POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
44.01 Yakmaya mahsus ağaçlar (kütük, odun, çalı-çırpı demetleri halin-    
  de veya benzeri şekillerde) ; ince dilimler veya yongalar halinde     
  ağaç; testere talaşı ve odun döküntü ve artıkları (kütük, briket,     
  topak veya benzeri şekillerde aglomere edilmiş olsun olmasın):    
4401.10.00.00.00  - Yakmaya mahsus ağaçlar (kütük, odun, çalı-çırpı demetleri     
     halinde veya benzeri şekillerde) - 15
   - İnce dilimler veya yongalar halinde ağaç:    
4401.21.00.00.00  - - İğne yapraklı ağaçlar - 30
4401.22.00.00.00  - - Geniş yapraklı ağaçlar - 30
   - Testere talaşı ve odun döküntü ve artıkları (kütük, briket, topak    
     veya benzeri şekillerde aglomere edilmiş olsun olmasın):    
4401.31.00.00.00  - - Odun pelleti - 15
   - - Diğerleri:    
4401.39.20.00.00  - - - Aglomere edilmiş olanlar (örneğin; briketler) - 15
   - - - Diğerleri ;    
4401.39.30.00.00  - - - - Testere talaşı - 15
4401.39.80.00.00  - - - - Diğerleri - 15
       
44.02 Odun kömürü (kabuk veya sert kabuklu meyvelerin kabuklarından     
  yapılan kömürler dahil) (aglomere edilmiş olsun olmasın)    
4402.10.00.00.00  - Bambudan olanlar - 15
4402.90.00.00.00  - Diğerleri - 15
       
