POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
64.01 Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan su geçirmez    
  ayakkabılar (ayakkabının yüzü, tabana dikmek, perçinlemek,     
  çivilemek, vidalamak ve benzeri işlemlerle tutturulmamış veya     
  birleştirilmemiş):    
6401.10.00.00.00  - Metalden koruyucu burunlu ayakkabılar Çift 100
   - Diğer ayakkabılar:    
6401.92  - - Bileği örtüp dizi örtmeyenler:    
6401.92.10.00.00  - - - Yüzü kauçuktan olanlar Çift 100
6401.92.90.00.00  - - - Yüzü plastik maddeden olanlar Çift 100
6401.99.00.00.00  - - Diğerleri Çift 100
       
64.02 Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer     
  ayakkabılar:    
  - Spor ayakkabıları:    
6402.12 - - Kayak ayakkabıları, kuzey disiplini kayak ayakkabıları ve kar     
      sörfü için ayakkabılar    
6402.12.10.00.00 - - - Kayak ayakkabıları, kuzey disiplini kayak ayakkabıları   Çift 100
6402.12.90.00.00 - - - Kar sörfü için ayakkabılar  Çift 100
6402.19.00.00.00 - - Diğerleri Çift 100
6402.20.00.00.00  - Ayakkabıların yüzündeki kayışların veya ince şeritlerin    
     tabandaki deliklerden geçirilmek suretiyle ayakkabı yüzünün    
     tabana tutturulduğu diğer ayakkabılar Çift 100
   - Diğer ayakkabılar:    
6402.91  - - Bileği örtenler    
6402.91.10.00.00  - - - Koruyucu metal burun ile mücehhez olanlar Çift 100
6402.91.90.00.00  - - - Diğerleri Çift 100
6402.99  - - Diğerleri:    
6402.99.05.00.00  - - - Koruyucu metal burun ile mücehhez olanlar Çift 100
   - - - Diğerleri:    
6402.99.10.00.00  - - - - Yüzü kauçuktan olanlar Çift 100
   - - - - Yüzü plastik maddeden olanlar:    
   - - - - - Yüzü şeritlerden yapılmış veya bir veya daha fazla parçası    
            kesilip çıkarılmış olanlar:    
6402.99.31.00.00  - - - - - - Taban ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar Çift 100
6402.99.39.00.00  - - - - - - Diğerleri Çift 100
6402.99.50.00.00  - - - - - Terlik ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar Çift 100
   - - - - - Diğerleri:    
6402.99.91.00.00  - - - - - - İç tabanının uzunluğu 24 cm. den az olanlar Çift 100
   - - - - - - İç tabanının uzunluğu 24 cm. veya daha fazla olanlar:    
6402.99.93.00.00  - - - - - - - Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar Çift 100
   - - - - - - - Diğerleri:    
6402.99.96.00.00  - - - - - - - - Erkekler için Çift 100
6402.99.98.00.00  - - - - - - - - Kadınlar için Çift 100
       
64.03 Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla     
  elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar:    
   - Spor ayakkabıları:    
6403.12.00.00.00  - - Kayak ayakkabıları , kuzey disiplini kayak ayakkabıları ve kar    
        sörfü için ayakkabılar Çift 100
6403.19.00.00.00  - - Diğerleri Çift 100
6403.20.00.00.00  - Dış tabanı tabii köseleden ve yüzü ayağın üstünden geçip baş    
     parmağa dolanan deri bir şeritten olan ayakkabılar Çift 100
6403.40  - Diğer ayakkabılar (metalden koruyucu burnu olanlar)    
6403.40.00.00.11  - - Dış tabanı tabi köseleden ayakkabılar Çift 100
6403.40.00.00.12  - - Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden ayakkabılar Çift 100
6403.40.00.00.13  - - Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden ayakkabılar  Çift 100
   - Diğer ayakkabılar (dış tabanı tabii köseleden olanlar):    
6403.51  - - Bileği örtenler:    
6403.51.05.00.00  - - - İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar Çift 100
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Bileği örten fakat baldırı örtmeyenler, iç taban uzunluğu:    
6403.51.11.00.00  - - - - - 24 cm. den az olanlar Çift 100
   - - - - - 24 cm. veya daha fazla olanlar:    
6403.51.15.00.00  - - - - - - Erkekler için Çift 100
6403.51.19.00.00  - - - - - - Kadınlar için Çift 100
   - - - - Diğerleri, iç taban uzunluğu:    
