POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
62.01 Erkekler veya erkek çocuklar için paltolar, kabanlar, kolsuz     
  ceketler, pelerinler, anoraklar (kayak ceketleri dahil), rüzgarlıklar     
  ve benzeri eşya (62.03 pozisyonundakiler hariç):    
   - Paltolar, yağmurluklar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler     
      ve benzeri eşya:    
6201.11.00.00.00  - - Yünden veya ince hayvan kıllarından  Adet 100
6201.12  - - Pamuktan:    
   - - - Herbirinin ağırlığı 1 kg. ı geçmeyen giyim eşyası    
6201.12.10.00.11  - - - - Paltolar  Adet 100
6201.12.10.00.12  - - - - Yağmurluklar  Adet 100
6201.12.10.00.13  - - - - Kabanlar Adet 100
6201.12.10.00.14  - - - - Kolsuz ceketler  Adet 100
6201.12.10.00.15  - - - - Pelerinler  Adet 100
6201.12.10.00.16  - - - - Parkalar Adet 100
6201.12.10.00.19  - - - - Diğerleri  Adet 100
   - - - Herbirinin ağırlığı 1 kg. ı geçen giyim eşyası    
6201.12.90.00.11  - - - - Paltolar Adet 100
6201.12.90.00.12  - - - - Yağmurluklar  Adet 100
6201.12.90.00.13  - - - - Kabanlar  Adet 100
6201.12.90.00.14  - - - - Kolsuz ceketler  Adet 100
6201.12.90.00.15  - - - - Pelerinler  Adet 100
6201.12.90.00.16  - - - - Parkalar  Adet 100
6201.12.90.00.19  - - - - Diğerleri Adet 100
6201.13  - - Sentetik veya suni liflerden:    
   - - - Herbirinin ağırlığı 1 kg. ı geçmeyen giyim eşyası    
6201.13.10.00.11  - - - - Paltolar  Adet 100
6201.13.10.00.12  - - - - Yağmurluklar  Adet 100
6201.13.10.00.13  - - - - Kabanlar  Adet 100
6201.13.10.00.14  - - - - Kolsuz ceketler  Adet 100
6201.13.10.00.15  - - - - Pelerinler  Adet 100
6201.13.10.00.16  - - - - Parkalar  Adet 100
6201.13.10.00.19  - - - - Diğerleri  Adet 100
    - - - Herbirinin ağırlığı 1 kg. ı geçen giyim eşyası    
6201.13.90.00.11  - - - - Paltolar  Adet 100
6201.13.90.00.12  - - - - Yağmurluklar  Adet 100
6201.13.90.00.13  - - - - Kabanlar  Adet 100
6201.13.90.00.14  - - - - Kolsuz ceketler  Adet 100
6201.13.90.00.15  - - - - Pelerinler Adet 100
6201.13.90.00.16  - - - - Parkalar Adet 100
6201.13.90.00.19  - - - - Diğerleri  Adet 100
6201.19.00.00.00  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden  Adet 100
   - Diğerleri:    
6201.91  - - Yünden veya ince hayvan kıllarından     
6201.91.00.00.11  - - - Anoraklar  Adet 100
6201.91.00.00.12  - - - Rüzgarlıklar  Adet 100
6201.91.00.00.19  - - - Diğerleri  Adet 100
6201.92  - - Pamuktan     
6201.92.00.00.13  - - - Anoraklar Adet 100
6201.92.00.00.14  - - - Rüzgarlıklar Adet 100
6201.92.00.00.18  - - - Diğerleri Adet 100
6201.93  - - Sentetik veya suni liflerden     
6201.93.00.00.11  - - - Anoraklar  Adet 100
6201.93.00.00.12  - - - Rüzgarlıklar  Adet 100
6201.93.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 100
6201.99  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden     
6201.99.00.00.13  - - - Anoraklar Adet 100
6201.99.00.00.14  - - - Rüzgarlıklar Adet 100
6201.99.00.00.18  - - - Diğerleri Adet 100
       
