ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
   
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
   
1 2 3 4
4801.00 Gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde):    
4801.00.00.10.00  - % 70'den fazla odun hamuru içeren m² .ağırlığı 50-55gr. (dahil) arasında    
     olan kağıtlar - 25
4801.00.00.90.00  - Diğerleri - 60
       
48.02 Sıvanmamış kağıt ve karton (yazma, basma ve diğer grafik işlerinde    
  kullanılan türden) ve her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve     
  delikli şerit kağıt (rulo veya dikdörtgen (kare dahil) tabaka halinde)     
  (48.01 ve 48.03 pozisyonundaki kağıt hariç); el yapısı kağıt ve karton:    
4802.10.00.00.00  - El yapısı kağıt ve karton - 70
4802.20  - Işığa, ısıya ve elektriğe karşı hassaslaştırılmış kağıt veya karton    
     imaline mahsus kağıt ve karton:    
   - - Kağıtlar:    
   - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş    
4802.20.00.11.11  - - - - Ozalit kağıdı imaline mahsus kağıtlar - 60
4802.20.00.11.19  - - - - Diğerleri - 60
   - - - Diğerleri    
4802.20.00.19.11  - - - - Ozalit kağıdı imaline mahsus kağıtlar - 50
4802.20.00.19.19  - - - - Diğerleri - 50
   - - Kartonlar:    
4802.20.00.21.00  - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş - 60
4802.20.00.29.00  - - - Diğerleri - 50
4802.40  - Duvar kağıdı imaline mahsus kağıt:    
4802.40.10.00.00  - - Elyafı mekanik işlemle elde edilmeyenler veya mekanik işlemle elde    
       edilen elyaf miktarı toplam elyaf miktarının ağırlık itibariyle % 10'undan    
       fazla olmayanlar - 50
   - - Diğerleri:    
4802.40.90.10.00  - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş - 60
4802.40.90.90.00  - - - Diğerleri - 50
   - Diğer kağıt ve kartonlar (elyafı mekanik işlemle veya kimyasal-mekanik     
     işlemle elde edilmeyenler veya bu şekillerde  elde edilen elyaf    
     miktarı, toplam elyaf miktarının ağırlık itibariyle % 10'undan fazla    
     olmayanlar):    
4802.54  - - m² ağırlığı 40 gr. dan az olanlar:    
   - - - Baskı ve yazı kağıtları    
4802.54.00.10.11  - - - - Pelür kağıdı - 60
4802.54.00.10.19  - - - - Diğerleri - 60
4802.54.00.20.00  - - -  Kartonlar - 50
   - - - Diğerleri    
   - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar    
4802.54.00.31.00  - - - - - Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar - 25
4802.54.00.32.00  - - - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş - 60
4802.54.00.99.00  - - - - Diğerleri - 50
4802.55  - - m². ağırlığı 40 gr. veya daha fazla olanlar, fakat 150 gr.ı (150 gr.dahil)    
       geçmeyenler, rulo halinde :    
   - - - m². ağırlığı 40 gr veya daha fazla olanlar fakat 60 gr.ı geçmeyenler     
4802.55.15.10.00  - - - - Baskı ve yazı kağıtları - 60
4802.55.15.30.00  - - - - Resim kağıdı - 50
   - - - - Kartonlar    
4802.55.15.50.11  - - - - - Bristol karton  - 50
4802.55.15.50.19  - - - - - Diğerleri  - 50
   - - - - Diğerleri    
   - - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar    
4802.55.15.61.00  - - - - - - Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar - 25
4802.55.15.62.00  - - - - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş - 60
   - - - - - Diğerleri    
4802.55.15.99.11  - - - - - - Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtlar - 50
4802.55.15.99.12  - - - - - - Dekor kağıdı imaline mahsus kağıtlar - 50
4802.55.15.99.19  - - - - - - Diğerleri - 50
   - - - m². ağırlığı 60 gr veya daha fazla olanlar fakat 75 gr.ı geçmeyenler     
4802.55.25.10.00  - - - - Baskı ve yazı kağıtları - 60
4802.55.25.30.00  - - - - Resim kağıdı - 50
   - - - - Kartonlar    
4802.55.25.50.11  - - - - - Bristol karton  - 50
4802.55.25.50.19  - - - - - Diğerleri  - 50
   - - - - Diğerleri    
   - - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar    
4802.55.25.61.00  - - - - - - Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar - 50
4802.55.25.62.00  - - - - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş - 50
   - - - - - Diğerleri    
4802.55.25.99.11  - - - - - - Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtlar - 50
4802.55.25.99.12  - - - - - - Dekor kağıdı imaline mahsus kağıtlar - 50
4802.55.25.99.19  - - - - - - Diğerleri - 50
   - - - m². ağırlığı 75 gr veya daha fazla olanlar fakat 80 gr.ı geçmeyenler     
4802.55.30.10.00  - - - - Baskı ve yazı kağıtları - 60
4802.55.30.30.00  - - - - Resim kağıdı - 50
   - - - - Kartonlar    
4802.55.30.50.11  - - - - - Bristol karton  - 50
4802.55.30.50.19  - - - - - Diğerleri  - 50
   - - - - Diğerleri    
   - - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar    
4802.55.30.61.00  - - - - - - Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar - 25
4802.55.30.62.00  - - - - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş - 60
   - - - - - Diğerleri    
4802.55.30.99.11  - - - - - - Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtlar - 50
4802.55.30.99.12  - - - - - - Dekor kağıdı imaline mahsus kağıtlar - 50
4802.55.30.99.19  - - - - - - Diğerleri - 50
   - - - m² ağırlığı 80 gr veya daha fazla olanlar     
4802.55.90.10.00  - - - - Baskı ve yazı kağıtları - 60
4802.55.90.30.00  - - - - Resim kağıdı - 50
   - - - - Kartonlar    
4802.55.90.50.11  - - - - - Bristol karton  - 50
4802.55.90.50.19  - - - - - Diğerleri  - 50
   - - - - Diğerleri    
   - - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar    
4802.55.90.61.00  - - - - - - Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar - 25
4802.55.90.62.00  - - - - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş - 60
   - - - - - Diğerleri    
4802.55.90.99.11  - - - - - - Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtlar - 50
4802.55.90.99.12  - - - - - - Dekor kağıdı imaline mahsus kağıtlar - 50
4802.55.90.99.19  - - - - - - Diğerleri - 50
4802.56  - - m2. ağırlığı 40 gr. veya daha fazla olanlar, fakat 150 gr.ı  (150 gr.dahil)    
       geçmeyenler (katlanmamış olarak bir kenarı 435 mm.yi, diğer kenarı    
       297 mm.yi geçmeyen, tabakalar halinde):    
   - - - Bir kenarı 297 mm. ve diğer kenarı 210 mm. ölçüsünde olanlar (A4 boyutu):    
4802.56.20.10.00  - - - - Yazı makinaları için kağıt ve pelür kağıdı - 60
4802.56.20.20.00  - - - - Fotokopi kağıdı - 50
   - - - - Diğerleri    
   - - - - -Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar    
4802.56.20.31.00  - - - - - -Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar - 25
4802.56.20.39.00  - - - - - -Diğerleri - 50
4802.56.20.99.00  - - - - - Diğerleri - 60
   - - -Diğerleri    
4802.56.80.10.00  - - - - Baskı ve yazı kağıtları - 60
4802.56.80.30.00  - - - - Resim kağıdı - 50
   - - - - Kartonlar    
4802.56.80.50.11  - - - - - Bristol karton  - 50
4802.56.80.50.19  - - - - - Diğerleri  - 50
   - - - - Diğerleri    
   - - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar    
4802.56.80.61.00  - - - - - - Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar - 25
4802.56.80.62.00  - - - - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş - 60
   - - - - -Diğerleri    
4802.56.80.99.11  - - - - - - Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtlar - 50
4802.56.80.99.12  - - - - - - Dekor kağıdı imaline mahsus kağıtlar - 50
4802.56.80.99.19  - - - - - - Diğerleri - 50
4802.57  - - Diğerleri, m2. ağırlığı 40 gr. veya daha fazla olanlar, fakat 150 gr.ı     
        (150 gr. dahil) geçmeyenler:    
4802.57.00.10.00  - - - Baskı ve yazı kağıtları  - 60
4802.57.00.30.00  - - - Resim kağıdı - 50
4802.57.00.50.00  - - - Kartonlar - 50
   - - - Diğerleri    
   - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar    
4802.57.00.61.00  - - - - - Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar - 25
4802.57.00.62.00  - - - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş - 60
4802.57.00.99.00  - - - -  Diğerleri - 50
4802.58  - - m2. ağırlığı 150 gr. dan fazla olanlar:    
   - - - Rulo halinde:    
4802.58.10.10.00  - - - - Baskı ve yazı kağıtları - 60
4802.58.10.30.00  - - - - Resim kağıdı - 50
   - - - - Kartonlar    
4802.58.10.50.11  - - - - - Bristol karton  - 50
4802.58.10.50.19  - - - - - Diğerleri  - 50
   - - - -Diğerleri    
   - - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar    
4802.58.10.61.00  - - - - - - Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar - 25
4802.58.10.62.00  - - - - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş - 60
4802.58.10.99.00  - - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri:    
4802.58.90.10.00  - - - - Baskı ve yazı kağıtları - 60
4802.58.90.30.00  - - - - Resim kağıdı - 50
   - - - - Kartonlar    
4802.58.90.50.11  - - - - - Bristol karton  - 50
4802.58.90.50.19  - - - - - Diğerleri  - 50
   - - - - Diğerleri    
   - - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar    
4802.58.90.61.00  - - - - - - Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar - 25
4802.58.90.62.00  - - - - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş - 60
4802.58.90.99.00  - - - - - Diğerleri - 50
   - Diğer kağıt ve kartonlar (ağırlık itibariyle toplam elyaf miktarının    
     % 10'undan fazlası mekanik veya kimyasal-mekanik işlemle    
     elde edilen elyaftan olanlar):    
4802.61  - - Rulo halinde:    
   - - - m2 .ağırlığı 72 gr.dan az olan ve ağırlık itibariyle toplam elyaf miktarının    
         % 50'den fazlası mekanik işlemle elde edilen elyaftan olanlar:    
   - - - - Baskı ve yazı kağıtları    
4802.61.15.11.11  - - - - - İkinci hamur kağıt - 60
4802.61.15.11.12  - - - - - Üçüncü hamur kağıt - 60
4802.61.15.11.19  - - - - - Diğerleri - 60
   - - - - Diğerleri    
   - - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar    
4802.61.15.21.00  - - - - - - Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar - 25
4802.61.15.22.00  - - - - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş - 60
4802.61.15.29.00  - - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri:    
4802.61.80.11.00  - - - - Baskı ve yazı kağıtları - 60
4802.61.80.12.00  - - - - Kurutma kağıdı - 50
4802.61.80.13.00  - - - - % 70'den fazla olan odun hamuru içeren m2 ağırlığı 50-55 gr. (dahil)    
             arasında olan kağıtlar (gazete kağıdı hariç) - 25
4802.61.80.15.00  - - - - Diğer kağıtlar - 50
   - - - - Kartonlar    
4802.61.80.19.11  - - - - - Kromo karton  - 50
4802.61.80.19.19  - - - - - Diğerleri - 50
   - - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar    
4802.61.80.21.00  - - - - - Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar - 25
4802.61.80.22.00  - - - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş - 60
4802.61.80.29.00  - - - -  Diğerleri - 50
       
