POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
  I. DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN DİĞER HAZIR EŞYA    
       
63.01 Battaniyeler ve diz battaniyeleri:    
6301.10.00.00.00  - Elektrikli battaniyeler Adet 100
6301.20  - Yünden veya ince hayvan kılından battaniyeler (elektrikli olanlar    
    hariç) ve diz battaniyeleri:    
   - - Örme :    
6301.20.10.00.11  - - - Yünden battaniyeler Adet 100
6301.20.10.00.12  - - - İnce hayvan kılından battaniyeler Adet 100
6301.20.10.00.19  - - - Diğerleri Adet 100
6301.20.90.00.00  - - Diğerleri  Adet 100
6301.30  - Pamuktan battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve diz battaniyeleri :    
   - - Örme :    
6301.30.10.00.11  - - - Battaniyeler  Adet 100
6301.30.10.00.19  - - - Diğerleri Adet 100
   - - Diğerleri :    
6301.30.90.00.10  - - - Battaniyeler  Adet 100
6301.30.90.00.90  - - - Diğerleri Adet 100
6301.40  - Sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve diz    
     battaniyeleri:    
   - - Örme :    
6301.40.10.00.11  - - - Battaniyeler  Adet 100
6301.40.10.00.19  - - - Diğerleri  Adet 100
   - - Diğerleri:    
   - - - Dokunmamış mensucattan :    
6301.40.90.10.11  - - - - Battaniyeler Adet 60
6301.40.90.10.19  - - - - Diğerleri  Adet 60
   - - - Diğerleri :    
6301.40.90.90.10  - - - - Battaniyeler Adet 100
6301.40.90.90.90  - - - - Diğerleri Adet 100
6301.90  - Diğer battaniyeler ve diz battaniyeleri:    
   - - Örme :    
6301.90.10.00.11  - - - Suni liflerden battaniyeler Adet 100
6301.90.10.00.19  - - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden battaniyeler Adet 100
6301.90.10.00.29  - - - Diğerleri Adet 100
   - - Diğerleri:    
   - - - Dokunmamış mensucattan     
6301.90.90.10.11  - - - - Suni liflerden battaniyeler Adet 60
6301.90.90.10.19  - - - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden battaniyeler Adet 60
6301.90.90.10.29  - - - - Diğerleri Adet 60
   - - - Diğerleri:    
6301.90.90.90.10  - - - - Suni liflerden battaniyeler  Adet 100
6301.90.90.90.20  - - - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden battaniyeler  Adet 100
6301.90.90.90.90  - - - - Diğerleri  Adet 100
       
63.02 Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:    
6302.10.00.00.00  - Yatak çarşafları (örme) - 100
   - Diğer yatak çarşafları (baskılı):    
6302.21  - - Pamuktan     
6302.21.00.00.11  - - - Batik metodu ile elde baskı yapılmış olanlar - 100
6302.21.00.00.19  - - - Diğerleri - 100
6302.22  - - Sentetik veya suni liflerden:    
6302.22.10.00.00  - - - Dokunmamış mensucattan  - 60
6302.22.90.00.00  - - - Diğerleri - 100
6302.29  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
6302.29.10.00.00  - - - Keten veya ramiden  - 100
6302.29.90.00.00  - - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden - 100
   - Diğer yatak çarşafları:    
6302.31.00.00.00  - - Pamuktan  - 100
6302.32  - - Sentetik veya suni liflerden:    
6302.32.10.00.00  - - - Dokunmamış mensucattan  - 60
6302.32.90.00.00  - - - Diğerleri  - 100
6302.39  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
6302.39.20.00.00  - - - Keten veya ramiden  - 100
6302.39.90.00.00  - - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden - 100
6302.40.00.00.00  - Masa örtüleri (örme)  - 100
   - Diğer masa örtüleri:    
6302.51.00.00.00  - - Pamuktan - 100
6302.53  - - Sentetik veya suni liflerden:    
6302.53.10.00.00  - - - Dokunmamış mensucattan - 100
6302.53.90.00.00  - - - Diğerleri - 100
6302.59  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden  
6302.59.10.00.00  - - - Ketenden - 100
   - - - Diğerleri    
6302.59.90.00.11  - - - - Ramiden - 100
6302.59.90.00.12  - - - - Yünden veya ince hayvan kıllarından - 100
6302.59.90.00.19  - - - - Diğerleri - 100
6302.60  - Pamuktan tuvalet ve mutfak bezleri (havlu veya benzer mensucattan)    
6302.60.00.00.11  - - Örme - 100
6302.60.00.00.19  - - Diğerleri - 100
   - Diğerleri:    
6302.91.00.00.00  - - Pamuktan - 100
6302.93  - - Sentetik veya suni liflerden:    
6302.93.10.00.00  - - - Dokunmamış mensucattan - 60
6302.93.90.00.00  - - - Diğerleri - 100
6302.99  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
6302.99.10.00.00  - - - Ketenden - 100
   - - - Diğerleri    
6302.99.90.00.11  - - - - Ramiden - 100
6302.99.90.00.12  - - - - Yünden veya ince hayvan kıllarından - 100
6302.99.90.00.19  - - - - Diğerleri - 100
       