62.02 Kadın ve kız çocuklar için mantolar, kabanlar, kolsuz ceketler,    
  pelerinler, anoraklar (kayak ceketleri dahil), rüzgarlıklar ve    
  benzeri eşya (62.04 pozisyonundakiler hariç) :    
   - Mantolar, yağmurluklar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler     
      ve benzeri eşya:    
6202.11.00.00.00  - - Yünden veya ince hayvan kıllarından  Adet 100
6202.12  - - Pamuktan:    
   - - - Herbirinin ağırlığı 1 kg. ı geçmeyen giyim eşyası    
6202.12.10.00.11  - - - - Mantolar Adet 100
6202.12.10.00.12  - - - - Yağmurluklar Adet 100
6202.12.10.00.13  - - - - Kabanlar Adet 100
6202.12.10.00.14  - - - - Kolsuz ceketler Adet 100
6202.12.10.00.15  - - - - Pelerinler  Adet 100
6202.12.10.00.16  - - - - Parkalar  Adet 100
6202.12.10.00.19  - - - - Diğerleri  Adet 100
   - - - Herbirinin ağırlığı 1 kg. ı geçen giyim eşyası    
6202.12.90.00.11  - - - - Mantolar  Adet 100
6202.12.90.00.12  - - - - Yağmurluklar  Adet 100
6202.12.90.00.13  - - - - Kabanlar  Adet 100
6202.12.90.00.14  - - - - Kolsuz ceketler  Adet 100
6202.12.90.00.15  - - - - Pelerinler  Adet 100
6202.12.90.00.16  - - - - Parkalar Adet 100
6202.12.90.00.19  - - - - Diğerleri Adet 100
6202.13  - - Sentetik veya suni liflerden:    
   - - - Herbirinin ağırlığı 1 kg.ı geçmeyen giyim eşyası    
6202.13.10.00.11  - - - - Mantolar Adet 100
6202.13.10.00.12  - - - - Yağmurluklar  Adet 100
6202.13.10.00.13  - - - - Kabanlar  Adet 100
6202.13.10.00.14  - - - - Kolsuz ceketler  Adet 100
6202.13.10.00.15  - - - - Pelerinler  Adet 100
6202.13.10.00.16  - - - - Parkalar  Adet 100
6202.13.10.00.19  - - - - Diğerleri  Adet 100
   - - - Herbirinin ağırlığı 1 kg. ı geçen giyim eşyası    
6202.13.90.00.11  - - - - Mantolar Adet 100
6202.13.90.00.12  - - - - Yağmurluklar Adet 100
6202.13.90.00.13  - - - - Kabanlar  Adet 100
6202.13.90.00.14  - - - - Kolsuz ceketler  Adet 100
6202.13.90.00.15  - - - - Pelerinler Adet 100
6202.13.90.00.16  - - - - Parkalar  Adet 100
6202.13.90.00.19  - - - - Diğerleri  Adet 100
6202.19  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden     
6202.19.00.00.11  - - - Mantolar  Adet 100
6202.19.00.00.12  - - - Yağmurluklar  Adet 100
6202.19.00.00.13  - - - Kabanlar  Adet 100
6202.19.00.00.14  - - - Kolsuz ceketler  Adet 100
6202.19.00.00.15  - - - Pelerinler  Adet 100
6202.19.00.00.19  - - - Diğerleri  Adet 100
   - Diğerleri:    
6202.91  - - Yünden veya ince hayvan kıllarından     
6202.91.00.00.11  - - - Anoraklar  Adet 100
6202.91.00.00.12  - - - Rüzgarlıklar Adet 100
6202.91.00.00.19  - - - Diğerleri  Adet 100
6202.92.00.00.00  - - Pamuktan Adet 100
6202.93  - - Sentetik veya suni liflerden :    
6202.93.00.00.11  - - - Anoraklar  Adet 100
6202.93.00.00.12  - - - Rüzgarlıklar  Adet 100
6202.93.00.00.19  - - - Diğerleri  Adet 100
6202.99  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden :    
6202.99.00.00.12  - - - Anoraklar  Adet 100
6202.99.00.00.13  - - - Rüzgarlıklar Adet 100
6202.99.00.00.18  - - - Diğerleri Adet 100
       
