POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
54.01 Sentetik ve suni filamentlerden dikiş ipliği (perakende olarak    
  satılacak hale getirilmiş olsun olmasın):    
5401.10  - Sentetik filamentlerden olanlar:    
   - - Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar:    
   - - - Kor (core) iplik:    
   - - - -  Pamuk lifleriyle sarılmış polyester filamentleri :    
5401.10.12.10.00  - - - - - 67 Desiteksi geçmeyenler  - 50
5401.10.12.20.00  - - - - - 67 Desiteksi geçenler  - 90
   - - - - Diğerleri :    
5401.10.14.10.00  - - - - - 67 Desiteksi geçmeyenler - 50
5401.10.14.20.00  - - - - - 67 Desiteksi geçenler  - 90
   - - - Diğerleri :    
   - - - - Tekstüre iplik :    
5401.10.16.10.00  - - - - - 67 Desiteksi geçmeyenler   - 50
5401.10.16.20.00  - - - - - 67 Desiteksi geçenler  - 90
   - - - - Diğerleri :    
5401.10.18.10.00  - - - - - 67 Desiteksi geçmeyenler - 50
5401.10.18.20.00  - - - - - 67 Desiteksi geçenler - 90
5401.10.90.00.00  - - Perakende olarak satılacak hale getirilmiş  - 100
       
5401.20  - Suni filamentlerden olanlar:    
   - - Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş :    
   - - - 67 Desiteksi geçmeyenler     
5401.20.10.10.11  - - - - Viskoz ipeği ipliği  - 50
5401.20.10.10.12  - - - - Asetat ipeği ipliği  - 50
5401.20.10.10.13  - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden iplikler  - 50
5401.20.10.10.19  - - - - Suni filamentlerden diğer iplikler  - 50
   - - - 67 Desiteksi geçenler     
5401.20.10.20.11  - - - - Viskoz ipeği ipliği  - 90
5401.20.10.20.12  - - - - Asetat ipeği ipliği  - 90
5401.20.10.20.13  - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden iplikler  - 90
5401.20.10.20.19  - - - - Suni filamentlerden diğer iplikler  - 90
5401.20.90.00.00  - - Perakende olarak satılacak hale getirilmiş  - 100
       
54.02 Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak    
  satılacak hale getirilmemiş) (67 desiteksten az olan sentetik mono    
  filamentler dahil) :    
   - Naylon veya diğer poliamidlerden yüksek mukavemetli iplikler:    
5402.11  - -  Aramidlerden olanlar:    
5402.11.00.10.00  - - - 67 desiteksi geçmeyenler  - 50
   - - - 67 desiteksi geçenler:    
5402.11.00.21.00  - - - - Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi     
           en az iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki     
            katta 2 kg.müteakip katlarda 1'er kg. olmak şartıyla) - 15
5402.11.00.29.00  - - - - Diğerleri - 90
5402.19  - - Diğerleri:    
5402.19.00.10.00  - - - 67 desiteksi geçmeyenler - 50
   - - - 67 desiteksi geçenler :    
5402.19.00.21.00  - - - - Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az    
            iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg.    
            müteakip katlarda 1'er kg. olmak şartıyla) - 15
   - - - - Diğerleri:    
5402.19.00.29.11  - - - - - 660 desitekse (dahil) kadar olanlar - 90
5402.19.00.29.12  - - - - - 660 desiteksten yukarı olanlar - 90
5402.20  - Poliesterlerden yüksek mukavemetli iplikler:    
5402.20.00.10.00  - - 67 Desiteksi geçmeyenler  - 50
   - - 67 Desiteksi geçenler :    
5402.20.00.21.00  - - - Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az    
          iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg.    