6403.51.91.00.00  - - - - - 24 cm. den az olanlar Çift 100
   - - - - - 24 cm. veya daha fazla olanlar:    
6403.51.95.00.00  - - - - - - Erkekler için Çift 100
6403.51.99.00.00  - - - - - - Kadınlar için Çift 100
6403.59  - - Diğerleri:    
6403.59.05.00.00  - - - İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar Çift 100
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Yüzü şeritlerden yapılmış veya bir veya daha fazla parçası    
             kesilip çıkarılmış olanlar:    
6403.59.11.00.00  - - - - - Tabanı ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar Çift 100
   - - - - - Diğerleri, iç taban uzunluğu:    
6403.59.31.00.00  - - - - - - 24 cm. den az olanlar Çift 100
   - - - - - - 24 cm. veya daha fazla olanlar:    
6403.59.35.00.00  - - - - - - - Erkekler için Çift 100
6403.59.39.00.00  - - - - - - - Kadınlar için Çift 100
   - - - - Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar    
6403.59.50.00.11  - - - - - Erkekler için Çift 100
6403.59.50.00.12  - - - - - Kadınlar için Çift 100
6403.59.50.00.13  - - - - - Çocuklar ve bebekler için Çift 100
   - - - - Diğerleri, iç taban uzunluğu:    
6403.59.91.00.00  - - - - - 24 cm. den az olanlar Çift 100
   - - - - - 24 cm. veya daha fazla olanlar:    
6403.59.95.00.00  - - - - - - Erkekler için Çift 100
6403.59.99.00.00  - - - - - - Kadınlar için Çift 100
   - Diğer ayakkabılar:    
6403.91  - - Bileği örtenler:    
6403.91.05.00.00  - - - İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar Çift 100
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Bileği örten fakat baldırı örtmeyenler, iç taban uzunluğu:    
6403.91.11.00.00  - - - - - 24 cm. den az olanlar Çift 100
   - - - - - 24 cm. veya daha fazla olanlar:    
6403.91.13.00.00  - - - - - - Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar Çift 100
   - - - - - - Diğerleri:    
6403.91.16.00.00  - - - - - - - Erkekler için Çift 100
6403.91.18.00.00  - - - - - - - Kadınlar için Çift 100
   - - - - Diğerleri, iç taban uzunluğu:    
6403.91.91.00.00  - - - - - 24 cm. den az olanlar Çift 100
   - - - - - 24 cm. veya daha fazla olanlar:    
6403.91.93.00.00  - - - - - - Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar Çift 100
   - - - - - - Diğerleri:    
6403.91.96.00.00  - - - - - - - Erkekler için Çift 100
6403.91.98.00.00  - - - - - - - Kadınlar için Çift 100
6403.99  - - Diğerleri:    
6403.99.05.00.00  - - - İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar Çift 100
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Yüzü şeritlerden yapılmış veya bir veya daha fazla parçası kesilip    
             çıkarılmış olanlar:    
6403.99.11.00.00  - - - - - Dış tabanı ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar Çift 100
   - - - - - Diğerleri, iç taban uzunluğu:    
6403.99.31.00.00  - - - - - - 24 cm. den az olanlar Çift 100
   - - - - - - Diğerleri:    
6403.99.33.00.00  - - - - - - - Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar Çift 100
   - - - - - - - Diğerleri:    
6403.99.36.00.00  - - - - - - - - Erkekler için Çift 100
6403.99.38.00.00  - - - - - - - - Kadınlar için Çift 100
6403.99.50.00.00  - - - - Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar Çift 100
   - - - - Diğerleri, iç taban uzunluğu:    
6403.99.91.00.00  - - - - - 24 cm. den az olanlar Çift 100
   - - - - - 24 cm. veya daha fazla olanlar:    
6403.99.93.00.00  - - - - - - Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar Çift 100
   - - - - - - Diğerleri:    
6403.99.96.00.00  - - - - - - - Erkekler için Çift 100
6403.99.98.00.00  - - - - - - - Kadınlar için Çift 100
       
64.04 Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla    
  elde edilen köseleden ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden    
  olan ayakkabılar:    
   - Dış tabanı kauçuktan veya plastik maddeden olan ayakkabılar:    