63.03 Perdeler ve iç storlar; perde ve yatak farbelaları:    
   - Örme:    
6303.12.00.00.00  - - Sentetik liflerden m2 100
6303.19.00.00.00  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden m2 100
   - Diğerleri:    
6303.91  - - Pamuktan :    
6303.91.00.00.11  - - - Tül perdeler m2 100
6303.91.00.00.20  - - - Perdeler  m2 100
6303.91.00.00.30  - - - Diğerleri  m2 100
6303.92  - -  Sentetik liflerden:    
6303.92.10.00.00  - - - Dokunmamış mensucattan m2 100
   - - - Diğerleri    
6303.92.90.00.11  - - - - Tül perdeler m2 100
6303.92.90.00.12  - - - - Perdeler m2 100
6303.92.90.00.19  - - - - Diğerleri m2 100
6303.99  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
6303.99.10.00.00  - - - Dokunmamış mensucattan m2 100
   - - - Diğerleri    
6303.99.90.00.11  - - - - Keten veya ramiden olanlar  m2 100
   - - - - Diğerleri:    
6303.99.90.00.21  - - - - - Tül perdeler m2 100
6303.99.90.00.22  - - - - - Yünden el yapımı perdeler (kalın perdeler dahil)  m2 100
6303.99.90.00.23  - - - - - Yünden diğer perdeler (kalın perdeler dahil) m2 100
6303.99.90.00.29  - - - - - Diğerleri m2 100
       
63.04 Diğer mefruşat eşyası (94.04 pozisyonundakiler hariç):    
  - Yatak örtüleri:    
6304.11 - - Örme    
6304.11.00.00.11 - - - Pamuktan Adet 100
6304.11.00.00.12 - - - Keten veya ramiden Adet 100
6304.11.00.00.19 - - - Diğerleri Adet 100
6304.19 - - Diğerleri:    
  - - - Pamuktan:    
  - - - - Dokunmamış mensucattan     
6304.19.10.10.11 - - - - - Batik metodu ile elde baskı yapılmış olanlar  Adet 60
6304.19.10.10.19 - - - - - Diğerleri Adet 60
  - - - - Diğerleri     
6304.19.10.90.11 - - - - - Batik metodu ile elde baskı yapılmış olanlar  Adet 100
6304.19.10.90.19 - - - - - Diğerleri Adet 100
  - - - Keten ve ramiden:    
6304.19.30.10.00 - - - - Dokunmamış mensucattan Adet 100
6304.19.30.90.00 - - - - Diğerleri Adet 100
  - - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
6304.19.90.10.00 - - - - Dokunmamış mensucattan  Adet 60
  - - - - Diğerleri    
6304.19.90.90.11 - - - - - Yünden veya sentetik veya suni liflerden olanlar Adet 100
6304.19.90.90.19 - - - - - Diğerleri Adet 100
  - Diğerleri:    
6304.91 - - Örme    
6304.91.00.00.11 - - - Pamuktan - 100
6304.91.00.00.12 - - - Keten veya ramiden - 100
6304.91.00.00.19 - - - Diğerleri - 100
6304.92 - - Örülmemiş (pamuktan):    
  - - - Keçeden olanlar     
6304.92.00.10.11 - - - - Batik metodu ile elde baskı yapılmış olanlar  - 50
6304.92.00.10.19 - - - - Diğerleri - 50
  - - - Diğerleri     
6304.92.00.90.11 - - - - Batik metodu ile elde baskı yapılmış olanlar  - 100
6304.92.00.90.19 - - - - Diğerleri - 100
6304.93 - - Örülmemiş (sentetik liflerden)    
6304.93.00.00.11 - - - Dokunmamış mensucattan olanlar - 100
6304.93.00.00.19 - - - Diğerleri - 100
6304.99 - - Örülmemiş (dokumaya elverişli diğer maddelerden)    
6304.99.00.00.11 - - - Keten ve ramiden olanlar - 100
6304.99.00.00.12 - - - Yünden veya suni liflerden olanlar  - 100
6304.99.00.00.13 - - - Dokunmamış mensucattan olanlar - 100
6304.99.00.00.19 - - - Diğerleri - 100
       
