POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
6701.00 Kuşların tüylü derileri ve tüylü diğer kısımları, kalın tüyler,ince     
  tüyler ve bu maddelerden mamul eşya (05.05 pozisyonuna giren     
  eşya ile işlenmiş kalem tüyler ve uçlar hariç)    
6701.00.00.00.11 - Kuşların tüylü derileri ve tüylü diğer kısımları - 100
6701.00.00.00.12 - Kalın veya ince tüyler - 100
6701.00.00.00.13 - Bunlardan mamul eşya - 100
       
67.02 Yapma çicekler, yapraklı dallar, meyvalar ve bunların aksamı;     
  yapma çiçekler, yapraklı dallar ve meyvalardan mamul eşya:    
6702.10  - Plastikten olanlar    
6702.10.00.00.11  - - Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalar - 100
6702.10.00.00.12  - - Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalardan mamul eşya - 100
6702.10.00.00.15  - - Aksamı - 100
6702.90  - Diğer maddelerden olanlar    
6702.90.00.00.11  - - Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalar - 100
6702.90.00.00.12  - - Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalardan mamul eşya - 100
6702.90.00.00.15  - - Aksamı - 100
       
6703.00 İnsan saçı (kök uçları bir tarafa getirilerek birbirine paralel şekil-    
  de tertiplenmiş, inceltilmiş, beyazlatılmış veya diğer surette hazır-    
  lanmış); peruk veya benzeri eşya imalinde kullanılmak üzere    
  hazırlanmış yün,  diğer hayvan kılları veya dokumaya elverişli     
  diğer maddeler    
6703.00.00.00.11 - Sadece kök uçları bir araya getirilerek birbirine paralel şekilde     
     tertiplenmiş insan saçları - 100
6703.00.00.00.19 - Diğerleri - 100
       
67.04 İnsan saçından, hayvan kıllarından veya dokumaya elverişli diğer    
  maddelerden peruklar, sakallar, kaşlar, kirpikler, perçemler ve    
  benzerleri; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer alma-    
  yan insan saçından diğer eşya:    
   - Dokumaya elverişli sentetik maddelerden:    
6704.11.00.00.00  - - Peruklar - 100
6704.19.00.00.00  - - Diğerleri - 100
6704.20  - İnsan saçından    
6704.20.00.00.11  - - Peruklar - 100
6704.20.00.00.19  - - Diğerleri - 100
6704.90  - Diğer maddelerden    
6704.90.00.00.11  - - Peruklar - 100
6704.90.00.00.19  - - Diğerleri - 100