4802.62  - - Tabakalar  halinde, (katlanmamış halde bir kenarı 435 mm.yi, diğer    
        kenarı 297 mm.yi geçmeyenler):    
4802.62.00.11.00  - - - Baskı ve yazı kağıtları - 60
4802.62.00.12.00  - - - Kurutma kağıdı - 50
4802.62.00.13.00  - - - % 70'den fazla olan odun hamuru içeren m2 ağırlığı 50-55 gr. (dahil)    
            arasında olan kağıtlar (gazete kağıdı hariç) - 25
4802.62.00.15.00  - - - Diğer kağıtlar - 50
   - - - Kartonlar    
4802.62.00.19.11  - - - - Kromo karton  - 50
4802.62.00.19.19  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar    
4802.62.00.21.00  - - - -  Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar - 25
4802.62.00.22.00  - - - -  Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş - 60
4802.62.00.29.00  - - - -  Diğerleri - 50
4802.69  - - Diğerleri:     
4802.69.00.11.00  - - - Baskı ve yazı kağıtları - 60
4802.69.00.12.00  - - - Kurutma kağıdı - 50
4802.69.00.13.00  - - - % 70'den fazla olan odun hamuru içeren m2 ağırlığı 50-55 gr. (dahil)    
            arasında olan kağıtlar (gazete kağıdı hariç) - 25
4802.69.00.19.00  - - - Kartonlar - 50
   - - - Karbon kağıdı imaline mahsus kağıtlar    
4802.69.00.21.00  - - - -  Mekanik işlemle elde edilmiş olanlar - 25
4802.69.00.22.00  - - - -  Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş - 60
4802.69.00.29.00  - - - -  Diğerleri - 50
4802.69.00.39.00  - - - Diğer kağıtlar - 50
       
