POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
  I.SİLİSLİ FOSİL UNLARINDAN VEYA BENZERİ SİLİSLİ     
  TOPRAKLARDAN EŞYA VE ATEŞE DAYANIKLI EŞYA    
       
6901.00.00.00.00 Silisli fosil unlarından (kiselgur, tripolit veya diatomit gibi) veya     
  benzeri silisli topraklardan tuğlalar, döşeme tuğlaları, karolar ve     
  diğer seramik eşya - 75
       
69.02 Ateşe dayanıklı tuğlalar, döşeme tuğlaları, karolar ve inşaatta     
  kullanılan ateşe dayanıklı benzeri seramik eşya (silisli fosil     
  unlarından veya benzeri silisli topraklardan olanlar hariç):    
6902.10  - Ağırlık itibariyle % 50'den fazla, MgO, CaO veya Cr2O3 olarak ifade    
     edilen, ayrı ayrı veya birlikte Mg, Ca ya da Cr elementleri içerenler:    
   - - Kromit, magnezit ve krom magnezit ateş tuğlaları    
6902.10.00.10.11  - - - Kromit ateş tuğlaları - 40
6902.10.00.10.12  - - - Magnezit ateş tuğlaları - 40
6902.10.00.10.13  - - - Krom magnezit ateş tuğlaları - 40
   - - Diğerleri    
6902.10.00.90.11  - - - Magnezit ile zenginleştirilmiş ve pişirilmiş dolomit ateş tuğlaları - 40
6902.10.00.90.19  - - - Diğerleri - 40
6902.20  - Ağırlık itibariyle % 50'den fazla alumin (Al2O3), silis (SiO2) veya    
     bunların karışımını ya da bileşimini içerenler:    
6902.20.10.00.00  - - Ağırlık itibariyle % 93 veya daha fazla silis (SiO2) içerenler - 40
   - - Diğerleri:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 7'den fazla fakat % 45' den az alumin (Al203)    
          içerenler    
6902.20.91.00.11  - - - - Şamottan tuğlalar (alumin %20-44) - 40
6902.20.91.00.12  - - - - Şamottan karolar (alumin %20-44) - 40
6902.20.91.00.13  - - - - Şamottan diğer eşyalar (alumin %20-44) - 40
6902.20.91.00.19  - - - - Diğerleri - 40
   - - - Diğerleri:    
6902.20.99.10.00  - - - - Ağırlık itibariyle % 70'den fazla alumin içeren ateş tuğlaları - 40
   - - - - Diğerleri    
6902.20.99.90.11  - - - - - %50'den az alumin içeren ateş tuğlaları - 40
6902.20.99.90.12  - - - - - %50-70 (dahil) arası alumin içeren ateş tuğlaları - 40
6902.20.99.90.13  - - - - - Sömi-silika (SiO2 %75-85) ateş tuğlaları - 40
6902.20.99.90.19  - - - - - Diğerleri - 40
6902.90  - Diğerleri    
6902.90.00.00.11  - - Karbon blokları - 40
6902.90.00.00.19  - - Diğerleri - 40
69.03 Ateşe dayanıklı diğer seramik eşya (karni, potafırın, kapsül, tapa,     
  mesnet, kal potası, kılıf, tüp, boru ve çubuk gibi) (silisli fosil     
  unlarından veya benzeri silisli topraklardan olanlar hariç):    
6903.10  - Ağırlık itibariyle % 50'den fazla grafit veya diğer karbon ya da    
     bunların karışımını içerenler    
6903.10.00.00.11  - - Grafitten olanlar - 25
6903.10.00.00.19  - - Diğerleri - 25
6903.20  - Ağırlık itibariyle % 50'den fazla alumin (AI2O3) veya alumin ve    
      silis (SiO2) karışımı ya da bileşimini içerenler:    
   - - Ağırlık itibariyle % 45'den az alumin (AI2O3) içerenler:    
   - - - Silikadan ve sömi -silikadan olanlar    
6903.20.10.10.11  - - - - Silikadan olanlar - 25
6903.20.10.10.12  - - - - Sömi-silikadan olanlar - 25
6903.20.10.90.00  - - - Diğerleri - 25
6903.20.90.00.00  - - Ağırİık itibariyle % 45 veya daha fazla alumin (Al2O3) içerenler - 25
6903.90  - Diğerleri:    
6903.90.10.00.00  - - Ağırlık itibariyle % 25'den fazla fakat % 50'yi geçmeyen grafit veya    
        diğer şekillerdeki karbon ya da bunların karışımını içerenler - 25
   - - Diğerleri:    
6903.90.90.10.00  - - - Kromitten olanlar - 25
   - - - Diğerleri    
6903.90.90.90.11  - - - - Dolomitten olanlar - 25
6903.90.90.90.12  - - - - Magnezitten olanlar - 25
6903.90.90.90.13  - - - - Korborandumdan (silisyum karbürden) olanlar - 25
6903.90.90.90.19  - - - - Diğerleri - 25
  II.DİĞER SERAMİK MAMULLERİ    
       