62.03 Erkekler ve erkek çocuklar için takım elbiseler, takımlar, ceketler,    
  blazerler, pantolonlar, askılı ve üst ön parçalı tulumlar, kısa     
  pantolonlar ve şortlar (yüzme kıyafeti hariç) :    
   - Takım elbiseler:    
6203.11.00.00.00  - - Yünden veya ince hayvan kıllarından  Adet 100
6203.12.00.00.00  - - Sentetik liflerden  Adet 100
6203.19  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
6203.19.10.00.00  - - - Pamuktan Adet 100
6203.19.30.00.00  - - - Suni liflerden Adet 100
6203.19.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 100
   - Takımlar:    
6203.22  - - Pamuktan:    
6203.22.10.00.00  - - - Mesleki kıyafetler Adet 100
6203.22.80.00.00  - - - Diğerleri Adet 100
6203.23  - - Sentetik liflerden:    
6203.23.10.00.00  - - - Mesleki kıyafetler Adet 100
6203.23.80.00.00  - - - Diğerleri  Adet 100
6203.29  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
   - - - Suni liflerden:    
6203.29.11.00.00  - - - - Mesleki kıyafetler Adet 100
6203.29.18.00.00  - - - - Diğerleri Adet 100
6203.29.30.00.00  - - - Yünden veya ince hayvan kıllarından  Adet 100
   - - - Diğerleri     
6203.29.90.00.11  - - - - Mesleki kıyafetler Adet 100
6203.29.90.00.19  - - - - Diğerleri Adet 100
   - Ceketler ve blazerler:    
6203.31.00.00.00  - - Yünden veya ince hayvan kıllarından  Adet 100
6203.32  - - Pamuktan:    
6203.32.10.00.00  - - - Mesleki kıyafetler  Adet 100
6203.32.90.00.00  - - - Diğerleri  Adet 100
6203.33  - - Sentetik liflerden:    
6203.33.10.00.00  - - - Mesleki kıyafetler  Adet 100
6203.33.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 100
6203.39  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
   - - - Suni liflerden:    
6203.39.11.00.00  - - - - Mesleki kıyafetler  Adet 100
6203.39.19.00.00  - - - - Diğerleri  Adet 100
6203.39.90.00.00  - - - Diğerleri  Adet 100
   - Pantolonlar, askılı ve üst ön parçalı tulumlar, kısa pantolonlar    
     ve şortlar :    
6203.41  - - Yünden veya ince hayvan kıllarından:    
6203.41.10.00.00  - - - Pantolonlar ve kısa pantolonlar  Adet 100
6203.41.30.00.00  - - - Askılı ve üst ön parçalı tulumlar Adet 100
6203.41.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 100
6203.42  - - Pamuktan:    
   - - - Pantolonlar ve kısa pantolonlar:    
6203.42.11.00.00  - - - - Mesleki kıyafetler  Adet 100
   - - - - Diğerleri:    
6203.42.31.00.00  - - - - - Denimden olanlar  Adet 100
6203.42.33.00.00  - - - - - Atkı iplikli kadife ve pelüşten  Adet 100
6203.42.35.00.00  - - - - - Diğerleri  Adet 100
   - - - Askılı ve üst ön parçalı tulumlar:    
6203.42.51.00.00  - - - - Mesleki kıyafetler  Adet 100
6203.42.59.00.00  - - - - Diğerleri  Adet 100
6203.42.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 100
6203.43  - - Sentetik liflerden:    
   - - - Pantolonlar ve kısa pantolonlar:    
6203.43.11.00.00  - - - - Mesleki kıyafetler  Adet 100
6203.43.19.00.00  - - - - Diğerleri  Adet 100
   - - - Askılı ve üst ön parçalı tulumlar:    
6203.43.31.00.00  - - - - Mesleki kıyafetler  Adet 100
6203.43.39.00.00  - - - - Diğerleri  Adet 100
6203.43.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 100
6203.49  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
   - - - Suni liflerden:    
   - - - - Pantolonlar ve kısa pantolonlar:    
6203.49.11.00.00  - - - - - Mesleki kıyafetler  Adet 100
6203.49.19.00.00  - - - - - Diğerleri  Adet 100
   - - - - Askılı ve üst ön parçalı tulumlar:    
6203.49.31.00.00  - - - - - Mesleki kıyafetler  Adet 100
6203.49.39.00.00  - - - - - Diğerleri Adet 100
6203.49.50.00.00  - - - - Diğerleri  Adet 100
6203.49.90.00.00  - - - Diğerleri  Adet 100
       
