POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
7001.00 Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları; külçe cam:    
7001.00.10.00.00  - Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları - 10
   - Külçe cam:    
7001.00.91.00.00  - - Optik camdan olanlar - 15
   - - Diğerleri:    
7001.00.99.10.00  - - - Rubinli cam - 25
7001.00.99.90.00  - - - Diğerleri - 10
       
70.02 İşlenmemiş cam bilyalar (70.18 pozisyonundaki cam kürecikler     
   hariç), çubuklar veya borular:    
7002.10.00.00.00  - Bilyalar - 25
7002.20  - Çubuklar:    
7002.20.10.00.00  - - Optik camdan olanlar - 15
   - - Diğerleri:    
7002.20.90.10.00  - - - Rubinli camdan olanlar - 25
   - - - Diğerleri    
7002.20.90.90.11  - - - - Soda kireç camından renkli çubuklar - 25
7002.20.90.90.12  - - - - Soda kireç camından renksiz çubuklar - 25
7002.20.90.90.13  - - - - Isıya dayanıklı camdan (genleşme katsayısı düşük) renkli çubuklar - 25
7002.20.90.90.14  - - - - Isıya dayanıklı camdan (genleşme katsayısı düşük) renksiz çubuklar - 25
7002.20.90.90.19  - - - - Camdan diğer çubuklar - 25
   - Borular:    
7002.31  - - Eritilmiş kuvartz veya diğer eritilmiş silisten:    
7002.31.00.10.00  - - - Rubinli camdan olanlar - 25
7002.31.00.90.00  - - - Diğerleri - 25
7002.32  - - 0 oC ile 300 oC'Ier arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı 5x10- 6/    
       Kelvin'i geçmeyen (ısıya dayanıklı) diğer camlardan:    
7002.32.00.10.00  - - - Rubinli camdan olanlar - 25
   - - - Diğerleri    
7002.32.00.90.11  - - - - Renkli camdan borular - 25
7002.32.00.90.12  - - - - Renksiz camdan borular - 25
7002.39  - - Diğerleri:    
7002.39.00.10.00  - - - Rubinli camdan olanlar - 25
   - - - Diğerleri    
7002.39.00.90.11  - - - - Soda kireç camından renkli borular - 25
7002.39.00.90.12  - - - - Soda kireç camından renksiz borular - 25
7002.39.00.90.13  - - - - Kurşunlu camdan borular - 25
7002.39.00.90.19  - - - - Diğer cam borular - 25
       
70.03 Dökme cam ve haddeden geçirilmiş cam (plaka veya    
  profil halinde) absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan     
  bir tabakası olsun olmasın,fakat başka şekilde işlenmemiş) :    
   - Tel ile takviye edilmemiş plakalar :    
7003.12  - - Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış, kaplan-    
       mış veya absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı  ya da yansıtıcı olmayan     
       bir tabakası olanlar:    
7003.12.10.00.00  - - - Optik camdan olanlar m2 15
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar    
7003.12.91.10.00  - - - - - Buzlu,renkli,dalgalı ve çizgili camlar m2 100
7003.12.91.90.00  - - - - - Diğerleri m2 40
   - - - - Diğerleri    
7003.12.99.10.00  - - - - - Buzlu,renkli,dalgalı ve çizgili camlar m2 100
7003.12.99.90.00  - - - - - Diğerleri m2 40
7003.19  - - Diğerleri:    
7003.19.10.00.00  - - - Optik camdan olanlar m2 15
   - - - Diğerleri    
   - - - - Buzlu,renkli,dalgalı ve çizgili camlar    
7003.19.90.10.11  - - - - - Buzlu renkli cam m2 100
7003.19.90.10.12  - - - - - Buzlu renksiz cam m2 100
7003.19.90.10.19  - - - - - Diğerleri m2 100
7003.19.90.90.00  - - - - Diğerleri m2 40
7003.20  - Tel ile takviye edilmiş plakalar:    
7003.20.00.10.00  - - Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış, kaplanmış    
        veya absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı bir tabakası olanlar m2 40
7003.20.00.90.00  - - Diğerleri m2 40
7003.30.00.00.00  - Profiller - 100
       