63.05 Ambalaj için torba ve çuvallar:    
6305.10 - 53.03 Pozisyonundaki jütten veya bitki iç kabuklarının dokumaya    
    elverişli diğer liflerinden:    
  - - Kullanılmış:    
6305.10.10.10.00 - - - Örme  - 100
6305.10.10.20.00 - - - Jütten   - 50
6305.10.10.90.00 - - - Diğerleri  - 50
  - - Diğerleri:    
6305.10.90.10.00 - - - Örme  - 100
  - - - Jütten      
6305.10.90.30.11 - - - - M2. ağırlığı 310 gr. dan az olanlar - 50
6305.10.90.30.12 - - - - M2. ağırlığı 310 gr.dan (dahil) 500 gr.a (dahil) kadar olanlar - 50
6305.10.90.30.13 - - - - M2. ağırlığı 500 gr. dan fazla olanlar - 50
  - - - Diğerleri     
6305.10.90.90.11 - - - - M2. ağırlığı 310 gr. dan az olanlar - 50
6305.10.90.90.12 - - - - M2. ağırlığı 310 gr.dan (dahil) 500 gr.a (dahil) kadar olanlar - 50
6305.10.90.90.13 - - - - M2. ağırlığı 500 gr. dan fazla olanlar - 50
6305.20 -Pamuktan:    
6305.20.00.10.00 - - Örme - 100
6305.20.00.90.00 - - Diğerleri - 50
  - Sentetik veya suni maddelerden:    
6305.32 - - Dökme maddeler için esnek mahfazalar:    
   - - - Polietilen yada polipropilen şeritlerden veya benzerlerinden olanlar:    
6305.32.11.00.00  - - - - Örme - 100
6305.32.19.00.00  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri:    
6305.32.90.10.00  - - - - Dokunmamış mensucattan - 60
   - - - - Diğerleri     
6305.32.90.90.11  - - - - - Örme olanlar - 50
6305.32.90.90.19  - - - - - Diğerleri  - 50
6305.33 - - Diğerleri (polietilen ve polipropilen şeritlerden ve benzerlerin-    
      den elde edilenler):    
6305.33.10.00.00 - - - Örme - 100
6305.33.90.00.00 - - - Diğerleri - 50
6305.39 - - Diğerleri:    
  - - - Örme     
6305.39.00.10.11 - - - - Kullanılmış olanlar - 100
6305.39.00.10.19 - - - - Diğerleri  - 100
  - - -Dokunmamış mensucattan      
6305.39.00.20.11 - - - - Kullanılmış olanlar - 60
6305.39.00.20.19 - - - - Diğerleri - 60
  - - - Diğerleri     
6305.39.00.90.11 - - - - Kullanılmış olanlar  - 50
6305.39.00.90.19 - - - - Diğerleri  - 50
6305.90 - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
  - - Örme    
6305.90.00.10.11 - - - Keten ve sisalden kullanılmış olanlar  - 100
6305.90.00.10.19 - - - Diğerleri - 100
  - - Diğerleri    
6305.90.00.90.11 - - - Ketenden, kullanılmış olanlar  - 50
6305.90.00.90.12 - - - Ramiden, kullanılmış olanlar - 50
6305.90.00.90.13 - - - Sisalden, kullanılmış olanlar - 50
6305.90.00.90.19 - - - Diğerleri - 50
       
