POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
5201.00 Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) :    
5201.00.10.00.00  - Hidrofil veya ağartılmış pamuklar - 10
5201.00.90.00.00  - Diğerleri - 10
       
52.02 Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde    
  edilen döküntüler dahil) :    
5202.10  - Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri dahil) :    
5202.10.00.00.11  - - Üstüpü  - 20
5202.10.00.00.19  - - Diğerleri  - 20
   - DiğerIeri:    
5202.91  - - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler :    
5202.91.00.00.11  - - - Penye telefi  - 20
5202.91.00.00.12  - - - Tarak telefi  - 20
5202.91.00.00.13  - - - Üstüpü  - 20
5202.91.00.00.19  - - - Diğerleri  - 20
5202.99  - - Diğerleri :    
5202.99.00.00.11  - - - Üstübü  - 20
5202.99.00.00.12  - - - Tarak telefi  - 20
5202.99.00.00.13  - - - Penye telefi - 20
5202.99.00.00.18  - - - Diğerleri  - 20
       
5203.00.00.00.00 Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş)  - 20
       
52.04 Pamuktan dikiş iplikleri (perakende olarak satılacak hale getiril -    
  miş olsun olmasın):    
   - Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar:    
5204.11.00.00.00  - - Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler  - 50
5204.19.00.00.00  - - Diğerleri  - 50
5204.20  - Perakende olarak satılacak hale getirilmiş olanlar :    
5204.20.00.00.11  - - % 85 veya daha fazla pamuk içerenler  - 60
5204.20.00.00.12  - - % 85'den az pamuk içerenler  - 60
       
52.05 Pamuk ipliği (dikiş ipIiği hariç) (ağırIık itibariyIe % 85 veya    
  daha fazIa pamuk içeren ve perakende olarak satıIacak haIe    
  getirilmemiş oIanlar) :    
   - Tek kat iplikler (penyelenmemiş liflerden):    
5205.11.00.00.00  - - 714,29 Desiteks veya daha fazla (metrik numarası l4'ü geçmeyen - 50
5205.12.00.00.00  - - 714,29 Desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olanlar    
       (metrik numarası 14'ü geçen, 43'ü geçmeyenler) - 50
5205.13.00.00.00  - - 232,56 Desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olanlar    
      (metrik numarası 43'ü geçen 52'yi geçmeyen) - 50
5205.14.00.00.00  - - 192,31 Desiteksten az,125 (dahil) desiteksten fazla olanlar    
       (metrik numarası 52'yi geçen 80'i geçmeyen) - 50
5205.15  - - 125 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 80'i geçen):    
5205.15.10.00.00  - - - 125 Desiteksten az, 83,33 (dahil) desiteksten fazla olanlar    
          (metrik numarası 80'i geçen 120'yi geçmeyen) - 50
5205.15.90.00.00  - - -  83,33 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 120'yi geçen)  - 50
   - Tek kat iplikler (penyelenmiş liflerden):    
5205.21.00.00.00  - - 714,29 Desiteks veya daha fazla olanlar (metrik numarası    
       14'ü geçmeyen)  - 50
5205.22.00.00.00  - - 714,29 Desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla    
       olanlar (metrik numarası 14'ü geçen 43'ü geçmeyen)  - 50
5205.23.00.00.00  - - 232,56 Desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olanlar    
       (metrik numarası 43'ü geçen 52' yi geçmeyen)  - 50
5205.24.00.00.00  - - 192,31 Desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olanlar    
       (metrik numarası 52' yi geçen 80'i geçmeyen) - 50
5205.26.00.00.00  - - 125 Desiteksten az, 106,38 (dahil) desiteksten fazla olanlar    
        (metrik numarası 80'i geçen 94'ü geçmeyen)  - 50
5205.27.00.00.00  - - 106,38 Desiteksten az, 83,33 (dahil) desiteksten fazla    
       olanlar (metrik numarası 94 'ü geçen 120'yi geçmeyen)  - 50
5205.28.00.00.00  - - 83,33 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 120'yi geçen)  - 50
   - Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler    
     (penyelenmemiş liflerden):    
5205.31  - - Her biri 714,29 desiteks veya daha fazla olan tek kat iplikten    
       (tek kat iplik için metrik numarası 14'ü geçmeyen):    
5205.31.00.10.00  - - - Balıkağı ipliği  - 10
5205.31.00.20.00  - - - Diğer ağ iplikleri  - 10
5205.31.00.90.00  - - - Diğerleri  - 50
5205.32  - - Her biri 714,29 desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla     
       olan tek kat iplikten (tek kat için metrik numarası 14'ü geçen    
       43'ü geçmeyen):    
5205.32.00.10.00  - - - Balıkağı ipliği - 10
5205.32.00.20.00  - - - Diğer ağ iplikleri - 10
5205.32.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
5205.33  - - Her biri 232,56 desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla     
       olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 43' ü     
       geçen 52' yi geçmeyen):    
5205.33.00.10.00  - - - Balıkağı ipliği - 10
5205.33.00.20.00  - - - Diğer ağ iplikleri - 10
5205.33.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