4803.00 Tuvalet ve yüz temizliği için ince kağıt, havlu veya kağıt peçete ve    
  ev işlerinde veya sağlık amaçlarıyla kullanılan benzeri kağıtlar,    
  selüloz vatka ve selüloz elyaf tabakaları ( krepe edilmiş, kıvrımlı,    
  kabartılmış, perfore edilmiş, yüzeyleri boyanmış, yüzleri dekore     
  edilmiş veya basılmış olsun olmasın)(rulo veya tabaka halinde):    
4803.00.10.00.00  - Selüloz vatka - 50
   - Krepe edilmiş kağıtlar ve selüloz elyaf tabakaları:    
4803.00.31.00.00  - - Her bir katının m2. ağırlığı 25 gr. veya daha az olanlar - 60
4803.00.39.00.00  - - Her bir katının m2. ağırlığı 25 gr'dan fazla olanlar - 60
4803.00.90.00.00  - Diğerleri - 60
       
48.04 Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları (kuşe edilmemiş, sıvanmamış,    
  rulo veya tabakalar halinde) (48.02 ve 48.03 pozisyonundakiler hariç):    
   - Birincil elyaf yüzey kağıdı (kraftlayner):    
4804.11  - - Beyazlatılmamış:    
   - - - Toplam Iif miktarının ağırlık itibariyle en az % 80'i kimyasal sülfat    
          veya soda işlemleri iIe elde edilen kozalaklı ağaç Iiflerinden olanlar:    
   - - - - m2. ağırlığı 150 gr. dan az olanlar:    
4804.11.11.10.00  - - - - - Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları - 35
4804.11.11.20.00  - - - - - Birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kartonları - 50
   - - - - m2 .ağırlığı 150 gr. veya daha fazla,fakat 175 gr. dan az olanlar:    
4804.11.15.10.00  - - - - - Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları - 35
4804.11.15.20.00  - - - - - Birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kartonları - 50
   - - - - m2. ağırlığı 175 gr. ve daha fazla olanlar:    
4804.11.19.10.00  - - - - - Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları - 35
4804.11.19.20.00  - - - - - Birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kartonları - 50
   - - - Diğerleri:    
4804.11.90.10.00  - - - - Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları - 35
4804.11.90.20.00  - - - - Birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kartonları - 50
4804.19  - - Diğerleri:    
   - - - Toplam lif miktarının ağırlık itibariyle en az % 80' i kimyasal sülfat    
          veya soda işlemleri ile elde edilen kozalaklı ağaç lifIerinden olanlar:    
   - - - - Bir dış tabakası beyazlatılmış,yarı beyazlatılmış veya renklendiril -    
            miş ve bir veya daha fazla iç tabakası beyazlatılmamış olanlar:    
   - - - - - m2. ağırlğı 175 gr. dan az olanlar:    
4804.19.12.10.00  - - - - - - Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları - 35
4804.19.12.20.00  - - - - - - Birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kartonları - 50
   - - - - - m2.ağırlığı 175 gr.veya daha fazla olanlar:    
4804.19.19.10.00  - - - - - - Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları - 35
4804.19.19.20.00  - - - - - - Birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kartonları - 50
   - - - - Diğerleri:    
4804.19.30.10.00  - - - - - Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları - 35
4804.19.30.20.00  - - - - - Birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kartonları - 50
   - - - Diğerleri:    
4804.19.90.10.00  - - - - Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları - 35
4804.19.90.20.00  - - - - Birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kartonları - 50
   - Torba imali için birinci elyaf (kraft) kağıtları:    
4804.21  - - Beyazlatılmamış:    
4804.21.10.00.00  - - - Toplam lif miktarının ağırlık itibariyle en az % 80 ' i kimyasal sülfat    
         veya soda işlemleri ile elde edilen kozalaklı ağaç liflerinden olanlar - 35
4804.21.90.00.00  - - - Diğerleri - 35
4804.29  - - Diğerleri:    
4804.29.10.00.00  - - - Toplam lif miktarının ağırlık itibariyle en az % 80' i kimyasal sülfat    
         veya soda işlemleri ile elde edilen kozalaklı ağaç liflerinden olanlar - 35
4804.29.90.00.00  - - - Diğerleri - 35
   - Diğer birinci elyaf (kraft) kağıt ve kartonları, m2. ağırlığı 150 gr.     
   veya daha az  olanlar:    
4804.31  - - Beyazlatılmamış:    
   - - - Toplam Iif miktarının ağırlık itibariyle en az % 80' i kimyasal sülfat    
            veya soda işlemleri ile elde edilen kozalakIı ağaç liflerinden olanlar:    
4804.31.51.00.00  - - - - Elektroteknikte izolasyon için kullanılan birinci elyaf (kraft) kağıdı - 35
   - - - - Diğerleri:    
4804.31.58.10.00  - - - - - Birincil elyaf (kraft) kağıtları - 35
4804.31.58.20.00  - - - - - Birincil elyaf (kraft) kartonları - 50
   - - - Diğerleri    
4804.31.80.10.00  - - - - 53.08 Pozisyonundaki kağıt ipliği veya 56.07 pozisyonundaki    
         metalle takviye edilmiş kağıt ipliğinin imaline mahsus birincil elyaf kraft kağıtları  - 35
4804.31.80.20.00  - - - - 53.08 Pozisyonundaki kağıt ipliği veya 56.07 pozisyonundaki    
         metalle takviye edilmiş kağıt ipliğinin imaline mahsus birincil elyaf kraft kartonları - 50
4804.31.80.90.00  - - - - Diğerleri - 50
4804.39  - - Diğerleri:    
   - - - Toplam Iif miktarının ağırlık itibariyle en az % 80 ' i kimyasal sülfat    
            veya soda işlemleri ile elde edilen kozalaklı ağac liflerinden olanlar:    
   - - - - Kütle halinde tekdüze beyazlatılmış:    
4804.39.51.10.00  - - - - - Birincil elyaf (kraft) kağıtları - 35
4804.39.51.20.00  - - - - - Birincil elyaf (kraft) kartonları - 50
   - - - - Diğerleri:    
4804.39.58.10.00  - - - - - Birincil elyaf (kraft) kağıtları - 35
4804.39.58.20.00  - - - - - Birincil elyaf (kraft) kartonları - 50
   - - - Diğerleri    
4804.39.80.10.00  - - - - 53.08 Pozisyonundaki kağıt ipliği veya 56.07 pozisyonundaki    
         metalle takviye edilmiş kağıt ipliğinin imaline mahsus birincil elyaf kraft kağıtları  - 35
4804.39.80.20.00  - - - - 53.08 Pozisyonundaki kağıt ipliği veya 56.07 pozisyonundaki    
         metalle takviye edilmiş kağıt ipliğinin imaline mahsus birincil elyaf kraft kartonları - 50
4804.39.80.90.00  - - - - Diğerleri - 50
   - Diğer birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonlar, m2. ağırlığı 150 gr. Dan    
      fazla, fakat 225 gr.dan az olanlar:    
4804.41  - - Beyazlatılmamış:    
4804.41.91.00.00  - - - Dolgu maddeli (saturating) birincil elyaf ( kraft) - 50
   - - - Diğerleri:    
4804.41.98.10.00  - - - - Birincil elyaf (kraft) kağıtları - 35
4804.41.98.20.00  - - - - Birincil elyaf (kraft) kartonları - 50
4804.41.98.90.00  - - - - Diğerleri - 50
4804.42  - - Kütle halinde tekdüze beyazlatılmış ve toplam lif miktarının     
       ağırlık itibariyle % 95'inden fazlası kimyasal işlemle elde edilen     
       odun liflerinden olanlar:    
4804.42.00.10.00  - - - Birincil elyaf (kraft) kağıtları - 35
4804.42.00.20.00  - - - Birincil elyaf (kraft) kartonları - 50
4804.42.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
4804.49  - - Diğerleri:    
4804.49.00.10.00  - - - Birincil elyaf (kraft) kağıtları - 35
4804.49.00.20.00  - - - Birincil elyaf (kraft) kartonları - 50
4804.49.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
   - Diğer birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları, m². ağırlığı 225 gr. veya     
     daha fazla olanlar:    
4804.51  - - Beyazlatılmamış:    
4804.51.00.10.00  - - - Birincil elyaf (kraft) kağıtları - 35
4804.51.00.20.00  - - - Birincil elyaf (kraft) kartonları - 50
4804.51.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
4804.52  - - Kütle halinde tek düze beyazlatılmış ve toplam lif miktarının    
       ağırlık itibariyle %95'inden fazlası kimyasal işlemle elde edilen     
       odun liflerinden olanlar:    
4804.52.00.10.00  - - - Birincil elyaf (kraft) kağıtları - 35
4804.52.00.20.00  - - - Birincil elyaf (kraft) kartonları - 50
4804.52.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
4804.59  - - Diğerleri:    
   - - - Toplam lif miktarının ağırlık itibariyle en az % 80' i kimyasal sülfat    
          veya soda işlemleri ile elde edilen kozalaklı ağaç liflerinden olanlar :    
4804.59.10.10.00  - - - - Birincil elyaf (kraft) kağıtları - 35
4804.59.10.20.00  - - - - Birincil elyaf (kraft) kartonları - 50
4804.59.90.00.00  - - - Diğerleri - 50
       
48.05 Diğer kağıt ve kartonlar (kuşe edilmemiş veya sıvanmamış, rulo    
  veya tabakalar halinde)(bu fasılın 3 no.lu notunda belirtilen işçilik    
  veya işlemlerden daha fazlasına tabi tutulmamış):    
   - Birincil elyaf ondüle (fluting) kağıdı:    
4805.11.00.00.00  - - Yarı kimyasal odun selülozlu ondüle (fluting ) kağıdı - 50
4805.12.00.00.00  - - Yarı kimyasal saman selülozlu ondüle (fluting) kağıdı - 50
4805.19  - - Diğerleri:    
   - - - İkincil elyaf (Wellenstoff):    
4805.19.10.10.00  - - - - Kağıtlar - 50
4805.19.10.20.00  - - - - Kartonlar - 50
   - - - Diğerleri:    
4805.19.90.10.00  - - - - Kağıtlar - 50
4805.19.90.20.00  - - - - Kartonlar - 50
   - İkincil elyaf yüzey kağıdı (testlayner)     
4805.24  - - m2 ağırlığı 150 gr.veya daha az olanlar:     
4805.24.00.10.00  - - - Kağıtlar - 50
4805.24.00.20.00  - - - Kartonlar - 50
4805.25  - - m2 ağırlığı 150 gr. dan fazla olanlar:     
4805.25.00.10.00  - - - Kağıtlar - 50
4805.25.00.20.00  - - - Kartonlar - 50
4805.30.00.00.00  - Sülfitli ambalaj kağıdı - 50
4805.40  - Filtre kağıt ve kartonu:    
4805.40.00.10.00  - - Filtre kağıdı  - 30
4805.40.00.20.00  - - Filtre kartonu - 50
4805.50  - Keçe kağıdı ve kartonu:    
4805.50.00.10.00  - - Keçe kağıdı  - 50
4805.50.00.20.00  - - Keçe kartonu - 50
   - Diğerleri:    
4805.91  - - m2. ağırlığı 150 gr. ve daha az olanlar:    
4805.91.00.11.00  - - - Kurutma kağıdı - 50
4805.91.00.12.00  - - - %70 veya daha fazla odun hamuru ihtiva eden, m2 . ağırlığı 50-55 gr.     
              arasında olan (50-55 gr. dahil) kağıtlar (gazete kağıtları hariç) - 25
4805.91.00.13.00  - - - Diğer kağıtlar - 50
4805.91.00.14.00  - - - Diğer kartonlar - 50
4805.92  - - m2. ağırlığı 150 gr.dan fazla fakat 225 gr.dan az olanlar:    
4805.92.00.10.00  - - - Kağıtlar - 50
4805.92.00.20.00  - - - Kartonlar - 50
4805.93  - -  m². ağırIığı 225 gr. veya daha fazla olanlar:    
   - - - Kullanılmış kağıtlardan yapılmış olanlar:    
4805.93.20.10.00  - - - - Kullanılmış kağıtlardan yapılmış olan kağıtlar - 50
4805.93.20.20.00  - - - - Kullanılmış kağıtlardan yapılmış olan kartonlar - 50
   - - - Diğerleri:    
4805.93.80.10.00  - - - - Diğer kağıtlar - 50
4805.93.80.20.00  - - - - Diğer kartonlar - 50
       