62.04 Kadınlar ve kız çocuklar için takım elbiseler, takımlar, ceketler,    
  blazerler, elbiseler, etekler, pantolon etekler, pantolonlar, askılı    
  ve üst ön parçalı tulumlar, kısa pantolonlar ve şortlar (yüzme    
  kıyafetleri hariç):    
   - Takım elbiseler:    
6204.11.00.00.00  - - Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6204.12.00.00.00  - - Pamuktan  Adet 100
6204.13.00.00.00  - - Sentetik liflerden Adet 100
6204.19  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
6204.19.10.00.00  - - - Suni liflerden  Adet 100
6204.19.90.00.00  - - - Diğerleri  Adet 100
   - Takımlar:    
6204.21.00.00.00  - - Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6204.22  - - Pamuktan:    
6204.22.10.00.00  - - - Mesleki kıyafetler Adet 100
6204.22.80.00.00  - - - Diğerleri  Adet 100
6204.23  - - Sentetik liflerden:    
6204.23.10.00.00  - - - Mesleki kıyafetler Adet 100
6204.23.80.00.00  - - - Diğerleri  Adet 100
6204.29  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
   - - - Suni liflerden:    
6204.29.11.00.00  - - - - Mesleki kıyafetler Adet 100
6204.29.18.00.00  - - - - Diğerleri Adet 100
6204.29.90.00.00  - - - Diğerleri  Adet 100
   - Ceketler ve blazerler :    
6204.31.00.00.00  - - Yünden veya ince hayvan kıllarından  Adet 100
6204.32  - - Pamuktan:    
6204.32.10.00.00  - - - Mesleki kıyafetler  Adet 100
   - - - Diğerleri     
6204.32.90.00.12  - - - - Denimden olanlar Adet 100
6204.32.90.00.13  - - - - Kadifeden olanlar Adet 100
6204.32.90.00.18  - - - - Diğerleri Adet 100
6204.33  - - Sentetik liflerden:    
6204.33.10.00.00  - - - Mesleki kıyafetler Adet 100
6204.33.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 100
6204.39  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
   - - - Suni liflerden:    
6204.39.11.00.00  - - - - Mesleki kıyafetler Adet 100
6204.39.19.00.00  - - - - Diğerleri Adet 100
6204.39.90.00.00  - - - Diğerleri  Adet 100
   - Elbiseler:    
6204.41.00.00.00  - - Yünden veya ince hayvan kıllarından  Adet 100
6204.42  - - Pamuktan     
6204.42.00.00.12  - - - Denimden olanlar Adet 100
6204.42.00.00.13  - - - Kadifeden olanlar Adet 100
6204.42.00.00.18  - - - Diğerleri Adet 100
6204.43  - - Sentetik liflerden:     
6204.43.00.00.11  - - - Gelinlikler Adet 100
6204.43.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 100
6204.44  - - Suni liflerden:     
6204.44.00.00.11  - - - Gelinlikler Adet 100
6204.44.00.00.19  - - - Diğerleri Adet 100
6204.49  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden :  
   - - - İpek veya ipek döküntülerinden:    
6204.49.10.00.11  - - - - Gelinlikler Adet 100
6204.49.10.00.19  - - - - Diğerleri Adet 100
6204.49.90.00.00  - - - Diğerleri Adet 100
   - Etekler ve pantolon etekler:    
6204.51  - - Yünden veya ince hayvan kıllarından     
   - - - Etekler :    
6204.51.00.00.11  - - - - Yünden el yapımı olanlar  Adet 100
6204.51.00.00.19  - - - - Diğerleri Adet 100
   - - - Pantolon etekler :    
6204.51.00.00.21  - - - - Yünden el yapımı olanlar  Adet 100
6204.51.00.00.29  - - - - Diğerleri Adet 100
6204.52  - - Pamuktan     
   - - - Etekler :    
6204.52.00.00.12  - - - - Denimden olanlar Adet 100
6204.52.00.00.13  - - - - Kadifeden olanlar Adet 100
6204.52.00.00.18  - - - - Diğerleri Adet 100
6204.52.00.00.22  - - - Pantolon etekler  Adet 100
6204.53.00.00.00  - - Sentetik liflerden  Adet 100
6204.59  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
6204.59.10.00.00  - - - Suni liflerden  Adet 100
6204.59.90.00.00  - - - Diğerleri  Adet 100
   - Pantolonlar, askılı ve üst ön parçalı tulumlar, kısa pantolonlar    
      ve şortlar:    
6204.61  - - Yünden veya ince hayvan kıllarından:    
6204.61.10.00.00  - - - Pantolonlar ve kısa pantolonlar  Adet 100
6204.61.85.00.00  - - - Diğerleri Adet 100
6204.62  - - Pamuktan:    
   - - - Pantolonlar ve kısa pantolonlar:    
6204.62.11.00.00  - - - - Mesleki kıyafetler  Adet 100
   - - - - Diğerleri:    
6204.62.31.00.00  - - - - - Denimden olanlar  Adet 100
6204.62.33.00.00  - - - - - Atkı iplikli kadifeden olanlar  Adet 100
6204.62.39.00.00  - - - - - Diğerleri  Adet 100
   - - - Askılı ve üst ön parçalı tulumlar:    
6204.62.51.00.00  - - - - Mesleki kıyafetler  Adet 100
6204.62.59.00.00  - - - - Diğerleri  Adet 100
6204.62.90.00.00  - - - Diğerleri  Adet 100
6204.63  - - Sentetik liflerden:    
   - - - Pantolonlar ve kısa pantolonlar:    
6204.63.11.00.00  - - - - Mesleki kıyafetler  Adet 100
6204.63.18.00.00  - - - - Diğerleri  Adet 100
   - - - Askılı ve üst ön parçalı tulumlar:    
6204.63.31.00.00  - - - - Mesleki kıyafetler Adet 100
6204.63.39.00.00  - - - - Diğerleri Adet 100
6204.63.90.00.00  - - - Diğerleri  Adet 100
6204.69  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
   - - - Suni liflerden:    
   - - - - Pantolonlar ve kısa pantolonlar:    
6204.69.11.00.00  - - - - - Mesleki kıyafetler  Adet 100
6204.69.18.00.00  - - - - - Diğerleri  Adet 100
   - - - - Askılı ve üst ön parçalı tulumlar:    
6204.69.31.00.00  - - - - - Mesleki kıyafetler Adet 100
6204.69.39.00.00  - - - - - Diğerleri  Adet 100
6204.69.50.00.00  - - - - Diğerleri  Adet 100
6204.69.90.00.00  - - - Diğerleri  Adet 100
       