          müteakip katlarda 1'er kg. olmak şartıyla)  - 15
   - - - Diğerleri     
5402.20.00.29.11  - - - - 660 Desitekse (dahil) kadar olanlar  - 90
5402.20.00.29.12  - - - - 660 Desiteksten yukarı olanlar  - 90
   - Tekstüre iplik:    
5402.31  - - Naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi    
       geçmeyenler):    
5402.31.00.10.00  - - - 6,7 Teksi geçmeyenler  - 50
5402.31.00.20.00  - - - 6,7 Teksi geçenler  - 90
5402.32.00.00.00  - - Naylondan veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50    
        teksi geçenler)  - 90
5402.33  - - Poliesterlerden:    
5402.33.00.10.00  - - - 6,7 Teksi geçmeyenler - 50
5402.33.00.20.00  - - - 6,7 Teksi geçenler  - 90
5402.34  - - Polipropilenden:    
5402.34.00.10.00  - - - 6,7 Teksi geçmeyenler  - 50
5402.34.00.20.00  - - - 6,7 Teksi geçenler  - 90
5402.39  - - Diğerleri:    
   - - - 6,7 Teksi geçmeyenler    
5402.39.00.10.11  - - - -  Akrilik esaslı sentetik filamentlerden  - 50
5402.39.00.10.12  - - - - Vinil esaslı sentetik filamentlerden  - 50
5402.39.00.10.19  - - - - Diğerleri - 50
   - - - 6,7 Teksi geçenler    
5402.39.00.20.11  - - - - Akrilik esaslı sentetik filamentlerden - 90
5402.39.00.20.12  - - - - Vinil esaslı sentetik filamentlerden - 90
5402.39.00.20.19  - - - - Diğerleri - 90
   - Diğer iplikler (tek kat bükülmemiş veya metrede en fazla 50 tur    
      bükülmüş):    
5402.44  - - Elastomerlerden:    
5402.44.00.10.00  - - - 6,7 Teksi geçmeyenler  - 50
5402.44.00.20.00  - - - 6,7 Teksi geçenler - 90
5402.45  - - Diğerleri, naylonlardan veya diğer poliamidlerden:    
5402.45.00.10.00  - - - 6,7 Teksi geçmeyenler  - 50
5402.45.00.20.00  - - - 6,7 Teksi geçenler - 90
5402.46  - - Diğerleri, poliesterlerden (kısmen çekimli):    
5402.46.00.10.00  - - - 6,7 Teksi geçmeyenler  - 50
5402.46.00.20.00  - - - 6,7 Teksi geçenler - 90
5402.47  - - Diğerleri, poliesterlerden:    
5402.47.00.10.00  - - - 6,7 Teksi geçmeyenler  - 50
5402.47.00.20.00  - - - 6,7 Teksi geçenler - 90
5402.48  - - Diğerleri, polipropilenden:    
5402.48.00.10.00  - - - 6,7 Teksi geçmeyenler  - 50
5402.48.00.20.00  - - - 6,7 Teksi geçenler - 90
5402.49  - - Diğerleri:    
   - - - 6,7 Teksi geçmeyenler     
5402.49.00.10.11  - - - - Politetraflor etilenden olanlar  - 50
5402.49.00.10.12  - - - - Cerrahi ipliklerin imaline mahsus laktik asit ve glikol asitin kopolimerle-    
           rinden olanlar - 50
5402.49.00.10.13  - - - - Baskı haddelerine mahsus elbise kollarının imalinde kullanılan polivinil    
           alkolün tekstüre edilmemiş filament iplikleri - 50
5402.49.00.10.14  - - - - Tamamen poliglikolik asitten olanlar - 50
5402.49.00.10.15  - - - - Karbon lifli ipliklerin imaline mahsus, uzunluğu 100 m. veya daha fazla,    
           ağırlığı her metrede 0,12 gr. veya daha fazla fakat 3,75 gr.ı geçmeyen,     
           fitil şeklinde olup 1000 veya daha fazla fakat 25 000'den az deevamlı    
           filament içeren, ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla akrilonitril içeren    
           tek kat sentetik filament iplikler - 50
5402.49.00.10.16  - - - - 56.07 Pozisyonunda yer alan eşyaların imaline mahsus 55, 110, 165     
           veya 1760 desiteksteki bükülmemiş polietilen filament iplikler - 50
5402.49.00.10.17  - - - - Tamamen poli (tiyo-1,4-fenilen) den bükülmemiş tek kat sentetik    
           filament iplikler - 50
5402.49.00.10.19  - - - - Diğerleri - 50
   - - - 6,7 Teksi geçenler    
5402.49.00.20.11  - - - - Politetraflor etilenden olanlar - 90
5402.49.00.20.12  - - - - Cerrahi ipliklerin imaline mahsus laktik asit ve glikol asitin kopolimerle-    
           rinden olanlar - 90
5402.49.00.20.13  - - - - Baskı haddelerine mahsus elbise kollarının imalinde kullanılan polivinil    