48.06 Bitkisel parşömen, yağ geçirmez kağıtlar, çizim kağıtları ve    
  "kristal" denilen kağıt ve diğer saydam veya yarı saydam kağıtlar     
  (rulolar veya tabakalar halinde) :    
4806.10.00.00.00  - Bitkisel parşömen - 50
4806.20.00.00.00  - Yağ geçirmez kağıtlar - 50
4806.30  - Çizim kağıtları:    
4806.30.00.10.00  - - Aydınger kağıdı - 50
4806.30.00.90.00  - - Diğerleri - 50
4806.40  -"Kristal" denilen kağıt ve diğer saydam ve yarı saydam kağıtlar:    
4806.40.10.00.00  - - "Kristal" denilen kağıt - 50
   - - Diğerleri    
4806.40.90.00.11  - - - Diğer saydam kağıtlar (alassine)  - 50
4806.40.90.00.19  - - - Diğerleri - 50
       
4807.00 Yapıştırma suretiyle elde edilen kağıt ve karton (kağıt veya kartonun    
  düz tabakaları birbirine bir yapıştırıcı ile birleştirilmiş) (yüzeyi     
  sıvanmamış veya emdirilmemiş) (araları takviye edilmiş olsun     
  olmasın) rulo veya tabaka halinde:    
4807.00.30.00.00  - Kullanılmış kağıtlardan yapılmış olanlar (kağıt ile kaplanmış olsun olmasın)  - 50
4807.00.80.00.00  - Diğerleri - 50
       
48.08 Oluklu kağıt ve kartonlar (yüzeylerine düz tabakalar yapıştırılmış    
  olsun olmasın) (krepe edilmiş, kıvrımlı, kabartılmış veya perfore     
  edilmiş), rulo veya tabakalar halinde (48.03  pozisyonunda tanımlanan    
  türdeki kağıtlar hariç):    
4808.10.00.00.00  - Oluklu kağıt ve kartonlar (perfore edilmiş olsun olmasın) - 60
4808.40.00.00.00  - Birincil elyaf (kraft) kağıtlar, krepe edilmiş veya kıvrımlı (kabartma    
     yapılmış veya perfore edilmiş olsun olmasın) - 60
4808.90  - Diğerleri    
4808.90.00.00.11  - - Krepe edilmiş filtre kağıdı - 60
4808.90.00.00.19  - - Diğerleri - 60
       
48.09 Karbon kağıdı, kendinden kopya eden kağıt ve diğer kopya veya     
  transfer kağıtları (mumlu teksir kağıtları ve ofset levhalar için sıvanmış    
  veya emdirilmiş kağıt dahil) (baskılı olsun olmasın)rulo veya tabakalar    
  halinde:    
4809.20.00.00.00  - Kendinden kopya eden kağıt - 60
4809.90.00.00.00  - Diğerleri - 60
       
48.10 Bir veya iki yüzü kaolin (porselen kili) veya diğer inorganik maddeler ile     
  sıvanmış kağıt veya kartonlar (bir bağlayıcı ile birlikte olsun olmasın     
  ve başka bir sıvama maddesi ile sıvanmamış), (yüzeyleri boyanmış,     
  yüzeyleri dekore edilmiş veya baskı yapılmış olsun olmasın) rulo     
  veya dikdörtgen (kare dahil) tabakalar halinde (her boyutta):    
   - Yazı, baskı veya diğer grafik amaçlarda kullanılan kağıt ve kartonlar    
     (lifleri mekanik veya kimyasal mekanik işlemle elde edilmeyenler      
     veya bu şekillerde elde edilen lif miktarı toplam lif miktarının ağırlık     
    itibariyle % 10'undan fazla olmayanlar):    
4810.13  - - Rulolar halinde:    
4810.13.00.10.00  - - - Kaydedici cihazlara mahsus diyagram kağıtları - 20
4810.13.00.90.00  - - - Diğerleri - 60
4810.14  - - Katlanmamış halde bir kenarı 435 mm.yi, diğer kenarı  297 mm.yi     
        geçmeyen tabakalar halinde:    
4810.14.00.10.00  - - - Kaydedici cihazlara mahsus diyagram kağıtları - 20
4810.14.00.90.00  - - - Diğerleri - 60
4810.19  - - Diğerleri:    
4810.19.00.10.00  - - - Kaydedici cihazlara mahsus diyagram kağıtları - 20
4810.19.00.90.00  - - - Diğerleri - 60
   - Yazım, baskı veya diğer grafik amaçlarla kullanılan kağıt ve kartonlar    
     (mekanik işlemle veya kimyasal-mekanik işlemle elde edilen lif    
      miktarı toplam lif miktarının ağırlık itibariyle % 10'undan fazla olanlar):    
4810.22  - - Hafif kuşe kağıt:    
4810.22.00.10.00  - - - Kaydedici cihazlara mahsus diyagram kağıtları - 20
4810.22.00.90.00  - - - Diğerleri - 60
4810.29  - - Diğerleri:    
4810.29.30.00.00  - - - Rulo halinde - 60
   - - - Diğerleri    
4810.29.80.10.00  - - - - Kaydedici cihazlara mahsus diyagram kağıtları - 20
4810.29.80.90.00  - - - - Diğerleri - 60
   - Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonlar (yazı, baskı veya diğer grafik     
     amaçlarda kullanılanlar hariç):    
4810.31.00.00.00  - - Kütle halinde tek düze beyazlatılmış ve ağırlık itibariyle toplam    
       lif miktarının % 95' den fazlası kimyasal işlemle elde edilen odun    
       lifinden olup m2. ağırlığı 150 gr. veya daha az olanlar - 60
4810.32  - - Kütle halinde tek düze beyazlatılmış ve ağırlık itibariyle toplam    
       lif miktarının % 95 'den fazlası kimyasal işlemle elde edilen     
       odun lifinden olup m2. ağırlığı 150 gr. dan fazla olanlar:    
4810.32.10.00.00  - - - Kaolin iIe sıvanmış olanlar - 60
4810.32.90.00.00  - - - Diğerleri - 60
4810.39.00.00.00  - - Diğerleri - 60
   - Diğer kağıt ve kartonlar:    
4810.92  - - Çok katlı:    
4810.92.10.00.00  - - - Her tabakası beyazlatılmış - 60
4810.92.30.00.00  - - - Sadece bir dış tabakası beyazlatılmış - 60
4810.92.90.00.00  - - - Diğerleri - 60
4810.99  - - Diğerleri:    
4810.99.10.00.00  - - - Beyazlatılmış kağıt ve karton (kaolin ile sıvanmış) - 60
   - - - Diğerleri:    
4810.99.80.10.00  - - - - Bir yüzü boyanmış altın veya gümüş yaldızlanmış veya krome edilmiş - 60
4810.99.80.90.00  - - - - Diğerleri - 60
       