44.03 Yuvarlak ağaçlar (kabukları veya kışırları alınmış veya kare şek-    
  linde kabaca yontulmuş olsun olmasın):    
4403.10  - Boya, kreozot veya diğer koruyucularla işlem görmüş:    
   - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş:    
4403.10.00.11.00  - - - Sedir m3 20
4403.10.00.12.00  - - - Ceviz, şimşir, dişbudak ve zeytin m3 30
4403.10.00.13.00  - - - Ülkede yetişmeyen ağaçlar m3 30
   - - - Diğerleri    
4403.10.00.19.11  - - - - Çam m3 30
4403.10.00.19.12  - - - - Ladin m3 30
4403.10.00.19.13  - - - - Göknar m3 30
4403.10.00.19.19  - - - - Diğerleri m3 30
   - - Diğerleri:    
4403.10.00.91.00  - - - Limon, tik, abanoz, maun, pelesenk, demirhindi ve ülkede yetişmeyen    
         diğer ağaçlar m3 25
4403.10.00.92.00  - - - Maden direkleri m3 15
4403.10.00.99.00  - - - Diğerleri m3 15
4403.20  - Diğerleri (iğne yapraklı):    
   - - 'Piecea abies Karst.'' türü ladin ve gümüş selvi ( Abies alba Mill.) :    
4403.20.11.00.00  - - - Kerestelik tomruk m3 15
4403.20.19.00.00  - - - Diğerleri m3 15
   - -''Pinus sylvestris L.'' türü çam:    
4403.20.31.00.00  - - - Kerestelik tomruk m3 15
4403.20.39.00.00  - - - Diğerleri m3 15
   - - Diğerleri:    
4403.20.91.00.00  - - - Kerestelik tomruk m3 15
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş:    
4403.20.99.11.00  - - - - - Sedir m3 20
   - - - - - Diğerleri    
4403.20.99.19.11  - - - - - -Göknar m3 30
4403.20.99.19.15  - - - - - -Diğer çamlar m3 30
4403.20.99.19.19  - - - - - -Diğer iğne yapraklı ağaçlar m3 30
4403.20.99.30.00  - - - - Ülkede yetişmeyen ağaçlar m3 25
   - - - - Diğerleri    
4403.20.99.90.11  - - - - - Sedir m3 15
4403.20.99.90.12  - - - - - Göknar m3 15
4403.20.99.90.15  - - - - - Diğer çamlar m3 15
4403.20.99.90.19  - - - - - Diğer iğne yapraklı ağaçlar  m3 15
   - Diğerleri, bu faslın 2 no.lu alt pozisyon notunda belirtilen tropikal     
     ağaçlardan olanlar:    
4403.41  - - Koyu kırmızı Meranti, açık kırmızı Meranti ve Meranti Bakau:    
4403.41.00.10.00  - - - Yuvarlak ağaçlar m3 25
4403.41.00.20.00  - - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar m3 30
4403.49  - - Diğerleri:     
   - - - Sapelli, Afrika maunu ve İroko:    
4403.49.10.10.00  - - - - Yuvarlak ağaçlar m3 25
4403.49.10.20.00  - - - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar m3 30
   - - - Okoume ve sipo:    
4403.49.35.10.00  - - - - Yuvarlak ağaçlar m3 25
4403.49.35.20.00  - - - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar m3 30
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Virola, maun (Swietenia spp.), İmbula, Balsa, Rio Pelesenki, Para    
            pelesenki ve Rose pelesenki:    
4403.49.95.10.00  - - - - - Yuvarlak ağaçlar m3 25
4403.49.95.20.00  - - - - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş ağaçlar m3 30
   - - - - Diğerleri:    
4403.49.95.30.00  - - - - - Yuvarlak diğer ağaçlar m3 25
4403.49.95.40.00  - - - - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş diğer ağaçlar m3 30
   - Diğerleri:    
4403.91  - - Meşe (Quercus spp.):    
4403.91.10.00.00  - - - Kerestelik tomruk m3 15
   - - - Diğerleri:    
4403.91.90.10.00  - - - - Yuvarlak meşe m3 15
4403.91.90.20.00  - - - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş meşe m3 30
4403.92  - - Kayın (Fagus spp.):    
4403.92.10.00.00  - - - Kerestelik tomruk m3 15
   - - - Diğerleri:    
4403.92.90.10.00  - - - - Yuvarlak kayın m3 15
4403.92.90.20.00  - - - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş kayın m3 30
4403.99  - - Diğerleri:    
   - - - Kavak:    
4403.99.10.10.00  - - - - Yuvarlak kavak m3 15
4403.99.10.20.00  - - - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş kavak m3 30
   - - - Okaliptus:    
4403.99.30.10.00  - - - - Yuvarlak okaliptus m3 15
4403.99.30.20.00  - - - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş okaliptus m3 30
   - - - Huş ağacı:    
4403.99.51.00.00  - - - - Kerestelik tomruk m3 15
   - - - - Diğerleri:    
4403.99.59.10.00  - - - - - Yuvarlak huş ağacı m3 15
4403.99.59.20.00  - - - - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş huş ağacı m3 30
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Kağıtlık odun    
4403.99.95.10.11  - - - - - İğne yapraklı ağaçlardan kağıtlık odun m3 5
4403.99.95.10.12  - - - - - Geniş yapraklı ağaçlardan kağıtlık odun m3 5
   - - - - Maden direkleri    
4403.99.95.30.11  - - - - - İğne yapraklı ağaçlardan maden direkleri m3 15
4403.99.95.30.12  - - - - - Geniş yapraklı ağaçlardan maden direkleri m3 15
4403.99.95.50.00  - - - - Kare şeklinde kabaca yontulmuş diğer ağaçlar m3 30
4403.99.95.90.00  - - - - Diğerleri m3 15
       
44.04 Ahşap çemberler; yarılmış sırıklar; uçları sivritilmiş fakat uzunla -    
  masına biçilmemiş ağaçtan büyük ve küçük kazıklar; baston,    
  şemsiye, alet sapları veya benzeri eşya imaline elverişli ahşap    
  çubuklar (kabaca yontulmuş fakat torna edilmemiş, bükülmemiş    
  veya başka surette işlenmemiş); kasnak tahtaları ve şerit halinde     
  ağaçlar :    
4404.10.00.00.00  - İğne yapraklılar - 30
4404.20.00.00.00  - Geniş yapraklılar - 30
       
4405.00 Ağaç yünü; ağaç unu    
4405.00.00.00.11 - Ağaç yünü - 20
4405.00.00.00.12 - Ağaç unu - 20
       
44.06 Ahşap demiryolu veya tramvay  traversleri:    
4406.10.00.00.00 - Emprenye edilmemiş (emdirilmemiş) m3 20
4406.90.00.00.00 - Diğerleri m3 20
       