           alkolün tekstüre edilmemiş filament iplikleri - 90
5402.49.00.20.14  - - - - Tamamen poliglikolik asitten olanlar - 90
5402.49.00.20.15  - - - - Karbon lifli ipliklerin imaline mahsus, uzunluğu 100 m. veya daha fazla,    
           ağırlığı her metrede 0,12 gr. veya daha fazla fakat 3,75 gr.ı geçmeyen,      
           fitil şeklinde olup 1000 veya daha fazla fakat 25 000'den az devamlı    
           filament içeren, ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla akrilonitril içeren     
           tek kat sentetik filament iplikler - 90
5402.49.00.20.16  - - - - 56.07 Pozisyonunda yer alan eşyaların imaline mahsus 55, 110, 165     
           veya 1760 desiteksteki bükülmemiş polietilen filament iplikler - 90
5402.49.00.20.17  - - - - Tamamen poli (tiyo-1,4-fenilen) den bükülmemiş tek kat sentetik    
           filament iplikler  - 90
5402.49.00.20.19  - - - - Diğerleri - 90
   - Metrede 50 turdan fazla bükülmüş tek kat diğer iplikler:    
5402.51  - - Naylondan veya diğer poliamidlerden:    
5402.51.00.10.00  - - - 6,7 Teksi geçmeyenler - 50
5402.51.00.20.00  - - - 6,7 Teksi geçenler - 90
5402.52  - - Poliesterlerden:    
5402.52.00.10.00  - - - 6,7 Teksi geçmeyenler - 50
5402.52.00.20.00  - - - 6,7 Teksi geçenler  - 90
5402.59  - - Diğerleri:    
   - - - Polipropilenden:    
5402.59.10.10.00  - - - - 6,7 Teksi geçmeyenler  - 50
5402.59.10.20.00  - - - - 6,7 Teksi geçenler  - 90
   - - - Diğerleri:    
   - - - - 6,7 Teksi geçmeyenler    
5402.59.90.10.11  - - - - - Akrilik esaslı sentetik filamentlerden  - 50
5402.59.90.10.12  - - - - - Vinil esaslı sentetik filamentlerden  - 50
5402.59.90.10.19  - - - - - Diğerleri  - 50
   - - - - 6,7 Teksi geçenler    
5402.59.90.20.11  - - - - - Akrilik esaslı sentetik filamentlerden  - 90
5402.59.90.20.12  - - - - - Vinil esaslı sentetik filamentlerden  - 90
5402.59.90.20.19  - - - - - Diğerleri  - 90
   - Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) diğer iplikler:    
5402.61  - - Naylondan veya diğer poliamidlerden:    
5402.61.00.10.00  - - - 6,7 Teksi geçmeyenler  - 50
5402.61.00.20.00  - - - 6,7 Teksi geçenler  - 90
5402.62  - - Poliesterlerden:    
5402.62.00.10.00  - - - 6,7 Teksi geçmeyenler  - 50
5402.62.00.20.00  - - - 6,7 Teksi geçenler  - 90
5402.69  - - Diğerleri :    
   - - - Polipropilenden :    
5402.69.10.10.00  - - - - 6,7 Teksi geçmeyenler  - 50
5402.69.10.20.00  - - - - 6,7 Teksi geçenler   - 90
   - - - Diğerleri :    
   - - - - 6,7 Teksi geçmeyenler    
5402.69.90.10.11  - - - - - Akrilik esaslı sentetik filamentlerden  - 50
5402.69.90.10.12  - - - - - Vinil esaslı sentetik filamentlerden  - 50
5402.69.90.10.19  - - - - - Diğerleri  - 50
   - - - - 6,7 Teksi geçenler    
5402.69.90.20.11  - - - - - Akrilik esaslı sentetik filamentlerden  - 90
5402.69.90.20.12  - - - - - Vinil esaslı sentetik filamentlerden  - 90
5402.69.90.20.19  - - - - - Diğerleri  - 90
       
54.03 Suni filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak    
  hale getirilmemiş) (67 desiteksten az olan suni monofilament dahil):    
5403.10  - Viskoz ipeğinden yüksek mukavemetli iplik :    
5403.10.00.10.00  - - 67 Desiteksi geçmeyenler  - 50
   - - 67 Desiteksi geçenler     
5403.10.00.20.11  - - - 660 Desitekse (dahil) kadar olanlar  - 90
5403.10.00.20.12  - - - 660 Desiteksten yukarı olanlar  - 90
   - Tek kat diğer iplikler:    
5403.31  - - Viskoz ipeğinden (bükülmemiş veya metrede en fazla 120 tur    
       bükülmüş):    
   - - - 67 Desiteksi geçmeyenler     
   - - - - Tekstüre iplik    
5403.31.00.10.11  - - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden - 50
5403.31.00.10.19  - - - - - Diğerleri - 50
5403.31.00.10.29  - - - - Diğerleri - 50