48.11 Kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar (sıvanmış,    
  emdirilmiş, kaplanmış, yüzeyleri boyanmış, yüzeyleri dekore edilmiş    
  veya baskı yapılmış) (her boyutta rulo veya dikdörtgen (kare dahil)    
   tabaka halinde) (48.03, 48.09, 48.10  pozisyonundakiler hariç) :    
4811.10  - Katranlı, bitümenli veya asfaltlı kağıt ve kartonlar    
4811.10.00.10.00 - - Kağıt veya karton esaslı yer kaplamaları(ölçüsüne göre kesilmiş olsun olmasın) - 50
4811.10.00.90.00 - - Diğerleri - 60
   - Zamklı veya yapışkan kağıt ve kartonlar:    
4811.41  - - Kendinden yapışkan olanlar:    
4811.41.20.00.00  - - - Üzeri vulkanize edilmemiş tabii veya sentetik kauçukla sıvanmış    
             genişliği 10 cm.yi geçmeyenler - 50
   - - - Diğerleri    
4811.41.90.10.00  - - - - Genişliği 15 cm.yi geçen rulo halinde veya katlanmamış olarak bir    
           kenarı 36 cm.yi diğer kenarı 15 cm.yi geçen tabaka halinde - 60
4811.41.90.90.00  - - - - Diğerleri - 50
4811.49  - - Diğerleri:    
4811.49.00.10.00  - - - Genişliği 15 cm.yi geçen rulo halinde veya katlanmamış olarak bir    
           kenarı 36 cm.yi diğer kenarı 15 cm.yi geçen tabaka halinde - 60
4811.49.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
   - Plastik sıvanmış, emdirilmiş veya kaplanmış kağıt ve kartonlar     
     (yapışkan olanlar hariç):    
4811.51  - - Beyazlatılmış, m². ağırlığı 150 gr. dan fazla olanlar    
4811.51.00.10.00  - - -Kağıt veya karton esaslı yer kaplamaları(ölçüsüne göre kesilmiş olsun olmasın) - 50
4811.51.00.90.00  - - - Diğerleri - 60
4811.59  - - Diğerleri    
4811.59.00.10.00  - - - Kağıt veya karton esaslı yer kaplamaları(ölçüsüne göre kesilmiş olsun olmasın) - 50
4811.59.00.90.00  - - - Diğerleri - 60
4811.60  - Mum, parafin mumu, stearin, yağ veya gliserol sıvanmış, emdirilmiş    
     veya kaplanmış kağıt ve kartonlar    
4811.60.00.10.00  - - Kağıt veya karton esaslı yer kaplamaları (ölçüsüne göre kesilmiş olsun olmasın) - 50
4811.60.00.90.00  - - Diğerleri - 60
4811.90  - Diğer kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz lif tabakaları:    
4811.90.00.10.00  - - Deri taklidi kartonlar - 60
4811.90.00.20.00  - - Kağıt veya karton esaslı yer kaplamaları (ölçüsüne göre kesilmiş olsun olmasın) - 50
4811.90.00.90.00  - - Diğerleri - 60
4812.00 Kağıt hamurundan filtre edici blok ve levhalar    
4812.00.00.10.00  - Filtre cihazları için amyant lif içeren kağıt hamurundan levhalar  - 35
4812.00.00.90.00  - Diğerleri - 35
       
48.13 Sigara kağıdı (ölçüsüne göre kesilmiş, defter veya boru haline geti-    
  rilmiş olsun olmasın):    
4813.10  - Defter veya boru halinde:    
4813.10.00.10.00  - - Yaprak halinde olanlar - 80
4813.10.00.80.00  - - Diğerleri - 80
4813.20.00.00.00  - Genişliği 5 cm. yi geçmeyen rulolar halinde olanlar - 80
4813.90  - Diğerleri:    
4813.90.10.00.00  - - Genişliği 5 cm.yi geçen fakat 15 cm.yi geçmeyen rulolar halinde olanlar - 60
   - - Diğerleri    
4813.90.90.10.00  - - - Emdirilmemiş, genişliği 15 cm.yi geçen rulolar halinde veya bir kenarı     
          36 cm.yi geçen dikdörtgen (kare dahil) şeklindeki yapraklar halinde olanlar - 50
4813.90.90.90.00  - - - Diğerleri - 60
       
