POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
58.01 Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06    
  pozisyonlarındaki mensucat hariç):    
5801.10.00.00.00  - Yünden veya ince hayvan kıllarından olanlar m2 100
   - Pamuktan:    
5801.21  - - Kesilmemiş atkı iplikli kadife ve pelüş:    
5801.21.00.10.00  - - - Fasonesiz  m2 70
5801.21.00.20.00  - - - Fasoneli  m2 90
5801.22.00.00.00  - - Kesilmiş atkı iplikli ((fitilli) kadife ve pelüş  m2 100
5801.23.00.00.00  - - Atkı iplikli diğer kadife ve pelüş  m2 100
5801.26.00.00.00  - - Tırtıl mensucat  m2 100
5801.27.00.00.00  - - Çözgü iplikli kadife ve pelüş m2 100
   - Sentetik ve suni liflerden:    
5801.31.00.00.00  - - Kesilmemiş atkı iplikli kadife ve pelüş m2 150
5801.32.00.00.00  - - Kesilmiş atkı iplikli (fitilli) kadife ve pelüş m2 100
5801.33.00.00.00  - - Atkı iplikli diğer kadife ve pelüş m2 100
5801.36.00.00.00  - - Tırtıl mensucat m2 100
5801.37.00.00.00  - - Çözgü iplikli kadife ve pelüş m2 100
5801.90  - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
5801.90.10.00.00  - - Ketenden  m2 100
   - - Diğerleri    
5801.90.90.00.11  - - - İpekten, buretten ve diğer ipek döküntülerinden olanlar  m2 100
5801.90.90.00.12  - - - Ramiden olanlar  m2 100
5801.90.90.00.19  - - - Diğerleri  m2 100
       
58.02 Havlu cinsi bukleli mensucat (58.06 pozisyonunda yer alan kordelalar     
  hariç); tufte edilmiş mensucat (57.03 pozisyonunda yer alan eşya hariç):    
   - Pamuktan havlu cinsi bukleli mensucat:    
5802.11.00.00.00  - - Ağartılmamış olanlar  m2 70
5802.19.00.00.00  - - Diğerleri  m2 70
5802.20.00.00.00  - Dokumaya elverişli diğer maddelerden havlu cinsi bukleli mensucat m2 100
5802.30.00.00.00  - Tufte edilmiş mensucat  m2 100
       
5803.00 Gaz mensucat (58.06 pozisyonunda yer alan kordelalar hariç):    
5803.00.10.00.00  - Pamuktan  m2 70
5803.00.30.00.00  - İpekten ve ipek döküntüsünden m2 150
   - Diğerleri    
5803.00.90.10.00  - - Sentetik ve suni liflerden  m2 150
5803.00.90.20.00  - - Keten veya ramiden m2 70
5803.00.90.30.00  - - Jütten m2 50
5803.00.90.40.00  - - Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden m2 40
5803.00.90.50.00  - - Kağıt ipliğinden m2 80
5803.00.90.90.00  - - Diğerleri m2 50
       