   - - - 67 Desiteksi geçenler    
   - - - - Tekstüre iplik    
5403.31.00.20.11  - - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden - 90
5403.31.00.20.19  - - - - - Diğerleri - 90
5403.31.00.20.29  - - - - Diğerleri - 90
5403.32  - - Viskoz ipeğinden (metrede 120 turdan fazla bükülmüş):    
   - - - 67 Desiteksi geçmeyenler     
   - - - - Tekstüre iplik    
5403.32.00.10.11  - - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden - 50
5403.32.00.10.19  - - - - - Diğerleri - 50
5403.32.00.10.29  - - - - Diğerleri - 50
   - - - 67 Desiteksi geçenler    
   - - - - Tekstüre iplik    
5403.32.00.20.11  - - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden - 90
5403.32.00.20.19  - - - - - Diğerleri - 90
5403.32.00.20.29  - - - - Diğerleri - 90
5403.33  - - Selüloz asetattan:    
   - - - 67 Desiteksi geçmeyenler     
   - - - - Tekstüre iplik    
5403.33.00.10.11  - - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden - 50
5403.33.00.10.19  - - - - - Diğerleri - 50
5403.33.00.10.29  - - - - Diğerleri - 50
   - - - 67 Desiteksi geçenler    
   - - - - Tekstüre iplik    
5403.33.00.20.11  - - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden - 90
5403.33.00.20.19  - - - - - Diğerleri - 90
5403.33.00.20.29  - - - - Diğerleri - 90
5403.39  - - Diğerleri :    
   - - - 67 Desiteksi geçmeyenler     
   - - - - Tekstüre iplik    
5403.39.00.10.11  - - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden - 50
5403.39.00.10.19  - - - - - Diğerleri - 50
5403.39.00.10.29  - - - - Diğerleri - 50
   - - - 67 Desiteksi geçenler    
   - - - - Tekstüre iplik    
5403.39.00.20.11  - - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden - 90
5403.39.00.20.19  - - - - - Diğerleri - 90
5403.39.00.20.29  - - - - Diğerleri - 90
   - Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kabIe) diğer iplikler:    
5403.41  - - Viskoz ipeğinden :    
   - - - 67 Desiteksi geçmeyenler     
   - - - - Tekstüre iplik    
5403.41.00.10.11  - - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden - 50
5403.41.00.10.19  - - - - - Diğerleri - 50
5403.41.00.10.29  - - - - Diğerleri - 50
   - - - 67 Desiteksi geçenler    
   - - - - Tekstüre iplik    
5403.41.00.20.11  - - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden - 90
5403.41.00.20.19  - - - - - Diğerleri - 90
5403.41.00.20.29  - - - - Diğerleri - 90
5403.42  - - Selüloz asetattan :    
   - - - 67 Desiteksi geçmeyenler     
   - - - - Tekstüre iplik    
5403.42.00.10.11  - - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden - 50
5403.42.00.10.19  - - - - - Diğerleri - 50
5403.42.00.10.29  - - - - Diğerleri - 50
   - - - 67 Desiteksi geçenler    
   - - - - Tekstüre iplik    
5403.42.00.20.11  - - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden - 90
5403.42.00.20.19  - - - - - Diğerleri - 90
5403.42.00.20.29  - - - - Diğerleri - 90
5403.49  - - Diğerleri :    
   - - - 67 Desiteksi geçmeyenler     
   - - - - Tekstüre iplik    
5403.49.00.10.11  - - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden - 50
5403.49.00.10.19  - - - - - Diğerleri - 50
   - - - - Diğerleri    
5403.49.00.10.21  - - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden - 50
5403.49.00.10.29  - - - - - Diğerleri - 50
   - - - 67 Desiteksi geçenler    
   - - - - Tekstüre iplik    
5403.49.00.20.11  - - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden - 90
5403.49.00.20.19  - - - - - Diğerleri - 90
   - - - - Diğerleri    
5403.49.00.20.21  - - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden - 90
5403.49.00.20.29  - - - - - Diğerleri  - 90
       
54.04 Sentetik monofilamentler (67 desiteks veya daha fazla olup,enine    
  kesiti 1 mm. yi geçmeyenler) ; şerit ve benzerleri (suni saman gibi)    
