POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
  I.İLK MADDELER ;GRANÜL VEYA TOZ HALİNDEKİ ÜRÜNLER    
       
72.01 Dökme demir (pik demir) ve aynalı demir (kütle, külçe, blok veya    
  diğer ilk şekillerde) :     
7201.10  - Ağırlık itibariyle % 0,5 veya daha az fosfor içeren alaşımsız    
     dökme demir:     
   - - Ağırlık itibariyle en az %0,4 manganez içerenler:    
7201.10.11.00.00  - - - Ağırlık itibariyle içerdiği silisyum oranı %1 'i geçmeyenler  - 10
7201.10.19.00.00  - - - Ağırlık itibariyle içerdiği silisyum oranı %1 'i geçenler - 10
7201.10.30.00.00  - - Ağırlık itibariyle en az %0,1 ,fakat %0,4' den az manganez içerenler  - 10
7201.10.90.00.00  - - Ağırlık itibariyle %0,1' den az manganez içerenler - 10
7201.20  - Ağırlık itibariyle % 0,5 den fazla fosfor içeren alaşımsız dökme    
     demir    
7201.20.00.00.11  - - Ağırlık itibariyle %1 veya daha az silisyum içerenler  - 10
7201.20.00.00.12  - - Ağırlık itibariyle %1' den fazla silisyum içerenler  - 10
7201.50  - Alaşımlı dökme demir; aynalı demir:    
7201.50.10.00.00  - - Ağırlık itibariyle en az % 0,3, en fazla % 1 titanyum ve en az % 0,5,      
       en fazla % 1 vanadyum içerenler - 10
7201.50.90.00.00  - - Diğerleri  - 10
       
72.02 Ferro -alyajlar:    
   - Ferro -manganez:    
7202.11  - - Ağırlık itibariyle %2'den fazla karbon içerenler:     
7202.11.20.00.00  - - - Granülometrisi (tane boyutu) 5 mm. yi geçmeyen ve ağırlık itibariyle    
          manganez miktarı % 65'i geçenler - 5
7202.11.80.00.00  - - - Diğerleri - 5
7202.19  - - Diğerleri:    
7202.19.00.00.11  - - - Granülometrisi (tane boyutu) 0,4 mm'yi geçmeyen ve     
         ağırlık itibariyle manganez miktarı %78'i geçenler - 5
7202.19.00.00.19  - - - Diğerleri - 5
   - Ferro -silisyum:    
7202.21  - - Ağırlık itibariyle % 55' den fazla silisyum içerenler:    
7202.21.00.00.11  - - - Ağırlık itibariyle % 55' den fazla fakat % 80' (dahil)den az silisyum    
          içerenler - 5
7202.21.00.00.12  - - - Ağırlık itibariyle % 80'den fazla silisyum içerenler - 5
7202.29  - - Diğerleri:    
7202.29.10.00.00  - - - Ağırlık itibariyle % 4 veya daha fazla fakat % 10'dan fazla olmayan     
          magnezyum içerenler - 5
7202.29.90.00.00  - - - Diğerleri - 5
7202.30.00.00.00  - Ferro -siliko -manganez - 5
   - Ferro -krom:    
7202.41  - - Ağırlık itibariyle % 4'den fazla karbon içerenler:    
7202.41.10.00.00  - - - Ağırlık itibariyle % 4'den fazla fakat % 6' (dahil) dan az karbon    
          içerenler - 10
   - - - Ağırlık itibariyle % 6'dan fazla karbon içerenler:    
7202.41.90.00.11  - - - - Ağırlık itibariyle % 60 veya daha az krom içerenler - 10
7202.41.90.00.12  - - - - Ağırlık itibariyle % 60'dan fazla krom içerenler - 10
7202.49  - - Diğerleri:    
7202.49.10.00.00  - - - Ağırlık itibariyle % 0,05 veya daha az karbon içerenler - 10
7202.49.50.00.00  - - - Ağırlık itibariyle % 0,05' den fazla fakat % 0,5 (dahil) den az karbon    
          içerenler - 10
7202.49.90.00.00  - - - Ağırlık itibariyle % 0,5' den fazla fakat % 4' (dahil)den az karbon    
          içerenler - 10
7202.50.00.00.00  - Ferro -siliko -krom - 5
7202.60.00.00.00  - Ferro -nikel - 5
7202.70.00.00.00  - Ferro -molibden - 5
7202.80.00.00.00  - Ferro -tungsten ve ferro -siliko -tungsten - 5
   - Diğerleri:    
7202.91.00.00.00  - - Ferro -titanyum ve ferro -siliko -titanyum - 5
7202.92.00.00.00  - - Ferro -vanadyum - 5
7202.93.00.00.00  - - Ferro -niobyum - 5
7202.99  - - Diğerleri:    
   - - - Ferro fosfor:    
7202.99.10.10.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 15 veya daha fazla fosfor içerenler - 25
7202.99.10.90.00  - - - - Diğerleri - 5
7202.99.30.00.00  - - - Ferro -siliko -magnezyum - 5
7202.99.80.00.00  - - - Diğerleri - 5
       
72.03 Demir cevherinin doğrudan indirgenmesi ile elde edilen demirli    
  ürünler ve diğer sünger görünüşlü demirli ürünler (parça, pellet    
  veya benzeri şekillerde); minimum saflığı ağırlık itibariyle % 99,94     
  olan demir (parça,pellet veya benzeri şekillerde):     
7203.10.00.00.00  - Demir cevherinin doğrudan indirgenmesi suretiyle elde edilen    
     ürünler - 5
7203.90.00.00.00  - Diğerleri - 5
       
72.04 Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları; demir    
  veya çelik döküntü ve hurdalarının yeniden ergitilmesi suretiyle     
  elde edilen külçeler:    
7204.10  - Dökme demir döküntü ve hurdaları     
7204.10.00.00.11  - - Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar - 5
7204.10.00.00.19  - - Diğerleri - 5
   - Alaşımlı çelik döküntü ve hurdaları:     
7204.21  - - Paslanmaz çelikten olanlar:      
   - - - Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla nikel içerenler     
7204.21.10.00.11  - - - - Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar - 5
7204.21.10.00.19  - - - - Diğerleri - 5
   - - - Diğerleri    
7204.21.90.00.11  - - - - Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar - 5
7204.21.90.00.19  - - - - Diğerleri - 5
7204.29  - - Diğerleri    
7204.29.00.00.11  - - - Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar - 5
7204.29.00.00.19  - - - Diğerleri - 5
7204.30.00.00.00  - Kalaylı demir veya çelik döküntü ve hurdaları - 5
   - Diğer döküntü ve hurdalar:    
7204.41  - - Torna talaş ve döküntüleri,freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar,    
       öğütme artıkları, testere talaşları, eğe talaşları, pürüz giderme     
       ve preslemede meydana gelen çapaklar (paket halinde olsun    
       olmasın):     
7204.41.10.00.00  - - - Torna talaş ve döküntüleri, freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar,    
          öğütme artıkları, testere talaşları, eğe talaşları - 5
   - - - Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen çapaklar:    
7204.41.91.00.00  - - - - Paket halinde - 5
7204.41.99.00.00  - - - - Diğerleri - 5
7204.49  - - Diğerleri:    
7204.49.10.00.00  - - - Parçalanmış olanlar - 5
   - - - Diğerleri:    
7204.49.30.00.00  - - - - Paket halinde - 5
   - - - - Diğerleri:    
7204.49.90.00.11  - - - - - Sınıflandırılmamış veya derecelendirilmemiş olanlar - 5
7204.49.90.00.19  - - - - - Diğerleri  - 5
7204.50  - Döküntü ve hurdaların yeniden ergitilmesi suretiyle elde edilen    
     külçeler:    
7204.50.00.10.00  - - Alaşımlı çelikten olanlar - 30
7204.50.00.90.00  - - Diğerleri - 30
       
72.05 Dökme demir, aynalı demir, demir veya çelikten granül ve tozlar:    
7205.10  - Granüller    
7205.10.00.00.11  - - Dökme demir granülleri - 5
7205.10.00.00.12  - - Aynalı demir granülleri - 5
7205.10.00.00.13  - - Demir veya çelik granülleri - 5
   - Tozlar:    
7205.21.00.00.00  - - Alaşımlı çelikten olanlar - 5
7205.29  - - Diğerleri    
7205.29.00.00.11  - - - Dökme demir tozları - 5
7205.29.00.00.12  - - - Aynalı demir tozları - 5
7205.29.00.00.13  - - - Demir veya çelik tozları - 5
       
  II. DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKLER    
       
72.06 Külçe veya diğer ilk şekillerde demir ve alaşımsız çelik (72.03    
  pozisyonuna giren demir hariç):     
7206.10  - Külçeler:    
7206.10.00.10.00  - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7206.10.00.90.00  - - Diğerleri - 5
7206.90  - Diğerleri    
7206.90.00.00.11  - - Pudla demirinden çubuk ve lokmalar - 5
7206.90.00.00.12  - - Blok ve kütle halinde demir ve alaşımsız çelik - 5
       