70.04 Çekme ve üfleme cam (plaka halinde),absorblayıcı(emici) veya yansıtıcı     
  ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde    
  işlenmemiş):    
7004.20  - Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış veya kaplanmış veya    
     absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir    
     'tabakası olanlar:    
7004.20.10.00.00  - - Optik camdan olanlar m2 15
   - - Diğerleri:    
7004.20.91.00.00  - - - Yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar m2 100
   - - - Diğerleri:    
7004.20.99.10.00  - - - - Antik cam m2 100
   - - - - Diğerleri    
7004.20.99.90.11  - - - - - Kalınlığı 2,5 mm.yi geçmeyenler m2 50
7004.20.99.90.12  - - - - - Kalınlığı 2,5 mm.yi geçen fakat 3,5 mm.yi geçmeyenler m2 50
7004.20.99.90.13  - - - - - Kalınlığı 3,5 mm.yi geçen fakat 4,5 mm.yi geçmeyenler m2 50
7004.20.99.90.14  - - - - - Kalınlığı 4,5 mm.yi geçenler m2 50
7004.90  - Diğer camlar:    
7004.90.10.00.00  - - Optik camdan olanlar m2 15
   - - Diğerleri:    
7004.90.80.10.00  - - - Antik cam m2 100
7004.90.80.90.00  - - - Diğerleri m2 50
       
70.05 Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar    
  halinde) absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir     
  tabakası 'olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş:    
7005.10  - Tel ile takviye edilmemiş cam absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya     
     da yansıtcı olmayan bir tabakası olanlar:    
7005.10.05.00.00  - - Yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar m2 75
   - - Diğerleri:    
7005.10.25.00.00  - - - Kalınlığı 3,5 mm. yi geçmeyenler m2 75
7005.10.30.00.00  - - - Kalınlığı 3,5 mm. yi geçen fakat 4,5 mm. yi geçmeyenler m2 75
7005.10.80.00.00  - - -  Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler m2 75
   - Tel ile takviye edilmemiş diğer camlar:    
7005.21  - - Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış    
       kaplanmış veya sadece taşlanmış:    
7005.21.25.00.00  - - - Kalınlığı 3,5 mm. yi geçmeyenler m2 75
7005.21.30.00.00  - - - Kalınlığı 3,5 mm. yi geçen fakat 4,5 mm. yi geçmeyenler m2 75
7005.21.80.00.00  - - -  Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler m2 75
7005.29  - - Diğerleri:    
7005.29.25.00.00  - - - Kalınlığı 3,5 mm. yi geçmeyenler m2 75
7005.29.35.00.00  - - - Kalınlığı 3,5 mm. yi geçen fakat 4,5 mm. yi geçmeyenler m2 75
7005.29.80.00.00  - - -  Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler m2 75
7005.30.00.00.00  - Tel ile takviye edilmiş  cam m2 75
       
7006.00 70.03, 70.04 veya 70.05 Pozisyonlarındaki camların bombelendirilmiş,     
  kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmış    
  veya başka şekilde işlenmiş, fakat diğer malzemelerle çerçevelen-    
  memiş veya donatılmamış olanlar:    
7006.00.10.00.00  - Optik camdan - 15
   - Diğerleri    
7006.00.90.00.11  - - Şekilleri ne olursa olsun, kenarları işlenmiş camlar - 100
7006.00.90.00.12  - - Her türlü sable cam (kum püskürtülmüş)  - 100
7006.00.90.00.19  - - Diğerleri - 100
       
