POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
5001.00.00.00.00 Çekilmeye elverişli ipek böceği kozaları - 30
5002.00.00.00.00 Ham ipek (bükülmemiş) - 30
50.03 İpek döküntüleri (çekilmeye elverişli olmayan kozalar, iplik    
  döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil)    
5003.00.00.00.18  -  Ditme suretiyle elde edilen döküntüler  - 30
5003.00.00.00.29  -  Diğer döküntüler  - 30
       
5004.00 İpek ipliği (ipek döküntülerinden elde edilen iplikler hariç)    
  (perakende satılacak hale getirilmemiş) :    
   - Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış     
5004.00.10.00.11  - - Tamamen ipekten olanlar - 40
5004.00.10.00.19  - - Diğerleri - 40
   - Diğerleri     
5004.00.90.00.11  - - Tamamen ipekten olanlar - 40
5004.00.90.00.19  - - Diğerleri - 40
       
5005.00 İpek döküntülerinden elde edilen iplikler (perakende satılacak    
  hale getirilmemiş) :    
   - Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış     
5005.00.10.00.11  - - Tamamen ipekten olanlar - 60
5005.00.10.00.19  - - Diğerleri - 60
   - Diğerleri     
5005.00.90.00.11  - - Tamamen ipekten olanlar - 60
5005.00.90.00.19  - - Diğerleri - 60
       
5006.00 İpek ipliği ve ipek döküntülerinden elde edilen bükülmüş iplikler (peraken-    
  de satılacak hale getirilmiş); misina (ipek böceği guddesinden     
  elde edilen) :    
   - İpek ipliği     
5006.00.10.00.11  - - Saf ipek ipliği - 65
5006.00.10.00.19  - - Diğerleri - 65
   - Buretten ve diğer ipek döküntülerinden elde edilen iplikler; misina :    
5006.00.90.10.00  - - Misina - 50
   - - Diğerleri     
5006.00.90.90.11  - - - Şap  ipliği - 65
5006.00.90.90.12  - - - Buret ipliği - 65
       
50.07 İpek veya ipek döküntülerinden dokunmuş mensucat:    
5007.10  - Buretten mensucat     
5007.10.00.00.11  - - El tezgahlarında dokunanlar m2 150
5007.10.00.00.19  - - Diğerleri m2 150
5007.20  - Diğer mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla ipek    
     veya ipek döküntüsü içerenler) (buret hariç) :    
   - - Krepler :    
5007.20.11.00.00  - - - Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış  m2 150
5007.20.19.00.00  - - - Diğerleri  m2 150
   - - Saf ipekten ponje, habutai, honan, şantuk, korah ve benzeri    
       diğer Uzak Doğu kumaşları (buret ve diğer ipek döküntüleri    
       veya dokumaya elverişli maddeler karıştırılmamış) :    
5007.20.21.00.00  - - - Bez ayağı (düz dokunmuş) (ağartılmamış veya temizlemeden    
          daha ileri bir işlem görmemiş)  m2 150
   - - - Diğerleri :    
5007.20.31.00.00  - - - - Bez ayağı (düz dokunmuş)  m2 150
5007.20.39.00.00  - - - - Diğerleri  m2 150
   - - Diğerleri :    
5007.20.41.00.00  - - - Seyrek dokunmuş  m2 150
   - - - Diğerleri:    
5007.20.51.00.00  - - - - Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış  m2 150
5007.20.59.00.00  - - - - Boyanmış  m2 150
   - - - - Farklı renkteki ipliklerden:    
5007.20.61.00.00  - - - - - Genişliği 57 cm. yi geçen fakat 75 cm. yi geçmeyenler m2 150
5007.20.69.00.00  - - - - - Diğerleri  m2 150
5007.20.71.00.00  - - - - Baskılı m2 150
5007.90  - Diğer mensucat :    
5007.90.10.00.00  - - Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış m2 150
5007.90.30.00.00  - - Boyanmış  m2 150
5007.90.50.00.00  - - Farklı renkteki ipliklerden  m2 150
5007.90.90.00.00  - - Baskılı  m2 150