5205.34  - - Her biri 192,31 desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olan     
       tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 52'yi geçen     
       80'i geçmeyen):    
5205.34.00.10.00  - - - Balıkağı ipliği - 10
5205.34.00.20.00  - - - Diğer ağ iplikleri - 10
5205.34.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
5205.35  - - Her biri 125 desiteksten az olan tek kat iplikten (tek kat    
       iplik için metrik numarası 80 'i geçen) :    
5205.35.00.10.00  - - - Balıkağı ipliği - 10
5205.35.00.20.00  - - - Diğer ağ iplikleri - 10
5205.35.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
   - Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler    
     (penyelenmiş liflerden):    
5205.41  - - Her biri 714,29 desiteks veya daha fazla olan tek kat iplikten    
       (tek kat iplik için metrik numarası 14'ü geçmeyen):    
5205.41.00.10.00  - - - Balıkağı ipliği  - 10
5205.41.00.20.00  - - - Diğer ağ iplikleri  - 10
5205.41.00.90.00  - - - Diğerleri  - 50
5205.42  - - Her biri 714,29 desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla    
       olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14'ü     
       geçen 43'ü geçmeyen):    
5205.42.00.10.00  - - - Balıkağı ipliği - 10
5205.42.00.20.00  - - - Diğer ağ iplikleri - 10
5205.42.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
5205.43  - - Her biri 232,56 desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla    
       olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 43'ü     
       geçen 52' yi geçmeyen):    
5205.43.00.10.00  - - - Balıkağı ipliği - 10
5205.43.00.20.00  - - - Diğer ağ iplikleri - 10
5205.43.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
5205.44  - - Her biri 192,31 desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla    
       olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 52'yi    
       geçen 80'i geçmeyen):    
5205.44.00.10.00  - - - Balıkağı ipliği - 10
5205.44.00.20.00  - - - Diğer ağ iplikleri - 10
5205.44.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
5205.46  - - Her biri 125 desiteksten az, 106,38 (dahil) desiteksten fazla    
       olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 80'i     
       geçen 94'ü geçmeyen) :    
5205.46.00.10.00  - - - Balıkağı ipliği - 10
5205.46.00.20.00  - - - Diğer ağ iplikleri  - 10
5205.46.00.90.00  - - - Diğerleri  - 50
5205.47  - - Her biri 106,38 desiteksten az, 83,33 (dahil) desiteksten    
        fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası     
        94'ü geçen 120 'yi geçmeyen):    
5205.47.00.10.00  - - - Balıkağı ipliği - 10
5205.47.00.20.00  - - - Diğer ağ iplikleri  - 10
5205.47.00.90.00  - - - Diğerleri  - 50
5205.48  - - Her biri 83,33 desiteksten az olan tek kat iplikten (tek kat    
       iplik için metrik numarası 120'yi geçen):    
5205.48.00.10.00  - - - Balıkağı ipliği - 10
5205.48.00.20.00  - - - Diğer ağ iplikleri  - 10
5205.48.00.90.00  - - - Diğerleri  - 50
       
52.06 Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırIık itibariyle % 85 den    
  az pamuk içerenler) (perakende satış için hazırlanmamış):    
   - Tek kat iplik (penyelenmemiş liflerden):    
5206.11.00.00.00  - - 714,29 Desiteks veya daha fazla olanlar (metrik numarası 14'ü    
       geçmeyen)  - 50
5206.12.00.00.00  - - 714,29 Desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olanlar    
       (metrik numarası 14'ü geçen 43'ü geçmeyen)  - 50
5206.13.00.00.00  - - 232,56 Desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olanlar    
       (metrik numarası 43'ü geçen 52' yi geçmeyen)  - 50
5206.14.00.00.00  - - 192,31 Desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olanlar    
       (metrik numarası 52' yi geçen 80'i geçmeyen)  - 50
5206.15.00.00.00  - - 125 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 80'i geçen)  - 50
   - Tek katlı iplikler (penyelenmiş liflerden):    
5206.21.00.00.00  - -  714,29 Desiteks veya daha fazla olanlar (metrik numarası    
        14'ü geçmeyen) - 50
5206.22.00.00.00  - - 714,29 Desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olanlar    
       (metrik numarası 14'ü geçen  43'ü geçmeyen)  - 50
5206.23.00.00.00  - - 232,56 Desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olanlar    
      (metrik numarası 43'ü geçen 52' yi geçmeyen)  - 50
5206.24.00.00.00  - - 192,31 Desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olanlar    
       (metrik numarası 52' yi geçen 80'i geçmeyen)  - 50
5206.25.00.00.00  - - 125 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 80'i geçen)  - 50
   - Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler    
      (penyelenmemiş liflerden):    
5206.31  - - Her biri 714,29 desiteks veya daha fazla olan tek kat iplikten    