72.07 Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller:    
   - Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler:    
7207.11  - - Enine kesitleri dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olup genişliği     
       kalınlığının iki katından az olanlar:    
   - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:     
7207.11.11.00.00  - - - - Otomat çeliğinden olanlar - 15
   - - - - Diğerleri:    
7207.11.14.00.00  - - - - - Kalınlığı 130 mm.yi geçmeyenler  - 15
7207.11.16.00.00  - - - - - Kalınlığı 130 mm.yi geçenler  - 15
7207.11.90.00.00  - - - Dövülmüş - 15
7207.12  - - Diğerleri [enine kesitleri dikdörtgen (kare hariç) şeklinde    
       olanlar]:    
   - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş    
7207.12.10.00.11  - - - - Haddelenmiş levha blokları - 15
7207.12.10.00.12  - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş levha blokları - 15
7207.12.10.00.13  - - - - Haddelenmiş sac platinaları - 15
7207.12.10.00.14  - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş sac platinaları - 15
   - - - Dövülmüş    
7207.12.90.00.11  - - - - Dövülmüş levha blokları - 15
7207.12.90.00.12  - - - - Dövülmüş sac platinaları - 15
7207.19  - - Diğerleri:    
   - - - Enine kesitleri daire veya çok kenarlı olanlar:    
   - - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:    
7207.19.12.00.10  - - - - - Otomat çeliğinden - 15
   - - - - - Diğerleri:    
7207.19.12.00.21  - - - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş - 15
7207.19.12.00.29  - - - - - - Diğerleri  - 15
7207.19.19.00.00  - - - - Dövülmüş - 15
   - - - Diğerleri    
   - - - - Profil taslakları:    
7207.19.80.00.11  - - - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş  - 15
7207.19.80.00.12  - - - - - Dövülmüş - 15
7207.19.80.00.90  - - - - Diğerleri - 15
7207.20  - Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla karbon içerenler:    
   - - Enine kesitleri dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olup genişliği    
        kalınlığının iki katından az olanlar:    
   - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:     
   - - - - Otomat çeliğinden    
7207.20.11.00.11  - - - - - Haddelenmiş blumlar - 15
7207.20.11.00.12  - - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar - 15
7207.20.11.00.13  - - - - - Haddelenmiş kütükler - 15
7207.20.11.00.14  - - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler - 15
   - - - - Diğerleri:    
   - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat % 0,6'dan az karbon    
              içerenler     
7207.20.15.00.11  - - - - - - Haddelenmiş blumlar  - 15
7207.20.15.00.12  - - - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar - 15
7207.20.15.00.13  - - - - - - Haddelenmiş kütükler - 15
7207.20.15.00.14  - - - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler - 15
   - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7207.20.17.00.11  - - - - - - Haddelenmiş blumlar  - 15
7207.20.17.00.12  - - - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar - 15
7207.20.17.00.13  - - - - - - Haddelenmiş kütükler - 15
7207.20.17.00.14  - - - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler - 15
   - - - Dövülmüş    
7207.20.19.00.11  - - - - Dövülmüş blumlar - 15
7207.20.19.00.12  - - - - Dövülmüş kütükler - 15
   - - Diğerleri [enine kesitleri dikdörtgen (kare hariç) şeklinde olanlar]:    
   - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş    
7207.20.32.00.11  - - - - Haddelenmiş levha blokları - 15
7207.20.32.00.12  - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş levha blokları - 15
7207.20.32.00.13  - - - - Haddelenmiş sac platinaları - 15
7207.20.32.00.14  - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş sac platinaları - 15
   - - - Dövülmüş    
7207.20.39.00.11  - - - - Dövülmüş levha blokları - 15
7207.20.39.00.12  - - - - Dövülmüş sac platinaları - 15
   - - Enine kesitleri daire veya çok kenarlı olanlar:    
   - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:    
7207.20.52.00.10  - - - - Otomat çeliğinden - 15
   - - - - Diğerleri:    
7207.20.52.00.21  - - - - - Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla fakat %0,6 dan az    
              karbon içerenler - 15
7207.20.52.00.29  - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler  - 15
7207.20.59.00.00  - - - Dövülmüş  - 15
   - - Diğerleri:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
   - - - - Profil taslakları:    
7207.20.80.10.11  - - - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş - 30
7207.20.80.10.19  - - - - - Dövülmüş - 30
7207.20.80.10.90  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri    
   - - - - Profil taslakları:    
7207.20.80.90.11  - - - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş - 15
7207.20.80.90.19  - - - - - Dövülmüş - 15
7207.20.80.90.90  - - - - Diğerleri - 15
       
72.08 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlikleri     
  600 mm veya daha fazla) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış):    
7208.10  - Rulo halinde sadece sıcak haddelenmiş olup üzerlerinde kabartmalı    
     motifler bulunanlar    
7208.10.00.10.00  - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7208.10.00.90.00  - - Diğerleri - 15
   - Diğerleri (rulo halinde, sadece sıcak haddelenmiş, dekapaj işlemi-      
     ne tabi tutulmuş):    
7208.25  - - Kalınlıkları 4,75 mm. veya daha fazla olanlar:    
7208.25.00.10.00  - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7208.25.00.90.00  - - - Diğerleri - 15
7208.26  - - Kalınlıkları 3 mm. veya daha fazla fakat 4,75 mm.'den az olanlar:    
7208.26.00.10.00  - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7208.26.00.90.00  - - - Diğerleri - 15
7208.27  - - Kalınlıkları 3 mm.'den az olanlar:    
7208.27.00.10.00  - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7208.27.00.90.00  - - - Diğerleri - 15
   - Diğerleri (rulo halinde, sadece sıcak haddelenmiş):    
7208.36  - - Kalınlıkları 10 mm.'yi geçenler;    
7208.36.00.10.00  - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7208.36.00.90.00  - - - Diğerleri - 15
7208.37  - - Kalınlıkları 4,75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm.'yi geçme-    
       yenler:    
   - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7208.37.00.10.11  - - - - Yeniden haddelemeye mahsus olanlar - 30
7208.37.00.10.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
7208.37.00.90.11  - - - - Yeniden haddelemeye mahsus olanlar - 15
7208.37.00.90.19  - - - - Diğerleri - 15
7208.38  - - Kalınlıkları 3 mm. veya daha fazla fakat 4,75 mm.'den az olanlar:    
   - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7208.38.00.10.11  - - - - Yeniden haddelemeye mahsus olanlar - 30
7208.38.00.10.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
7208.38.00.90.11  - - - - Yeniden haddelemeye mahsus olanlar - 15
7208.38.00.90.19  - - - - Diğerleri - 15
7208.39  - - Kalınlıkları 3 mm.'den az olanlar:     
   - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7208.39.00.10.11  - - - - Yeniden haddelemeye mahsus olanlar - 30
7208.39.00.10.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
7208.39.00.90.11  - - - - Yeniden haddelemeye mahsus olanlar - 15
7208.39.00.90.19  - - - - Diğerleri - 15
7208.40  - Rulo halinde olmayıp sadece sıcak haddelenmiş olup üzerlerinde     
     kabartmalı motifler bulunanlar:    
   - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7208.40.00.10.11  - - - Kalınlıkları 2 mm. veya daha fazla olanlar - 30
7208.40.00.10.19  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
7208.40.00.90.11  - - - Kalınlıkları 2 mm. veya daha fazla olanlar - 30
7208.40.00.90.19  - - - Diğerleri - 30
   - Diğerleri (rulo halinde olmayıp sadece sıcak haddelenmiş):    
7208.51  - - Kalınlığı 10 mm.'yi geçenler:     
   - - - Kalınlıkları 15 mm. yi geçenler:    
   - - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7208.51.20.10.11  - - - - - Dört yüzeyi açık veya kapalı usulle haddelenmiş, genişlikleri     
             1250 mm.yi geçmeyenler - 30
7208.51.20.10.19  - - - - - Diğerleri - 30
   - - - - Geniş levhalar    
7208.51.20.30.11  - - - - - Dört yüzeyi açık veya kapalı usulle haddelenmiş, genişlikleri     
             1250 mm.yi geçmeyenler - 15
7208.51.20.30.19  - - - - - Diğerleri - 15
   - - - - Diğerleri    
7208.51.20.90.11  - - - - - Dört yüzeyi açık veya kapalı usulle haddelenmiş, genişlikleri     
             1250 mm.yi geçmeyenler - 30
7208.51.20.90.19  - - - - - Diğerleri - 30
   - - - Kalınlıkları 10 mm.'yi geçen fakat 15 mm.'yi geçmeyenler:    
   - - - - Genişlikleri 2050 mm. veya daha fazla olanlar:     
7208.51.91.10.00  - - - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7208.51.91.90.00  - - - - - Diğerleri - 30
   - - - - Genişlikleri 2050 mm.'den az olanlar:     
7208.51.98.10.00  - - - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7208.51.98.30.00  - - - - - Geniş levhalar - 15
7208.51.98.90.00  - - - - - Diğerleri - 30
7208.52  - - Kalınlığı 4,75 mm.veya daha fazla fakat 10 mm.yi geçmeyenler :    
   - - - Kapalı usulle veya dört yüzü haddelenmiş, genişliği 1250 mm.yi geçmeyenler :    
7208.52.10.10.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7208.52.10.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - -  Diğerleri    
   - - - - Genişlikleri 2050 mm. veya daha fazla olanlar    
7208.52.91.10.00  - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7208.52.91.90.00  - - - - - Diğerleri - 30
   - - - -  Genişlikleri 2050 mm.den az olanlar    
7208.52.99.10.00  - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7208.52.99.90.00  - - - - - Diğerleri - 30
7208.53  - - Kalınlığı 3 mm.veya daha fazla fakat 4,75 mm.den az olanlar :    
   - - - Kapalı usulle veya dört yüzü haddelenmiş, genişliği 1250 mm.yi geçmeyen,    
  kalınlıkları 4 mm veya daha fazla olanlar :    
7208.53.10.10.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7208.53.10.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri :    
7208.53.90.10.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7208.53.90.90.00  - - - - Diğerleri - 30
7208.54  - - Kalınlığı 3 mm.den az olanlar:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7208.54.00.10.11  - - - - Kalınlığı 2 mm.veya daha fazla olanlar - 30
7208.54.00.10.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri    
7208.54.00.90.11  - - - - Kalınlığı 2 mm. veya daha fazla olanlar - 30
7208.54.00.90.19  - - - - Diğerleri - 30
7208.90  - Diğerleri:    
   - - Delinmiş (perfore edilmiş) olanlar:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7208.90.20.10.11  - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
          dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7208.90.20.10.12  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
7208.90.20.20.11  - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
          dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7208.90.20.20.12  - - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7208.90.80.10.11  - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
          dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7208.90.80.10.12  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri    
7208.90.80.20.11  - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
          dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7208.90.80.20.12  - - - - Diğerleri - 30
72.09 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği    
  600 mm. veya daha fazla, soğuk haddelenmiş, kaplanmamış):    
   - Rulo halinde olup sadece soğuk haddelenmiş:    
7209.15  - - Kalınlıkları 3 mm. veya daha fazla olanlar:    
7209.15.00.10.00  - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7209.15.00.90.00  - - - Diğerleri - 30
7209.16  - - Kalınlıkları 1 mm. yi geçen fakat 3 mm. den az olanlar:     
   - - - Manyetik olanlar    
7209.16.10.00.11  - - - - Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar - 30
7209.16.10.00.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:     
7209.16.90.10.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0, 6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7209.16.90.90.00  - - - - Diğerleri - 30
7209.17  - - Kalınlıkları 0,5 mm. veya daha fazla fakat 1 mm. yi geçmeyenler    
   - - - Manyetik olanlar    
7209.17.10.00.11  - - - - Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar - 30
7209.17.10.00.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
7209.17.90.10.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7209.17.90.90.00  - - - - Diğerleri - 30
7209.18  - - Kalınlıkları 0,5 mm. den az olanlar:     
   - - - Manyetik olanlar    
7209.18.10.00.11  - - - - Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar - 30
7209.18.10.00.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Kalınlığı 0,35 mm. veya daha fazla fakat 0,5 mm.'den az olanlar:    
7209.18.91.10.00  - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7209.18.91.90.00  - - - - - Diğerleri - 30
   - - - - Kalınlığı 0,35 mm.'den az olanlar:     
7209.18.99.10.00  - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7209.18.99.90.00  - - - - - Diğerleri - 30
   - Diğerleri (rulo halinde olmayanlar, sadece soğuk haddelenmiş):     
7209.25  - - Kalınlıkları 3 mm. veya daha fazla olanlar:    
7209.25.00.10.00  - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7209.25.00.90.00  - - - Diğerleri - 30
7209.26  - - Kalınlıkları 1 mm. yi geçen fakat 3 mm. den az olanlar:    
   - - - Manyetik olanlar     
7209.26.10.00.11  - - - - Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar - 30
7209.26.10.00.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:     
7209.26.90.10.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7209.26.90.90.00  - - - - Diğerleri - 30
7209.27  - - Kalınlıkları 0,5 mm. veya daha fazla fakat 1 mm. yi geçmeyenler:    
   - - - Manyetik olanlar     
7209.27.10.00.11  - - - - Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar - 30
7209.27.10.00.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
7209.27.90.10.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7209.27.90.90.00  - - - - Diğerleri - 30
7209.28  - - Kalınlıkları 0,5 mm.den az olanlar:    
   - - - Manyetik olanlar     
7209.28.10.00.11  - - - - Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar - 30
7209.28.10.00.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:     
7209.28.90.10.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7209.28.90.90.00  - - - - Diğerleri - 30
7209.90  - Diğerleri:    
   - - Delinmiş (perfore edilmiş) olanlar:    
7209.90.20.11.00  - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7209.90.20.19.00  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
7209.90.80.21.00  - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7209.90.80.29.00  - - - Diğerleri - 30
       