70.07 Emniyet camları [sertleştirilmiş (temperlenmiş) veya lamine     
  edilmiş camlardan]:    
   - Sertleştirilmiş emniyet camları:    
7007.11  - - Kara, hava ve uzay araçlarında veya deniz araçlarında kulla-    
       nılmak üzere uygun ebat ve şekilde olanlar:    
   - - - Motorlu araçlarda kullanılmaya uygun ebat ve şekillerde olanlar    
7007.11.10.00.11  - - - - Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan düz    
            emniyet camları - 50
7007.11.10.00.12  - - - - Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan     
            bombeli emniyet camları - 50
7007.11.10.00.19  - - - - Diğer düz emniyet camları - 50
7007.11.10.00.29  - - - - Diğer bombeli emniyet camları - 50
   - - - Diğerleri    
7007.11.90.00.11  - - - - Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan düz    
            emniyet camları - 50
7007.11.90.00.12  - - - - Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan     
            bombeli emniyet camları - 50
7007.11.90.00.19  - - - - Diğer düz emniyet camları - 50
7007.11.90.00.29  - - - - Diğer bombeli emniyet camları - 50
7007.19  - - Diğerleri:    
   - - - Emaye olanlar    
7007.19.10.00.11  - - - - Düz camlar m2 50
7007.19.10.00.12  - - - - Bombeli camlar m2 50
   - - - Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olanlar    
7007.19.20.00.11  - - - - Düz camlar m2 50
7007.19.20.00.12  - - - - Bombeli camlar m2 50
   - - - Diğerleri    
7007.19.80.00.11  - - - - Düz camlar m2 50
7007.19.80.00.12  - - - - Bombeli camlar m2 50
   - Lamine edilmiş emniyet camları:    
7007.21  - - Kara, hava ve uzay araçlarında veya deniz araçlarında kulla-    
       nılmak üzere uygun ebat ve şekillerde olanlar:    
   - - - Motorlu taşıtlarda kullanılmaya uygun ebat ve şekillerde olanlar    
7007.21.20.00.11  - - - - Düz camlar - 50
7007.21.20.00.12  - - - - Bombeli camlar - 50
   - - - Diğerleri    
7007.21.80.00.11  - - - - Düz camlar - 50
7007.21.80.00.12  - - - - Bombeli camlar - 50
7007.29  - - Diğerleri    
7007.29.00.00.11  - - - Kurşuna dayanıklı düz emniyet camları m2 50
7007.29.00.00.12  - - - Kurşuna dayanıklı bombeli emniyet camları m2 50
7007.29.00.00.13  - - - Rezistanslı veya iletken düz emniyet camları m2 50
7007.29.00.00.14  - - - Rezistanslı veya iletken bombeli emniyet camları m2 50
7007.29.00.00.19  - - - Diğer düz emniyet camları m2 50
7007.29.00.00.29  - - - Diğer bombeli emniyet camları m2 50
       
7008.00 Çok katlı yalıtım camları:    
7008.00.20.00.00  - Kütle halinde boyanmış; ışık geçirmez hale getirilmiş, kaplanmış veya    
     emici veya yansıtıcı tabakası olanlar m2 100
   - Diğerleri:    
7008.00.81.00.00  - - İki camı levhadan müteşekkil olup, birbirinden bir hava tabakası veya    
       diğer gazlardan bir tabaka veya vakumla ayrılmış ve etrafı hava    
       geçirmeyecek şekilde kapatılmış olanlar m2 100
7008.00.89.00.00  - - Diğerleri m2 100
       
70.09 Cam aynalar (çerçeveli olsun olmasın) (dikiz aynaları dahil):    
7009.10  - Taşıtlar için dikiz aynaları:    
7009.10.00.10.00  - - Sadece kesilmiş olanlar Adet 75
7009.10.00.90.00  - - Diğerleri Adet 100
   - Diğerleri:    
7009.91  - - Çerçevesiz:    
7009.91.00.10.00  - - - Sadece kesilmiş olanlar - 75
7009.91.00.90.00  - - - Diğerleri - 100
7009.92.00.00.00  - - Çerçeveli - 100
       