       (tek kat iplik için metrik numarası 14'ü geçmeyen):    
5206.31.00.10.00  - - - Balıkağı ipliği - 10
5206.31.00.20.00  - - - Diğer ağ iplikleri  - 10
5206.31.00.90.00  - - - Diğerleri  - 50
5206.32  - - Her biri 714,29 desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla    
       olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14'ü    
       geçen  43'ü geçmeyen):    
5206.32.00.10.00  - - - Balıkağı ipliği - 10
5206.32.00.20.00  - - - Diğer ağ iplikleri  - 10
5206.32.00.90.00  - - - Diğerleri  - 50
5206.33  - - Her biri 232,56 desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla    
       olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 43' ü     
       geçen 52'yi geçmeyen):    
5206.33.00.10.00  - - - Balıkağı ipliği - 10
5206.33.00.20.00  - - - Diğer ağ iplikleri  - 10
5206.33.00.90.00  - - - Diğerleri  - 50
5206.34  - - Her biri 192,31 desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olan    
       tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 52' yi geçen     
       80 'i geçmeyen):    
5206.34.00.10.00  - - - Balıkağı ipliği - 10
5206.34.00.20.00  - - - Diğer ağ iplikleri  - 10
5206.34.00.90.00  - - - Diğerleri  - 50
5206.35  - - Her biri 125 desiteksten az olan tek kat iplikten (tek kat iplik    
       için metrik numarası 80'i geçen):    
5206.35.00.10.00  - - - Balıkağı ipliği - 10
5206.35.00.20.00  - - - Diğer ağ iplikleri - 10
5206.35.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
   - Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler    
     (penyelenmiş liflerden):    
5206.41  - - Her biri 714,29 desiteks veya daha fazla olan tek kat iplikler -    
      den  (tek kat iplik için metrik numarası 14'ü geçmeyen):    
5206.41.00.10.00  - - - Balıkağı ipliği - 10
5206.41.00.20.00  - - - Diğer ağ iplikleri  - 10
5206.41.00.90.00  - - - Diğerleri  - 50
5206.42  - - Her biri 714,29 desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla    
       olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14'ü    
       geçen 43'ü geçmeyen):    
5206.42.00.10.00  - - - Balıkağı ipliği - 10
5206.42.00.20.00  - - - Diğer ağ iplikleri  - 10
5206.42.00.90.00  - - - Diğerleri  - 50
5206.43  - - Her biri 232,56 desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla    
       olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 43'ü     
       geçen 52' i geçmeyen):    
5206.43.00.10.00  - - - Balıkağı ipliği - 10
5206.43.00.20.00  - - - Diğer ağ iplikleri  - 10
5206.43.00.90.00  - - - Diğerleri  - 50
5206.44  - - Her biri 192,31 desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla    
       olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 52' yi    
       geçen 80'i geçmeyen):    
5206.44.00.10.00  - - - Balıkağı ipliği - 10
5206.44.00.20.00  - - - Diğer ağ iplikleri  - 10
5206.44.00.90.00  - - - Diğerleri  - 50
5206.45  - - Her biri 125 desiteksten az olan tek kat iplikten (tek kat iplik    
       için metrik numarası 80'i geçen):    
5206.45.00.10.00  - - - Balıkağı ipliği - 10
5206.45.00.20.00  - - - Diğer ağ iplikleri - 10
5206.45.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
       
52.07 Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale    
  getirilmiş) :    
5207.10.00.00.00  - Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler  - 60
5207.90.00.00.00  - Diğerleri  - 60
       
52.08 Pamuktan dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk    
  içerenler)(m2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler):    
   - Ağartılmamış:    
5208.11  - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçmeyenler):    
5208.11.10.00.00  - - - Bandaj, sargı ve gazlıbez imalinde kullanılan mensucat    m2 70
   - - - Diğerleri:    
5208.11.90.10.00  - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - Diğerleri :    
5208.11.90.91.00  - - - - - Fasoneli    m2 90
5208.11.90.92.00  - - - - - Fasonesiz    m2 70
5208.12  - - Bez ayağı (m2 . ağırlığı 100 gr. ı geçenler):    
   - - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçen fakat 130 gr.ı geçmeyenler):    
   - - - - Genişliği 165 cm. yi geçmeyenler :    
5208.12.16.10.00  - - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
              elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - - Diğerleri :    
5208.12.16.91.00  - - - - - - Fasoneli    m2 90
5208.12.16.92.00  - - - - - - Fasonesiz    m2 70
   - - - - Genişliği 165 cm. yi geçenler :    
5208.12.19.10.00  - - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
              elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - - Diğerleri :    
5208.12.19.91.00  - - - - - - Fasoneli    m2 90
5208.12.19.92.00  - - - - - - Fasonesiz    m2 70
   - - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 130 gr.ı geçenler):    