63.06 Vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış storlar; çadırlar; kayıkla-    
  ra,deniz veya kara taşıtlarına mahsus yelkenler, kamp eşyası:    
  - Vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış storlar:    
6306.12.00.00.00 - - Sentetik liflerden  - 60
6306.19.00.00.00 - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden - 60
  - Çadırlar:    
6306.22.00.00.00 - - Sentetik liflerden - 60
6306.29.00.00.00 - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden - 60
6306.30.00.00.00 - Yelkenler - 60
6306.40.00.00.00 - Şişme yataklar Adet 60
6306.90.00.00.00 - Diğerleri - 60
       
63.07 Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil):    
6307.10  - Yer bezleri, bulaşık bezleri, toz bezleri ve benzeri temizlik    
     bezleri:    
6307.10.10.00.00  - - Örme  - 100
6307.10.30.00.00  - - Dokunmamış mensucattan  - 60
   - - Diğerleri:    
6307.10.90.10.00  - - - Keçeden  - 50
6307.10.90.90.00  - - - Diğerleri  - 100
6307.20.00.00.00  - Cankurtaran yelekleri ve cankurtaran kemerleri - 100
6307.90  - Diğerleri:    
6307.90.10.00.00  - - Örme - 100
   - - Diğerleri:    
6307.90.91.00.00  - - - Keçeden - 50
   - - - Diğerleri:    
6307.90.92.00.00  - - - - 56.03 pozisyonundaki mensucattan yapılmış cerrahi operasyonlarda    
           kullanılan tek kullanımlık örtüler - 100
   - - - - Diğerleri:     
   - - - - - Dokunmamış mensucattan:    
6307.90.98.10.11  - - - - - - Tıbbi maskeler (bir kullanımlık)  - 60
6307.90.98.10.19  - - - - - - Diğerleri - 60
6307.90.98.90.00  - - - - - Diğerleri  - 100
       
  II. TAKIMLAR    
6308.00 Kilimler, halılar, işlemeli masa örtüleri ve peçetelerin yapımında    
  kullanılan mensucat ve ipliklerden müteşekkil takımlar (aksesua-    
  rıyla birlikte olsun olmasın) veya benzeri dokumaya elverişli maddelerden     
  eşya (perakende olarak satılacak hale getirilmiş):    
   -  Pamuktan:     
6308.00.00.00.11  - -  Ağartılmamış veya ağartılmış  - 100
6308.00.00.00.19  - - Diğerleri  - 100
6308.00.00.00.21  - Sentetik liflerden (devamsız veya döküntü)  - 100
6308.00.00.00.29  -  Diğerleri  - 100
       
  III. KULLANILMIŞ GİYİM EŞYASI VE MENSUCATTAN MAMUL    
  BENZERİ EŞYA; PAÇAVRALAR    
6309.00.00.00.00 Kullanılmış giyim eşyası ve kullanılmış diğer eşya - 100
       
63.10 Kullanılmış veya yeni paçavralar, sicim, ip ve halat döküntüleri    
  ve sicim, ip ve halattan veya dokumaya elverişli maddelerden kul-    
  lanılmış eşya:    
6310.10.00.00.00  - Tasnife tabi tutulmuş olanlar - 10
   - Diğerleri    
6310.90.00.00.11  - - Terzihanelerde ve hazır giyim atölyelerinde oluşan kırpıntılar - 10
6310.90.00.00.19  - -  Diğerleri - 10