44.07 Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş    
  veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçen ağaçlar    
  (rendelenmiş, zımparalanmış veya  uç uca eklenmiş olsun    
  olmasın):    
4407.10  - İğne yapraklı ağaçlar:    
   - - Zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar  (rendelenmiş     
       veya zımparalanmış olsun olmasın)    
4407.10.15.10.00  - - - Zımparalanmış olanlar m3 60
4407.10.15.90.00  - - - Diğerleri m3 40
   - - Diğerleri:    
   - - - Rendelenmiş olanlar:    
4407.10.31.00.00  - - - - ''Piecea abies Karst.'' türü ladin ve gümüş selvi ( Abies alba Mill.)  m3 40
4407.10.33.00.00  - - - -  "Pinus sylvestris L. " türü çam m3 40
4407.10.38.00.00  - - - - Diğerleri m3 40
   - - - Diğerleri:    
4407.10.91.00.00  - - - - ''Piecea abies Karst.'' türü ladin ve gümüş selvi ( Abies alba Mill.)   m3 40
4407.10.93.00.00  - - - - Sarı çam "Pinus sylvestris L." türü  m3 40
   - - - - Diğerleri    
4407.10.98.10.00  - - - - - Sedir ağacı m3 25
4407.10.98.90.00  - - - - - Diğerleri m3 40
   - Bu fasılın 2 no.lu  alt pozisyon notunda belirtilen tropikal ağaç -    
     lardan olanlar:    
4407.21  - - Maun (Swietenia spp.):    
   - - - Zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar  (rendelenmiş veya    
          zımparalanmış olsun olmasın):    
4407.21.10.10.00  - - - - Zımparalanmış olanlar m3 60
4407.21.10.90.00  - - - - Diğerleri m3 40
   - - - Diğerleri:    
4407.21.91.00.00  - - - - Rendelenmiş olanlar m3 40
4407.21.99.00.00  - - - - Diğerleri m3 40
4407.22  - - Virola, İmbua ve Balsa:    
   - - - Zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar  (rendelenmiş veya    
          zımparalanmış olsun olmasın):    
4407.22.10.10.00  - - - - Zımparalanmış olanlar m3 60
4407.22.10.90.00  - - - - Diğerleri m3 40
   - - - Diğerleri:    
4407.22.91.00.00  - - - - Rendelenmiş olanlar m3 40
4407.22.99.00.00  - - - - Diğerleri m3 40
4407.25  - - Koyu Kırmızı Meranti, Açık Kırmızı Meranti, ve Meranti Bakau:    
4407.25.10.00.00  - - -  Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya    
          zımparalanmış olsun olmasın) m3 40
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Rendelenmiş olanlar:    
4407.25.30.10.00  - - - - - Döşemelik ahşap bloklar m3 30
4407.25.30.90.00  - - - - - Diğerleri m3 40
4407.25.50.00.00  - - - - Zımparalanmış olanlar m3 60
4407.25.90.00.00  - - - - Diğerleri m3 40
4407.26  - - Beyaz Lauan, Beyaz Meranti, Beyaz Seraya, Sarı Meranti    
       ve Alan:    
4407.26.10.00.00  - - - Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya    
          zımparalanmış olsun olmasın) m3 40
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Rendelenmiş olanlar:    
4407.26.30.10.00  - - - - - Döşemelik ahşap bloklar m3 30
4407.26.30.90.00  - - - - - Diğerleri m3 40
4407.26.50.00.00  - - - - Zımparalanmış olanlar m3 60
4407.26.90.00.00  - - - - Diğerleri m3 40
4407.27  - - Sapelli:    
4407.27.10.00.00  - - - Zımparalanmış ; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış    
          olsun olmasın) m3 40
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Rendelenmiş olanlar:    
4407.27.91.21.00  - - - - - Döşemelik ahşap bloklar m3 30
4407.27.91.29.00  - - - - - Diğerleri m3 40
   - - - - Diğerleri:    
4407.27.99.31.00  - - - - - Zımparalanmış olanlar m3 60
4407.27.99.39.00  - - - - - Diğerleri m3 40
4407.28  - - İroko:    
4407.28.10.00.00  - - - Zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış    
          olsun olmasın) m3 40
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Rendelenmiş olanlar:    
4407.28.91.21.00  - - - - - Döşemelik ahşap bloklar m3 30
4407.28.91.29.00  - - - - - Diğerleri m3 40
   - - - - Diğerleri:    
4407.28.99.31.00  - - - - - Zımparalanmış olanlar m3 60
4407.28.99.39.00  - - - - - Diğerleri m3 40
4407.29  - - Diğerleri:    
   - - - Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya    
          zımparalanmış olsun olmasın)    
4407.29.15.10.00  - - - - Rio pelesenki, