304.41.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde     
          kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)  - 30
7304.41.00.90.00  - - - Diğerleri - 30
7304.49  - - Diğerleri:    
7304.49.10.00.00  - - - İşlenmemiş, düz ve et kalınlığı her yerinde aynı olan ince ve kalın    
          borular ve diğer profillerin ve değişik et kalınlığındaki boruların imalinde    
          kullanılanlar - 30
   - - - Diğerleri:    
7304.49.93.00.00  - - - - Dış çapı 168,3 mm.yi geçmeyenler - 30
   - - - - Dış çapı 168,3 mm.yi geçen fakat 406,4 mm. yi geçmeyenler:    
7304.49.95.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde    
             kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) - 30
7304.49.95.90.00  - - - - - Diğerleri - 30
   - - - - Dış çapı 406,4 mm. yi geçenler:    
7304.49.99.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde    
             kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) - 30
7304.49.99.90.00  - - - - - Diğerleri - 30
   - Diğerleri (diğer alaşımlı çelikten kesiti daire şeklinde olanlar):    
7304.51  - - Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,9 ila  % 1,15 karbon,  % 0,5 ila % 2 krom ve    
          en fazla % 0,5 molibden içeren, düz ve et kalınlığı her yerinde aynı    
          olan borular:    
7304.51.12.00.00  - - - - Uzunlukları 0,5 metreyi geçmeyenler - 30
7304.51.18.00.00  - - - - UzunIukları 0,5 metreyi geçenler - 30
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Hassas borular :    
7304.51.81.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde    
            kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)  - 30
7304.51.81.90.00  - - - - - Diğerleri - 30
   - - - - Diğerleri:    
7304.51.89.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde    
            kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)  - 30
7304.51.89.90.00  - - - - - Diğerleri - 30
7304.59  - - Diğerleri:    
7304.59.10.00.00  - - - İşlenmemiş, düz ve et kalınlığı her yerinde aynı olan ince ve kalın    
          borular ve diğer profillerin ve değişik et kalınlığındaki boruların    
          imalinde kullanılanlar - 30
   - - - Diğerleri (ağırlık itibariyle % 0,9 ila % 1,15 karbon, % 0,5 ila % 2    
          krom ve en fazla % 0,5 molibden içeren düz ve et kalınlığı her yerinde    
          aynı olanlar):    
7304.59.32.00.00  - - - -  Uzunlukları 0,5 metreyi geçmeyenler - 30
7304.59.38.00.00  - - - -  Uzunlukları 0,5 metreyi geçenler - 30
   - - -  Diğerleri:    
   - - - - Dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler :    
7304.59.92.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde    
             kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)  - 30
7304.59.92.90.00  - - - - - Diğerleri - 30
   - - - - Dış çapı 168,3 mm. yi geçen fakat 406,4 mm. yi geçmeyenler :    
7304.59.93.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde    
             kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)  - 30
7304.59.93.90.00  - - - - - Diğerleri - 30
   - - - - Dış çapı 406,4 mm. yi geçenler :    
7304.59.99.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde    
             kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)  - 30
7304.59.99.90.00  - - - - - Diğerleri - 30
7304.90  - Diğerleri:    
7304.90.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde    
        kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)  - 30
7304.90.00.90.00  - - Diğerleri - 30
       
73.05 Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular (dikişli, perçinli veya    
  benzeri şekillerde kapatılmış) (iç ve dış kesitleri daire şeklinde olup,dış     
  çapı 406,4 mm.yi geçenler):    
   - Gaz veya petrol boru hatlarında kullanılan ince ve kalın borular:    
7305.11.00.00.00  - - Uzunlamasına toz altı ark kaynağı yapılmış olanlar - 30
7305.12.00.00.00  - - Diğerleri (uzunlamasına dikişli olanlar) - 30
7305.19.00.00.00  - - Diğerleri - 30
7305.20.00.00.00  - Gaz veya petrol sondajında kullanılan mahfaza boruları - 30
   - Diğerleri (dikişli):    
7305.31  - - Uzunlamasına dikişli olanlar:    
7305.31.00.10.00  - - - Hidroelektrik tesislerde kullanılan basınca dayanıklı borular - 30
7305.31.00.90.00  - - - Diğerleri - 30
7305.39  - - Diğerleri:    
7305.39.00.10.00  - - - Hidroelektrik tesislerde kullanılan basınca dayanıklı borular - 30
7305.39.00.90.00  - - - Diğerleri - 30
7305.90  - Diğerleri:    
7305.90.00.10.00  - - Hidroelektrik tesislerde kullanılan basınca dayanıklı borular - 30
7305.90.00.90.00  - - Diğerleri - 30
       