69.04 Seramikten inşaat tuğlaları (kaba tuğlalar, putrel üstü tuğlaları     
  ve benzeri eşya) :    
6904.10  - İnşaat tuğlaları    
6904.10.00.00.11  - - Adi topraktan olanlar Adet 50
6904.10.00.00.19  - - Diğer seramik maddelerden olanlar Adet 50
6904.90  - Diğerleri    
6904.90.00.00.11  - - Adi topraktan olanlar - 50
6904.90.00.00.19  - - Diğer seramik maddelerden olanlar - 50
       
69.05 Seramikten kiremitler, baca şapkaları, baca boruları, mimarı     
  tezyinat ve inşaat işinde kullanılan diğer seramik eşya:    
6905.10  - Kiremitler    
6905.10.00.00.11  - - Adi topraktan olanlar Adet 50
6905.10.00.00.19  - - Diğer seramik maddelerden olanlar Adet 50
6905.90  - Diğerleri    
6905.90.00.00.11  - - Adi topraktan olanlar - 50
6905.90.00.00.19  - - Diğer seramik maddelerden olanlar - 50
       
6906.00 Seramikten borular, oluklar ve boru bağlantı parçaları    
6906.00.00.00.11 - Adi topraktan olanlar - 50
6906.00.00.00.19 - Diğer seramik maddelerden olanlar - 50
       
69.07 Cilasız veya sırsız seramikten döşeme veya kaplama karoları ve     
  kaldırım taşları; cilasız veya sırsız seramikten mozaik küpler ve     
  benzerleri (bir mesnet üzerinde olsun olmasın):    
6907.10  - Karolar, küpler ve benzeri eşya (kare veya dikdörtgenden başka     
     şekilde olsun olmasın) (en geniş yüzeyi, bir kenarının uzunluğu     
     7 cm. den az olan bir karenin içine girebilecek olanlar):    
   - - Karolar:    
6907.10.00.11.00  - - - Tek renkli karolar m2 100
6907.10.00.19.00  - - - Diğerleri m2 100
6907.10.00.90.00  - - Diğerleri m2 100
6907.90  - Diğerleri:    
   - - Greden olanlar:    
   - - - Tek renkli karolar:    
6907.90.20.10.11  - - - - Spaltplatten tipi çift karolar m2 100
6907.90.20.10.19  - - - - Diğerleri m2 100
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Karolar:    
6907.90.20.90.11  - - - - - Spaltplatten tipi çift karolar m2 100
6907.90.20.90.19  - - - - - Diğerleri m2 100
6907.90.20.90.29  - - - - Diğerleri m2 100
   - -  Diğerleri:    
   - - - Tek renkli karolar:     
   - - - - Fayanstan veya ince çömlekçi eşyasından olanlar:    
6907.90.80.10.11  - - - - - Spaltplatten tipi çift karolar m2 100
6907.90.80.10.19  - - - - - Diğerleri m2 100
   - - - - Diğerleri:    
   - - - - - Adi topraktan olanlar:    
6907.90.80.10.21  - - - - - - Spaltplatten tipi çift karolar m2 100
6907.90.80.10.29  - - - - - - Diğerleri m2 100
   - - - - - Diğer seramik maddelerden olanlar:    
6907.90.80.10.31  - - - - - - Spaltplatten tipi çift karolar m2 100
6907.90.80.10.39  - - - - - - Diğerleri m2 100
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Fayanstan veya ince çömlekçi eşyasından olanlar:    
   - - - - - Karolar:    
6907.90.80.90.11  - - - - - - Spaltplatten tipi çift karolar m2 100
6907.90.80.90.19  - - - - - - Diğerleri m2 100
6907.90.80.90.29  - - - - - Diğerleri m2 100
   - - - - Diğerleri:    
   - - - - - Karolar:    
   - - - - - - Adi topraktan olanlar:    
6907.90.80.90.31  - - - - - - - Spaltplatten tipi çift karolar m2 100
6907.90.80.90.39  - - - - - - - Diğerleri m2 100
   - - - - - - Diğer seramik maddelerden olanlar:    
6907.90.80.90.41  - - - - - - - Spaltplatten tipi çift karolar m2 100
6907.90.80.90.49  - - - - - - - Diğerleri m2 100
   - - - - - Diğerleri:    
6907.90.80.90.51  - - - - - - Adi topraktan olanlar m2 100
6907.90.80.90.59  - - - - - - Diğer seramik maddelerden olanlar m2 100
       