72.10 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişliği    
  600 mm veya daha fazla olanlar (kaplanmış olanlar):    
   - Kalayla kaplanmış olanlar:    
7210.11  - - Kalınlıkları 0,5 mm. veya daha fazla olanlar:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.11.00.10.11  - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
          dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş  - 30
7210.11.00.10.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
7210.11.00.90.11  - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
          dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş  - 30
7210.11.00.90.19  - - - - Diğerleri - 30
7210.12  - - Kalınlıkları 0,5 mm. den az olanlar:    
   - - - Teneke     
   - - - - Elektrolitik tenekeler ve sıcak daldırma (kok) tenekeleri    
7210.12.20.00.11  - - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare - 30
            dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş    
   - - - - - Diğerleri - 30
7210.12.20.00.21  - - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7210.12.20.00.29  - - - - - - Diğerleri - 30
   - - - - Diğer tenekeler    
7210.12.20.00.80  - - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare - 30
             dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş    
   - - - - - Diğerleri    
7210.12.20.00.91  - - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7210.12.20.00.99  - - - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.12.80.10.11  - - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
            dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.12.80.10.19  - - - - - Diğerleri - 30
   - - - - Diğerleri    
7210.12.80.90.11  - - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
             dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.12.80.90.19  - - - - - Diğerleri - 30
7210.20  - Kurşunla kaplanmış olanlar (kalay ve kurşun alaşımı ile kaplı     
     olanlar dahil):    
   - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.20.00.10.11  - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.20.00.10.19  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri    
7210.20.00.90.11  - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.20.00.90.19  - - - Diğerleri - 30
7210.30  - Elektrolitik olarak çinko ile kaplanmış olanlar:    
   - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.30.00.10.11  - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.30.00.10.19  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri    
7210.30.00.90.11  - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.30.00.90.19  - - - Diğerleri - 30
   - Başka bir usulle çinko kaplanmış olanlar:    
7210.41  - - Oluklu olanlar:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.41.00.10.11  - - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.41.00.10.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri    
7210.41.00.90.11  - - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.41.00.90.19  - - - - Diğerleri - 30
7210.49  - - Diğerleri:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.49.00.10.11  - - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.49.00.10.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri    
7210.49.00.90.11  - - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.49.00.90.19  - - - - Diğerleri - 30
7210.50  - Krom oksitlerle veya krom ve krom oksitlerle kaplanmış olanlar:    
   - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.50.00.10.11  - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.50.00.10.19  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri    
7210.50.00.90.11  - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.50.00.90.19  - - - Diğerleri - 30
   - Aluminyumla kaplanmış olanlar:    
7210.61  - - Aluminyum-çinko alaşımlarıyla  kaplanmış olanlar:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.61.00.10.11  - - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.61.00.10.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri    
7210.61.00.90.11  - - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.61.00.90.19  - - - - Diğerleri - 30
7210.69  - - Diğerleri    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.69.00.10.11  - - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.69.00.10.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri    
7210.69.00.90.11  - - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.69.00.90.19  - - - - Diğerleri - 30
7210.70  - Boyanmış, verniklenmiş veya plastik maddelerle kaplanmış    
     olanlar:    
   - - Krom oksitleri veya krom ve krom oksitleriyle kaplanmış ürünler ve    
          tenekeler (verniklenmiş)    
7210.70.10.00.11  - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
   - - - Diğerleri    
7210.70.10.00.21  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7210.70.10.00.29  - - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.70.80.10.11  - - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.70.80.10.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri    
7210.70.80.90.11  - - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.70.80.90.19  - - - - Diğerleri - 30
7210.90  - Diğerleri:    
   - - Plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olanlar:     
   - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.90.30.10.11  - - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.90.30.10.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri    
7210.90.30.90.11  - - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.90.30.90.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - Kalaylanmış ve baskılı olanlar:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.90.40.10.11  - - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.90.40.10.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri    
7210.90.40.90.11  - - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.90.40.90.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7210.90.80.10.11  - - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.90.80.10.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri    
7210.90.80.90.11  - - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare    
        dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7210.90.80.90.19  - - - - Diğerleri - 30
       
72.11 Demir ve alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişlikleri    
  600 mm.den az ve kaplanmamış olanlar):    
   - Sadece sıcak haddelenmiş:     
7211.13  - - Dört yüzeyi açık veya kapalı usul ile haddelenmiş, genişliği    
       150 mm.yi geçen ve kalınlığı 4 mm. den az olmayan (rulo    
       halinde olmayan) ve üzerlerinde kabartmalı motifler     
       bulunmayanlar:    
   - - - Geniş levhalar:    
7211.13.00.11.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7211.13.00.19.00  - - - - Diğerleri - 15
7211.13.00.20.00  - - - Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon    
           içerenler hariç) - 25
   - - - Şeritler ve saclar:    
   - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7211.13.00.31.11  - - - - - Şeritler  - 30
7211.13.00.31.12  - - - - - Saclar - 30
   - - - - Diğerleri    
7211.13.00.39.11  - - - - - Şeritler  - 30
7211.13.00.39.12  - - - - - Saclar - 30
7211.14  - - Diğerleri (kalınlıkları 4,75 mm. veya daha fazla olanlar):     
7211.14.00.10.00  - - - Rulo halinde sac taslakları (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla    
            karbon içerenler hariç) - 15
   - - - Geniş levhalar:    
   - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7211.14.00.21.11  - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler - 30
7211.14.00.21.12  - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler - 30
   - - - - Diğerleri    
7211.14.00.29.11  - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler - 15
7211.14.00.29.12  - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler - 15
   - - - Saclar:    
7211.14.00.31.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7211.14.00.39.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Şeritler:    
7211.14.00.41.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7211.14.00.49.00  - - - - Diğerleri - 30
7211.14.00.50.00  - - - Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon    
             içerenler hariç) - 25
7211.19  - - Diğerleri:     
7211.19.00.10.00  - - - Rulo halinde sac taslakları (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla    
            karbon içerenler hariç) - 15
   - - - Saclar:    
7211.19.00.21.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7211.19.00.29.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Şeritler:    
7211.19.00.31.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7211.19.00.39.00  - - - - Diğerleri - 30
7211.19.00.50.00  - - - Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon    
             içerenler hariç) - 25
   - Sadece soğuk haddelenmiş:    
7211.23  - - Ağırlık itibariyle % 0,25'den az karbon içerenler:     
   - - - Manyetik:    
7211.23.20.10.00  - - - - Şeritler  - 30
7211.23.20.20.00  - - - - Yassı çubuklar - 25
   - - - - Diğerleri:    
7211.23.20.90.11  - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler - 30
7211.23.20.90.12  - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler - 30
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Kalınlığı 0,35 mm.veya daha fazla olanlar    
7211.23.30.00.11  - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler - 30
   - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler    
7211.23.30.00.21  - - - - - - Şeritler  - 30
7211.23.30.00.22  - - - - - - Yassı çubuklar - 30
   - - - - Kalınlığı 0,35 mm.den az olanlar    
7211.23.80.10.00  - - - - - Şeritler  - 30
7211.23.80.20.00  - - - - - Yassı çubuklar - 25
   - - - - - Diğerleri:     
7211.23.80.90.11  - - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler - 30
7211.23.80.90.12  - - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler - 30
7211.29  - - Diğerleri:     
   - - - Şeritler    
7211.29.00.10.11  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon     
            içerenler - 30
7211.29.00.10.12  - - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
   - - -  Diğerleri    
   - - - - Genişliği 500 mm. yi geçenler:    
7211.29.00.21.00  - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 karbon içerenler - 30
7211.29.00.29.00  - - - - - Diğerleri - 30
   - - - - Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler:    
7211.29.00.31.00  - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon     
            içerenler: - 25
7211.29.00.39.00  - - - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7211.90  - Diğerleri:    
   - - Delinmiş (perfore edilmiş) olanlar:    
   - - - Şeritler :    
7211.90.20.11.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7211.90.20.19.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7211.90.20.21.11  - - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar - 30
7211.90.20.21.19  - - - - - Diğerleri - 30
7211.90.20.22.00  - - - -Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon    
         içerenler hariç) - 25
   - - - - Diğerleri    
7211.90.20.29.11  - - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar - 30
7211.90.20.29.19  - - - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
   - - - Şeritler :    
7211.90.80.11.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7211.90.80.19.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7211.90.80.21.11  - - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar - 30
7211.90.80.21.19  - - - - - Diğerleri - 30
7211.90.80.22.00  - - - -Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon    
         içerenler hariç) - 25
   - - - - Diğerleri    
7211.90.80.29.11  - - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar - 30
7211.90.80.29.19  - - - - - Diğerleri - 30
     