73.06 Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller    
  (örneğin açık dikiş veya kaynak yapılmış, perçin yapılmış veya benzeri    
  şekilleri kapatılmış) :    
   - Gaz veya petrol boru hatlarında kullanılan borular:    
7306.11  - - Dikişli olanlar (paslanmaz çelikten):    
7306.11.10.00.00  - - - Uzunlamasına dikişli olanlar - 30
7306.11.90.00.00  - - - Spiral dikişli olanlar - 30
7306.19  - - Diğerleri    
7306.19.10.00.00  - - - Uzunlamasına dikişli olanlar: - 30
7306.19.90.00.00  - - - Spiral dikişli olanlar - 30
   - Gaz veya petrol sondajında kullanılan mahfaza veya üretim boruları    
7306.21.00.00.00  - - Dikişli olanlar (paslanmaz çelikten) - 30
7306.29.00.00.00  - - Diğerleri - 30
7306.30  - Demir veya alaşımsız çelikten kesiti daire şeklinde olan diğerleri    
     (dikişli):    
   - - Hassas borular:    
   - - - Et kalınlığı 2 mm. yi geçmeyenler:    
7306.30.11.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde     
             kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) - 30
7306.30.11.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Et kalınlığı 2 mm. yi geçenler:    
7306.30.19.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde     
             kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) - 30
7306.30.19.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
   - - - Diş açılmış veya diş açılabilir borular (gaz boruları):    
   - - - - Çinko ile kaplanmış olanlar:    
7306.30.41.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde     
             kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) - 30
7306.30.41.90.00  - - - - - Diğerleri - 30
   - - - - Diğerleri:    
7306.30.49.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde     
             kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) - 30
7306.30.49.90.00  - - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler:    
   - - - - - Çinko ile kaplanmış olanlar:    
7306.30.72.10.00  - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde     
             kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) - 30
7306.30.72.90.00  - - - - - - Diğerleri - 30
   - - - - - Diğerleri:    
7306.30.77.10.00  - - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde     
             kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) - 30
7306.30.77.90.00  - - - - - - Diğerleri - 30
   - - - - Dış çapı 168,3 mm. yi geçen fakat 406,4 mm. yi geçmeyenler:    
7306.30.80.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde     
             kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) - 30
7306.30.80.90.00  - - - - - Diğerleri - 30
7306.40  - Paslanmaz çelikten kesiti daire şeklinde olan diğerleri (dikişli):    
   - - Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş:    
7306.40.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde    
        kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) - 30
7306.40.20.90.00  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
7306.40.80.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde    
        kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) - 30
7306.40.80.90.00  - - - Diğerleri - 30
7306.50  - Diğer alaşımlı çeliklerden kesiti daire şeklinde olan diğerleri (dikişli):    
   - - Hassas borular:    
7306.50.20.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde    
        kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) - 30
7306.50.20.90.00  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
7306.50.80.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde    
        kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) - 30
7306.50.80.90.00  - - - Diğerleri - 30
   - Diğerleri, kesiti daire şeklinde olmayanlar (dikişli):    
7306.61  - - Kesiti kare veya dikdörtgen şeklinde olanlar:    
7306.61.10.00.00  - - - Paslanmaz çelikten olanlar - 30
   - - - Diğerleri    
   - - - - Et kalınlığı 2 mm. yi geçmeyenler:    
7306.61.92.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde    
            kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) - 30
7306.61.92.90.00  - - - - - Diğerleri - 30
   - - - - Et kalınlığı 2 mm. yi geçenler:    
7306.61.99.10.00  - - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde    
             kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) - 30
7306.61.99.90.00  - - - - - Diğerleri - 30
7306.69  - - Kesiti daire şeklinde olmayan diğerleri:    
   - - - Paslanmaz çelikten olanlar:    
7306.69.10.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde    
        kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) - 30
7306.69.10.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
7306.69.90.10.00  - - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde    
        kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) - 30
7306.69.90.90.00  - - - - Diğerleri - 30
7306.90  - Diğerleri:    
7306.90.00.00.11  - - Hava kanalı - 30
7306.90.00.00.19  - - Diğerleri - 30
       