  (görünen genişliği 5 mm. yi geçmeyen dokumaya elverişli sentetik    
  maddelerden):    
   - Monofilamentler:    
5404.11.00.00.00  - - Elastomerlerden - 50
5404.12.00.00.00  - - Diğerleri, polipropilenden - 50
5404.19.00.00.00  - - Diğerleri - 50
5404.90  - Diğerleri    
5404.90.10.00.00  - - Polipropilenden  - 50
5404.90.90.00.00  - - Diğerleri - 50
       
5405.00 Suni monofilamentler ( 67 desiteks veya daha fazla olup, enine kesiti    
  1 mm. yi geçmeyenler) ; şerit ve benzerleri (suni saman gibi) (görü -    
  nen genişliği 5 mm.yi geçmeyen dokumaya elverişli suni maddeler -    
  den)     
5405.00.00.00.11 - Monofilamentler  - 50
5405.00.00.00.19 - Diğerleri - 50
       
54.06 Sentetik ve suni filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende    
  olarak satılacak hale getirilmiş) :    
5406.00.00.10.00  - Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az iki,     
     büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg. müteakip    
     katlarda 1'er kg. olmak şartıyla) - 15
5406.00.00.90.00  - Diğerleri - 100
       
54.07 Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (54. 04 pozisyo-    
  nundaki maddelerden elde edilen dokunmuş mensucat dahil):    
5407.10  - Naylon veya diğer poliamidlerden veya poliesterlerden elde edilen    
     yüksek mukavemetli ipliklerden dokunmuş mensucat:    
5407.10.00.10.00  - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
        maddelerden olanlar) m2 50
   - - Diğerleri    
5407.10.00.90.11  - - - Paraşütlük mensucat m2 150
5407.10.00.90.12  - - - Çadırlık mensucat m2 150
5407.10.00.90.19  - - - Diğerleri  m2 150
5407.20  - Şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucat:    
   - - Polietilen veya polipropilenden olanlar:    
   - - - Genişliği 3 m.den az olanlar :    
5407.20.11.10.00  - - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
            maddelerden olanlar) m2 50
5407.20.11.90.00  - - - - Diğerleri m2 150
   - - - Genişliği 3 m. veya daha fazla olanlar :    
5407.20.19.10.00  - - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
            maddelerden olanlar)  m2 50
5407.20.19.90.00  - - - - Diğerleri  m2 150
   - - Diğerleri :    
5407.20.90.10.00  - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar) m2 50
5407.20.90.90.00  - - - Diğerleri m2 150
5407.30  - XI. Bölümün 9 numaralı notunda belirtilen mensucat    
5407.30.00.10.00  - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
        maddelerden olanlar)  m2 50
5407.30.00.90.00  - - Diğerleri  m2 150
   - Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla    
     naylon veya diğer poliamid filamentleri içerenler):    
5407.41  - - Ağartılmamış veya ağartılmış :    
5407.41.00.10.00  - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   - - - Diğerleri    
5407.41.00.90.11  - - - - Döşemelik mensucat  m2 150
5407.41.00.90.12  - - - - Perdelik mensucat  m2 150
5407.41.00.90.13  - - - - Astarlık mensucat  m2 150
5407.41.00.90.19  - - - - Diğerleri  m2 150
5407.42  - - Boyanmış:    
5407.42.00.10.00  - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   - - - Diğerleri    
5407.42.00.90.11  - - - - Döşemelik mensucat m2 150
5407.42.00.90.12  - - - - Perdelik mensucat  m2 150
5407.42.00.90.13  - - - - Astarlık mensucat  m2 150
5407.42.00.90.19  - - - - Diğerleri m2 150
5407.43  - - Farklı renkteki ipliklerden:    
5407.43.00.10.00  - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   - - - Diğerleri    
5407.43.00.90.11  - - - - Döşemelik mensucat  m2 150
5407.43.00.90.12  - - - - Perdelik mensucat  m2 150
5407.43.00.90.13  - - - - Astarlık mensucat m2 150
5407.43.00.90.19  - - - - Diğerleri m2 150
5407.44  - - Baskılı:    
5407.44.00.10.00  - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   - - - Diğerleri    