       
72.12 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlikleri    
  600 mm.den az ve kaplanmış olanlar):    
7212.10  - Kalayla kaplanmış olanlar:    
   - - Teneke (sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar)     
7212.10.10.00.11  - - - Elektrolitik tenekeler ve sıcak daldırma (kok) tenekeler - 30
7212.10.10.00.19  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
   - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş:    
   - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7212.10.90.11.11  - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler  - 30
7212.10.90.11.12  - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  - 30
   - - - - Diğerleri    
7212.10.90.19.11  - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler  - 30
7212.10.90.19.12  - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  - 30
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7212.10.90.21.11  - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler  - 30
7212.10.90.21.12  - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  - 30
   - - - - Diğerleri    
7212.10.90.29.11  - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler  - 30
7212.10.90.29.12  - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  - 30
7212.20  - Elektrolitik olarak çinko ile kaplanmış olanlar:    
   - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7212.20.00.11.11  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler  - 30
7212.20.00.11.12  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  - 30
   - - - Diğerleri    
7212.20.00.19.11  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler  - 30
7212.20.00.19.12  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  - 30
   - - Diğerleri:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7212.20.00.21.11  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler  - 30
7212.20.00.21.12  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  - 30
   - - - Diğerleri    
7212.20.00.29.11  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler  - 30
7212.20.00.29.12  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  - 30
7212.30  - Çinko ile başka bir usulle kaplanmış olanlar:    
   - -  Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7212.30.00.11.11  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler  - 30
7212.30.00.11.12  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  - 30
   - - - Diğerleri    
7212.30.00.19.11  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler  - 30
7212.30.00.19.12  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  - 30
   - - Diğerleri:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7212.30.00.21.11  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler  - 30
7212.30.00.21.12  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  - 30
   - - - Diğerleri    
7212.30.00.29.11  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler  - 30
7212.30.00.29.12  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  - 30
7212.40  - Boyanmış, cilalanmış veya plastik maddelerle kaplanmış olanlar:    
   - - Teneke ( cilalanma işleminden öte işleme tabi tutulmamış); krom     
       oksitleri veya krom ve krom oksitleriyle kaplanmış ürünler (cilalanmış)    
   - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş:    
   - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7212.40.20.11.11  - - - - - Teneke (sadece cilalanmış) - 30
   - - - - - Diğerleri    
7212.40.20.11.21  - - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler - 30
7212.40.20.11.29  - - - - - - Diğerleri - 30
   - - - - Diğerleri    
7212.40.20.19.11  - - - - - Teneke (sadece cilalanmış) - 30
   - - - - - Diğerleri    
7212.40.20.19.21  - - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler - 30
7212.40.20.19.29  - - - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7212.40.20.21.11  - - - - - Teneke (sadece cilalanmış) - 30
   - - - - - Diğerleri    
7212.40.20.21.21  - - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler - 30
7212.40.20.21.29  - - - - - - Diğerleri - 30
   - - - - Diğerleri    
7212.40.20.29.11  - - - - - Teneke (sadece cilalanmış) - 30
   - - - - - Diğerleri    
7212.40.20.29.21  - - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler - 30
7212.40.20.29.29  - - - - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
   - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler     
7212.40.80.10.11  - - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş - 30
7212.40.80.10.19  - - - - - Diğerleri - 30
7212.40.80.10.21  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  - 30
   - - - Diğerleri    
   - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler     
7212.40.80.90.11  - - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş - 30
7212.40.80.90.19  - - - - - Diğerleri - 30
7212.40.80.90.21  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  - 30
7212.50  - Başka bir usulle kaplanmış olanlar:    
   - - Krom oksitleri veya krom ve krom oksitleriyle kaplanmış     
        olanlar :    
7212.50.20.10.00  - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7212.50.20.90.00  - - - Diğerleri - 30
   - - Krom veya nikel ile kaplanmış olanlar:    
7212.50.30.10.00  - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7212.50.30.90.00  - - - Diğerleri - 30
   - - Bakırla kaplanmış olanlar:    
7212.50.40.10.00  - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7212.50.40.90.00  - - - Diğerleri - 30
   - - Aluminyum ile kaplanmış olanlar:    
   - - - Aluminyum -çinko alaşımlariyle kaplanmış olanlar    
7212.50.61.10.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7212.50.61.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri    
7212.50.69.10.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7212.50.69.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
   - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş :    
7212.50.90.10.11  - - - - - Kurşunla kaplanmış olanlar - 30
7212.50.90.10.19  - - - - - Diğerleri - 30
7212.50.90.10.20  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri    
   - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş :    
7212.50.90.90.11  - - - - - Kurşunla kaplanmış olanlar - 30
7212.50.90.90.19  - - - - - Diğerleri - 30
7212.50.90.90.20  - - - - Diğerleri - 30
7212.60  - Plakaj yapılmış olanlar:    
   - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7212.60.00.11.11  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler  - 30
   - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler     
7212.60.00.11.21  - - - - - Sıcak haddelenmiş (sadece plakaj yapılmış) - 30
7212.60.00.11.29  - - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri    
7212.60.00.19.11  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler  - 30
   - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler     
7212.60.00.19.21  - - - - - Sıcak haddelenmiş (sadece plakaj yapılmış) - 30
7212.60.00.19.29  - - - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7212.60.00.21.11  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler  - 30
7212.60.00.21.12  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  - 30
   - - - Diğerleri    
7212.60.00.29.11  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler  - 30
7212.60.00.29.12  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  - 30
       
72.13 Demir veya alaşımsız çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal    
  halinde) :    
7213.10.00.00.00  - Haddeleme işlemi sırasında üzerlerinde çentikler, yivler, oluklar    
     veya diğer şekil bozuklukları bulunanlar - 25
7213.20  - Diğerleri, otomat çeliğinden olanlar     
7213.20.00.00.11  - - Civata ve somun imali için filmaşin - 25
7213.20.00.00.12  - - Elektrot imali için filmaşin  - 25
7213.20.00.00.13  - - Tel ve çivi imali için filmaşin - 25
7213.20.00.00.19  - - Diğerleri - 25
   - Diğerleri:     
7213.91  - - Enine kesiti daire şeklinde olup, çapı 14 mm. den az olanlar:    
7213.91.10.00.00  - - - Betonun takviyesinde kullanılan türden olanlar   - 25
7213.91.20.00.00  - - - Tekerlek dış lastiği çelik kordunda kullanılacak türde olanlar - 25
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Ağırlık itibariyle %0,06 veya daha az karbon içerenler     
7213.91.41.00.11  - - - - - Civata ve somun imali için filmaşin - 25
7213.91.41.00.12  - - - - - Elektrot imali için filmaşin  - 25
7213.91.41.00.13  - - - - - Tel ve çivi imali için filmaşin - 25
7213.91.41.00.19  - - - - - Diğerleri - 25
   - - - - Ağırlık itibariyle %0,06 'dan fazla fakat %0,25'den az karbon     
            içerenler     
7213.91.49.00.11  - - - - - Civata ve somun imali için filmaşin - 25
7213.91.49.00.12  - - - - - Elektrot imali için filmaşin  - 25
7213.91.49.00.13  - - - - - Tel ve çivi imali için filmaşin - 25
7213.91.49.00.19  - - - - - Diğerleri - 25
   - - - - Ağırlık itibariyle %0,25'den fazla fakat %0,75'den fazla olmayan karbon    
            içerenler:    
   - - - - - Ağırlık itibariyle %0,25'den fazla fakat % 0,6'dan az karbon içerenler    
7213.91.70.10.11  - - - - - - Civata ve somun imali için filmaşin - 25
7213.91.70.10.12  - - - - - - Elektrot imali için filmaşin  - 25
7213.91.70.10.13  - - - - - - Tel ve çivi imali için filmaşin - 25
7213.91.70.10.19  - - - - - - Diğerleri - 25
7213.91.70.90.00  - - - - - Diğerleri - 30
7213.91.90.00.00  - - - - Ağırlık itibariyle %0,75'den fazla karbon içerenler  - 30
7213.99  - - Diğerleri:    
   - - - Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler     
7213.99.10.00.11  - - - - Civata ve somun imali için filmaşin - 25
7213.99.10.00.12  - - - - Elektrot imali için filmaşin  - 25
7213.99.10.00.13  - - - - Tel ve çivi imali için filmaşin - 25
7213.99.10.00.19  - - - - Diğerleri - 25
   - - - Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla karbon içerenler     
   - - - - Ağırlık itibariyle %0,25'den fazla fakat % 0,6'dan az karbon içerenler    
7213.99.90.10.11  - - - - - Civata ve somun imali için filmaşin - 25
7213.99.90.10.12  - - - - - Elektrot imali için filmaşin  - 25
7213.99.90.10.13  - - - - - Tel ve çivi imali için filmaşin - 25
7213.99.90.10.19  - - - - - Diğerleri - 25
7213.99.90.90.00  - - - - Diğerleri - 30
       