73.07 Demir veya çelikten boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler ve    
  manşonlar gibi) :    
   - Dökme bağlantı parçaları:    
7307.11  - - Dövülemeyen dökme demirden olanlar:    
7307.11.10.00.00  - - - Basınç sistemlerinde kullanılan türde olanlar  - 30
7307.11.90.00.00  - - - Diğerleri  - 30
7307.19  - - Diğerleri:    
7307.19.10.00.00  - - - Dövülebilen dökme demirden olanlar  - 30
7307.19.90.00.00  - - - Diğerleri  - 30
   - Diğer (paslanmaz çelikten olanlar):    
7307.21.00.00.00  - - Flanşlar - 30
7307.22  - - Dirsekler, kavisler ve manşonlar (diş açılmış):    
7307.22.10.00.00  - - - Manşonlar - 30
   - - - Dirsekler ve kavisler :    
7307.22.90.00.11  - - - - Dirsekler - 30
7307.22.90.00.12  - - - - Kavisler - 30
7307.23  - - Uç uca kaynak yapılacak bağlantı parçaları:    
   - - - Dirsekler ve kavisler :    
7307.23.10.00.11  - - - - Dirsekler  - 30
7307.23.10.00.12  - - - - Kavisler - 30
7307.23.90.00.00  - - - Diğerleri - 30
7307.29  - - Diğerleri:    
7307.29.10.00.00  - - - Diş açılmış - 30
   - - - Diğerleri :    
7307.29.80.00.11  - - - - Rakorlar - 30
7307.29.80.00.12  - - - - Contalar - 30
7307.29.80.00.19  - - - - Diğerleri - 30
   - Diğerleri:    
7307.91.00.00.00  - - Flanşlar - 30
7307.92  - - Dirsek, kavis ve manşonlar (diş açılmış):    
7307.92.10.00.00  - - - Manşonlar - 30
   - - - Dirsekler ve kavisler :    
7307.92.90.00.11  - - - - Dirsekler - 30
7307.92.90.00.12  - - - - Kavisler - 30
7307.93  - - Uç uca kaynak yapılacak bağlantı parçaları:    
   - - - En büyük dış çapı 609,6 mm. yi geçmeyenler:    
   - - - - Dirsek ve kavisler :    
7307.93.11.00.11  - - - - - Dirsekler - 30
7307.93.11.00.12  - - - - - Kavisler - 30
7307.93.19.00.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - En büyük dış çapı 609,6 mm. yi geçenler:    
   - - - - Dirsek ve kavisler :    
7307.93.91.00.11  - - - - - Dirsekler - 30
7307.93.91.00.12  - - - - - Kavisler - 30
7307.93.99.00.00  - - - - Diğerleri - 30
7307.99  - - Diğerleri:    
7307.99.10.00.00  - - - Diş açılmış - 30
   - - - Diğerleri :    
7307.99.80.00.11  - - - - Rakorlar - 30
7307.99.80.00.12  - - - - Contalar - 30
7307.99.80.00.19  - - - - Diğerleri - 30
       
73.08 Demir veya çelikten inşaat (94.06 pozisyonundaki prefabrik yapılar    
  hariç) ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, bent kapakları, kuleler,    
  pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar,    
  pencereler ve bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri, kepenkler,    
  korkuluklar, parmaklıklar gibi); inşaatta kullanılmak üzere    
  hazırlanmış demir veya çelikten saclar, çubuklar, profiller, borular ve    
  benzerleri:    
7308.10.00.00.00  - Köprüler ve köprü aksamı - 40
7308.20.00.00.00  - Kuleler ve pilonlar - 40
7308.30  - Kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ile kapı eşikleri:    
7308.30.00.00.11  - - Soğuk hava depolarına mahsus olanlar Adet (1) 40
7308.30.00.00.19  - - Diğerleri Adet (1) 40
7308.40.00.00.00  - İskele kurmaya ve kepenkle kapatmaya, destek vurmaya veya maden direkleri     
     yapmaya mahsus benzeri malzeme - 40
7308.90  - Diğerleri:    
   - - Sadece veya esasen sac halinde olanlar:    
7308.90.51.00.00  - - - İzole edilmiş iki oluklu sacdan müteşekkil kaplamalıklar - 40
   - - - Diğerleri:    
7308.90.59.00.11  - - - - İnşaat aksamı - 40
7308.90.59.00.19  - - - - Diğerleri - 40
   - - Diğerleri:    
7308.90.98.00.12  - - - İzole edilmiş tek veya çift cidarlı metalik doğalgaz baca sistemi   - 40
7308.90.98.00.13  - - - Perfore Profiller - 40
7308.90.98.00.14  - - - Debi ayar damperi - 40
7308.90.98.00.15  - - - Tek yönlü yaylı klape - 40
7308.90.98.00.16  - - - Sandviç panel - 40
7308.90.98.00.18  - - - Diğerleri - 40
       