48.14 Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları; cam kağıtları:    
4814.20.00.00.00  - Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü pürtüklü    
     kabartmalı, boyalı, desen baskılı veya başka şekilde dekore edil -    
     miş bir kat plastikle sıvanmış veya kaplanmış kağıttan meydana    
     gelmiş olanlar) - 50
4814.90  - Diğerleri:    
4814.90.10.00.00  - - Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları, pürtüklenmiş,    
        kabartılmış, yüzeyi boyanmış, motif baskılı veya yüzeyi başka şekil-    
        de dekore edilmiş koruyucu şeffaf plastik maddeIerle sıvanmış veya    
        kaplanmış kağıtlardan yapılmış olanlar - 50
   - - Diğerleri :    
4814.90.70.10.00  - - - Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü örmeye    
        elverişli maddelerle (bu maddeler birbirine paralel telIer     
        halinde birleştirilmiş veya düz dokunmuş olsun olmasın) kap-    
        lanmış kağıttan meydana gelmiş olanlar) - 50
   - - - Diğerleri:    
   - - - - İşlenmeden boyanmış kağıtlar "ingrain":    
4814.90.70.20.00  - - - - - Emdirilmiş,genişliği 60 cm.yi geçen fakat 160 cm.yi geçmeyenler - 60
4814.90.70.30.00  - - - - - Diğerleri - 50
4814.90.70.90.00  - - - - Diğerleri - 60
(48.15)      
       
48.16 Karbon kağıdı, kendinden kopya eden kağıt ve diğer kopya veya    
  transfer kağıtları (48.09 pozisyonundakiler hariç), mumlu teksir     
  kağıdı ve ofset levhalar (kutulara konularak perakende satılacak     
  hale getirilmiş olsun olmasın) :    
4816.20  - Kendinden kopya eden kağıt:    
4816.20.00.10.00  - - Emdirilmiş ve boyanmış olanlar - 60
4816.20.00.90.00  - - Diğerleri - 50
4816.90  - Diğerleri    
   - - Karbon kağıtları ve benzeri kopya kağıtları :    
4816.90.00.11.00  - - - Emdirilmiş veya boyanmış olanlar - 50
4816.90.00.19.00  - - - Diğerleri - 50
4816.90.00.20.00  - - Mumlu teksir kağıdı(stensil) - 50
4816.90.00.90.00  - - Diğerleri - 60
       
48.17 Mektup zarfları, mektup kartları, resimsiz kartpostallar ve haberleşme    
  kartları; bunların kağıt veya kartondan kutuları, poşetler ve benzeri    
  zarflar içine takım halinde yerleştirilmiş olanlar:    
4817.10.00.00.00  - Zarflar - 60
4817.20.00.00.00  - Mektup kartları, resimsiz kartpostallar ve haberleşme kartları - 60
4817.30.00.00.00  - Kağıt veya kartondan kutular, poşetler ve benzeri diğer zarflar     
     içine takım halinde yerleştirilmiş olanlar - 60
       
48.18 Tuvalet kağıtları ve ev işlerinde veya sağlık amacıyla kullanılan    
  türden benzeri kağıt, selüloz vatka veya selüloz liflerden tabaka-    
  lar (genişliği 36 cm.yi geçmeyen rulolar halinde veya ölçüsüne    
  göre kesilmiş); kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya    
  selüloz lif tabakalardan kağıt mendiller, kurutma kağıtları, havlular,    
  masa örtüleri, sofra peçeteleri, yatak çarşafları ve benzeri ev eşyası,    
  hijyenik ve hastane eşyası, giyim eşyası ve aksesuarı :    
4818.10  - Tuvalet kağıtları:    
   - - Bir katının m2. ağırlığı 25 gr. veya daha az olanlar:    
4818.10.10.10.00  - - - Kraft kağıdından - 35
4818.10.10.90.00  - - - Diğerleri - 60
   - - Bir katının m2. ağırlığı 25 gr. dan fazla olanlar:    
4818.10.90.10.00  - - - Kraft kağıdından - 35
4818.10.90.90.00  - - - Diğerleri - 60
4818.20  - Mendiller, kurulama veya yüz silme kağıt ve havluları:    
4818.20.10.00.00  - - Mendiller, kurulama veya yüz silme kağıtları - 100
   - - EI havluları:    
4818.20.91.00.00  - - - Rulo halinde olanlar - 100
4818.20.99.00.00  - - - Diğerleri - 100
4818.30.00.00.00  - Masa örtüleri ve sofra peçeteleri - 100
4818.50.00.00.00  - Giyim eşyası ve aksesuarı - 100
4818.90  - Diğerleri:    
4818.90.10.00.00  - - Tıbbi, cerrahi veya hijyenik amaçlarla kullanılmaya mahsus eşya    
       (perakende satılacak hale getirilmemiş) - 50
   - - Diğerleri:    
   - - - Rulo veya tabakalar halinde diğer kağıt ve kartonlar    
4818.90.90.11.00  - - - - Kağıtlar - 50
4818.90.90.12.00  - - - - Kartonlar - 50
4818.90.90.90.00  - - -  Diğerleri - 60
       
48.19 Kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan veya selüloz lif tabakalarından    
  kutular, mahfazalar, torbalar ve diğer ambalaj kutuları; bürolarda,    
  dükkanlarda ve benzeri yerlerde kullanılan kağıttan veya     
  kartondan evrak tasnif kutuları, mektup kutuları ve benzeri eşya:    
4819.10.00.00.00  - Oluklu kağıt veya kartondan kutu ve mahfazalar - 75
4819.20  - Oluklu olmayan kağıt veya kartondan katlanabilir kutular ve    
     mahfazalar:    
4819.20.00.00.11  - - Kağıt veya kartonun m2. ağırlığı 600 gr. dan az olanlar - 75
4819.20.00.00.19  - - Kağıt veya kartonun m2. ağırlığı 600 gr. veya daha fazla olanlar - 75
4819.30  - Taban genişliği 40 cm. veya daha fazla olan torba ve çantalar:    
4819.30.00.10.00  - - Kağıt veya kartondan olanlar - 75
4819.30.00.90.00  - - Diğerleri - 100
4819.40  - Diğer torba veya çantalar (külahlar dahil):    
   - - Kağıt veya kartondan olanlar:    
4819.40.00.11.00  - - - Çimento ve gübre torbaları - 75
4819.40.00.19.00  - - - Diğerleri   - 75
4819.40.00.90.00  - - Diğerleri - 100
4819.50  - Diğer ambalaj kutuları (plak poşetleri dahil):    
4819.50.00.10.00  - - Kağıt veya kartondan olanlar - 75
4819.50.00.90.00  - - Diğerleri - 100
4819.60  - Bürolarda, dükkanlarda ve benzeri yerlerde kullanılan türden     
     evrak tasnif kutuIarı, mektup kutuları ve benzeri eşya:    
4819.60.00.10.00  - - Kağıt veya kartondan olanlar - 75
4819.60.00.90.00  - - Diğerleri - 100
       