72.14 Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (sadece dövülmüş, sıcak     
  haddelenmiş veya sıcak çekilmiş, haddeleme işleminden sonra     
  burulmuş olanIar dahil):    
7214.10.00.00.00  - Dövülmüş olanlar - 25
7214.20  - Haddeleme işlemi sırasında üzerlerinde çentikler, yivler, oluklar     
     veya diğer şekil bozuklukları bulunanlar veya haddeleme     
     işleminden sonra burulmuş olanlar     
7214.20.00.00.11  - - Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar - 25
7214.20.00.00.12  - - Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar - 25
7214.20.00.00.13  - - Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar - 25
7214.20.00.00.14  - - Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar - 25
7214.20.00.00.15  - - Dört köşeli çubuklar - 25
7214.20.00.00.16  - - Altı köşeli çubuklar - 25
7214.20.00.00.19  - - Diğer köşeli çubuklar - 25
7214.30  - Diğerleri, otomat çeliğinden olanlar :    
7214.30.00.00.11  - - Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar - 25
7214.30.00.00.12  - - Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar - 25
7214.30.00.00.13  - - Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar - 25
7214.30.00.00.14  - - Enine kesiti 26 mm. den büyük olan yuvarlak çubuklar - 25
7214.30.00.00.15  - - Dört köşeli çubuklar - 25
7214.30.00.00.16  - - Altı köşeli çubuklar - 25
7214.30.00.00.19  - - Diğer köşeli çubuklar - 25
   - Diğerleri:    
7214.91  - - Enine kesiti dikdörtgen (kare hariç)  olanlar :    
7214.91.10.00.00  - - - Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler - 25
7214.91.90.00.00  - - - Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla karbon içerenler  - 25
7214.99  - - Diğerleri:     
   - - - Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler:    
7214.99.10.00.00  - - - - Betonun takviyesinde kullanılan türde olanlar   - 25
   - - - - Diğerleri (enine kesiti daire şeklinde olup en geniş yeri):     
7214.99.31.00.00  - - - - - 80 mm. veya daha fazla olanlar  - 25
   - - - - - 80 mm. den az olanlar    
7214.99.39.00.11  - - - - - - Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar - 25
7214.99.39.00.12  - - - - - - Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar - 25
7214.99.39.00.13  - - - - - - Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar - 25
7214.99.39.00.14  - - - - - - Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar - 25
   - - - - Diğerleri    
7214.99.50.00.11  - - - - - Dört köşeli çubuklar - 25
7214.99.50.00.12  - - - - - Altı köşeli çubuklar - 25
7214.99.50.00.19  - - - - - Diğer çubuklar - 25
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla karbon içerenler    
   - - - - Enine kesiti daire şeklinde olup en geniş yeri:    
7214.99.71.00.00  - - - - - 80 mm. veya daha fazla olanlar  - 25
   - - - - - 80 mm. den az olanlar     
7214.99.79.00.11  - - - - - - Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar - 25
7214.99.79.00.12  - - - - - - Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar - 25
7214.99.79.00.13  - - - - - - Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar - 25
7214.99.79.00.14  - - - - - - Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar - 25
   - - - - Diğerleri    
   - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7214.99.95.10.11  - - - - - - Dört köşeli çubuklar - 30
7214.99.95.10.12  - - - - - - Altı köşeli çubuklar - 30
7214.99.95.10.19  - - - - - - Diğer çubuklar - 30
   - - - - - Diğerleri    
7214.99.95.90.11  - - - - - - Dört köşeli çubuklar - 25
7214.99.95.90.12  - - - - - - Altı köşeli çubuklar - 25
7214.99.95.90.19  - - - - - - Diğer çubuklar - 25
     
72.15 Demir veya alaşımsız çelikten diğer çubukIar:    
7215.10  - Otomat çeliğinden olanlar (sadece soğuk olarak şekil verilmiş     
      veya işlenmiş)    
7215.10.00.00.11  - - Soğuk olarak şekil verilmiş yuvarlak çubuklar - 25
7215.10.00.00.12  - - Soğuk olarak şekil verilmiş köşeli çubuklar - 25
7215.10.00.00.19  - - Diğerleri - 25
7215.50  - Diğerleri (sadece soğuk olarak şekil verilmiş veya işlenmiş olanlar):    
   - - Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler     
7215.50.11.00.00  - - - Enine kesiti dikdörtgen (kare hariç) ve dört yüzü haddelenmiş olanlar - 25
   - - - Diğerleri    
7215.50.19.00.11  - - - - Soğuk olarak şekil verilmiş yuvarlak çubuklar - 25
7215.50.19.00.19  - - - - Diğerleri - 25
   - - Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla karbon içerenler    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat %0,6 dan az karbon    
          içerenler     
7215.50.80.10.11  - - - - Soğuk olarak şekil verilmiş yuvarlak çubuklar - 25
7215.50.80.10.12  - - - - Soğuk olarak şekil verilmiş köşeli çubuklar - 25
7215.50.80.10.19  - - - - Diğerleri - 25
7215.50.80.20.00  - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7215.90  - Diğerleri:    
7215.90.00.00.11  - - Sıcak haddelenmiş veya çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)  - 25
7215.90.00.00.19  - - Diğerleri - 25
       
72.16 Demir veya alaşımsız çelikten profiller:    
7216.10  - U,I veya H şeklinde profiller (sadece sıcak haddelenmiş, sıcak    
     çekilmiş, yükseklikleri 80 mm. den az olanlar):     
   - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7216.10.00.10.11  - - - U şeklinde profiller - 30
7216.10.00.10.12  - - - I şeklinde profiller - 30
7216.10.00.10.13  - - - H şeklinde olanlar - 30
   - - Diğerleri    
7216.10.00.90.11  - - - U şeklinde profiller - 25
7216.10.00.90.12  - - - I şeklinde profiller - 25
7216.10.00.90.13  - - - H şeklinde olanlar - 25
   - L veya T şeklinde profiller (sadece sıcak haddelenmiş, sıcak     
     çekilmiş, yükseklikleri 80 mm. den az olanlar):     
7216.21  - - L şeklinde profiller:    
7216.21.00.10.00  - - - Ağırlık itibariyle % 0, 6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7216.21.00.90.00  - - - Diğerleri - 25
7216.22  - - T şeklinde profiller:    
7216.22.00.10.00  - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7216.22.00.90.00  - - - Diğerleri - 25
   - U, I veya H şeklinde profiller (sadece sıcak haddelenmiş, sıcak    
     çekilmiş, yükseklikleri 80 mm. veya daha fazla olanlar):    
7216.31  - - U şeklinde profiller:    
   - - - Yüksekliği 80 mm. veya daha fazla fakat 220 mm yi geçmeyenler:    
   - - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7216.31.10.10.11  - - - - - Flanş yüzleri paralel olanlar - 30
7216.31.10.10.19  - - - - - Diğerleri - 30
   - - - - Diğerleri    
7216.31.10.90.11  - - - - - Flanş yüzleri paralel olanlar - 25
7216.31.10.90.19  - - - - - Diğerleri - 25
   - - - Yüksekliği 220 mm. yi geçenler:    
   - - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7216.31.90.10.11  - - - - - Flanş yüzleri paralel olanlar - 30
7216.31.90.10.19  - - - - - Diğerleri - 30
   - - - - Diğerleri    
7216.31.90.90.11  - - - - - Flanş yüzleri paralel olanlar - 25
7216.31.90.90.19  - - - - - Diğerleri - 25
7216.32  - - I şeklinde profiller:    
   - - - Yüksekliği 80 mm. veya daha fazla fakat 220 mm 'yi geçmeyenler:    
   - - - - Flanş yüzleri paralel olanlar:    
7216.32.11.10.00  - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7216.32.11.90.00  - - - - - Diğerleri - 25
   - - - - Diğerleri:    
7216.32.19.10.00  - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7216.32.19.90.00  - - - - - Diğerleri - 25
   - - - Yüksekliği 220 mm.yi geçenler:    
   - - - - Flanş yüzleri paralel olanlar:     
7216.32.91.10.00  - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7216.32.91.90.00  - - - - - Diğerleri - 25
   - - - - Diğerleri:     
7216.32.99.10.00  - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7216.32.99.90.00  - - - - - Diğerleri - 25
7216.33  - - H şeklinde profiller:    
   - - -Yüksekliği 80 mm. veya daha fazla fakat 180 mm yi geçmeyenler:     
7216.33.10.10.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7216.33.10.90.00  - - - - Diğerleri - 25
   - - - Yüksekliği 180 mm.yi geçenler:     
7216.33.90.10.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya dahafazla karbon içerenler - 30
7216.33.90.90.00  - - - - Diğerleri - 25
7216.40  - L veya T şeklinde profiller (sadece sıcak haddelenmiş, sıcak     
     çekilmiş, yükseklikleri 80 mm. veya daha fazla olanlar):    
   - - L şeklinde profiller:     
7216.40.10.10.00  - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7216.40.10.90.00  - - - Diğerleri - 25
   - - T şeklinde profiller:    
7216.40.90.10.00  - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7216.40.90.90.00  - - - Diğerleri - 25
7216.50  - Diğer profiller (sadece sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş):    
   - - Enine kesiti, bir kenarı 80 mm. yi geçmeyen karenin içine girebilecek    
        olanlar:    
7216.50.10.10.00  - - - Ağırlık itibariyle % 0, 6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7216.50.10.90.00  - - - Diğerleri - 25
   - - Diğerleri:    
7216.50.91.00.00  - - - Lama Demiri   - 25
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7216.50.99.10.11  - - - - - Z şeklinde olanlar - 30
7216.50.99.10.19  - - - - - Diğerleri - 30
   - - - - Diğerleri    
7216.50.99.91.00  - - - - - Z şeklinde olanlar - 25
7216.50.99.99.00  - - - - - Diğerleri - 25
   - Profiller (sadece soğuk işlenmiş veya şekil verilmiş):    
7216.61  - - Yassı hadde mamullerinden elde edilenler:    
   - - - C, L, U, Z, omega şeklinde veya açık profiller:    
7216.61.10.10.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7216.61.10.90.00  - - - - Diğerleri - 25
   - - - Diğerleri:    
7216.61.90.10.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7216.61.90.90.00  - - - - Diğerleri - 25
7216.69  - - Diğerleri:    
7216.69.00.10.00  - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7216.69.00.90.00  - - - Diğerleri - 25
   - Diğerleri:    
7216.91  - - Yassı hadde ürünlerinden soğuk olarak şekil verilmiş veya işlen-    
       miş olanlar     
   - - - Profil haline getirilmiş saclar:    
7216.91.10.10.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 0, 6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7216.91.10.90.00  - - - - Diğerleri - 25
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
   - - - - - Çinko ile kaplanmış olanlar    
7216.91.80.10.11  - - - - - -  Kalınlığı 2.5 mm.den az olanlar - 30
7216.91.80.10.12  - - - - - -  Kalınlığı 2.5 mm. veya daha fazla olanlar - 30
   - - - - -  Diğerleri    
7216.91.80.10.21  - - - - - -  Kalınlığı 2.5 mm.den az olanlar - 30
7216.91.80.10.22  - - - - - -  Kalınlığı 2.5 mm. veya daha fazla olanlar - 30
   - - - - Diğerleri    
   - - - - - Çinko ile kaplanmış olanlar    
7216.91.80.90.11  - - - - - -  Kalınlığı 2.5 mm.den az olanlar - 25
7216.91.80.90.12  - - - - - -  Kalınlığı 2.5 mm. veya daha fazla olanlar - 25
   - - - - -  Diğerleri    
7216.91.80.90.21  - - - - - -  Kalınlığı 2.5 mm.den az olanlar - 25
7216.91.80.90.22  - - - - - -  Kalınlığı 2.5 mm. veya daha fazla olanlar - 25
7216.99  - - Diğerleri:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler    
7216.99.00.10.11  - - - -  Sıcak haddelenmiş veya çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) olanlar - 30
7216.99.00.10.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri    
7216.99.00.90.11  - - - -  Sıcak haddelenmiş veya çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) olanlar - 25
7216.99.00.90.19  - - - - Diğerleri - 25
       
