POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
6501.00 Keçeden şapka taslakları, diskler ve üstüvaneler (kalıplanarak    
  şekil verilmemiş veya kenar yapılmamış) (boyuna yarılmış olanlar    
  dahil):    
   - Şapka taslakları :    
6501.00.00.10.11  - - Kıl keçesinden veya yün ve kıl keçesinden    Adet 70
6501.00.00.10.19  - - Diğerleri    Adet 70
   - Diğerleri :    
6501.00.00.90.11  - - Kıl keçesinden veya yün ve kıl keçesinden    Adet 70
6501.00.00.90.19  - - Diğerleri    Adet 70
       
6502.00 Her nevi maddeden şeritleri birleştirmek suretiyle yapılan veya    
  örülen şapka taslakları (kalıplanarak şekil verilmemiş veya kenar-    
  ları yapılmamış, astarlanmamış, donatılmamış):    
6502.00.00.10.00  - Bitkisel maddelerden olanlar    Adet 70
6502.00.00.90.00  - Diğerleri    Adet 70
       
[65.03]      
       
6504.00.00.00.00 Her nevi maddeden şeritlerin birleştirilmesi veya örülmesi suretiyle    
  yapılmış şapkalar ve diğer başlıklar (astarlanmış veya donatılmış    
  olsun olmasın)    Adet 70
       
65.05 Dantel, keçe veya diğer dokumaya elverişli maddelerden yapılmış veya    
  örülmüş şapkalar ve diğer başlıklar, parça halinde (fakat şerit halinde    
  olanlar hariç) (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın); her türlü    
  maddeden saç fileleri (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın):    
6505.00.10.00.00  - 65.01 Pozisyonunda yer alan şapka taslakları ve disklerinden yapılmış    
        kıl keçesinden  veya yün ve kılın keçesinden olanlar    Adet 70
   - Diğerleri:    
6505.00.30.00.00  - - Siperlikli kasket, kep ve benzerleri    Adet 70
   - - Diğerleri:    
   - - - Bereler, boneler, takkeler, fesler ve benzerleri:    
6505.00.90.10.00  - - - - Örülmüş maddelerden (doldurulmuş veya keçelenmiş) - 70
6505.00.90.20.00  - - - - Diğerleri - 70
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Saç Fileleri:    
6505.00.90.30.00  - - - - - İnsan saçından olanlar - 100
6505.00.90.40.00  - - - - - Diğerleri - 70
6505.00.90.90.00  - - - - Diğerleri - 70
       
65.06 Diğer başlıklar (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın):    
6506.10  - Koruyucu başlıklar:    
   - - Plastikten:    
6506.10.10.10.00  - - - Madenci başlıkları    Adet 100
6506.10.10.90.00  - - - Diğerleri    Adet 100
   - - Diğer maddelerden:    
6506.10.80.10.00  - - - Metalden madenci başlıkları    Adet 100
6506.10.80.90.00  - - - Diğerleri    Adet 100
   - Diğerleri:    
6506.91.00.00.00  - - Kauçuktan veya plastikten    Adet 100
6506.99  - - Diğer maddelerden olanlar    
6506.99.10.00.00  - - - 65.01 Pozisyonunda yer alan şapka taslakları ve disklerinden yapılmış    
          kıl keçesinden  veya yün ve kılın keçesinden olanlar    Adet 100
6506.99.90.00.00  - - - Diğerleri    Adet 100
6507.00 Başlıklara mahsus iç şeritler, astarlar, kılıflar, siperlikler ve    
  çenealtı kayışları    
6507.00.00.00.11 - İç şeritler - 100
6507.00.00.00.19 - Diğerleri - 100