48.20 Kağıt veya kartondan kayıt defterleri, hesap defterleri, sipariş defter-    
  leri, makbuz defterleri, not defterleri, mektupluk bloknotlar, hatıra def-    
  terleri, ajandalar ve benzeri eşya, müsvedde defterleri, sümen,    
  klasörler, ciltler (sayfaları takılıp çıkarılabilen veya diğerleri), dosya     
  gömlekleri ve kapakları, diğer okul, büro veya kırtasiye eşyası, çok     
  yüzlü iş formları ve karbon kağıdı ile ikinci kopyası çıkarılan defterler    
  (içinde karbon kağıtları olsun olmasın), kolleksiyon ve numunelerin    
  konduğu albümler ve kitap kapakları:    
4820.10  - Kayıt defterleri, hesap defterleri, sipariş defterleri, makbuz defterleri,    
     not defterleri, mektupluk bloknotlar, hatıra defterleri, ajandalar    
     ve benzeri eşya:    
4820.10.10.00.00  - - Kayıt defterleri, hesap defterleri, sipariş ve makbuz defterleri - 60
4820.10.30.00.00  - - Not defterleri, mektupluk bloknotlar, hatıra defterleri - 60
4820.10.50.00.00  - - Ajandalar - 60
   - - Diğerleri    
4820.10.90.00.11  - - - Okul defterleri - 60
4820.10.90.00.19  - - - Diğerleri - 60
4820.20.00.00.00  - Müsvedde defterleri - 60
4820.30.00.00.00  - Klasörler, ciltler (kitap kapakları hariç), dosya gömlekleri ve kapakları - 60
4820.40.00.00.00  - Çok yüzlü iş formları ve karbon kağıdı ile ikinci kopyası çıkarılan    
     defterler (içinde karbon kağıtları olsun olmasın) - 60
4820.50.00.00.00  - Kolleksiyon ve numunelerin konduğu albümler - 60
4820.90.00.00.00  - Diğerleri - 60
       
48.21 Kağıt veya kartondan her cins etiketler (baskılı olsun olmasın) :    
4821.10  - Baskılı olanlar:    
4821.10.10.00.00  - - Kendinden yapışkan olanlar - 60
4821.10.90.00.00  - - Diğerleri - 60
4821.90  - Diğerleri:    
4821.90.10.00.00  - - Kendinden yapışkan olanlar - 60
4821.90.90.00.00  - - Diğerleri - 60
       
48.22 Kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan bobinler, masuralar,    
  makaralar ve benzeri mesnetler (perfore edilmiş veya     
  sertleştirilmiş olsun olmasın):    
4822.10  - Dokumaya elverişli ipliklerin sarılmasına mahsus olanlar    
4822.10.00.00.11  - - Endüstriyel ipliklerin sarılmasına mahsus, yüzeyi silikonlu parşömenle    
       kaplanmış, iç çapı 7 cm'yi ve uzunluğu 28 cm'yi geçen bobinler - 60
4822.10.00.00.19  - - Diğerleri - 60
4822.90.00.00.00  - Diğerleri - 60
       
48.23 Diğer kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz lif tabakaları (ölçüsüne    
  veya şekline göre kesilmiş); kağıt hamurundan, kağıt, karton, selüloz    
  vatka veya selüloz liflerden diğer eşya:    
4823.20.00.00.00  - Filtre kağıt ve kartonu - 30
4823.40.00.00.00  - Kaydedici cihazlara mahsus diyagram kağıtları (bobin , tabaka    
     veya disk halinde) - 20
   - Kağıt ve kartondan tepsiler, tabaklar, bardaklar ve benzerleri:    
4823.61.00.00.00  - - Bambudan olanlar - 100
4823.69  - - Diğerleri    
4823.69.10.00.00  - - - Tepsiler ve tabaklar - 100
4823.69.90.00.00  - - -  Diğerleri - 100
4823.70  - Kağıt hamurundan kalıplanmış veya preslenmiş eşya:    
4823.70.10.00.00  - - Yumurta ambalajlamada kullanılan kalıplanmış tepsiler ve kutular - 100
4823.70.90.00.00  - - Diğerleri - 100
4823.90  - Diğerleri:    
   - - Yazım, baskı veya diğer grafik amaçlarla kullanılan türden kağıt ve kartonlar:     
4823.90.40.10.00  - - - Yazı makinaları için kağıt ve pelür kağıdı - 60
4823.90.40.20.00  - - - Fotokopi kağıdı - 50
   - - - Diğerleri    
4823.90.40.90.11  - - - - Şeritli kağıtlar - 60
4823.90.40.90.12  - - - - Mikrofilm kartı - 60
4823.90.40.90.19  - - - - Diğerleri - 60
   - - Diğerleri:    
   - - - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş    
4823.90.85.10.11  - - - - Mumlu ve difenilli sargılık kağıt - 60
4823.90.85.10.19  - - - - Diğerleri - 60
4823.90.85.20.00  - - - Contalar ve rondelalar - 15
4823.90.85.30.00  - - - Kağıt veya karton esaslı yer kaplamaları (ölçüsüne göre kesilmiş olsun olmasın) - 50
   - - - Diğerleri    
   - - - -Zamklı veya yapışkan kağıt    
   - - - - -Kendinden yapışkan olanlar    
4823.90.85.91.00  - - - - - - Üzeri vulkanize edilmemiş tabii veya sentetik kauçukla sıvanmış genişliği     
               10 cm.yi geçmeyenler - 50
4823.90.85.92.00  - - - - - - Diğerleri - 50
4823.90.85.93.00  - - - - - Diğerleri - 50
4823.90.85.99.00  - - - -Diğerleri - 100