5407.44.00.90.11  - - - - Döşemelik mensucat  m2 150
5407.44.00.90.12  - - - - Perdelik mensucat m2 150
5407.44.00.90.19  - - - - Diğerleri  m2 150
   - Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla    
     tekstüre poliester filamentleri içerenler):    
5407.51  - - Ağartılmamış veya ağartılmış:    
5407.51.00.10.00  - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   - - - Diğerleri    
5407.51.00.90.11  - - - - Döşemelik mensucat  m2 150
5407.51.00.90.12  - - - - Perdelik mensucat  m2 150
5407.51.00.90.13  - - - - Astarlık mensucat  m2 150
5407.51.00.90.19  - - - - Diğerleri  m2 150
5407.52  - - Boyanmış:    
5407.52.00.10.00  - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   - - - Diğerleri    
5407.52.00.90.11  - - - - Döşemelik mensucat  m2 150
5407.52.00.90.12  - - - - Perdelik mensucat  m2 150
5407.52.00.90.13  - - - - Astarlık mensucat  m2 150
5407.52.00.90.19  - - - - Diğerleri  m2 150
5407.53  - - Farklı renkteki ipliklerden:    
5407.53.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   - - - Diğerleri    
5407.53.00.90.11  - - - - Döşemelik mensucat  m2 150
5407.53.00.90.12  - - - - Perdelik mensucat  m2 150
5407.53.00.90.13  - - - - Astarlık mensucat  m2 150
5407.53.00.90.19  - - - - Diğerleri  m2 150
5407.54  - - Baskılı:    
5407.54.00.10.00  - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   - - - Diğerleri    
5407.54.00.90.11  - - - - Döşemelik mensucat  m2 150
5407.54.00.90.12  - - - - Perdelik mensucat m2 150
5407.54.00.90.19  - - - - Diğerleri  m2 150
   - Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla    
     poliester filamentleri içerenler):    
5407.61  - - Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla tekstüre edilmemiş    
       poliester filamentleri içerenler:    
   - - - Ağartılmamış veya ağartılmış:    
5407.61.10.10.00  - - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
            maddelerden olanlar)  m2 50
   - - - - Diğerleri    
5407.61.10.90.11  - - - - - Döşemelik mensucat  m2 150
5407.61.10.90.12  - - - - - Perdelik mensucat  m2 150
5407.61.10.90.13  - - - - - Astarlık mensucat  m2 150
5407.61.10.90.19  - - - - - Diğerleri  m2 150
   - - - Boyanmış:    
5407.61.30.10.00  - - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
            maddelerden olanlar)  m2 50
   - - - - Diğerleri    
5407.61.30.90.11  - - - - - Döşemelik mensucat  m2 150
5407.61.30.90.12  - - - - - Perdelik mensucat  m2 150
5407.61.30.90.13  - - - - - Astarlık mensucat m2 150
5407.61.30.90.19  - - - - - Diğerleri  m2 150
   - - -  Farklı renkteki ipliklerden:    
5407.61.50.10.00  - - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
            maddelerden olanlar)  m2 50
   - - - - Diğerleri    
5407.61.50.90.11  - - - - - Döşemelik mensucat m2 150
5407.61.50.90.12  - - - - - Perdelik mensucat  m2 150
5407.61.50.90.13  - - - - - Astarlık mensucat m2 150
5407.61.50.90.19  - - - - - Diğerleri  m2 150
   - - - Baskılı :    
5407.61.90.10.00  - - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
            maddelerden olanlar)  m2 50
   - - - - Diğerleri     
5407.61.90.90.11  - - - - - Döşemelik mensucat  m2 150
5407.61.90.90.12  - - - - - Perdelik mensucat  m2 150
5407.61.90.90.19  - - - - - Diğerleri  m2 150
5407.69  - - Diğerleri:    
   - - - Ağartılmamış veya ağartılmış :    
5407.69.10.10.00  - - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
            maddelerden olanlar)  m2 50
   - - - - Diğerleri    
5407.69.10.90.11  - - - - - Döşemelik mensucat  m2 150
5407.69.10.90.12  - - - - - Perdelik mensucat  m2 150
5407.69.10.90.13  - - - - - Astarlık mensucat  m2 150
5407.69.10.90.19  - - - - - Diğerleri  m2 150
   - - - Diğerleri .    