       
70.10 Cam damacana, kavanoz, şişe, küçük şişe, çanak, tüp, serum    
  ampulleri ve diğer kaplar (eşyanın nakli ve ambalajında kullanıl-    
  maya elverişli cinsten); camdan konserve kavanozları; camdan    
  tıpa,kapak ve benzerleri:    
7010.10.00.00.00 - Serum ampulleri Adet 50
7010.20.00.00.00  - Camdan tıpa,kapak ve benzeri kapama tertibatı  - 75
7010.90  - Diğerleri:    
   - - Konserve kavanozları (sterilizasyon kavanozları)    
   - - - Eşyanın naklinde veya ambalajlanmasında kullanılanlar    
7010.90.10.10.11  - - - - Hacmi 0.028 litreyi geçmeyenler Adet 100
7010.90.10.10.12  - - - - Hacmi 0.028 litreyi geçen fakat 0.37 litreyi geçmeyenler   Adet 100
7010.90.10.10.13  - - - - Hacmi 0.37 litreyi geçen fakat 1.062 litreyi geçmeyenler  Adet 100
7010.90.10.10.14  - - - - Hacmi 1.062 litreyi geçenler   Adet 100
   - - - Diğerleri    
7010.90.10.90.11  - - - - Hacmi 0.028 litreyi geçmeyenler Adet 75
7010.90.10.90.12  - - - - Hacmi 0.028 litreyi geçen fakat 0.37 litreyi geçmeyenler   Adet 75
7010.90.10.90.13  - - - - Hacmi 0.37 litreyi geçen fakat 1.062 litreyi geçmeyenler  Adet 75
7010.90.10.90.14  - - - - Hacmi 1.062 litreyi geçenler   Adet 75
   - - Diğerleri:    
   - - - Boru şeklinde camdan yapılmış olanlar :    
7010.90.21.00.11  - - - - Eczacılıkta kullanılanlar Adet 75
7010.90.21.00.19  - - - - Diğerleri Adet 75
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Hacmi 2,5 litre veya daha fazla olanlar :    
7010.90.31.10.00  - - - - - Eşyanın naklinde veya ambalajlanmasında kullanılanlar Adet 100
7010.90.31.90.00  - - - - - Diğerleri Adet 75
   - - - - Hacmi 2,5 litreden az olanlar :    
   - - - - - Yiyecek ve içecekler için olanlar:    
   - - - - - - Şişeler :    
   - - - - - - - Renksiz camdan:    
7010.90.41.00.00  - - - - - - - - Hacmi 1 litre veya daha fazla olanlar Adet 75
7010.90.43.00.00  - - - - - - - - Hacmi 0,33 litreden fazla fakat 1 litreden az olanlar  Adet 75
7010.90.45.00.00  - - - - - - - - Hacmi 0,15 litre veya daha fazla, fakat 0,33 litreyi geçmeyenler Adet 75
7010.90.47.00.00  - - - - - - - - Hacmi 0,15 litreden az olanlar  Adet 75
   - - - - - - - Renkli camdan:    
7010.90.51.00.00  - - - - - - - - Hacmi 1 litre veya daha fazla olanlar Adet 75
7010.90.53.00.00  - - - - - - - - Hacmi 0,33 litreden fazla fakat 1 litreden az olanlar  Adet 75
7010.90.55.00.00  - - - - - - - - Hacmi 0,15 litre veya daha fazla, fakat 0,33 litreyi geçmeyenler Adet 75
7010.90.57.00.00  - - - - - - - - Hacmi 0,15 litreden az olanlar  Adet 75
   - - - - - - Diğerleri:    
7010.90.61.00.00  - - - - - - - Hacmi 0,25 litre veya daha fazla olanlar Adet 75
7010.90.67.00.00  - - - - - - - Hacmi 0,25 litreden az olanlar  Adet 75
   - - - - - Eczacılık ürünleri için olanlar:    
7010.90.71.00.00  - - - - - - Hacmi 0,055 litreyi geçenler  Adet 75
7010.90.79.00.00  - - - - - - Hacmi 0,055 litreyi geçmeyenler  Adet 75
   - - - - - Diğer ürünler için olanlar:    
7010.90.91.00.00  - - - - - - Renksiz camdan Adet 75
7010.90.99.00.00  - - - - - - Renkli camdan Adet 75
       
       
70.11 Açık cam zarflar (ampuller ve tüpler dahil) ve bunların camdan    
  parçaları(donanımsız) (elektrik lambaları, katod ışın tüpleri ve     
  benzerleri için):    
7011.10.00.00.00  - Elektrikli aydınlatma için - 50
7011.20  - Katod ışın tüpleri için    
7011.20.00.00.11  - - Yapıştırılmamış tüp camı parçaları (ekran, huni, boyun) - 50
7011.20.00.00.12  - - Siyah beyaz yapıştırılmış (kaynaklanmış) tüp camı - 50
7011.20.00.00.13  - - Renkli yapıştırılmış (kaynaklanmış) tüp camı - 50
7011.90.00.00.00  - Diğerleri - 50
       