72.17 Demir veya alaşımsız çelikten teller:    
7217.10  - Kaplanmamış (cilalanmış olsun olmasın):    
   - - Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler:    
7217.10.10.00.00  - - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. den az olanlar - 30
   - - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya daha fazla olanlar:    
   - - - - Haddeleme işlemi sırasında ortaya çıkan çentikler, yivler,oluklar veya    
            diğer şekil bozuklukları içerenler    
7217.10.31.00.11   - - - - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye    
               kadar olanlar  - 30
7217.10.31.00.12  - - - - - Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar  - 30
7217.10.31.00.13  - - - - - Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar - 30
   - - - - Diğerleri    
7217.10.39.00.11  - - - - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye    
               kadar olanlar  - 30
7217.10.39.00.12  - - - - - Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar  - 30
7217.10.39.00.13  - - - - - Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar - 30
   - - Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon    
       içerenler:     
7217.10.50.00.11  - - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. den az olanlar - 30
7217.10.50.00.12  - - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye    
          kadar olanlar  - 30
7217.10.50.00.13  - - - Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar  - 30
7217.10.50.00.14  - - - Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar - 30
7217.10.90.00.00  - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7217.20  - Çinko ile kaplanmış olanlar:    
   - - Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler:     
7217.20.10.00.00  - - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. den az olanlar - 30
   - - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya daha fazla olanlar    
7217.20.30.00.11  - - - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye    
            kadar olanlar  - 30
7217.20.30.00.12  - - - - Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar  - 30
7217.20.30.00.13  - - - - Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar - 30
   - - Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon    
       içerenler:     
7217.20.50.00.11  - - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. den az olanlar - 30
7217.20.50.00.12  - - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye    
          kadar olanlar  - 30
7217.20.50.00.13  - - - Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar  - 30
7217.20.50.00.14  - - - Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar - 30
7217.20.90.00.00  - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
7217.30  - Diğer adi metallerle kaplanmış olanlar:    
   - - Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler:     
7217.30.41.00.00  - - - Bakırla kaplanmış olanlar - 30
7217.30.49.00.00  - - - Diğerleri - 30
   - - Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon    
       içerenler:     
7217.30.50.00.11  - - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm.den az olanların bakırla kaplanmış    
          olanları - 30
7217.30.50.00.12  - - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm veya 1,5 mm. (1,5 dahil)ye kadar     
          olanların bakırla kaplanmış olanları - 30
7217.30.50.00.13  - - - Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanların     
          bakırla kaplanmış olanları - 30
7217.30.50.00.14  - - - Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanların bakırla kaplanmış    
          olanları - 30
7217.30.50.00.15  - - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm.den az olanların diğer adi metal-    
          lerle kaplanmış olanları - 30
7217.30.50.00.16  - - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye    
          kadar olanların diğer adi metallerle kaplanmış olanları  - 30
7217.30.50.00.17  - - - Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanların diğer     
          adi metallerle kaplanmış olanları - 30
7217.30.50.00.18  - - - Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanların diğer adi metal-    
          lerle kaplanmış olanları - 30
7217.30.90.00.00  - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler: - 30
7217.90  - Diğerleri:    
   - - Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler:     
7217.90.20.00.11  - - - Plastik kaplı olanlar  - 30
7217.90.20.00.19  - - - Diğerleri - 30
   - - Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon içerenler  ;    
7217.90.50.00.11  - - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm.'den az olanların plastikle kap-    
          lanmış olanları - 30
7217.90.50.00.12  - - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye ka-    
         dar olanların plastikle kaplanmış olanları - 30
7217.90.50.00.13  - - - Enine kesitinin en geniş yeri 1,5 - 6 mm. (6 dahil) ye kadar olanların    
          plastikle kaplanmış olanları - 30
7217.90.50.00.14  - - - Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm. den fazla olanların plastikle    
          kaplanmış olanları - 30
7217.90.50.00.15  - - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm.'den az olanların diğer maddeler-    
          le kaplanmış olanları - 30
7217.90.50.00.16  - - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye    
          kadar olanların diğer maddelerle kaplanmış olanları - 30
7217.90.50.00.17  - - - Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm. (6 dahil)ye kadar olanların    
          diğer maddelerle kaplanmış olanları - 30
7217.90.50.00.18  - - - Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm. den fazla olanların diğer madde-    
          lerle kaplanmış olanları - 30
7217.90.90.00.00  - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler - 30
       
  III.PASLANMAZ ÇELİKLER    
       
72.18 Külçe veya diğer ilk şekillerde paslanmaz çeIik; paslanmaz çelikten    
  yarı mamuller:    
7218.10.00.00.00  - Külçe veya diğer ilk şekillerde - 30
   - Diğerleri:    
7218.91  - - Enine kesiti dikdörtgen (kare hariç) şeklinde olanlar:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler    
7218.91.10.00.11  - - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş - 30
7218.91.10.00.12  - - - - Dövülmüş - 30
   - - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler     
7218.91.80.00.11  - - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş - 30
7218.91.80.00.12  - - - - Dövülmüş - 30
7218.99  - - Diğerleri:    
   - - - Enine kesiti kare şeklinde olanlar:    
   - - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş     
7218.99.11.00.11  - - - - - Levha blokları - 30
7218.99.11.00.12  - - - - - Sac platinaları - 30
7218.99.11.00.19  - - - - - Diğerleri - 30
7218.99.19.00.00  - - - - Dövülmüş - 30
   - - - Diğerleri:    
7218.99.20.00.00  - - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş  - 30
   - - - - Dövülmüş:    
7218.99.80.00.11  - - - - - Levha blokları - 30
7218.99.80.00.12  - - - - - Sac platinaları - 30
7218.99.80.00.19  - - - - - Diğerleri - 30
       