62.05 Erkekler ve erkek çocuklar için gömlekler:    
6205.20  - Pamuktan     
6205.20.00.00.12  - - Denimden olanlar Adet 100
6205.20.00.00.13  - - Kadifeden olanlar Adet 100
6205.20.00.00.18  - - Diğerleri Adet 100
6205.30.00.00.00  - Sentetik veya suni liflerden Adet 100
6205.90  - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
6205.90.10.00.00  - - Keten veya ramiden  Adet 100
   - - Diğerleri     
6205.90.80.00.11  - - - İpek ve ipek döküntülerinden Adet 100
6205.90.80.00.12  - - - Yünden veya ince hayvan kıllarından  Adet 100
6205.90.80.00.18  - - - Diğerleri Adet 100
       
62.06 Kadınlar ve kız çocuklar için bluzlar, gömlekler ve gömlek-bluzlar:    
6206.10  - İpekten veya ipek döküntülerinden     
6206.10.00.00.11  - - Bluzlar Adet 100
6206.10.00.00.12  - - Gömlekler  Adet 100
6206.10.00.00.13  - - Gömlek-bluzlar  Adet 100
6206.20  - Yünden veya ince hayvan kıllarından     
6206.20.00.00.11  - - Bluzlar Adet 100
6206.20.00.00.12  - - Gömlekler Adet 100
6206.20.00.00.13  - - Gömlek-bluzlar Adet 100
6206.30  - Pamuktan     
   - - Bluzlar    
6206.30.00.00.12  - - - Denimden olanlar Adet 100
6206.30.00.00.13  - - - Kadifeden olanlar Adet 100
6206.30.00.00.18  - - - Diğerleri Adet 100
   - - Gömlekler    
6206.30.00.00.22  - - - Denimden olanlar Adet 100
6206.30.00.00.23  - - - Kadifeden olanlar Adet 100
6206.30.00.00.28  - - - Diğerleri Adet 100
6206.40  - Sentetik veya suni liflerden     
6206.40.00.00.11  - - Bluzlar  Adet 100
6206.40.00.00.12  - - Gömlekler Adet 100
6206.40.00.00.13  - - Gömlek-bluzlar Adet 100
6206.90  - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
   - - Keten veya ramiden :    
6206.90.10.00.12  - - - Bluzlar Adet 100
6206.90.10.00.13  - - - Gömlekler Adet 100
6206.90.10.00.14  - - - Gömlek-bluzlar Adet 100
   - - Diğerleri     
6206.90.90.00.11  - - - Bluzlar Adet 100
6206.90.90.00.12  - - - Gömlekler Adet 100
6206.90.90.00.13  - - - Gömlek-bluzlar Adet 100
       
62.07 Erkekler ve erkek çocuklar için fanilalar, atletler, külotlar,    
  slipler, gece gömlekleri, pijamalar, bornozlar, robdöşambrlar    
  ve benzeri eşya:    
   - Külotlar ve slipler:    
6207.11  - - Pamuktan     
6207.11.00.00.11  - - - Uzun ve kısa külotlar  Adet 100
6207.11.00.00.12  - - - Slipler  Adet 100
6207.19  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden     
6207.19.00.00.11  - - - Sentetik liflerden uzun ve kısa külotlar  Adet 100
6207.19.00.00.12  - - - Sentetik liflerden slipler  Adet 100
6207.19.00.00.19  - - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden uzun ve kısa külotlar  Adet 100
6207.19.00.00.29  - - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden slipler  Adet 100
   - Gece gömlekleri ve pijamalar:    
6207.21.00.00.00  - - Pamuktan  Adet 100
6207.22.00.00.00  - - Sentetik veya suni liflerden  Adet 100
6207.29.00.00.00  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden  Adet 100
   - Diğerleri:    
6207.91.00.00.00  - - Pamuktan - 100
6207.99  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden     
6207.99.10.00.00  - - - Sentetik veya suni liflerden - 100
6207.99.90.00.00  - - - Diğerleri - 100
       