7309.00 Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç)    
  hacmi 300 litreyi geçen ve mekanik veya termik tertibatı olmayan demir    
  veya çelikten depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri kaplar (ısıyı izole    
  edici veya iç yüzeyleri kaplanmış olsun olmasın):    
   - Gazlar için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç) :    
7309.00.10.00.11  - - Dökme demirden olanlar - 40
7309.00.10.00.12  - - Demir veya çelikten olanlar - 40
   - Sıvılar için :    
   - - Isıyı izole edici veya iç yüzeyleri kaplanmış :    
7309.00.30.00.11  - - - Dökme demirden olanlar - 40
7309.00.30.00.12  - - - Demir veya çelikten olanlar - 40
   - - Diğerleri:    
7309.00.51.00.00  - - - Hacmi 100.000 litreyi geçenler - 40
   - - - Hacmi 100.000 litreyi geçmeyenler    
7309.00.59.00.11  - - - - Dökme demirden olanlar - 40
7309.00.59.00.12  - - - - Demir veya çelikten olanlar - 40
   - Katı maddeler için    
7309.00.90.00.11  - - Dökme demirden olanlar - 40
7309.00.90.00.12  - - Demir veya çelikten olanlar - 40
       
73.10 Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç)    
  hacmi 300 litreyi geçmeyen ve mekanik veya termik tertibatı olmayan    
  demir veya çelikten depolar, sarnıçlar, variller, fıçılar, kutular ve benzeri    
  kaplar (ısıyı izole edici veya iç yüzeyleri kaplanmış olsun olmasın):    
7310.10  - Hacmi 50 litre veya daha fazla olanlar:    
7310.10.00.10.00  - - Eşyanın naklinde veya ambalajlanmasında kullanılan kaplar    
        (dökümle elde edilmiş) - 50
7310.10.00.90.00  - - Diğerleri - 40
   - Hacmi 50 litreden az olanlar:    
7310.21  - - Lehimlenerek veya kenarları kıvrılarak kapatılacak kutular:    
7310.21.11.00.00  - - - Gıda için konserve kutuları - 40
7310.21.19.00.00  - - - İçecekler için konserve kutuları - 40
   - - - Diğerleri:    
7310.21.91.00.00  - - - - Sac ve levha kalınlığı 0,5 mm. den az olanlar - 40
7310.21.99.00.00  - - - - Sac ve levha kalınlığı 0,5 mm. veya daha fazla olanlar - 40
7310.29  - - Diğerleri:    
7310.29.10.00.00  - - - Sac ve levha kalınlığı 0,5 mm. den az olanlar - 40
   - - - Sac ve levha kalınlığı 0,5 mm. veya daha fazla olanlar:    
7310.29.90.10.00  - - - - Eşyanın naklinde veya ambalajlanmasında kullanılan kaplar    
            (dökümle elde edilmiş) - 50
7310.29.90.90.00  - - - - Diğerleri - 40
       
7311.00 Demir veya çelikten sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için    
  kaplar:    
   - Dikişsiz:    
   - - 165 veya daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar:    
   - - - 20 l'den az olanlar:    
7311.00.11.10.00  - - - - 250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar Adet 15
7311.00.11.90.00  - - - - Diğerleri Adet 30
   - - - 20 l veya daha fazla ama, 50 l'den fazla olmayanlar:    
7311.00.13.10.00  - - - - 250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar Adet 15
7311.00.13.90.00  - - - - Diğerleri Adet 30
   - - - 50 l'den fazla olanlar:    
7311.00.19.10.00  - - - - 250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar Adet 15
7311.00.19.90.00  - - - - Diğerleri Adet 30
   - - Diğerleri:    
7311.00.30.10.00  - - - 250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar Adet 15
7311.00.30.90.00  - - - Diğerleri Adet 30
   - Diğerleri:    
   - - Hacmi 1000 litreden az olanlar:    
7311.00.91.10.00  - - - 250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar - 15
7311.00.91.90.00  - - - Diğerleri - 30
   - - Hacmi 1000 litre veya daha fazla olanlar:    
7311.00.99.10.00  - - - 250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar - 15
7311.00.99.90.00  - - - Diğerleri - 30
       
73.12 Demir veya çelikten demetlenmiş teller (toron), halat ve kablolar,    
  örme halatlar, bucurgat halatları ve benzerleri (elektrik işlerinde    
  kullanılmak üzere izole edilmemiş):    
7312.10  - Demir veya çelikten demetlenmiş teller (toron), halat ve kablolar:    
7312.10.20.00.00  - - Paslanmaz çelikten - 35
   - - Diğerleri:    
   - - - Enine kesitinin en geniş yeri 3 mm. yi geçmeyenler:    
7312.10.41.00.00  - - - - Bakır-çinko alaşımları (pirinç) ile kaplanmış olanlar  - 35
7312.10.49.00.00  - - - - Diğerleri - 35
   - - - Enine kesitinin en geniş yeri 3 mm. yi geçenler:    
   - - - - Demetlenmiş teller (toron):    
7312.10.61.00.00  - - - - - Kaplanmamış - 35
   - - - - - Kaplanmış:    
7312.10.65.00.00  - - - - - - Çinko ile kaplanmış - 35
7312.10.69.00.00  - - - - - - Diğerleri - 35
   - - - - Halatlar ve kablolar (kapalı halatlar dahil):    
   - - - - - Kaplanmamış veya sadece çinko ile kaplanmış:    
7312.10.81.00.00  - - - - - - Enine kesitinin en geniş yeri 3 mm. yi geçen fakat 12 mm.yi     
                   geçmeyenler - 35
7312.10.83.00.00  - - - - - - Enine kesitinin en geniş yeri 12 mm. yi geçen fakat 24 mm.yi     
                   geçmeyenler - 35
7312.10.85.00.00  - - - - - - Enine kesitinin en geniş yeri 24 mm. yi geçen fakat 48 mm.yi     
                   geçmeyenler - 35
7312.10.89.00.00  - - - - - - Enine kesitinin en geniş yeri 48 mm. yi geçenler - 35
7312.10.98.00.00  - - - - - Diğerleri - 35
7312.90.00.00.00  - Diğerleri - 35
       