72.19 Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. veya    
  fazla olanlar :    
   - Sadece sıcak haddelenmiş (rulo halinde):    
7219.11  - - Kalınlıkları 10 mm. yi geçenler:     
7219.11.00.00.11  - - - Sac taslağı - 30
7219.11.00.00.19  - - - Diğerleri - 30
7219.12  - - Kalınlıkları 4, 75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm. yi geçme-    
       yenler:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler     
7219.12.10.00.11  - - - - Sac taslağı - 30
7219.12.10.00.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler     
7219.12.90.00.11  - - - - Sac taslağı - 30
7219.12.90.00.19  - - - - Diğerleri - 30
7219.13  - - Kalınlıkları 3 mm. veya daha fazla fakat 4, 75 mm. den az olanlar:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler     
7219.13.10.00.11  - - - - Sac taslağı - 30
7219.13.10.00.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler     
7219.13.90.00.11  - - - - Sac taslağı - 30
7219.13.90.00.19  - - - - Diğerleri - 30
7219.14  - - Kalınlıkları 3 mm. den az olanlar:     
   - - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler     
7219.14.10.00.11  - - - - Sac taslağı - 30
7219.14.10.00.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler     
7219.14.90.00.11  - - - - Sac taslağı - 30
7219.14.90.00.19  - - - - Diğerleri - 30
   - Sadece sıcak haddelenmiş (rulo halinde olmayanlar):     
7219.21  - - Kalınlıkları 10 mm. yi geçenler:     
   - - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler     
7219.21.10.00.11  - - - - Saclar - 30
7219.21.10.00.12  - - - - Geniş levhalar - 30
   - - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler     
7219.21.90.00.11  - - - - Saclar - 30
7219.21.90.00.12  - - - - Geniş levhalar - 30
7219.22  - - Kalınlıkları 4,75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm. yi geçmeyen-    
       ler:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler     
7219.22.10.00.11  - - - - Saclar - 30
7219.22.10.00.12  - - - - Geniş levhalar - 30
   - - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler     
7219.22.90.00.11  - - - - Saclar - 30
7219.22.90.00.12  - - - - Geniş levhalar - 30
7219.23  - - Kalınlığı 3 mm. veya daha fazla fakat 4,75 mm. den az     
       olanlar :    
7219.23.00.00.11  - - - Saclar - 30
7219.23.00.00.12  - - - Geniş levhalar - 30
7219.24  - - Kalınlığı 3 mm. den az olanlar :    
7219.24.00.00.11  - - - Saclar - 30
7219.24.00.00.12  - - - Geniş levhalar - 30
   - Sadece soğuk haddelenmiş:    
7219.31.00.00.00  - - Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla olanlar: - 30
7219.32  - - Kalınlığı 3 mm. veya daha fazla fakat 4,75 mm. den az     
       olanlar:    
7219.32.10.00.00  - - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler - 30
7219.32.90.00.00  - - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler  - 30
7219.33  - - Kalınlığı 1 mm. yi geçen fakat 3 mm. den az olanlar:    
7219.33.10.00.00  - - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler  - 30
7219.33.90.00.00  - - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler  - 30
7219.34  - - Kalınlığı 0,5 mm. veya daha fazla fakat 1 mm. yi    
        geçmeyenler:     
7219.34.10.00.00  - - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler  - 30
7219.34.90.00.00  - - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler  - 30
7219.35  - - Kalınlığı 0,5 mm. den az olanlar:     
7219.35.10.00.00  - - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler  - 30
7219.35.90.00.00  - - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler  - 30
7219.90  - Diğerleri:    
7219.90.20.00.00  - - Delinmiş (perfore edilmiş) olanlar - 30
7219.90.80.00.00  - - Diğerleri: - 30
       
72.20 Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. den az    
  olanlar):    
   - Sadece sıcak haddelenmiş:    
7220.11  - - Kalınlığı 4, 75 mm. veya daha fazla olanlar    
7220.11.00.00.11  - - - Sac taslağı - 30
7220.11.00.00.12  - - - Saclar - 30
7220.11.00.00.13  - - - Şeritler - 30
7220.12  - - Kalınlığı 4, 75 mm. den az olanlar     
7220.12.00.00.11  - - - Sac taslağı - 30
7220.12.00.00.12  - - - Saclar - 30
7220.12.00.00.13  - - - Şeritler - 30
7220.20  - Sadece soğuk haddelenmiş:    
   - - Kalınlığı 3 mm. veya daha fazla olanlar:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler    
7220.20.21.00.11  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler - 30
7220.20.21.00.12  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler - 30
   - - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler    
7220.20.29.00.11  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler - 30
7220.20.29.00.12  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler - 30
   - - Kalınlığı 0,35 mm. yi geçen fakat 3 mm. den az olanlar:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler    
7220.20.41.00.11  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler - 30
7220.20.41.00.12  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler - 30
   - - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler    
7220.20.49.00.11  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler - 30
7220.20.49.00.12  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler - 30
   - - Kalınlığı 0,35 mm. yi geçmeyenler:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler    
7220.20.81.00.11  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler - 30
7220.20.81.00.12  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler - 30
   - - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler    
7220.20.89.00.11  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler - 30
7220.20.89.00.12  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler - 30
7220.90  - Diğerleri:    
   - - Delinmiş (perfore edilmiş) olanlar    
   - - - Genişliği 500 mm. yi geçenler:    
7220.90.20.00.11  - - - - Sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil)  - 30
7220.90.20.00.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler:    
   - - - - Sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil):    
7220.90.20.00.21  - - - - - Sıcak haddelenmiş sadece plakaj yapılmış  - 30
7220.90.20.00.29  - - - - - Diğerleri - 30
7220.90.20.00.39  - - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri    
   - - - Genişliği 500 mm. yi geçenler:    
7220.90.80.00.11  - - - - Sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil)  - 30
7220.90.80.00.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler:    
   - - - - Sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil):    
7220.90.80.00.21  - - - - - Sıcak haddelenmiş sadece plakaj yapılmış  - 30
7220.90.80.00.29  - - - - - Diğerleri - 30
7220.90.80.00.39  - - - - Diğerleri - 30
7221.00 Paslanmaz çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal    
  halinde) :     
7221.00.10.00.00  - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler  - 30
7221.00.90.00.00  - Ağırlık itibariyle % 2,5' dan az nikel içerenler  - 30
       
72.22 Paslanmaz çelikten çubuk ve profiller:    
   - Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş çubuklar:    
7222.11  - - Enine kesiti daire şeklinde olanlar:    
   - - - Çapı 80 mm. veya daha fazla olanlar:    
7222.11.11.00.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler  - 30
7222.11.19.00.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler  - 30
   - - - Çapı 80 mm.den az olanlar :    
7222.11.81.00.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler  - 30
7222.11.89.00.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler  - 30
7222.19  - - Diğerleri:    
7222.19.10.00.00  - - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler - 30
7222.19.90.00.00  - - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler - 30
7222.20  - Sadece soğuk olarak şekil verilmiş veya işlenmiş çubuklar:    
   - - Enine kesiti daire şeklinde olanlar:    
   - - - Çapı 80 mm. veya daha fazla olanlar:    
7222.20.11.00.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler - 30
7222.20.19.00.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler - 30
   - - - Çapı 25 mm. veya daha fazla fakat 80 mm.yi geçmeyenler:    
7222.20.21.00.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler - 30
7222.20.29.00.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler - 30
   - - - Çapı 25 mm.den az olanlar:    
7222.20.31.00.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler - 30
7222.20.39.00.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler - 30
   - - Diğerleri:    
7222.20.81.00.00  - - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler - 30
7222.20.89.00.00  - - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler - 30
7222.30  - Diğer çubuklar:    
   - - Dövülmüş    
7222.30.51.00.00  - - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler - 30
7222.30.91.00.00  - - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler - 30
   - - Diğerleri    
7222.30.97.00.11  - - - Sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, sadece plakaj ameliyisine tabi tutulmuş - 30
7222.30.97.00.19  - - - Diğerleri - 30
7222.40  - Profiller:    
7222.40.10.00.00  - - Sadece sıcak haddelenmiş veya çekilmiş - 30
7222.40.50.00.00  - - Sadece soğuk olarak şekil verilmiş veya bitirilmiş - 30
7222.40.90.00.00  - - Diğerleri - 30
       
7223.00 Paslanmaz çelikten teller:    
   - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler:    
7223.00.11.00.00  - - Ağırlık itibariyle %28 veya daha fazla,fakat %31'den fazla olmayan nikel    
        ve %20 veya daha fazla,fakat %22'den fazla olmayan krom içerenler - 30
7223.00.19.00.00  - - Diğerleri - 30
   - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler:    
7223.00.91.00.00  - - Ağırlık itibariyle % 13 veya daha fazla, fakat % 25'den fazla olmayan krom    
        ve % 3,5 veya daha fazla, fakat % 6'dan fazla olmayan aliminyum içerenler - 30
7223.00.99.00.00  - - Diğerleri - 30
       
  IV.DİĞER ALAŞIMLI ÇELİKLER; ALAŞIMLI VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİK-    
  LERDEN SONDAJ  İŞLERİNDE KULLANILAN İÇİ BOŞ ÇUBUKLAR    
       
72.24 Külçe veya diğer ilk şekillerde diğer alaşımlı çelikler; diğer    
  alaşımlı çelikten yarı mamuller:    
   - Külçe veya diğer ilk şekillerde     
7224.10.10.00.00  - - Takım çeliğinden olanlar - 30
7224.10.90.00.00  - - Diğerleri - 30
7224.90  - Diğerleri:    
7224.90.02.00.00  - - Takım çeliğinden olanlar - 30
   - -  Diğerleri    
   - - - Enine kesiti dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olanlar:    
   - - - - Sıcak haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde  edilmiş:    
   - - - - - Genişliği kalınlığının iki katından az olanlar:    
   - - - - - -Yüksek hız çeliğinden olanlar     
7224.90.03.00.11  - - - - - - - Blumlar - 30
7224.90.03.00.12  - - - - - - - Kütükler - 30
   - - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,7 veya daha az karbon ve%0,5 veya daha fazla     
               fakat % 1,2 veya daha az manganez ve %0,6 veya daha fazla    
               fakat %2,3 veya daha az silisyum içerenler;ağırlık itibariyle    
               % 0,0008 veya daha fazla bor ile bu fasılın 1 (f) notunda belirtilen     
               minimum miktarlardan az oranda herhangi bir elementi     
                içerenler    
7224.90.05.00.11  - - - - - - - Blumlar - 30
7224.90.05.00.12  - - - - - - - Kütükler - 30
   - - - - - - Diğerleri     
7224.90.07.00.11  - - - - - - - Blumlar - 30
7224.90.07.00.12  - - - - - - - Kütükler - 30
   - - - - - Diğerleri     
7224.90.14.00.11  - - - - - - Blumlar - 30
7224.90.14.00.12  - - - - - - Kütükler - 30
   - - - - Dövülmüş    
7224.90.18.00.11  - - - - - Blumlar - 30
7224.90.18.00.12  - - - - - Kütükler - 30
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Sıcak haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:    
   - - - - - Ağırlık itibariyle en az % 0,9  en fazla 1,15 karbon,en az % 0,5 en    
            fazla %2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler     
7224.90.31.00.11  - - - - - - Levha blokları - 30
7224.90.31.00.12  - - - - - - Sac platinaları - 30
7224.90.31.00.19  - - - - - - Diğerleri - 30
   - - - - - Diğerleri     
7224.90.38.00.11  - - - - - - Levha blokları - 30
7224.90.38.00.12  - - - - - - Sac platinaları - 30
7224.90.38.00.19  - - - - - - Diğerleri - 30
   - - - - Dövülmüş:    
   - - - - - Enine kesiti daire veya çok kenarlı olanlar    
7224.90.90.00.11  - - - - - - Dövme taslakları - 30
7224.90.90.00.19  - - - - - - Diğerleri - 30
   - - - - - Diğerleri    
7224.90.90.00.21  - - - - - - Levha blokları - 30
7224.90.90.00.22  - - - - - - Sac platinaları - 30
7224.90.90.00.23  - - - - - - Dövme taslakları - 30
7224.90.90.00.29  - - - - - - Diğerleri - 30
       