   - - - - Genişliği 165 cm.yi geçmeyenler :    
5208.12.96.10.00  - - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
              elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - - Diğerleri :    
5208.12.96.91.00  - - - - - - Fasoneli    m2 90
5208.12.96.92.00  - - - - - - Fasonesiz    m2 70
   - - - - Genişliği 165 cm.yi geçenler :    
5208.12.99.10.00  - - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
              elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - - Diğerleri :    
5208.12.99.91.00  - - - - - - Fasoneli    m2 90
5208.12.99.92.00  - - - - - - Fasonesiz    m2 70
5208.13  - - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil) :    
5208.13.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerler birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5208.13.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5208.13.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
5208.19  - - Diğer mensucat :    
5208.19.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerler birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5208.19.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5208.19.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
   - Ağartılmış:    
5208.21  - - Bez ayağı (m2 . ağırlığı 100 gr.ı geçmeyenler):    
5208.21.10.00.00  - - - Bandaj, sargı bezi ve gazlı bez imalinde kullanılan mensucat    m2 70
   - - - Diğerleri :    
5208.21.90.10.00  - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - Diğerleri :    
5208.21.90.91.00  - - - - - Fasoneli    m2 90
5208.21.90.92.00  - - - - - Fasonesiz    m2 70
5208.22  - - Bez ayağı (m2.ağırlığı 100 gr.ı geçenler):    
   - - - Bez ayağı (m2.ağırlığı 100 gr.ı geçen fakat 130 gr.ı geçmeyenler):    
   - - - - Genişliği 165 cm. yi geçmeyenler :    
5208.22.16.10.00  - - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
              elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - - Diğerleri :    
5208.22.16.91.00  - - - - - - Fasoneli    m2 90
5208.22.16.92.00  - - - - - - Fasonesiz    m2 70
   - - - - Genişliği 165 cm. yi geçenler :    
5208.22.19.10.00  - - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
              elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - - Diğerleri :    
5208.22.19.91.00  - - - - - - Fasoneli    m2 90
5208.22.19.92.00  - - - - - - Fasonesiz    m2 70
   - - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 130 gr.ı geçenler) :    
   - - - - Genişliği 165 cm.yi geçmeyenler :    
5208.22.96.10.00  - - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
              elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - - Diğerleri :    
5208.22.96.91.00  - - - - - - Fasoneli    m2 90
5208.22.96.92.00  - - - - - - Fasonesiz    m2 70
   - - - - Genişliği 165 cm.yi geçenler :    
5208.22.99.10.00  - - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
              elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - - Diğerleri :    
5208.22.99.91.00  - - - - - - Fasoneli    m2 90
5208.22.99.92.00  - - - - - - Fasonesiz    m2 70
5208.23  - - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil) :    
5208.23.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5208.23.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5208.23.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
5208.29  - - Diğer mensucat :    
5208.29.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5208.29.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5208.29.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
   - Boyanmış:    
5208.31  - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçmeyenler) :    
5208.31.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5208.31.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5208.31.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
5208.32  - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçenler):    
   - - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçen fakat 130 gr. ı geçmeyenler):    
   - - - - Genişliği 165 cm. yi geçmeyenler :    
5208.32.16.10.00  - - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
              elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - - Diğerleri :    
5208.32.16.91.00  - - - - - - Fasoneli    m2 90
5208.32.16.92.00  - - - - - - Fasonesiz    m2 70
   - - - - Genişliği 165 cm. yi geçenler:    
5208.32.19.10.00  - - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
              elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - - Diğerleri :    
5208.32.19.91.00  - - - - - - Fasoneli    m2 90
5208.32.19.92.00  - - - - - - Fasonesiz    m2 70
   - - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 130 gr.ı geçenler):    
   - - - - Genişliği 165 cm. yi geçmeyenler:    