7313.00 Demir veya çelikten dikenli teller; demir veya çelikten çit yapmada    
  kullanılacak türde burulmuş çember veya yalınkat düz tel (dikenli olsun    
  olmasın) ve gevşekçe burulmuş çift katlı teller    
7313.00.00.00.11 - Dikenli teller - 40
7313.00.00.00.19 - Diğerleri - 40
       
73.14 Demir veya çelik tellerden mensucat (sonsuz veya devamlı bantlar    
  dahil), ızgara, ağ ve kafeslikler; demir veya çelikten metal depluvayye:    
   - Dokunmuş mensucat (metal mensucat):    
7314.12.00.00.00  - - Makinalar için paslanmaz çelikten sonsuz bandlar - 50
7314.14.00.00.00  - - Paslanmaz çelikten diğer dokunmuş mensucat - 50
7314.19.00.00.00  - - Diğerleri - 50
7314.20  - Izgara, ağ ve kafeslikler (kesişme noktalarına kaynak yapılmış) (enine    
     kesitinin en geniş yeri 3 mm. veya daha fazla göz aralığı 100 cm2    
     veya daha fazla olan tellerden):    
   - - Nervürlü telden olanlar :    
7314.20.10.00.11  - - - Demir veya çelik tellerden örgüler - 50
7314.20.10.00.12  - - - Demir veya çelik tellerden kafeslikler - 50
7314.20.10.00.19  - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri :    
7314.20.90.00.11  - - - Demir veya çelik tellerden örgüler - 50
7314.20.90.00.12  - - - Demir veya çelik tellerden kafeslikler - 50
7314.20.90.00.19  - - - Diğerleri - 50
   - Diğer ızgara, ağ ve kafeslikler (kesişme noktalarına kaynak yapılmış):    
7314.31  - - Çinko ile kaplanmış olanlar :    
7314.31.00.00.11  - - - Demir veya çelik tellerden örgüler - 50
7314.31.00.00.12  - - - Demir veya çelik tellerden kafeslikler - 50
7314.31.00.00.19  - - - Diğerleri - 50
7314.39  - - Diğerleri :    
7314.39.00.00.11  - - - Demir veya çelik tellerden örgüler - 50
7314.39.00.00.12  - - - Demir veya çelik tellerden kafeslikler - 50
7314.39.00.00.19  - - - Diğerleri - 50
   - Diğer metal mensucat, ızgara, ağ ve kafeslikler:    
7314.41.00.00.00  - - Çinko ile kaplanmış olanlar - 50
7314.42.00.00.00  - - Plastik maddelerle kaplanmış olanlar - 50
7314.49  - - Diğerleri :    
7314.49.00.00.11  - - - Demir veya çelik tellerden örgüler - 50
7314.49.00.00.12  - - - Demir veya çelik tellerden kafeslikler - 50
7314.49.00.00.19  - - - Diğerleri - 50
7314.50.00.00.00  - Metal depluvayye - 40
       
73.15 Demir veya çelikten zincirler ve aksamı:    
   - Mafsal halkalı zincirler ve aksamı:    
7315.11  - - Makaralı zincirler:    
7315.11.10.00.00  - - - Bisiklet ve motosikletler için transmisyon zincirleri - 50
   - - - Diğerleri :    
7315.11.90.00.11  - - - - Transmisyon zincirleri - 50
7315.11.90.00.19  - - - - Diğerleri - 50
7315.12  - - Diğer zincirler    
7315.12.00.00.11  - - - Transmisyon zincirleri - 50
7315.12.00.00.19  - - - Diğerleri - 50
7315.19.00.00.00  - - Aksamlar - 50
7315.20.00.00.00  - Patinaj zincirleri - 50
   - Diğer zincirler:    
7315.81.00.00.00  - - Destekli halkalı zincirler - 50
7315.82.00.00.00  - - Diğerleri (kaynaklı halkalı) - 50
7315.89.00.00.00  - - Diğerleri - 50
7315.90.00.00.00  - Diğer aksamlar - 50
       