72.25 Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm.veya    
  daha fazla):    
   - Silisyumlu manyetik çeliklerden:     
7225.11.00.00.00  - - Taneleri yönlendirilmiş  - 30
7225.19  - - Diğerleri    
   - - - Sıcak çekilmiş olanlar     
7225.19.10.00.11  - - - - Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat ve daha az vat kayıbı olanlar - 30
7225.19.10.00.19  - - - - Diğerleri - 30
7225.19.90.00.00  - - - Soğuk çekilmiş olanlar  - 30
7225.30  - Diğerleri (sadece sıcak haddelenmiş) (rulo halinde)     
7225.30.10.00.00  - - Takım çeliğinden olanlar - 30
   - - Yüksek hız çeliğinden:    
7225.30.30.00.11  - - - Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya     
        dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş  - 30
7225.30.30.00.19  - - - Diğerleri - 30
7225.30.90.00.00  - - Diğerleri - 30
7225.40  - Diğerleri (sadece sıcak haddelenmiş) (rulo halinde olmayanlar):    
7225.40.12.00.00  - - Takım çeliğinden olanlar - 30
   - - Yüksek hız çeliğinden:    
7225.40.15.00.11  - - - Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya     
        dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş  - 30
7225.40.15.00.19  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
7225.40.40.00.00  - - - Kalınlığı 10 mm. yi geçenler - 30
7225.40.60.00.00  - - - Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm. yi geçmeyenler - 30
7225.40.90.00.00  - - - Kalınlığı 4,75 mm. den az olanlar - 30
7225.50  - Diğerleri (sadece soğuk haddelenmiş):     
   - - Yüksek hız çeliğinden:    
   - - - Kalınlığı 3mm. veya daha fazla olanlar:    
7225.50.20.00.21  - - - - Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya     
        dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş  - 30
7225.50.20.00.29  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Kalınlığı 3mm. den az olanlar:    
7225.50.20.00.31  - - - - Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya     
        dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş  - 30
7225.50.20.00.39  - - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
7225.50.80.00.11  - - - Kalınlığı 3mm. veya daha fazla olanlar - 30
7225.50.80.00.12  - - - Kalınlığı 3mm. den az olanlar - 30
   - Diğerleri:    
7225.91  - - Elektrolitik olarak çinko ile kaplanmış olanlar:    
7225.91.00.00.10  - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden     
          (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş  - 30
7225.91.00.00.90  - - - Diğerleri - 30
7225.92  - - Başka bir usulle çinko ile kaplanmış olanlar:    
7225.92.00.00.10  - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden     
          (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş - 30
7225.92.00.00.90  - - - Diğerleri - 30
7225.99  - - Diğerleri:    
7225.99.00.00.10  - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden     
          (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş  - 30
7225.99.00.00.90  - - - Diğerleri - 30
       
72.26 Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm.     
  den az olanlar):    
   - Silisyumlu manyetik çeliklerden:     
7226.11  - - Taneleri yönlendirilmiş:    
7226.11.00.00.10  - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler  - 30
7226.11.00.00.90  - - - Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler - 30
7226.19  - - Diğerleri:    
   - - - Sadece sıcak haddelenmiş olanlar     
7226.19.10.00.11  - - - - Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat ve daha az vat kayıbı olanlar - 30
7226.19.10.00.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri:    
7226.19.80.00.11  - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler  - 30
7226.19.80.00.12  - - - - Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler - 30
7226.20  - Yüksek hız çeliğinden:    
   - - Sadece sıcak haddelenmiş; sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliye-    
        sine tabi tutulmuş olup genişliği  500 mm.yi geçmeyenler; sadece soğuk    
        haddelenmiş veya yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm.     
        yi geçenler     
7226.20.00.00.11  - - - Sadece sıcak haddelenmiş - 30
7226.20.00.00.12  - - - Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olup, ge-    
          nişliği 500 mm. yi geçmeyenler - 30
7226.20.00.00.13  - - -  Sadece soğuk haddelenmiş veya sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj da-    
           hil) olup genişliği 500 mm. yi geçenler - 30
7226.20.00.00.21  - - Diğerleri - 30
   - Diğerleri:    
7226.91  - - Sadece sıcak haddelenmiş:    
7226.91.20.00.00  - - - Takım çeliğinden olanlar - 30
   - - - Diğerleri:    
7226.91.91.00.00  - - - - Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla olanlar - 30
7226.91.99.00.00  - - - - Kalınlığı 4,75 mm.'den az olanlar - 30
7226.92  - - Sadece soğuk haddelenmiş:    
7226.92.00.00.11  - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler  - 30
7226.92.00.00.12  - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler  - 30
7226.99  - - Diğerleri:    
7226.99.10.00.00  - - - Elektrolitik olarak çinko ile kaplanmış olanlar - 30
7226.99.30.00.00  - - - Başka surette çinko ile kaplanmış olanlar - 30
7226.99.70.00.00  - - - Diğerleri - 30
       
72.27 Diğer alaşımlı çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde):    
7227.10.00.00.00  - Yüksek hız çeliğinden - 30
7227.20.00.00.00  - Siliko manganez çeliğinden  - 30
7227.90  - Diğerleri:    
7227.90.10.00.00  - - Ağırlık itibariyle %0,0008 veya daha fazla bor ile bu fasılın 1 (f)    
        notunda belirtilen minimum miktarlardan az oranda herhangi bir    
        elementi içerenler  - 30
7227.90.50.00.00  - - Ağırlık itibariyle en az % 0,9  en fazla %1,15 karbon, en az % 0,5, en    
        fazla % 2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler  - 30
7227.90.95.00.00  - - Diğerleri  - 30
       
72.28 Diğer alaşımlı çelikten çubuk ve profiller; alaşımlı veya alaşımsız    
  çelikten sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar:    
7228.10  - Yüksek hız çeliğinden çubuklar:    
7228.10.20.00.00  - - Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş;  Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş     
       (sadece plakaj yapılmış) - 30
7228.10.50.00.00  - - Dövülmüş - 30
7228.10.90.00.00  - - Diğerleri - 30
7228.20  - Siliko manganez çeliğinden çubuklar:    
7228.20.10.00.00  - - Enine kesiti dikdörtgen şeklinde  (kare hariç), dört yüzeyi de    
       haddelenmiş - 30
   - - Diğerleri:    
7228.20.91.00.00  - - - Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş; sıcak haddelenmiş    
         ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)  - 30
7228.20.99.00.00  - - - Diğerleri - 30
7228.30  - Diğer çubuklar (sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş):    
7228.30.20.00.00  - - Takım çeliğinden olanlar - 30
   - - Ağırlık itibariyle en az % 0,9  en fazla %1,15 karbon,en az % 0,5 en    
        fazla %2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler:    
7228.30.41.00.00  - - - Çapı 80 mm veya daha fazla, enine kesiti daire şeklinde olanlar  - 30
7228.30.49.00.00  - - - Diğerleri  - 30
   - - Diğerleri:    
   - - - Enine kesiti daire şeklinde olanlar:    
7228.30.61.00.00  - - - - Çapı 80 mm veya daha fazla olanlar - 30
7228.30.69.00.00  - - - - Çapı 80 mm .den az olanlar - 30
7228.30.70.00.00  - - - Enine kesiti dikdörtgen şeklinde olanlar (kare hariç), dört yüzeyi de    
          sıcak haddelenmiş olanlar  - 30
7228.30.89.00.00  - - - Diğerleri  - 30
7228.40  - Diğer çubuklar (sadece dövülmüş):    
7228.40.10.00.00  - - Takım çeliğinden olanlar - 30
7228.40.90.00.00  - - Diğerleri - 30
7228.50  - Diğer çubuklar (sadece soğuk olarak şekil verilmiş ve işlenmiş):    
7228.50.20.00.00  - - Takım çeliğinden olanlar - 30
7228.50.40.00.00  - - Ağırlık itibariyle en az % 0,9  en fazla %1,15 karbon,en az % 0,5 en    
        fazla % 2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler - 30
   - - Diğerleri:    
   - - - Enine kesiti daire şeklinde olanlar:    
7228.50.61.00.00  - - - - Çapı 80 mm veya daha fazla olanlar - 30
7228.50.69.00.00  - - - - Çapı 80 mm .den az olanlar - 30
7228.50.80.00.00  - - - Diğerleri - 30
7228.60  - Diğer çubuklar:    
7228.60.20.00.00  - - Takım çeliğinden olanlar - 30
7228.60.80.00.00  - - Diğerleri - 30
7228.70  - Profiller:    
7228.70.10.00.00  - - Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş  - 30
7228.70.90.00.00  - - Diğerleri - 30
7228.80  - Sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar:     
7228.80.00.00.10  - - Alaşımlı çelikten  - 30
7228.80.00.00.90  - - Alaşımsız çelikten - 30
       
72.29 Diğer alaşımlı çelikten teller:    
7229.20  - Siliko manganez çeliğinden    
7229.20.00.00.11  - - Çıplak teller - 30
7229.20.00.00.12  - - Kaplanmış teller - 30
7229.90  - Diğerleri:    
7229.90.20.00.00  - - Yüksek hız çeliğinden - 30
   - - Ağırlık itibariyle en az % 0,9  en fazla %1,15 karbon,en az % 0,5 en    
        fazla % 2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler    
7229.90.50.00.11  - - - Çıplak teller - 30
7229.90.50.00.12  - - - Kaplanmış teller - 30
   - - Diğerleri    
7229.90.90.00.11  - - - Çıplak teller - 30
7229.90.90.00.12  - - - Kaplanmış teller - 30