5208.32.96.10.00  - - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
              elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - - Diğerleri :    
5208.32.96.91.00  - - - - - - Fasoneli    m2 90
5208.32.96.92.00  - - - - - - Fasonesiz    m2 70
   - - - - Genişliği 165 cm. yi geçenler:    
5208.32.99.10.00  - - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
              elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - - Diğerleri :    
5208.32.99.91.00  - - - - - - Fasoneli    m2 90
5208.32.99.92.00  - - - - - - Fasonesiz    m2 70
5208.33  - - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil):    
5208.33.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5208.33.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5208.33.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
5208.39  - - Diğer mensucat:    
5208.39.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)   m2 50
   - - - Diğerleri :    
5208.39.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5208.39.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
   - Farklı renkteki ipliklerden:    
5208.41  - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçmeyenler):    
5208.41.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)   m2 50
   - - - Diğerleri :    
5208.41.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5208.41.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
5208.42  - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçenler):    
5208.42.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)   m2 50
   - - - Diğerleri :    
5208.42.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5208.42.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
5208.43  - - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil):    
5208.43.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)   m2 50
   - - - Diğerleri :    
5208.43.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5208.43.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
5208.49  - - Diğer mensucat:    
5208.49.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)   m2 50
   - - - Diğerleri :    
5208.49.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5208.49.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
   - Baskılı:    
5208.51  - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçmeyenler):    
5208.51.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5208.51.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5208.51.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
5208.52  - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçenler) :    
5208.52.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5208.52.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5208.52.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
5208.59  - - Diğer mensucat:    
   - - - 3'lü veya 4'lü dimi ( kırık dimi dahil):    
5208.59.10.10.00  - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
           elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - Diğerleri:    
5208.59.10.91.00  - - - - -  Fasoneli   m2 90
5208.59.10.92.00  - - - - -  Fasonesiz   m2 70
   - - - Diğerleri    
5208.59.90.10.00  - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
           elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - Diğerleri:    
5208.59.90.91.00  - - - - -  Fasoneli   m2 90
5208.59.90.92.00  - - - - -  Fasonesiz   m2 70
     
52.09 Pamuktan dokunmuş (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk    
  içeren ve m2 ağırlığı 200 gr. ı geçenler):    
   - Ağartılmamış:    
5209.11  - - Bez ayağı:    
5209.11.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5209.11.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5209.11.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
5209.12  - - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil):    
5209.12.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5209.12.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5209.12.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
5209.19  - - Diğer mensucat:    
5209.19.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5209.19.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5209.19.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
   - Ağartılmış:    
5209.21  - - Bez ayağı:    
5209.21.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5209.21.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5209.21.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
5209.22  - - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil):    
5209.22.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5209.22.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5209.22.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
5209.29  - - Diğer mensucat:    