[70.12]      
       
70.13 Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler     
   için cam eşya (70.10 ve 70.18 pozisyonundakiler hariç):    
7013.10  - Cam seramiğinden olanlar:    
7013.10.00.10.00  - - Sofra ve mutfak işleri için olanlar Adet 100
7013.10.00.90.00  - - Diğerleri Adet 100
   -Ayaklı bardak (cam seramiğinden olanlar hariç):    
7013.22  - - Kurşun kristalden:    
7013.22.10.00.00  - - - El imali olanlar Adet 100
7013.22.90.00.00  - - - Makina imali olanlar Adet 100
7013.28  - - Diğerleri:    
7013.28.10.00.00  - - - El imali olanlar Adet 100
7013.28.90.00.00  - - - Makina imali olanlar Adet 100
   - Diğer bardaklar (cam seramiğinden olanlar hariç):    
   - - Kurşun kristalden:    
   - - - El imali olanlar:    
7013.33.11.00.00  - - - - Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış Adet 100
7013.33.19.00.00  - - - - Diğerleri Adet 100
   - - - Makina imali olanlar:    
7013.33.91.00.00  - - - - Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış Adet 100
7013.33.99.00.00  - - - - Diğerleri Adet 100
   - - Diğerleri:    
7013.37.10.00.00  - - - Sertleştirilmiş camdan olanlar Adet 100
   - - - Diğerleri:    
   - - - - El imali olanlar:    
7013.37.51.00.00  - - - - - Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış Adet 100
7013.37.59.00.00  - - - - - Diğerleri Adet 100
   - - - - Makina imali olanlar:    
7013.37.91.00.00  - - - - - Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış Adet 100
7013.37.99.00.00  - - - - - Diğerleri Adet 100
   - Sofra veya mutfak işlerinde kullanılan cam eşya (bardaklar hariç)    
     (cam seramiğinden olanlar hariç):    
7013.41  - - Kurşun kristalden olanlar:    
7013.41.10.00.00  - - - EI imali olanlar Adet 100
7013.41.90.00.00  - - - Makina imali olanlar Adet 100
7013.42.00.00.00  - - 00 C ile 300 0C'ler arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı     
       5x10-6/Kelvini geçmeyen (ısıya dayanıklı) camdan olanlar Adet 100
7013.49  - - Diğerleri:    
7013.49.10.00.00  - - - Sertleştirilmiş camdan olanlar Adet 100
   - - - Diğerleri:    
7013.49.91.00.00  - - - - EI imali olanlar Adet 100
7013.49.99.00.00  - - - - Makina imali olanlar Adet 100
   - Diğer cam eşya:    
7013.91  - - Kurşun kristalden:    
7013.91.10.00.00  - - - El imali olanlar Adet 100
7013.91.90.00.00  - - - Makina imali olanlar Adet 100
7013.99.00.00.00  - - Diğerleri Adet 100
       
7014.00 Sinyalizasyon camları ve camdan optik elemanlar(70.15 pozisyo-    
  nundakiler hariç) (optik tarzda işlenmemiş):    
   - Optik camdan olanlar    
7014.00.00.10.11  - - Motorlu kara nakil vasıtaları için far ve stop camları - 15
7014.00.00.10.19  - - Diğer far ve stop camları - 15
7014.00.00.10.29  - - Diğerleri - 15
   - Diğerleri    
7014.00.00.90.11  - - Motorlu kara nakil vasıtaları için far ve stop camları - 75
7014.00.00.90.19  - - Diğer far ve stop camları - 75
7014.00.00.90.29  - - Diğerleri - 75
       