58.04 Tüller ve diğer ağ mensucat (dokunmuş veya örme mensucat hariç);    
  parça, şerit veya motif halinde dantel (60.02 ila 60.06 Pozisyonlarındaki    
  mensucat hariç):    
5804.10  - Tüller ve diğer ağ mensucat:    
5804.10.10.00.00  - - Düz olanlar - 100
   - - Diğerleri:    
5804.10.90.10.00  - - - Tabii ipekten (saf veya karışık), suni liflerden veya pamuktan    
          fasoneli bobino tüller  - 100
5804.10.90.90.00  - - - Diğer fasoneli tüller ve ağ mensucat  - 100
   - Makina işi dantela:    
5804.21  - - Suni ve sentetik liflerden:    
   - - - Mekanik iğ (bobin) makinalarında yapılmış olanlar:    
5804.21.10.10.00  - - - - Suni liflerden olanlar - 100
5804.21.10.90.00  - - - - Diğerleri - 100
   - - - Diğerleri:    
5804.21.90.10.00  - - - - Suni liflerden olanlar  - 100
5804.21.90.90.00  - - - - Diğerleri  - 100
5804.29  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
   - - - Mekanik iğ (bobin) makinalarında yapılmış olanlar:    
5804.29.10.10.00  - - - - Tabii ipekten (saf veya karışık) olanlar  - 100
   - - - - Diğerleri     
5804.29.10.90.11  - - - - - Pamuktan olanlar - 100
5804.29.10.90.19  - - - - - Diğer maddelerden olanlar  - 100
   - - - Diğerleri:    
5804.29.90.10.00  - - - - Tabii ipekten (saf veya karışık) olanlar  - 100
   - - - - Diğerleri     
5804.29.90.90.11  - - - - - Pamuktan olanlar - 100
5804.29.90.90.19  - - - - - Diğer maddelerden olanlar - 100
5804.30  - El işi dantela:    
   - - Tabii ipekten (saf veya karışık) veya suni liflerden olanlar     
5804.30.00.10.11  - - - Tabii ipekten (saf veya karışık) olanlar  - 100
5804.30.00.10.12  - - - Suni liflerden olanlar  - 100
   - - Diğerleri     
5804.30.00.90.11  - - - Pamuktan olanlar  - 100
5804.30.00.90.19  - - - Diğer maddelerden olanlar  - 100
       
5805.00.00.00.00 El ile dokunmuş duvar halıları (Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais    
  ve benzerleri) ile iğne işlemesi duvar halıları (küçük nokta, kanaviçe    
  gibi) (hazır eşya halinde olsun olmasın) - 100
       
58.06 Kordelalar (58.07 pozisyonunda yer alanlar hariç); paralel hale getirilip    
  yapıştırılmış ipIik veya liflerden atkı ipliksiz kordelaIar (boldükler) :    
5806.10  - Kadife, pelüş (havlu cinsi bukleli mensucat dahil) ve tırtıl mensucattan     
     olanlar    
5806.10.00.00.11  - - Sentetik ve suni liflerden veya pamuktan olanlar  - 100
5806.10.00.00.12  - - İpekten, buretten veya diğer ipek döküntülerinden olanlar  - 100
5806.10.00.00.19  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden olanlar  - 100
5806.20  - Diğer kordelalar (ağırlık itibariyle %5 veya daha fazla elastomerik iplik    
     veya kauçuk iplik içerenler):    
5806.20.00.10.00  - - Elastiki olanlar  - 50
5806.20.00.90.00  - - Diğerleri  - 100
   - Diğer kordelalar:    
5806.31.00.00.00  - - Pamuktan  - 100
5806.32  - - Sentetik ve suni liflerden:    
   - - - Kenarlı olanlar:     
5806.32.10.00.11  - - - - Dar dokuma saten kordela - 100
5806.32.10.00.19  - - - - Diğerleri - 100
   - - - Diğerleri     
5806.32.90.00.11  - - - - Cırt bant - 100
5806.32.90.00.19  - - - - Diğerleri - 100
5806.39  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden    
5806.39.00.00.11  - - - 53.03 pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli lifle-    
          rinden olanlar (58.07 pozisyonundaki eşya hariç) - 100
5806.39.00.00.19  - - - Diğerleri  - 100
5806.40  - Paralel hale getirilip yapıştırılmış iplik veya liflerden atkı ipliksiz    
     kordelalar (boldükler)    
5806.40.00.00.11  - - 53.03 pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli lifle-    
        rinden olanlar (58.07 pozisyonundaki eşya hariç) - 100
5806.40.00.00.19  - - Diğerleri - 100
       
58.07 Dokumaya elverişli maddelerden işlenmemiş etiketler, armalar ve ben-    
  zeri eşya(parça halinde, şerit halinde veya şekline ya da ölçüsüne göre     
  kesilmiş, işlemeleri olmayan) :    
5807.10  - Dokunmuş:    
5807.10.10.00.00  - - Üzerlerine yazı ve motif dokunmuş olanlar  - 100
5807.10.90.00.00  - - Diğerleri  - 100
5807.90  - Diğerleri:    
   - - Keçeden veya dokunmamış mensucattan olanlar:    
5807.90.10.10.00  - - - Keçeden  - 50
5807.90.10.20.00  - - - Dokunmamış mensucattan  - 60
5807.90.90.00.00  - - Diğerleri  - 100
       