69.08 Cilalı veya sırlı seramikten döşeme veya kaplama karoları ve     
  kaldırım taşları; cilalı veya sırlı mozaik küpler ve benzerleri (bir     
  mesnet üzerinde olsun olmasın) :    
6908.10  - Karolar, küpler ve benzeri eşya (kare veya dikdörtgenden başka    
     şekilde olsun olmasın) (en geniş yüzeyi, bir kenarının uzunluğu    
     7 cm. den az olan bir karenin içine girebilecek olanlar):    
   - - Tek renkli karolar:    
6908.10.00.10.11  - - - Adi topraktan olanlar m2 100
6908.10.00.10.19  - - - Diğerleri m2 100
   - - Diğerleri     
   - - - Adi topraktan olanlar:    
   - - - - Karolar:    
6908.10.00.90.12  - - - - - El yapımı çiniden olanlar m2 100
6908.10.00.90.18  - - - - - Diğerleri m2 100
   - - - - Diğerleri:    
6908.10.00.90.22  - - - - - El yapımı çiniden olanlar m2 100
6908.10.00.90.28  - - - - - Diğerleri m2 100
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Karolar:    
6908.10.00.90.31  - - - - - El yapımı çiniden olanlar m2 100
6908.10.00.90.39  - - - - - Diğerleri m2 100
   - - - - Diğerleri:    
6908.10.00.90.41  - - - - - El yapımı çiniden olanlar m2 100
6908.10.00.90.49  - - - - - Diğerleri m2 100
6908.90  - Diğerleri:    
   - - Adi topraktan olanlar:    
6908.90.11.00.00  - - - "Spaltplatten" tipi çift karolar m2 100
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Tek renkli karolar:    
6908.90.20.10.11  - - - - - Kalınlığı 15 mm 'yi geçmeyenler  m2 100
6908.90.20.10.19  - - - - - Diğerleri m2 100
   - - - - Diğerleri:    
   - - - - - Karolar:    
   - - - - - - Kalınlığı 15 mm 'yi geçmeyenler:     
6908.90.20.90.12  - - - - - - - El yapımı çiniden olanlar m2 100
6908.90.20.90.18  - - - - - - - Diğerleri m2 100
   - - - - - - Diğerleri:    
6908.90.20.90.22  - - - - - - - El yapımı çiniden olanlar m2 100
6908.90.20.90.28  - - - - - - - Diğerleri m2 100
   - - - - - Diğerleri:    
   - - - - - - Kalınlığı 15 mm 'yi geçmeyenler:     
6908.90.20.90.31  - - - - - - - El yapımı çiniden olanlar m2 100
6908.90.20.90.39  - - - - - - - Diğerleri m2 100
   - - - - - - Diğerleri:    
6908.90.20.90.41  - - - - - - - El yapımı çiniden olanlar m2 100
6908.90.20.90.49  - - - - - - - Diğerleri m2 100
   - - Diğerleri:    
6908.90.31.00.00  - - - "Spaltplatten" tipi çift karolar m2 100
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Yüzeyi 90 cm2.yi geçmeyenler:    
   - - - - - Karolar:    
6908.90.51.11.00  - - - - - - Tek renkli karolar m2 100
   - - - - - - Diğerleri:    
6908.90.51.19.11  - - - - - - - El yapımı çiniden olanlar m2 100
6908.90.51.19.19  - - - - - - - Diğerleri m2 100
   - - - - - Diğerleri:    
6908.90.51.90.11  - - - - - - El yapımı çiniden olanlar m2 100
6908.90.51.90.19  - - - - - - Diğerleri m2 100
   - - - - Diğerleri:    
   - - - - - Greden olanlar:    
   - - - - - - Karolar:    
6908.90.91.11.00  - - - - - - - Tek renkli karolar m2 100
   - - - - - - - Diğerleri:    
6908.90.91.19.11  - - - - - - - - El yapımı çiniden olanlar m2 100
6908.90.91.19.19  - - - - - - - - Diğerleri m2 100
   - - - - - - Diğerleri    
6908.90.91.90.11  - - - - - - - El yapımı çiniden olanlar m2 100
6908.90.91.90.19  - - - - - - - Diğerleri m2 100
   - - - - - Fayanstan veya ince çömlekçi eşyasından olanlar:    
   - - - - - - Karolar:    
6908.90.93.11.00  - - - - - - - Tek renkli karolar m2 100
   - - - - - - - Diğerleri:    
6908.90.93.19.11  - - - - - - - - El yapımı çiniden olanlar m2 100
6908.90.93.19.19  - - - - - - - - Diğerleri m2 100
   - - - - - - Diğerleri:    
6908.90.93.90.11  - - - - - - - El yapımı çiniden olanlar m2 100
6908.90.93.90.19  - - - - - - - Diğerleri m2 100
   - - - - - Diğerleri:    
   - - - - - - Karolar:    
6908.90.99.11.00  - - - - - - - Tek renkli karolar m2 100
   - - - - - - - Diğerleri:    
6908.90.99.19.11  - - - - - - - - El yapımı çiniden olanlar m2 100
6908.90.99.19.19  - - - - - - - - Diğerleri m2 100
   - - - - - - Diğerleri:    
6908.90.99.90.11  - - - - - - - El yapımı çiniden olanlar m2 100
6908.90.99.90.19  - - - - - - - Diğerleri m2 100
       