7316.00 Demir veya çelikten çapalar, filika demirleri ve bunların aksamları    
7316.00.00.00.11 - Çapalar - 50
7316.00.00.00.12 - Filika demirleri - 50
7316.00.00.00.13 - Çapa ve filika demir aksamı - 50
       
7317.00 Demir veya çelikten küçük ve büyük çiviler, pünezler, oluklu ve yivli çivi-    
  ler (83.05 pozisyonundakiler hariç) ve benzeri eşya (başları diğer madde-    
  lerden olsun olmasın fakat başları bakırdan olanlar hariç):    
   - Tellerden soğuk presle elde edilmiş olanlar:    
7317.00.20.00.00  - - Şerit veya rulo halinde küçük ve büyük çiviler - 60
7317.00.60.00.00  - - Diğerleri  - 60
   - Diğerleri:    
7317.00.80.10.00  - - Nal çivileri - 35
   - - Diğerleri:    
7317.00.80.90.11  - - - Karde makinaları teçhizatı için kard iğneleri - 60
7317.00.80.90.12  - - - Adi inşaat çivileri - 60
7317.00.80.90.13  - - - Oluklu ve yivli çiviler - 60
7317.00.80.90.14  - - - Çengelli çiviler - 60
7317.00.80.90.19  - - - Diğerleri - 60
       
73.18 Demir veya çelikten vidalar, civatalar, somunlar, tirfonlar, çengelli    
  vidalar, perçin çivileri, pimler, kamalar, rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı    
  rondelalar dahil) ve benzeri eşya:    
   - Diş açılmış olanlar:    
7318.11.00.00.00  - - Tirfonlar - 50
7318.12  - - Diğer ahşap vidaları:    
7318.12.10.00.00  - - - Paslanmaz çelikten olanlar - 50
7318.12.90.00.00  - - - Diğerleri - 50
7318.13.00.00.00  - - Çengelli ve halkalı vidalar - 50
7318.14  - - Ototaradöz vidalar:    
7318.14.10.00.00  - - - Paslanmaz çelikten olanlar - 50
   - - - Diğerleri:    
7318.14.91.00.00  - - - - Sac vidaları - 50
7318.14.99.00.00  - - - - Diğerleri - 50
7318.15  - - Diğer vida ve civatalar (somunlu veya rondelalı olsun olmasın):    
7318.15.10.00.00  - - - Kütleden kesilmiş olan ve gövde genişliği 6 mm. yi geçmeyen vidalar - 50
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Demiryolu yapım malzemesinin tesbitinde kullanılanlar    
7318.15.20.00.11  - - - - - Vidalar - 50
7318.15.20.00.12  - - - - - Civatalar - 50
   - - - - Diğerleri:    
   - - - - - Başsız olanlar:    
   - - - - - - Paslanmaz çelikten    
7318.15.30.00.11  - - - - - - - Vidalar - 50
7318.15.30.00.12  - - - - - - - Civatalar - 50
   - - - - - - Diğerleri:    
   - - - - - - - Çekme direnci mm2. de 800 N.dan az olanlar    
7318.15.41.00.11  - - - - - - - - Vidalar - 50
7318.15.41.00.12  - - - - - - - - Civatalar - 50
   - - - - - - - Çekme direnci mm2. de 800 N. veya daha fazla olanlar    
7318.15.49.00.11  - - - - - - - - Vidalar - 50
7318.15.49.00.12  - - - - - - - - Civatalar - 50
   - - - - - Başlı olanlar:    
   - - - - - - Yarılmış veya haç şeklinde iz yapılmış vidalar:    
7318.15.51.00.00  - - - - - - - Paslanmaz çelikten - 50
7318.15.59.00.00  - - - - - - - Diğerleri - 50
   - - - - - - Altı köşeli yivli vidalar:    
7318.15.61.00.00  - - - - - - - Paslanmaz çelikten - 50
7318.15.69.00.00  - - - - - - - Diğerleri - 50
   - - - - - - Altı köşeli civatalar:    
7318.15.70.00.00  - - - - - - - Paslanmaz çelikten - 50
   - - - - - - - Diğerleri:    
7318.15.81.00.00  - - - - - - - - Çekme direnci mm2.de 800 N.dan az olanlar - 50
7318.15.89.00.00  - - - - - - - - Çekme direnci mm2.de 800 N. veya daha fazla olanlar - 50
   - - - - - - Diğerleri    
7318.15.90.00.11  - - - - - - - Vidalar - 50
7318.15.90.00.12  - - - - - - - Civatalar - 50
7318.16  - - Somunlar:    
7318.16.10.00.00  - - - Kütleden kesilmiş olan ve gövde genişliği 6 mm. yi geçmeyen    
          somunlar - 50
   - - - Diğerleri:    
7318.16.30.00.00  - - - - Paslanmaz çelikten - 50
   - - - - Diğerleri:    
7318.16.50.00.00  - - - - - Emniyet somunları - 50
   - - - - - Diğerleri:    
7318.16.91.00.00  - - - - - - İç çapı 12 mm. yi geçmeyenler - 50
7318.16.99.00.00  - - - - - - İç çapı 12 mm. yi geçenler - 50
7318.19.00.00.00  - - Diğerleri - 50
   - Diş açılmamış olanlar:    
7318.21.00.00.00  - - Yaylanmayı sağlayıcı rondelalar ve diğer sıkıştırma rondelaları - 50
7318.22.00.00.00  - - Diğer rondelalar - 50
7318.23.00.00.00  - - Perçin çivileri - 50
7318.24.00.00.00  - - Kamalar ve kamalı pimler - 50
7318.29.00.00.00  - - Diğerleri - 50
       