5407.69.90.10.00  - - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
            maddelerden olanlar)  m2 50
   - - - - Diğerleri    
5407.69.90.90.11  - - - - - Döşemelik mensucat m2 150
5407.69.90.90.12  - - - - - Perdelik mensucat  m2 150
5407.69.90.90.19  - - - - - Diğerleri  m2 150
   - Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla    
     sentetik filamentleri içerenler):    
5407.71  - - Ağartılmamış veya ağartılmış:    
5407.71.00.10.00  - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   - - - Diğerleri     
5407.71.00.90.11  - - - - Döşemelik mensucat  m2 150
5407.71.00.90.12  - - - - Perdelik mensucat  m2 150
5407.71.00.90.13  - - - - Astarlık mensucat  m2 150
5407.71.00.90.19  - - - - Diğerleri  m2 150
5407.72  - - Boyanmış:    
5407.72.00.10.00  - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   - - - Diğerleri    
5407.72.00.90.11  - - - - Döşemelik mensucat  m2 150
5407.72.00.90.12  - - - - Perdelik mensucat  m2 150
5407.72.00.90.13  - - - - Astarlık mensucat m2 150
5407.72.00.90.19  - - - - Diğerleri m2 150
5407.73  - - Farklı renkteki ipliklerden:    
5407.73.00.10.00  - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   - - - Diğerleri    
5407.73.00.90.11  - - - - Döşemelik mensucat  m2 150
5407.73.00.90.12  - - - - Perdelik mensucat m2 150
5407.73.00.90.13  - - - - Astarlık mensucat  m2 150
5407.73.00.90.19  - - - - Diğerleri  m2 150
5407.74  - - Baskılı:    
5407.74.00.10.00  - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   - - - Diğerleri    
5407.74.00.90.11  - - - - Döşemelik mensucat  m2 150
5407.74.00.90.12  - - - - Perdelik mensucat  m2 150
5407.74.00.90.19  - - - - Diğerleri  m2 150
   - Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85'den az sentetik    
     filamentler içeren ve esas itibariyle veya sadece pamukla karışık     
     olanlar):    
5407.81  - - Ağartılmamış veya ağartılmış :    
5407.81.00.10.00  - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   - - - Diğerleri    
5407.81.00.90.11  - - - - Döşemelik mensucat  m2 150
5407.81.00.90.12  - - - - Perdelik mensucat  m2 150
5407.81.00.90.13  - - - - Astarlık mensucat  m2 150
5407.81.00.90.19  - - - - Diğerleri  m2 150
5407.82  - - Boyanmış:    
5407.82.00.10.00  - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   - - - Diğerleri    
5407.82.00.90.11  - - - - Döşemelik mensucat  m2 150
5407.82.00.90.12  - - - - Perdelik mensucat  m2 150
5407.82.00.90.13  - - - - Astarlık mensucat  m2 150
5407.82.00.90.19  - - - - Diğerleri  m2 150
5407.83  - - Farklı renkteki ipliklerden:    
5407.83.00.10.00  - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   - - - Diğerleri    
5407.83.00.90.11  - - - - Döşemelik mensucat  m2 150
5407.83.00.90.12  - - - - Perdelik mensucat  m2 150
5407.83.00.90.13  - - - - Astarlık mensucat  m2 150
5407.83.00.90.19  - - - - Diğerleri  m2 150
5407.84  - - Baskılı:    
5407.84.00.10.00  - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   - - - Diğerleri    
5407.84.00.90.11  - - - - Döşemelik mensucat  m2 150
5407.84.00.90.12  - - - - Perdelik mensucat m2 150
5407.84.00.90.19  - - - - Diğerleri m2 150
   - Diğer dokunmuş mensucat:    
5407.91  - - Ağartılmamış veya ağartılmış:    
5407.91.00.10.00  - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar) m2 50
   - - - Diğerleri    
5407.91.00.90.11  - - - - Döşemelik mensucat  m2 150
5407.91.00.90.12  - - - - Perdelik mensucat  m2 150
5407.91.00.90.13  - - - - Astarlık mensucat m2 150
5407.91.00.90.19  - - - - Diğerleri  m2 150
5407.92  - - Boyanmış:    
5407.92.00.10.00  - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   - - - Diğerleri    
5407.92.00.90.11  - - - - Döşemelik mensucat m2 150
5407.92.00.90.12  - - - - Perdelik mensucat  m2 150
5407.92.00.90.13  - - - - Astarlık mensucat  m2 150
5407.92.00.90.19  - - - - Diğerleri  m2 150
5407.93  - - Farklı renkteki ipliklerden:    
5407.93.00.10.00  - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   - - - Diğerleri    
5407.93.00.90.11  - - - - Döşemelik mensucat  m2 150
5407.93.00.90.12  - - - - Perdelik mensucat  m2 150
5407.93.00.90.13  - - - - Astarlık mensucat m2 150
5407.93.00.90.19  - - - - Diğerleri  m2 150
5407.94  - - Baskılı:    
