POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
51.01 Yün ve yapağı (karde edilmemiş veya taranmamış) :    
   - Yapağı (sırtta yıkanmış yapağı dahil):    
   - - Kırkma yapağı :    
5101.11.00.10.00  - - - Merinos yapağısı  - 5
5101.11.00.20.00  - - - Kirli şevyot - 25
5101.11.00.90.00  - - - Diğerleri  - 25
5101.19  - - Diğerleri :    
5101.19.00.10.00  - - - Merinos yapağısı  - 5
5101.19.00.20.00  - - - Kirli şevyot - 25
5101.19.00.90.00  - - - Diğerleri  - 25
   - Yıkanmış yün (karbonize edilmemiş):    
5101.21  - - Kırkma yün :    
5101.21.00.10.00  - - - Merinos yünü - 20
5101.21.00.90.00  - - - Diğerleri  - 30
5101.29  - - Diğerleri :    
5101.29.00.10.00  - - - Merinos yünü - 20
5101.29.00.90.00  - - - Diğerleri - 30
5101.30.00.00.00  - Karbonize edilmiş  - 30
       
51.02 İnce veya kaba hayvan kılları (karde edilmemiş veya taranmamış):    
   - İnce hayvan kılları:    
   - - Kaşmir keçisi kılı:    
5102.11.00.10.00  - - - Şapka fötrü imaline mahsus olanlar - 40
5102.11.00.90.00  - - - Diğerleri  - 40
   - - Diğerleri:    
   - - - Ankara tavşanı kılı :    
5102.19.10.10.00  - - - - Şapka fötrü imaline mahsus olanlar - 40
5102.19.10.90.00  - - - - Diğerleri - 40
   - - - Alpaka, lama ve vikunya kılı :    
5102.19.30.10.00  - - - - Şapka fötrü imaline mahsus olanlar  - 40
5102.19.30.90.00  - - - - Diğerleri  - 40
   - - - Yak (Tibet öküzü), deve, Ankara, Tibet ve benzeri keçilerin kılı:    
5102.19.40.10.00  - - - - Şapka fötrü imaline mahsus olanlar  - 40
   - - - - Diğerleri     
5102.19.40.90.11  - - - - - I. Oğlak - 40
5102.19.40.90.12  - - - - - II. Oğlak - 40
5102.19.40.90.13  - - - - - I. Tiftik (ince tiftik) - 40
5102.19.40.90.14  - - - - - İyi tiftik  - 40
5102.19.40.90.15  - - - - - Sıra tiftik - 40
5102.19.40.90.16  - - - - - Kastamonu - 40
5102.19.40.90.17  - - - - - Konya dağ - 40
5102.19.40.90.18  - - - - - Konya ova - 40
5102.19.40.90.21  - - - - - Çengelli tiftik - 40
5102.19.40.90.22  - - - - - Yıkanmış tiftik - 40
5102.19.40.90.23  - - - - - İnce keçi kılı (kılaltı) - 40
5102.19.40.90.24  - - - - - Yak kılı - 40
5102.19.40.90.25  - - - - - Deve kılı - 40
5102.19.40.90.26  - - - - - Kaşmir kılı - 40
5102.19.40.90.29  - - - - - Diğerleri - 40
   - - -Tavşan (Ankara tavşanı hariç), yabani tavşan, kunduz, bataklık    
        kunduzu ve misk sıçanı kılı :    
5102.19.90.10.00  - - - - Şapka fötrü imaline mahsus olanlar - 40
5102.19.90.90.00  - - - - Diğerleri - 40
5102.20  - Kaba hayvan kılları :    
5102.20.00.10.00  - - Şapka fötrü imaline mahsus olanlar - 40
   - - Diğerleri     
5102.20.00.90.11  - - - Adi keçi kılı - 40
5102.20.00.90.19  - - - Diğerleri - 40
       
51.03 Yün, ince veya kaba hayvan kıllarının döküntüleri (iplik döküntü-    
  leri dahil) (ditme suretiyle elde edilenler hariç):    
5103.10  - Yün ve ince hayvan kıllarının tarama döküntüleri:    
5103.10.10.00.00  - - Karbonize edilmemiş  - 40
5103.10.90.00.00  - - Karbonize edilmiş  - 40
5103.20  - Yün ve ince hayvan kıllarının diğer döküntüleri:    
5103.20.00.00.10  - - İplik döküntüleri - 40
   - - Diğerleri:    
5103.20.00.00.21  - - - Karbonize edilmemiş - 40
5103.20.00.00.22  - - - Karbonize edilmiş  - 40
5103.30.00.00.00  - Kaba hayvan kılı döküntüleri - 40
       