5209.29.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5209.29.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5209.29.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
   - Boyanmış:    
5209.31  - - Bez ayağı:    
5209.31.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5209.31.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5209.31.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
5209.32  - - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil):    
5209.32.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5209.32.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5209.32.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
5209.39  - - Diğer mensucat:    
5209.39.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5209.39.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5209.39.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
   - Farklı renkteki ipliklerden:    
5209.41  - - Bez ayağı:    
5209.41.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5209.41.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5209.41.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
5209.42  - - Denim:    
5209.42.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5209.42.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5209.42.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
5209.43  - - 3'lü veya 4'lü dimiden diğer mensucat (kırık dimi dahil):    
5209.43.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5209.43.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5209.43.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
5209.49  - - Diğer mensucat:    
5209.49.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5209.49.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5209.49.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
   - Baskılı:    
5209.51  - - Bez ayağı:    
5209.51.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5209.51.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5209.51.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
5209.52  - - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil):    
5209.52.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5209.52.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5209.52.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
5209.59  - - Diğer mensucat:    
5209.59.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5209.59.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5209.59.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
       
52.10 Pamuktan dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85'den az pamuk içeren     
  sentetik veya suni liflerle karıştırılmış olup m2. ağırlığı 200 gr. ı     
  geçmeyenler):    
   - Ağartılmamış:    
5210.11  - - Bez ayağı:    
5210.11.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5210.11.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5210.11.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
5210.19  - - Diğer mensucat:    
5210.19.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5210.19.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5210.19.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
   - Ağartılmış:    
5210.21  - - Bez ayağı:    
5210.21.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar) :   m2 50
   - - - Diğerleri :    
5210.21.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5210.21.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
5210.29  - - Diğer mensucat:    
5210.29.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5210.29.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5210.29.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
   - Boyanmış:    
5210.31  - - Bez ayağı:    
5210.31.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5210.31.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5210.31.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
5210.32  - - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil):    
5210.32.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5210.32.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5210.32.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
5210.39  - - Diğer mensucat:    
5210.39.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5210.39.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5210.39.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
   - Farklı renkteki ipliklerden:    
5210.41  - - Bez ayağı    
5210.41.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5210.41.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5210.41.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
5210.49  - - Diğer mensucat:    
5210.49.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5210.49.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5210.49.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