5407.94.00.10.00  - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar) m2 50
   - - - Diğerleri    
5407.94.00.90.11  - - - - Döşemelik mensucat  m2 150
5407.94.00.90.12  - - - - Perdelik mensucat  m2 150
5407.94.00.90.19  - - - - Diğerleri  m2 150
       
54.08 Suni filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (54.05 Pozisyonundaki    
  maddelerden elde edilen dokunmuş mensucat dahil):    
5408.10  - Viskoz ipeğinden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten dokun -    
     muş mensucat    
5408.10.00.10.00  - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli mad-    
        delerden olanlar)  m2 50
   - - Diğerleri    
5408.10.00.90.11  - - - Paraşütlük mensucat  m2 150
5408.10.00.90.12  - - - Çadırlık mensucat  m2 150
5408.10.00.90.19  - - - Diğerleri  m2 150
   - Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla    
     suni filamentler, şeritler veya benzerlerini içerenler):    
5408.21  - - Ağartılmamış veya ağartılmış:    
5408.21.00.10.00  - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   - - - Diğerleri    
5408.21.00.90.11  - - - - Döşemelik mensucat  m2 150
5408.21.00.90.12  - - - - Perdelik mensucat  m2 150
5408.21.00.90.13  - - - - Astarlık mensucat  m2 150
5408.21.00.90.19  - - - - Diğerleri  m2 150
5408.22  - - Boyanmış:    
   - - - Genişliği 135 cm. yi geçen fakat 155 cm. yi geçmeyen, bez ayağı,    
          dimi, kırık dimi veya saten dokunmuş olanlar:    
5408.22.10.10.00  - - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
            maddelerden olanlar)  m2 50
   - - - - Diğerleri    
5408.22.10.90.11  - - - - - Döşemelik mensucat  m2 150
5408.22.10.90.12  - - - - - Perdelik mensucat  m2 150
5408.22.10.90.13  - - - - - Astarlık mensucat  m2 150
5408.22.10.90.19  - - - - - Diğerleri  m2 150
   - - - Diğerleri:    
5408.22.90.10.00  - - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
            maddelerden olanlar)  m2 50
   - - - - Diğerleri    
5408.22.90.90.11  - - - - - Döşemelik mensucat m2 150
5408.22.90.90.12  - - - - - Perdelik mensucat m2 150
5408.22.90.90.13  - - - - - Astarlık mensucat  m2 150
5408.22.90.90.19  - - - - - Diğerleri  m2 150
5408.23  - - Farklı renkteki ipliklerden:    
5408.23.00.10.00  - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
            maddelerden olanlar) m2 50
   - - - Diğerleri :    
5408.23.00.90.11  - - - - Döşemelik mensucat  m2 150
5408.23.00.90.12  - - - - Perdelik mensucat m2 150
5408.23.00.90.13  - - - - Astarlık mensucat  m2 150
5408.23.00.90.19  - - - - Diğerleri m2 150
5408.24  - - Baskılı:    
5408.24.00.10.00  - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   - - - Diğerleri    
5408.24.00.90.11  - - - - Döşemelik mensucat  m2 150
5408.24.00.90.12  - - - - Perdelik mensucat  m2 150
5408.24.00.90.19  - - - - Diğerleri  m2 150
   - Diğer dokunmuş mensucat:    
5408.31  - - Ağartılmamış veya ağartılmış:    
5408.31.00.10.00  - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   - - - Diğerleri    
5408.31.00.90.11  - - - - Döşemelik mensucat  m2 150
5408.31.00.90.12  - - - - Perdelik mensucat  m2 150
5408.31.00.90.13  - - - - Astarlık mensucat  m2 150
5408.31.00.90.19  - - - - Diğerleri  m2 150
5408.32  - - Boyanmış:    
5408.32.00.10.00  - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   - - - Diğerleri    
5408.32.00.90.11  - - - - Döşemelik mensucat  m2 150
5408.32.00.90.12  - - - - Perdelik mensucat m2 150
5408.32.00.90.13  - - - - Astarlık mensucat m2 150
5408.32.00.90.19  - - - - Diğerleri  m2 150
5408.33  - - Farklı renkteki ipliklerden:    
5408.33.00.10.00  - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar) m2 50
   - - - Diğerleri    
5408.33.00.90.11  - - - - Döşemelik mensucat  m2 150
5408.33.00.90.12  - - - - Perdelik mensucat  m2 150
5408.33.00.90.13  - - - - Astarlık mensucat m2 150
5408.33.00.90.19  - - - - Diğerleri  m2 150
5408.34  - - Baskılı:    
5408.34.00.10.00  - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli    
          maddelerden olanlar)  m2 50
   - - - Diğerleri    
5408.34.00.90.11  - - - - Döşemelik mensucat  m2 150
5408.34.00.90.12  - - - - Perdelik mensucat  m2 150
5408.34.00.90.19  - - - - Diğerleri  m2 150