5104.00 Yün,ince veya kaba hayvan kıllarının ditme suretiyle elde edilen    
  döküntüleri     
5104.00.00.00.11 - Şodi ve mungo - 40
5104.00.00.00.19 - Diğerleri - 40
       
51.05 Yün, ince veya kaba hayvan kılları (karde edilmiş veya taranmış)    
  (yığın halinde taranmış yün dahil):    
5105.10  - Karde edilmiş yünler     
5105.10.00.00.11  - - Merinos yünü  - 50
5105.10.00.00.19  - - Diğer yünler - 50
   - Yün "tops"ları ve diğer taranmış yünler:    
5105.21.00.00.00  - - Yığın halinde taranmış  - 50
5105.29.00.00.00  - - Diğerleri  - 50
   - İnce hayvan kılları (karde edilmiş veya taranmış):    
5105.31.00.00.00  - - Kaşmir keçisi kılı - 50
5105.39.00.00.00  - - Diğerleri - 50
5105.40.00.00.00  - Kaba hayvan kılları (karde edilmiş veya taranmış) - 50
       
51.06 Karde edilmiş (strayhgarn) yün iplikleri (perakende olarak    
  satılacak hale getirilmemiş) :    
5106.10  - Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün içerenler:    
5106.10.10.00.00  - - Ağartılmamış  - 60
5106.10.90.00.00  - - Diğerleri  - 60
5106.20  -  Ağırlık itibariyle % 85'ten az yün içerenler:    
5106.20.10.00.00  - - Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün ve ince hayvan kılı    
        içerenler - 60
   - - Diğerleri :    
5106.20.91.00.00  - - - Ağartılmamış  - 60
5106.20.99.00.00  - - - Diğerleri  - 60
       
51.07 Taranmış (kamgarn) yün iplikleri (perakende olarak satılacak hale    
  getirilmemiş) :    
5107.10  - Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün içerenler:    
5107.10.10.00.00  - - Ağartılmamış  - 75
5107.10.90.00.00  - - Diğerleri  - 75
5107.20  - Ağırlık itibariyle % 85'den az yün içerenler:    
   - - Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün ve ince hayvan kılı    
        içerenler:    
5107.20.10.00.00  - - - Ağartılmamış  - 75
5107.20.30.00.00  - - - Diğerleri  - 75
   - - Diğerleri:    
   - - - Esas itibariyle veya sadece devamsız sentetik liflerle karışık    
          olanlar:    
5107.20.51.00.00  - - - - Ağartılmamış - 75
5107.20.59.00.00  - - - - Diğerleri  - 75
   - - - Başka şekilde karıştırılmış olanlar:    
5107.20.91.00.00  - - - - Ağartılmamış - 75
5107.20.99.00.00  - - - - Diğerleri  - 75
       
51.08 İnce hayvan kıllarından iplikler (karde edilmiş veya taranmış)    
  (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş):    
5108.10  - Karde edilmiş:    
5108.10.10.00.00  - - Ağartılmamış  - 75
5108.10.90.00.00  - - Diğerleri  - 75
5108.20  - Taranmış:    
5108.20.10.00.00  - - Ağartılmamış  - 75
5108.20.90.00.00  - - Diğerleri  - 75
       
51.09 Yün veya ince hayvan kıllarından iplikler (perakende olarak satı -    
  lacak hale getirilmiş) :    
5109.10  - Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün veya ince hayvan    
     kılı içerenler :    
   - - Top, çile veya küçük çile halinde olup, ağırlığı 125 gr.ı geçen    
        500 gr.ı geçmeyenler     
5109.10.10.00.11  - - - Yünden iplikler  - 80
5109.10.10.00.12  - - - İnce hayvan kılından iplikler  - 80
   - - Diğerleri     
5109.10.90.00.11  - - - Yünden iplikler  - 80
5109.10.90.00.12  - - - İnce hayvan kılından iplikler  - 80
5109.90.00.00.00  - Diğerleri - 80
       