70.15 Saat camları ve benzeri camlar, numaralı veya numarasız gözlük    
  camları (bombeli, kavisli, içi oyuk ve benzeri şekillerde) (optik    
  tarzda işlenmemiş); bu camların imalinde kullanılan içi boş cam    
  küreler ve segmanlar:    
7015.10.00.00.00  - Numaralı gözlük camları - 15
7015.90  - Diğerleri:    
   - - Numarasız gözlük camları    
7015.90.00.10.11  - - - Güneş gözlüğü camları - 60
7015.90.00.10.12  - - - Oksijen ve elektrik kaynağında kullanılan gözlük ve maske camları - 60
7015.90.00.20.00  - - Saat camları - 60
   - - Diğerleri    
7015.90.00.90.11  - - - Sigorta, buşon kapaklarında kullanılan özel camlar - 60
7015.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 60
       
70.16 Bina veya inşaat için dökme veya kalıp camdan kaldırım blokları,    
  tuğlalar,karolar, kiremitler ve diğer eşya [takviye edilmiş (telli)     
  olsun olmasın];mozaik ve benzeri tezyinat için cam küpler ve     
  diğer küçük cam eşya (mesnedi olsun olmasın); vitray halinde    
  birleştirilmiş camlar; çok hücreli cam (cam köpüğü) (blok,    
  pano, levha ve benzeri şekillerde):    
7016.10.00.00.00  - Mozaik veya benzeri tezyinat için cam küpler ve diğer küçük    
     cam eşya (mesnedi olsun olmasın) - 150
7016.90  - Diğerleri:    
   - - Vitray halinde birleştirilmiş camlar    
7016.90.10.00.11  - - - Kurşunla tutturulmuş cam m2 100
7016.90.10.00.19  - - - Diğerleri m2 100
7016.90.40.00.00 - - Bina veya inşaat için bloklar ve tuğlalar - 50
   - - Diğerleri:    
7016.90.70.00.11  - - - Karolar (parke dahil) - 50
7016.90.70.00.12  - - - Tuğlalar - 50
7016.90.70.00.13  - - - Kiremitler - 50
7016.90.70.00.19  - - - Diğerleri - 50
70.17 Camdan laboratuvar ve eczane eşyası ile sağlığı koruyucu eşya    
   (taksimatlı veya ölçülü olsun olmasın):    
7017.10  - Eritilmiş kuvars veya eritilmiş silisten olanlar    
7017.10.00.00.11  - - Laboratuvar eşyası - 40
7017.10.00.00.19  - - Diğerleri - 40
7017.20  - 0 oC ile 300 oC'Ier arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı 5x10- 6/    
     Kelvin'i geçmeyen (ısıya dayanıklı) diğer camdan olanlar    
7017.20.00.00.11  - - Laboratuvar eşyası - 40
7017.20.00.00.19  - - Diğerleri - 40
7017.90.00.00.00  - Diğerleri - 40
       
70.18 Cam boncuklar, taklit inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taş    
  taklitleri ve camdan benzeri boncuk türü eşya ve bunlardan eşya     
  (taklit mücevherci eşyası hariç); camdan gözler (protez olanlar    
  hariç); şalümo ile işlenmek suretiyle yapılan camdan heykelcikler    
  veya diğer süsler (taklit mücevherci eşyası hariç); çapı 1 mm. den    
  az olan cam kürecikler:    
7018.10  - Cam boncuklar, taklit inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taş     
      taklitleri ve camdan benzeri boncuk türü eşya:    
   - - Camdan boncuklar:    
7018.10.11.00.00  - - - Kesilmiş ve makina ile cilalanmış - 150
7018.10.19.00.00  - - - Diğerleri - 150
7018.10.30.00.00  - - Taklit inciler - 150
   - - Kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri:    
7018.10.51.00.00  - - - Kesilmiş ve makina ile cilalanmış - 150
7018.10.59.00.00  - - - Diğerleri - 150
7018.10.90.00.00  - - Diğerleri - 150
7018.20.00.00.00  - Çapı 1 mm. den az olan cam kürecikler - 150
7018.90  - Diğerleri:    
   - - Camdan gözler; camdan eşya    
7018.90.10.00.11  - - - Camdan gözler - 150
7018.90.10.00.12  - - - Camdan eşya - 150
7018.90.90.00.00  - - Diğerleri - 150
       