   - Baskılı:    
5210.51  - - Bez ayağı:    
5210.51.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5210.51.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5210.51.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
5210.59  - - Diğer mensucat:    
5210.59.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5210.59.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5210.59.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
       
52.11 Pamuktan dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85'den az pamuk içeren    
  sentetik veya suni liflerle karıştırılmış olup m2. ağırlığı 200 gr.ı    
  geçenler):    
   - Ağartılmamış:    
5211.11  - - Bez ayağı :    
5211.11.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5211.11.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5211.11.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
5211.12  - - 3 'lü veya 4 'lü dimi (kırık dimi dahil):    
5211.12.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5211.12.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5211.12.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
5211.19  - - Diğer mensucat:    
5211.19.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5211.19.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5211.19.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
5211.20  - Ağartılmış:    
5211.20.00.10.00  - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - Diğerleri :    
5211.20.00.91.00  - - - Fasoneli    m2 90
5211.20.00.92.00  - - - Fasonesiz    m2 70
   - Boyanmış :    
5211.31  - - Bez ayağı :    
5211.31.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5211.31.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5211.31.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
5211.32  - - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil):    
5211.32.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5211.32.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5211.32.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
5211.39  - - Diğer mensucat:    
5211.39.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5211.39.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5211.39.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
   - Farklı renkteki ipliklerden:    
5211.41  - - Bez ayağı:    
5211.41.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5211.41.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5211.41.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
5211.42  - - Denim:    
5211.42.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5211.42.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5211.42.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
5211.43  - - 3'lü veya 4'lü dimiden diğer mensucat (kırık dimi dahil) :    
5211.43.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5211.43.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5211.43.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
5211.49  - - Diğer mensucat:    
   - - - Jakar mensucat:    
5211.49.10.10.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5211.49.10.20.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
   - - - Diğerleri :    
5211.49.90.10.00  - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - Diğerleri:    
5211.49.90.91.00  - - - - - Fasoneli    m2 90
5211.49.90.92.00  - - - - - Fasonesiz    m2 70
   - Baskılı:    
5211.51  - - Bez ayağı :    
5211.51.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5211.51.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5211.51.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
5211.52  - - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil) :    
5211.52.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5211.52.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5211.52.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
5211.59  - - Diğer mensucat :    
5211.59.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
          elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - Diğerleri :    
5211.59.00.91.00  - - - - Fasoneli    m2 90
5211.59.00.92.00  - - - - Fasonesiz    m2 70
       
52.12 Pamuktan dokunmuş diğer mensucat:    
   - M2. ağırlığı 200 gr.ı geçmeyenler:    
5212.11  - - Ağartılmamış:    
   - - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar :    
5212.11.10.10.00  - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - Diğerleri :    
5212.11.10.91.00  - - - - - Fasoneli   m2 90
5212.11.10.92.00  - - - - - Fasonesiz    m2 70
   - - - Başka surette karışık olanlar :    
5212.11.90.10.00  - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - Diğerleri :    
5212.11.90.91.00  - - - - - Fasoneli   m2 90