73.19 Demir veya çelikten el ile kullanmaya mahsus dikiş iğneleri, örgü şişleri,    
  çuvaldızlar, tığlar, işleme bızları ve benzeri eşya; tarifenin başka yerinde    
  belirtilmeyen veya yer almayan demir veya çelikten çengelli iğneler ve    
  diğer iğneler:    
7319.40  - Çengelli iğneler ve diğer iğneler:    
7319.40.00.00.11  - - Toplu iğneler - 60
7319.40.00.00.19  - - Diğerleri - 60
7319.90  - Diğerleri    
7319.90.10.00.00  - - Dikiş iğnesi, örücü iğnesi, işleme ve nakış iğnesi - 40
   - - Diğerleri    
7319.90.90.00.11  - - - Örgü şişleri - 40
7319.90.90.00.12  - - - Tığlar - 40
7319.90.90.00.19  - - - Diğerleri - 40
       
73.20 Demir veya çelikten yaylar ve yay yaprakları:    
7320.10  - Yaprak yaylar ve bunların yaprakları:    
   - - Sıcak işlenmiş:    
7320.10.11.00.00  - - - Levha yaylar ve bunların yaprakları - 45
7320.10.19.00.00  - - - Diğerleri - 45
7320.10.90.00.00  - - Diğerleri - 45
7320.20  - Helezoni yaylar:    
7320.20.20.00.00  - - Sıcak işlenmiş - 45
   - - Diğerleri:    
7320.20.81.00.00  - - - Basma yaylar - 45
7320.20.85.00.00  - - - Çekme yaylar - 45
7320.20.89.00.00  - - - Diğerleri - 45
7320.90  - Diğerleri:    
7320.90.10.00.00  - - Yassı spiral yaylar - 45
7320.90.30.00.00  - - Disk yaylar - 45
7320.90.90.00.00  - - Diğerleri - 45
       
73.21 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları (merkezi ısıtmada    
  yardımcı kazanlarla birlikte kullanılanlar dahil), barbeküler, mangallar,    
  gaz ocakları, tabak ısıtmaya mahsus ocaklar ile ev işlerinde kullanılan    
  elektrikli olmayan benzeri her türlü cihazlar ile bunların aksam ve    
  parçaları:    
   - Yemek pişirme cihazları ve tabak ısıtma ocakları:    
7321.11  - - Gaz yakıtlı veya hem gaz hem diğer yakıtlı olanlar:    
   - - - Fırınlı olanlar (fırınları ayrı olanlar dahil):    
7321.11.10.00.11  - - - - Gaz yakıtlı olanlar Adet 50
7321.11.10.00.12  - - - - Hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar Adet 50
   - - - Diğerleri    
7321.11.90.00.11  - - - - Gaz yakıtlı olanlar Adet 50
7321.11.90.00.12  - - - - Hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar Adet 50
7321.12.00.00.00  - - Sıvı yakıtlı Adet 50
7321.19.00.00.00  - - Diğerleri, ( Katı yakıtlı cihazlar dahil) Adet 50
   - Diğer cihazlar:    
7321.81  - - Gaz yakıtlı ve hem gaz hem diğer yakıtlı olanlar:    
7321.81.00.00.11  - - - Gaz yakıtlı olanlar Adet 50
7321.81.00.00.12  - - - Hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar Adet 50
7321.82.00.00.00  - - Sıvı yakıtlı Adet 50
7321.89.00.00.00  - - Diğerleri, ( Katı yakıtlı cihazlar dahil) Adet 50
7321.90.00.00.00  - Aksam ve parçalar - 50
       