62.08 Kadınlar ve kız çocuklar için fanilalar, kaşkorseler, kombinezonlar,    
  jüp veya jüponlar, slipler ve külotlar, gecelikler, pijamalar,     
  lizözler, bornozlar, sabahlıklar ve benzeri eşya:    
   - Kombinezonlar, jüp veya jüponlar:    
6208.11.00.00.00  - - Sentetik veya suni liflerden  Adet 100
6208.19.00.00.00  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden Adet 100
   - Gecelikler ve pijamalar:    
6208.21  - - Pamuktan     
6208.21.00.00.11  - - - Gecelikler  Adet 100
6208.21.00.00.12  - - - Pijamalar  Adet 100
6208.22  - - Sentetik veya suni liflerden     
6208.22.00.00.11  - - - Gecelikler  Adet 100
6208.22.00.00.12  - - - Pijamalar  Adet 100
6208.29  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden     
6208.29.00.00.11  - - - Gecelikler Adet 100
6208.29.00.00.12  - - - Pijamalar Adet 100
   - Diğerleri:    
6208.91.00.00.00  - - Pamuktan - 100
6208.92.00.00.00  - - Sentetik veya suni liflerden - 100
6208.99.00.00.00  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden  - 100
       
62.09  Bebekler için giyim eşyası ve aksesuarı:    
6209.20  - Pamuktan    
6209.20.00.00.11  - - Eldivenler - 100
6209.20.00.00.12  - - Çoraplar - 100
6209.20.00.00.19  - - Diğerleri - 100
6209.30  - Sentetik liflerden    
6209.30.00.00.11  - - Eldivenler - 100
6209.30.00.00.12  - - Çoraplar - 100
6209.30.00.00.19  - - Diğerleri - 100
6209.90  - Dokumaya elverişli diğer maddelerden    
   - - Yünden veya ince hayvan kıllarından    
6209.90.10.00.11  - - - Eldivenler - 100
6209.90.10.00.12  - - - Çoraplar - 100
6209.90.10.00.19  - - - Diğerleri - 100
   - - Diğerleri     
6209.90.90.00.11  - - - Eldivenler - 100
6209.90.90.00.12  - - - Çoraplar - 100
6209.90.90.00.19  - - - Diğerleri - 100
       
62.10 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 veya 59.07 Pozisyonlarındaki    
  mensucattan hazır giyim eşyası:    
6210.10  - 56.02 veya 56.03 Pozisyonlarındaki mensucattan:    
   - - 56.02 Pozisyonundaki mensucattan     
6210.10.10.00.11  - - - Paltolar (manto) - 100
6210.10.10.00.19  - - - Diğerleri - 100
   - - 56.03 Pozisyonundaki mensucattan:     
6210.10.92.00.00  - - - Hastalar veya cerrahlar tarafından cerrahi operasyonlarda giyilen tek kullanımlık    
         uzun elbiseler - 100
6210.10.98.00.00  - - - Diğerleri - 100
6210.20  - 6201.11 ila 6201.19 Alt pozisyonlarında tanımlanan cinsteki    
     diğer giyim eşyası    
6210.20.00.00.11  - - Paltolar Adet 100
6210.20.00.00.12  - - Yağmurluklar  Adet 100
6210.20.00.00.13  - - Kabanlar Adet 100
6210.20.00.00.14  - - Kolsuz ceketler Adet 100
6210.20.00.00.15  - - Pelerinler  Adet 100
6210.20.00.00.19  - - Diğerleri Adet 100
6210.30  - 6202. 11 ila 6202.19 Alt pozisyonlarında tanımlanan cinsteki    
     diğer giyim eşyası    
6210.30.00.00.11  - - Mantolar Adet 100
6210.30.00.00.12  - - Yağmurluklar Adet 100
6210.30.00.00.13  - - Kabanlar Adet 100
6210.30.00.00.14  - - Kolsuz ceketler Adet 100
6210.30.00.00.15  - - Pelerinler Adet 100
6210.30.00.00.19  - - Diğerleri Adet 100
6210.40  - Erkekler ve erkek çocuklar için diğer giyim eşyası    
6210.40.00.00.11  - - Dalgıç elbisesi - 100
6210.40.00.00.12  - - Radyasyona karşı koruyucu elbiseler - 100
6210.40.00.00.19  - - Diğerleri - 100
6210.50  - Kadınlar ve kız çocuklar için diğer giyim eşyası    
6210.50.00.00.11  - - Dalgıç elbisesi  - 100
6210.50.00.00.12  - - Radyasyona karşı koruyucu elbiseler  - 100
6210.50.00.00.19  - - Diğerleri - 100
       