6404.11.00.00.00  - - Spor ayakkabıları, tenis ayakkabıları, basketbol ayakkabıları,    
        jimnastik ayakkabıları, antrenman ayakkabıları ve benzerleri Çift 100
6404.19  - - Diğerleri:    
   - - - Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar    
6404.19.10.00.11  - - - - Erkekler için Çift 100
6404.19.10.00.12  - - - - Kadınlar için Çift 100
6404.19.10.00.13  - - - - Çocuklar ve bebekler için Çift 100
   - - - Diğerleri    
6404.19.90.00.11  - - - - Erkekler için Çift 100
6404.19.90.00.12  - - - - Kadınlar için Çift 100
6404.19.90.00.13  - - - - Çocuklar ve bebekler için Çift 100
6404.20  - Dış tabanı tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden     
     ayakkabılar:    
6404.20.10.00.00  - - Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar Çift 100
6404.20.90.00.00  - - Diğerleri Çift 100
64.05 Diğer ayakkabılar:    
6405.10.00.00.00  - Yüzü tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden olanlar Çift 100
6405.20  - Yüzü dokumaya elverişli maddelerden:    
6405.20.10.00.00  - - Dış tabanı ahşap veya mantardan Çift 100
   - - Dış tabanı diğer maddelerden:    
   - - - Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar    
6405.20.91.00.11  - - - - Erkekler için Çift 100
6405.20.91.00.12  - - - - Kadınlar için Çift 100
6405.20.91.00.13  - - - - Çocuklar ve bebekler için Çift 100
   - - - Diğerleri    
6405.20.99.00.11  - - - - Erkekler için Çift 100
6405.20.99.00.12  - - - - Kadınlar için Çift 100
6405.20.99.00.13  - - - - Çocuklar ve bebekler için Çift 100
6405.90  - Diğerleri:    
   - - Dış tabanı kauçuk, plastik madde, tabii veya terkip yolu ile elde    
        edilen köseleden olanlar    
6405.90.10.00.11  - - - Erkekler için Çift 100
6405.90.10.00.12  - - - Kadınlar için Çift 100
6405.90.10.00.13  - - - Çocuklar ve bebekler için Çift 100
   - - Dış tabanı diğer maddelerden olanlar    
6405.90.90.00.11  - - - Erkekler için Çift 100
6405.90.90.00.12  - - - Kadınlar için Çift 100
6405.90.90.00.13  - - - Çocuklar ve bebekler için Çift 100
       
64.06 Ayakkabı aksamı (dış tabanlar dışındaki tabanlara tutturulmuş veya tut-    
  turulmamış ayakkabı yüzleri dahil); çıkarılabilir iç tabanlar, topuk rampa-    
  sı ve benzeri eşya; getrler ve tozluklar, dizlikler ve benzeri eşya; ve bun-    
  ların aksamı:    
6406.10  - Ayakkabı yüzleri ve bunların aksamı (takviye parçaları hariç):    
6406.10.10.00.00  - - Deriden - 100
   - - Diğer maddelerden:    
6406.10.90.10.00  - - - Çelikten olanlar - 50
6406.10.90.90.00  - - - Diğerleri - 100
6406.20  - Dış tabanlar ve topuklar (kauçuktan veya plastik maddelerden):    
   - - Kauçuktan    
6406.20.10.00.11  - - - Dış taban - 100
6406.20.10.00.12  - - - Topuklar - 100
   - - Plastik maddelerden    
6406.20.90.00.11  - - - Dış taban - 100
6406.20.90.00.12  - - - Topuklar - 100
   - Diğerleri:    
6406.90.30.00.00  - - Dış tabanı olmayan fakat iç taban veya diğer iç kısımlara tutturul-    
          muş ayakkabı yüzlerinden meydana gelenler Çift 100
   - - Çıkarılabilen iç tabanlar ve diğer çıkarılabilen aksesuar:    
   - - - Dökme demir, demir veya çelikten veya aluminyumdan olanlar    
6406.90.50.10.11  - - - - Çıkarılabilen iç tabanlar - 50
6406.90.50.10.19  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Bakırdan olanlar    
6406.90.50.30.11  - - - - Çıkarılabilen iç tabanlar - 40
6406.90.50.30.19  - - - - Diğerleri - 40
   - - - Diğerleri    
6406.90.50.90.11  - - - - Çıkarılabilen iç tabanlar - 100
6406.90.50.90.19  - - - - Diğerleri - 100
6406.90.60.00.00  - - Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden ayakkabı dış tabanları - 100
   - - Diğerleri:    
6406.90.90.10.00  - - - Dökme demir, demir veya çelikten veya aluminyumdan olanlar - 50
6406.90.90.30.00  - - - Bakırdan olanlar - 40
6406.90.90.90.00  - - - Diğerleri - 100