5110.00 Kaba hayvan kıllarından veya at kılından iplikler (gipe edilmiş at    
  kılından iplikler dahil) (perakende olarak satılacak hale getirilmiş    
  olsun olmasın) :    
5110.00.00.10.00 -Perakende olarak satılacak hale getirilmiş  - 80
5110.00.00.90.00 - Diğerleri  - 60
       
51.11 Karde edilmiş (strayhgarn) yün ve ince hayvan kıllarından dokunmuş     
  mensucat :    
   - Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla yün veya ince hayvan kılı    
     içerenler:    
5111.11  - - M2. ağırlığı 300 gr.ı geçmeyenler :    
5111.11.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
              elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5111.11.00.90.00  - - - Diğerleri  m2 100
5111.19  - - Diğerleri     
5111.19.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
                 elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5111.19.00.90.00  - - - Diğerleri  m2 100
5111.20  - Diğerleri (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filament-    
     lerle karışık olanlar):    
5111.20.00.10.00  - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
        elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5111.20.00.90.00  - - Diğerleri  m2 100
5111.30  - Diğerleri (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni devamsız    
     liflerle karışık olanlar):    
   - - M2. ağırlığı 300 gr.ı geçmeyenler :    
5111.30.10.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
          elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5111.30.10.90.00  - - - Diğerleri  m2 100
   - - M2. ağırlığı 300 gr.ı geçenler :    
5111.30.80.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
          elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5111.30.80.90.00  - - - Diğerleri  m2 100
5111.90  - Diğerleri:    
   - - Ağırlık itibariyle % 10 dan fazlası 50. fasıldaki dokumaya    
        elverişli maddelerden olanlar :    
5111.90.10.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
          elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5111.90.10.90.00  - - - Diğerleri  m2 100
   - - Diğerleri:    
   - - - M2.ağırlığı 300 gr.ı geçmeyenler:    
5111.90.91.10.00  - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
            elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5111.90.91.90.00  - - - - Diğerleri  m2 100
   - - - M2. ağırlığı 300 gr.ı geçenler:    
5111.90.98.10.00  - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
            elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5111.90.98.90.00  - - - - Diğerleri  m2 100
       
51.12 Taranmış (kamgarn) yünden veya ince hayvan kıllarından dokunmuş men -    
  sucat:    
   - Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün veya ince hayvan    
     kılı içerenler:    
5112.11  - - M2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler :    
5112.11.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
            elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5112.11.00.90.00  - - - Diğerleri m2 100
5112.19  - - Diğerleri:    
5112.19.00.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
               elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5112.19.00.90.00  - - - Diğerleri  m2 100
5112.20  - Diğerleri (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filament -    
     lerle karışık olanlar) :    
5112.20.00.10.00  - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
        elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5112.20.00.90.00  - - Diğerleri  m2 100
5112.30  - Diğerleri (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni devamsız    
     liflerle karışık olanlar):    
   - - M2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler :    
5112.30.10.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
          elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5112.30.10.90.00  - - - Diğerleri  m2 100
   - - M2. ağırlığı 200 gr. ı geçenler :    
5112.30.80.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
          elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5112.30.80.90.00  - - - Diğerleri  m2 100
5112.90  - Diğerleri:    
   - - Ağırlık itibariyle % 10 dan fazlası 50. fasıldaki dokumaya    
        elverişli maddelerden olanlar :    
5112.90.10.10.00  - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
          elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5112.90.10.90.00  - - - Diğerleri  m2 100
   - - Diğerleri:    
   - - - M2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler :    
5112.90.91.10.00  - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
            elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5112.90.91.90.00  - - - - Diğerleri  m2 100
   - - - M2. ağırlığı 200 gr. ı geçenler :    
5112.90.98.10.00  - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
            elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
5112.90.98.90.00  - - - - Diğerleri m2 100
       
5113.00 Kaba hayvan kılından veya at kılından dokunmuş mensucat:    
5113.00.00.10.00  - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya     
      elverişli maddelerden olanlar)  m2 50
   - Diğerleri     
5113.00.00.90.11  - - At kılından mensucat  m2 75
5113.00.00.90.12  - - Adi keçi kılından mensucat  m2 75
5113.00.00.90.19  - - Diğer kaba hayvan kılından mensucat m2 75