62.11 Spor, kayak ve yüzme kıyafetIeri; diğer giyim eşyası:    
   - Yüzme kıyafetleri:    
6211.11  - - Erkekler ve erkek çocuklar için     
6211.11.00.00.11  - - - Suni veya sentetik liflerden Adet 100
6211.11.00.00.19  - - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden Adet 100
6211.12  - - Kadınlar ve kız çocuklar için    
6211.12.00.00.11  - - - Suni veya sentetik liflerden Adet 100
6211.12.00.00.19  - - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden Adet 100
6211.20  - Kayak kıyafetleri    
6211.20.00.00.11  - - Erkekler ve erkek çocuklar için yünden veya ince hayvan kıllarından   Adet 100
6211.20.00.00.12  - - Erkekler ve erkek çocuklar için suni veya sentetik liflerden Adet 100
6211.20.00.00.13  - - Erkekler ve erkek çocuklar için pamuktan Adet 100
6211.20.00.00.19  - - Erkekler ve erkek çocuklar için dokumaya elverişli diğer maddelerden   Adet 100
6211.20.00.00.21  - - Kadınlar ve kız çocuklar için yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6211.20.00.00.22  - - Kadınlar ve kız çocuklar için suni veya sentetik liflerden Adet 100
6211.20.00.00.23  - - Kadınlar ve kız çocuklar için pamuktan Adet 100
6211.20.00.00.29  - - Kadınlar ve kız çocuklar için dokumaya elverişli diğer maddelerden Adet 100
   - Erkekler ve erkek çocuklar için diğer giyim eşyası:    
6211.32  - - Pamuktan:    
   - - - Mesleki kıyafetler     
6211.32.10.00.11  - - - - Önlükler - 100
6211.32.10.00.12  - - - - Koruyucu elbiseler - 100
6211.32.10.00.13  - - - - Yaka ve askılar - 100
6211.32.10.00.19  - - - - Diğerleri - 100
   - - - Astarlı spor kıyafetleri :    
6211.32.31.00.00  - - - - Dış yüzü tek ve aynı mensucattan  Adet 100
   - - - - Diğerleri :    
6211.32.41.00.00  - - - - - Üst kısımlar Adet 100
6211.32.42.00.00  - - - - - Alt kısımlar Adet 100
6211.32.90.00.00  - - - Diğerleri  - 100
6211.33  - - Sentetik veya suni liflerden:     
   - - - Mesleki kıyafetler     
6211.33.10.00.11  - - - - Önlükler  - 100
6211.33.10.00.12  - - - - Koruyucu elbiseler  - 100
6211.33.10.00.13  - - - - Yaka ve askılar  - 100
6211.33.10.00.19  - - - - Diğerleri  - 100
   - - - Astarlı spor kıyafetleri :    
6211.33.31.00.00  - - - - Dış yüzü tek ve aynı mensucattan  Adet 100
   - - - - Diğerleri :    
6211.33.41.00.00  - - - - - Üst kısımlar Adet 100
6211.33.42.00.00  - - - - - Alt kısımlar Adet 100
6211.33.90.00.00  - - - Diğerleri - 100
6211.39  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden     
   - - - Yünden veya ince hayvan kıllarından    
6211.39.00.00.21  - - - - Mesleki kıyafetler - 100
6211.39.00.00.29  - - - - Diğerleri  - 100
   - - - Diğerleri    
6211.39.00.00.31  - - - - Mesleki kıyafetler - 100
6211.39.00.00.39  - - - - Diğerleri - 100
   - Kadınlar ve kız çocukIar için diğer giyim eşyası:    
6211.42  - - Pamuktan:    
6211.42.10.00.00  - - - Önlükler, gömlekler ve diğer mesleki kıyafetIer (aynı zamanda ev içinde    
          kullanılmaya mahsus olsun olmasın) - 100
   - - - Astarlı spor kıyafetleri :    
6211.42.31.00.00  - - - - Dış yüzü tek ve aynı mensucattan Adet 100
   - - - - Diğerleri :    
6211.42.41.00.00  - - - - - Üst kısımlar Adet 100
6211.42.42.00.00  - - - - - Alt kısımlar Adet 100
6211.42.90.00.00  - - - Diğerleri - 100
6211.43  - - Sentetik veya suni liflerden:    
6211.43.10.00.00  - - - Önlükler, gömlekler ve diğer mesleki kıyafetler (aynı zamanda ev içinde     
          kullanılmaya mahsus olsun olmasın) - 100
   - - - Astarlı spor kıyafetleri :    
6211.43.31.00.00  - - - - Dış yüzü tek ve aynı mensucattan Adet 100
   - - - - Diğerleri :    
6211.43.41.00.00  - - - - - Üst kısımlar  Adet 100
6211.43.42.00.00  - - - - - Alt kısımlar Adet 100
6211.43.90.00.00  - - - Diğerleri  - 100
6211.49  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden     
6211.49.00.00.11  - - - Önlükler, gömlekler ve diğer mesleki kıyafetler (aynı zamanda ev içinde     
          kullanılmaya mahsus olsun olmasın) - 100
6211.49.00.00.19  - - - Diğerleri - 100
       