73.22 Demir veya çelikten ısıtması elektrikli olmayan merkezi ısıtmaya mahsus    
  radyatörler, aksam ve parçaları; demir veya çelikten ısıtması elektrikli    
  olmayan, motorlu bir hava püskürtücüsü veya vantilatörü olan sıcak hava    
  jeneratörleri ve distribütörleri (aynı zamanda soğuk hava veya kondisyo-    
  ne hava verebilen distribütörler dahil) ve bunların aksam ve parçaları:    
   - Radyatörler, aksam ve parçaları:    
7322.11  - - Dökme demirden olanlar:    
7322.11.00.00.11  - - - Radyatörler - 50
7322.11.00.00.12  - - - Aksam ve parçalar - 50
7322.19  - - Diğerleri    
7322.19.00.00.11  - - - Demir veya çelikten radyatörler - 50
7322.19.00.00.12  - - - Aksam ve parçalar - 50
7322.90.00.00.00  - Diğerleri - 50
       
73.23 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan    
  eşya ve aksamı; demir veya çelik yünü; demir veya çelikten sünger ve    
  temizleme veya parlatmada kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri:    
7323.10.00.00.00  - Demir veya çelik yünü; sünger ve temizleme veya parlatmada kullanı-    
     lan eşya, eldivenler ve benzerleri - 50
   - Diğerleri:    
7323.91.00.00.00  - - Dökme demirden olanlar (emaye yapılmamış) - 50
7323.92.00.00.00  - - Dökme demirden olanlar (emaye yapılmış) - 50
7323.93.00.00.00  - - Paslanmaz çelikten olanlar - 50
7323.94.00.00.00  - - Demirden (dökme demir hariç) veya çelikten (emaye yapılmış) - 50
7323.99.00.00.00  - - Diğerleri - 50
       
73.24 Demir veya çelikten sağlığı koruyucu eşya ve bunların aksam ve parçaları:    
7324.10.00.00.00  - Paslanmaz çelikten eviyeler ve lavabolar - 50
   - Küvetler:    
7324.21.00.00.00  - - Dökme demirden (emaye yapılmış olsun olmasın) Adet 50
7324.29.00.00.00  - - Diğerleri Adet 50
7324.90  - Diğerleri (aksam ve parçalar dahil):    
7324.90.00.00.11  - - Dökme demirden eviyeler (emaye yapılmış olsun olmasın) - 50
7324.90.00.00.19  - - Diğerleri - 50
       
73.25 Demir veya çelikten diğer dökme eşya:    
7325.10  - Dövülmeye elverişli olmayan dökme demirden olanlar:    
7325.10.50.00.00  - - Düz kapaklar ve valf kutuları Adet 50
   - - Diğerleri:    
7325.10.92.00.00  - - - Kanalizasyon, su ve benzeri sistemler için eşya - 50
7325.10.99.00.00  - - - Diğerleri - 50
   - Diğerleri :    
7325.91.00.00.00  - - Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri eşya - 50
7325.99  - - Diğerleri:    
7325.99.10.00.00  - - - Dövülmeye elverişli dökme demirden olanlar - 50
7325.99.90.00.00  - - - Diğerleri  - 50
       
73.26 Demir veya çelikten diğer eşya:    
   - Dövülmüş veya kalıpta basılmış fakat daha ileri bir işlem görmemiş:    
7326.11.00.00.00  - - Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus diğer eşya - 50
7326.19  - - Diğerleri:    
7326.19.10.00.00  - - - Açık kalıpta dövülmüş olanlar - 50
7326.19.90.00.00  - - - Diğerleri - 50
7326.20.00.00.00  - Demir veya çelik tellerden eşya - 50
7326.90  - Diğerleri:    
7326.90.30.00.00  - - Merdivenler - 50
7326.90.40.00.00  - - Eşyaların kaldırılmasında kullanılan paletler ve benzeri platformlar - 50
7326.90.50.00.00  - - Kablo, boru ve benzerleri için bobinler - 50
7326.90.60.00.00  - - Mekanik olmayan havalandırma kapakları, çatı olukları, kancalar ve inşaat    
        sanayinde kullanılan diğer eşya - 50
   - - Demir veya çelikten diğer eşya:    
7326.90.92.00.00  - - - Açık kalıpta dövülmüş - 50
7326.90.94.00.00  - - - Kapalı kalıpta dövülmüş - 50
7326.90.96.00.00  - - - Sinterlenmiş - 50
   - - - Diğerleri:    
7326.90.98.00.11  - - - - Kelepçeler - 50
7326.90.98.00.19  - - - - Diğerleri - 50
(1) Çerçeve ya da eşiği olsun olmasın, pencere veya kapılar tek bir 
      parça olarak kabul edilir.