69.09 Laboratuvarlarda, kimyasal veya diğer teknik işlerde kullanılan     
  seramik cihazlar ve eşya; ziraat işlerinde kullanılan seramikten     
  yalak, gerdel ve benzeri diğer kaplar; nakil ve ambalaj işlerinde     
  kullanılan seramik küçük testiler ve benzeri kaplar:    
   - Laboratuvarlarda, kimyasal veya diğer teknik işlerde kullanılan     
     seramik cihazlar ve eşya:    
6909.11  - - Porselenden olanlar    
6909.11.00.00.11  - - - Laboratuvar eşyası - 50
6909.11.00.00.12  - - - Teknik işlerde ve sanayide kullanılanlar - 50
6909.11.00.00.19  - - - Diğerleri - 50
6909.12.00.00.00  - - Mohs skalasına göre sertliği 9 veya daha fazla olan eşya - 50
6909.19  - - Diğerleri    
6909.19.00.00.11  - - - Laboratuvar eşyası - 50
6909.19.00.00.12  - - - Teknik işlerde ve sanayide kullanılanlar - 50
6909.19.00.00.19  - - - Diğerleri - 50
6909.90  - Diğerleri    
6909.90.00.00.11  - - Ticari nakliyat ve ambalajlamada kullanılanlar - 50
6909.90.00.00.19  - - Diğerleri - 50
       
69.10 Seramikten musluk taşları, lavabolar, lavabo ayakları, küvetler,     
  bideler, alafranga tuvaletler, rezervuarlar, pisuarlar ve sıhhi     
  tesisatta kullanılan benzeri diğer eşya:    
6910.10.00.00.00  - Porselenden olanlar - 100
6910.90.00.00.00  - Diğerleri - 100
       
69.11 Porselenden sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası:     
6911.10  - Sofra ve mutfak eşyası    
6911.10.00.00.11  - - Beyaz olanlar - 100
6911.10.00.00.12  - - Tek renkli olanlar - 100
6911.10.00.00.19  - - Diğerleri - 100
6911.90  - Diğerleri    
6911.90.00.00.11  - - Beyaz olanlar - 100
6911.90.00.00.12  - - Tek renkli olanlar - 100
6911.90.00.00.19  - - Diğerleri - 100
       
6912.00 Seramikten sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet     
  eşyası (porselenden olanlar hariç):    
6912.00.10.00.00  - Adi topraktan olanlar - 100
6912.00.30.00.00  - Greden olanlar - 100
   - Fayanstan veya ince çömlekçi eşyasından olanlar    
6912.00.50.00.11  - - Beyaz olanlar - 100
6912.00.50.00.12  - - Tek renkli olanlar - 100
6912.00.50.00.19  - - Diğerleri - 100
6912.00.90.00.00  - Diğerleri - 100
       
69.13 Seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası:    
6913.10  - Porselenden olanlar:    
6913.10.00.00.10  - - El yapımı çiniden olanlar - 100
6913.10.00.00.90  - - Diğerleri - 100
6913.90  - Diğerleri:    
6913.90.10.00.00  - - Adi topraktan olanlar - 100
   - - Diğerleri:    
6913.90.93  - - - Fayanstan veya ince çömlekçi eşyasından olanlar:    
6913.90.93.00.10  - - - - El yapımı çiniden olanlar  - 100
6913.90.93.00.90  - - - - Diğerleri - 100
6913.90.98.00.00  - - - Diğerleri - 100
       
69.14 Seramikten diğer eşya:    
6914.10.00.00.00  - Porselenden  olanlar - 100
6914.90.00.00.00  - Diğerleri - 100