62.12 Sütyenler, korseler, korse kemerler, pantolon askıları, çorap    
  bağları, jartiyerler ve benzeri eşya ve bunlar için parçalar    
  (örülmüş olsun olmasın):    
6212.10  - Sütyenler:    
6212.10.10.00.00  - - Bir sütyen ve bir külot ihtiva eden setler Adet 100
6212.10.90.00.00  - - Diğerleri  Adet 100
6212.20.00.00.00  - Korseler ve korse pantolonlar Adet 100
6212.30.00.00.00  - Sütyenli korseler Adet 100
6212.90  - Diğerleri     
6212.90.00.00.11  - - Kuşaklar - 100
6212.90.00.00.19  - - Diğerleri - 100
       
62.13 Mendiller:    
6213.20  - Pamuktan     
6213.20.00.00.11  - - El yapımı olanlar  Adet 100
6213.20.00.00.19  - - Diğerleri Adet 100
6213.90  - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:     
6213.90.00.10.00  - - Ketenden Adet 100
6213.90.00.90.00  - - Diğerleri Adet 100
       
62.14 Şallar, eşarplar, fularlar, kaşkollar, peçeler, duvaklar ve    
  benzeri eşya:    
6214.10  - İpekten veya ipek döküntülerinden     
6214.10.00.00.11  - - El yapımı olanlar  Adet 100
6214.10.00.00.19  - - Diğerleri  Adet 100
6214.20  - Yünden veya ince hayvan kıllarından     
6214.20.00.00.11  - - El yapımı olanlar   Adet 100
6214.20.00.00.19  - - Diğerleri  Adet 100
6214.30  - Sentetik liflerden     
6214.30.00.00.11  - - El yapımı olanlar Adet 100
6214.30.00.00.19  - - Diğerleri  Adet 100
6214.40  - Suni liflerden     
6214.40.00.00.11  - - El yapımı olanlar  Adet 100
6214.40.00.00.19  - - Diğerleri Adet 100
6214.90.00.00.00  - Dokumaya elverişli diğer maddelerden Adet 100
       
62.15 Boyun bağları, papyonlar ve kravatlar:    
6215.10  - İpekten veya ipek döküntülerinden     
   - - Kravat imali için şekil verilerek kesilmiş parçalar    
6215.10.00.10.11  - - - El yapımı olanlar   Adet 100
6215.10.00.10.19  - - - Diğerleri  Adet 100
   - - Diğerleri    
6215.10.00.90.11  - - - El yapımı olanlar  Adet 100
6215.10.00.90.19  - - - Diğerleri Adet 100
6215.20  - Sentetik ve suni liflerden     
   - - Kravat imali için şekil verilerek kesilmiş parçalar    
6215.20.00.10.11  - - - El yapımı olanlar   Adet 100
6215.20.00.10.19  - - - Diğerleri  Adet 100
   - - Diğerleri    
6215.20.00.90.11  - - - El yapımı olanlar   Adet 100
6215.20.00.90.19  - - - Diğerleri Adet 100
6215.90  - Dokumaya elverişli diğer maddelerden     
   - - Kravat imali için şekil verilerek kesilmiş parçalar    
6215.90.00.10.11  - - -  El yapımı olanlar   Adet 100
6215.90.00.10.19  - - -  Diğerleri  Adet 100
   - - Diğerleri    
   - - - Yünden veya ince hayvan kıllarından kravatlar    
6215.90.00.90.11  - - - - El yapımı olanlar Adet 100
6215.90.00.90.19  - - - - Diğerleri  Adet 100
   - - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden kravatlar    
6215.90.00.90.21  - - - - El yapımı olanlar   Adet 100
6215.90.00.90.29  - - - - Diğerleri  Adet 100
   - - - Diğerleri    
6215.90.00.90.31  - - - - El yapımı olanlar   Adet 100
6215.90.00.90.39  - - - - Diğerleri  Adet 100
       
6216.00 Eldivenler, tek parmaklı eldivenler ve parmaksız eldivenler:    
6216.00.00.00.11 - Yünden veya ince hayvan kıllarından  Çift 100
6216.00.00.00.12 - Pamuktan  Çift 100
6216.00.00.00.13 - Sentetik veya suni liflerden  Çift 100
6216.00.00.00.14 - İpekten veya ipek döküntülerinden  Çift 100
6216.00.00.00.19 - Diğerleri  Çift 100
       
62.17 Giyim eşyasının diğer hazır aksesuarı; giyim eşyasının veya    
  giyim eşyası aksesuarının parçaları (62.12 pozisyonundakiler hariç)    
6217.10  - Aksesuarlar     
6217.10.00.00.11  - - El yapımı olanlar   - 100
6217.10.00.00.19  - - Diğerleri  - 100
6217.90  - Parçalar     
   - - Mendiller için olanlar:    
6217.90.00.11.00  - - - Keten ve pamuktan  - 100
6217.90.00.19.00  - - - Diğerleri  - 100
6217.90.00.90.00  - - Diğerleri  - 100