5212.11.90.92.00  - - - - - Fasonesiz    m2 70
5212.12  - - Ağartılmış:    
   - - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar:    
5212.12.10.10.00  - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - Diğerleri :    
5212.12.10.91.00  - - - - - Fasoneli   m2 90
5212.12.10.92.00  - - - - - Fasonesiz    m2 70
   - - - Başka surette karışık olanlar :    
5212.12.90.10.00  - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - Diğerleri :    
5212.12.90.91.00  - - - - - Fasoneli   m2 90
5212.12.90.92.00  - - - - - Fasonesiz    m2 70
5212.13  - - Boyanmış    
   - - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar :    
5212.13.10.10.00  - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - Diğerleri :    
5212.13.10.91.00  - - - - - Fasoneli   m2 90
5212.13.10.92.00  - - - - - Fasonesiz    m2 70
   - - - Başka surette karışık olanlar :    
5212.13.90.10.00  - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - Diğerleri :    
5212.13.90.91.00  - - - - - Fasoneli   m2 90
5212.13.90.92.00  - - - - - Fasonesiz    m2 70
5212.14  - - Farklı renkteki ipliklerden:    
   - - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar:    
5212.14.10.10.00  - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - Diğerleri :    
5212.14.10.91.00  - - - - - Fasoneli   m2 90
5212.14.10.92.00  - - - - - Fasonesiz    m2 70
   - - - Başka surette karışık olanlar:    
5212.14.90.10.00  - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - Diğerleri :    
5212.14.90.91.00  - - - - - Fasoneli   m2 90
5212.14.90.92.00  - - - - - Fasonesiz    m2 70
5212.15  - - Baskılı:    
   - - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar :    
5212.15.10.10.00  - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - Diğerleri :    
5212.15.10.91.00  - - - - - Fasoneli    m2 90
5212.15.10.92.00  - - - - - Fasonesiz    m2 70
   - - - Başka surette karışık olanlar :    
5212.15.90.10.00  - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - Diğerleri :    
5212.15.90.91.00  - - - - - Fasoneli    m2 90
5212.15.90.92.00  - - - - - Fasonesiz    m2 70
   - M2. ağırlığı 200 gr. ı geçenler:    
5212.21  - - Ağartılmamış:    
   - - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar :    
5212.21.10.10.00  - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - Diğerleri :    
5212.21.10.91.00  - - - - - Fasoneli    m2 90
5212.21.10.92.00  - - - - - Fasonesiz    m2 70
   - - - Başka surette karışık olanlar :    
5212.21.90.10.00  - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - Diğerleri :    
5212.21.90.91.00  - - - - - Fasoneli    m2 90
5212.21.90.92.00  - - - - - Fasonesiz    m2 70
5212.22  - - Ağartılmış:    
   - - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar :    
5212.22.10.10.00  - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - Diğerleri :    
5212.22.10.91.00  - - - - - Fasoneli    m2 90
5212.22.10.92.00  - - - - - Fasonesiz    m2 70
   - - - Başka surette karışık olanlar:    
5212.22.90.10.00  - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - Diğerleri :    
5212.22.90.91.00  - - - - - Fasoneli    m2 90
5212.22.90.92.00  - - - - - Fasonesiz    m2 70
5212.23  - - Boyanmış:    
   - - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar :    
5212.23.10.10.00  - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - Diğerleri :    
5212.23.10.91.00  - - - - - Fasoneli    m2 90
5212.23.10.92.00  - - - - - Fasonesiz    m2 70
   - - - Başka surette karışık olanlar :    
5212.23.90.10.00  - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - Diğerleri :    
5212.23.90.91.00  - - - - - Fasoneli    m2 90
5212.23.90.92.00  - - - - - Fasonesiz    m2 70
5212.24  - - Farklı renkteki ipliklerden:    
   - - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar :    
5212.24.10.10.00  - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - Diğerleri :    
5212.24.10.91.00  - - - - - Fasoneli    m2 90
5212.24.10.92.00  - - - - - Fasonesiz    m2 70
   - - - Başka surette karışık olanlar :    
5212.24.90.10.00  - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - Diğerleri :    
5212.24.90.91.00  - - - - - Fasoneli    m2 90
5212.24.90.92.00  - - - - - Fasonesiz    m2 70
5212.25  - - Baskılı:    
   - - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar :    
5212.25.10.10.00  - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - Diğerleri :    
5212.25.10.91.00  - - - - - Fasoneli    m2 90
5212.25.10.92.00  - - - - - Fasonesiz    m2 70
   - - - Başka surette karışık olanlar:    
5212.25.90.10.00  - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya    
            elverişli maddelerden olanlar)    m2 50
   - - - - Diğerleri :    
5212.25.90.91.00  - - - - - Fasoneli    m2 90
5212.25.90.92.00  - - - - - Fasonesiz    m2 70