58.08 Parça halinde kordonlar; işleme yapılmamış şeritçi eşyası ve benzeri     
  süs  eşyası (örme olanlar hariç); saçaklar, ponponlar ve benzeri eşya:    
5808.10  - Parça halinde kordonlar:    
5808.10.00.10.00  - - Elastiki olanlar  - 50
5808.10.00.90.00  - - Diğerleri  - 100
5808.90  - Diğerleri:    
5808.90.00.10.00  - - Elastiki olanlar  - 50
5808.90.00.90.00  - - Diğerleri  - 100
       
5809.00.00.00.00 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, giyim eşya-    
  sında,döşemecilikte veya benzeri işlerde kullanılan, metal ipliklerden     
  dokunmuş mensucat ve 56.05 pozisyonundaki metalize ipliklerden    
  dokunmuş mensucat  - 200
       
58.10 Parça, şerit veya motif halinde işlemeler:    
5810.10  - Görülebilir zemini olmayan işlemeler:     
5810.10.10.00.00  - - Kıymeti  kg.da (net ağırlık) 35 Euro'yu geçenler  - 100
5810.10.90.00.00  - - Diğerleri  - 100
   - Diğer işlemeler:    
5810.91  - - Pamuktan:    
5810.91.10.00.00  - - - Kıymeti  kg.da (net ağırlık) 17,50 Euro'yu geçenler  - 100
5810.91.90.00.00  - - - Diğerleri  - 100
5810.92  - - Suni ve sentetik liflerden:    
5810.92.10.00.00  - - - Kıymeti  kg.da (net ağırlık) 17,50 Euro'yu geçenler  - 100
5810.92.90.00.00  - - - Diğerleri  - 100
5810.99  - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:    
5810.99.10.00.00  - - - Kıymeti  kg.da (net ağırlık) 17,50 Euro'yu geçenler  - 100
5810.99.90.00.00  - - - Diğerleri  - 100
       
5811.00 Aralarına dolgu maddesi konulan bir veya daha fazla dokumaya elverişli    
  madde tabakalarının dikilmesi veya başka şekilde birleştirilmesinden    
  meydana gelen parça halindeki kapitoneli mensucat (58.10 pozisyonun-    
  daki işlemeler hariç):    
   - Örme    
5811.00.00.01.00  - - Pamuktan olanlar  m2 70
   - - Diğerleri:    
5811.00.00.05.00  - - - Yünden veya ince hayvan kıllarından mensucattan olanlar ve     
         elastiki veya kauçuklu olmayanlar m2 100
   - - - Selüloz türevleri veya diğer suni plastik maddeler emdirilmiş,    
         sıvanmış veya bu maddelerle lamine edilmiş olanlar:    
5811.00.00.07.00  - - - - Deri yerine kullanılanlar m2 50
5811.00.00.09.00  - - - - Diğerleri m2 50
5811.00.00.19.00  - - - Diğerleri m2 150
   - Diğerleri :    
   - - Pamuktan olanlar:    
5811.00.00.21.00  - - - Ağartılmış veya beyazlatılmış olanlar m2 70
5811.00.00.29.00  - - - Diğerleri m2 70
5811.00.00.30.00  - - Sentetik filamentlerden olanlar  m2 150
5811.00.00.40.00  - - Suni filamentlerden olanlar m2 150
   - - Diğerleri:    
5811.00.00.91.00  - - - Yünden veya ince hayvan kıllarından olanlar m2 50
   - - - Selüloz türevleri veya diğer suni plastik maddeler emdirilmiş,    
           sıvanmış veya bu maddelerle lamine edilmiş olanlar:    
5811.00.00.92.00  - - - - Deri yerine kullanılanlar m2 50
5811.00.00.93.00  - - - - Diğerleri  m2 50
5811.00.00.95.00  - - - Vatka veya keçeden olanlar m2 50
5811.00.00.96.00  - - - Dokunmamış, örülmemiş olanlar m2 60
5811.00.00.99.00  - - - Diğerleri  m2 150