70.19 Cam lifleri (cam yünü dahil) ve bunlardan eşya (iplik, dokunmuş     
  mensucat gibi):    
   - Şeritler, fitiller, iplikler ve kırpılmış iplikler:    
7019.11.00.00.00  - - Cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler - 50
7019.12.00.00.00  - - Fitiller - 50
7019.19  - - Diğerleri    
7019.19.10.00.00  - - - Flamentlerden  - 50
7019.19.90.00.00  - - - Devamsız liflerden - 50
   - Cam tülü, örtüler, takviye tabakaları, şilteler, panolar ve benzeri    
     dokunmamış mensucattan eşya:    
7019.31  - - Takviye tabakaları:    
7019.31.10.00.00  - - - Flamentlerden - 100
7019.31.90.00.00  - - - Diğerleri - 100
7019.32  - - Cam tülü:    
7019.32.10.00.00  - - - Flamentlerden - 100
7019.32.90.00.00  - - - Diğerleri - 100
7019.39  - - Diğerleri    
7019.39.00.00.11  - - -  Örtüler - 100
7019.39.00.00.12  - - -  Şilteler - 100
7019.39.00.00.13  - - -  Panolar - 100
7019.39.00.00.19  - - -  Diğerleri - 100
7019.40.00.00.00  - Fitilden dokunmuş mensucat - 100
   - Diğer dokunmuş mensucat:    
7019.51.00.00.00  - - Eni 30 cm.'i geçmeyenler - 100
7019.52.00.00.00  - - Eni 30 cm.'i geçen ağırlığı 250 gr/m2 .den az olan düz dokunmuş    
       mensucat (tek katının herbiri 136 teks veya daha az olan flament-     
       lerden) - 100
7019.59.00.00.00  - - Diğerleri - 100
7019.90  - Diğerleri:    
7019.90.00.10.00  - - Dokumaya elverişli liflerden - 100
7019.90.00.20.00  - - Dökme veya küme halinde dokumaya elverişli olmayan lifler (cam yünü) - 50
   - - Diğerleri:    
7019.90.00.30.00  - - - Cam liflerden keçe - 60
7019.90.00.90.00  - - - Diğerleri - 100
7020.00 Camdan  diğer eşya:    
7020.00.05.00.00  - Yarı iletken  disklerin üretimine mahsus difüzyon ve     
      oksidasyon ocaklarına  konulmak için   hazırlanmış    
      kuvars reaktör tüpleri ve tutucuları - 100
  - İzole edici kaplar ve diğer vakumlu kaplar için camdan iç gövdeler:    
7020.00.07.00.00  - - Tamamlanmamış - 10
7020.00.08.00.00  - - Tamamlanmış - 10
   - Diğerleri :    
   - - Eritilmiş kuvars veya diğer eritilmiş silisten olanlar:    
   - - - Kazanlar için özel emniyet camları; kazanlar için    
          su seviyesini gösteren camlar    
7020.00.10.10.11  - - - - Kazanlar için özel emniyet camları - 50
7020.00.10.10.12  - - - - Kazanlar için su seviyesini gösteren camlar - 50
   - - - Diğerleri    
7020.00.10.90.11  - - - - Deri perdahlamaya mahsus cam merdaneler - 100
7020.00.10.90.12  - - - - Makina, motor ve kara nakil vasıtaları aksamı olan  - 100
            diğer cam eşya     
7020.00.10.90.19  - - - - Diğerleri - 100
   - - 0 oC ile 300 oC'Ier arasındaki ısıda genleşme katsayısı 5x10- 6/ Kelvin'i    
        geçmeyen  (ısıya dayanıklı) camdan olanlar:    
   - - - Kazanlar için özel emniyet camları; kazanlar için     
         su seviyesini gösteren camlar    
7020.00.30.10.11   - - - - Kazanlar için özel emniyet camları - 50
7020.00.30.10.12  - - - - Kazanlar için su seviyesini gösteren camlar - 50
   - - -  Diğerleri    
7020.00.30.90.11  - - - - Deri perdahlamaya mahsus cam merdaneler - 100
7020.00.30.90.12  - - - - Makina, motor ve kara nakil vasıtaları aksamı olan - 100
            diğer cam eşya    
7020.00.30.90.19  - - - - Diğerleri - 100
7020.00.80.00.00   - - Diğerleri - 100