POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
46.01 Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri eşya (şeritler    
  halinde birleştirilmiş olsun olmasın) ; düz dokunmuş veya birbiri -    
  ne paralel hale getirilmiş örülmeye elverişli maddeler, örgüler ve    
  örülmeye elverişli maddelerden benzeri eşya (tamamlanmış     
  olsun olmasın) (hasırlar, paspaslar ve paravanlar gibi) :    
   - Bitkisel maddelerden hasırlar, paspaslar ve paravanlar:    
4601.21  - - Bambudan olanlar    
4601.21.10.00.00  - - - Örgüden veya örülmeye elverişli maddelerin  benzeri ürünlerinden    
      yapılmış olanlar - 50
4601.21.90.00.00  - - - Diğerleri - 50
4601.22  - - Hint kamışından olanlar    
4601.22.10.00.00  - - - Örgüden veya örülmeye elverişli maddelerin  benzeri ürünlerinden    
      yapılmış olanlar - 50
4601.22.90.00.00  - - - Diğerleri - 50
4601.29  - - Diğerleri    
4601.29.10.00.00  - - - Örgüden veya örülmeye elverişli maddelerin  benzeri ürünlerinden    
      yapılmış olanlar - 50
4601.29.90.00.00  - - - Diğerleri - 50
   - Diğerleri:    
4601.92  - - Bambudan olanlar    
4601.92.05.00.00  - - - Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler    
         (şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın) - 40
   - - -Diğerleri:    
4601.92.10.00.00  - - - - Örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri    
          ürünlerinden yapılmış olanlar - 50
4601.92.90.00.00  - - - - Diğerleri - 50
4601.93  - - Hint kamışından olanlar    
4601.93.05.00.00  - - - Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler    
         (şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın) - 40
   - - -Diğerleri:    
4601.93.10.00.00  - - - - Örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri  
          ürünlerinden yapılmış olanlar - 50
4601.93.90.00.00  - - - - Diğerleri - 50
4601.94  - - Diğer bitkisel maddelerden olanlar:    
4601.94.05.00.00  - - - Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler  
         (şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın) - 40
   - - -Diğerleri:    
4601.94.10.00.00  - - - - Örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri    
          ürünlerinden yapılmış olanlar - 50
4601.94.90.00.00  - - - - Diğerleri - 50
4601.99  - - Diğerleri:    
4601.99.05.00.00  - - - Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler    
           (şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın) - 40
   - - - Diğerleri:    
4601.99.10.00.00  - - - - Örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden    
             yapılmış olanlar - 50
4601.99.90.00.00  - - - - Diğerleri - 50
46.02 Sepetçi eşyası (örülmeye elverişli maddelerden doğrudan doğru-    
  ya şekil verilerek elde edilmiş veya 46.01 pozisyonundaki eşyadan    
  yapılmış); "luffa"dan yapılmış eşya:    
   - Bitkisel maddelerden olanlar:    
 4602.11  - - Bambudan olanlar    
 4602.11.00.10.00  - - - Şişelere ambalajlama veya muhafaza amacıyla geçirilen hasır kılıflar - 50
 4602.11.00.20.00  - - -  Meyva ihracatına mahsus sepet,küfe ve zembiller  - 40
 4602.11.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
 4602.12  - - Hint kamışından olanlar    
 4602.12.00.10.00  - - - Şişelere ambalajlama veya muhafaza amacıyla geçirilen hasır kılıflar - 50
 4602.12.00.20.00  - - -  Meyva ihracatına mahsus sepet,küfe ve zembiller  - 40
 4602.12.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
 4602.19  - - Diğerleri:    
 4602.19.10.00.00  - - - Şişelere ambalajlama veya muhafaza amacıyla geçirilen hasır kılıflar - 50
   - - - Diğerleri:    
 4602.19.90.10.00  - - - - Meyva ihracatına mahsus sepet,küfe ve zembiller  - 40
 4602.19.90.90.00  - - - - Diğerleri - 50
4602.90  - Diğerleri:    
4602.90.00.10.00  - - Meyva ihracatına mahsus sepet,küfe ve zembiller  - 40
4602.90.00.90.00  - - Diğerleri - 50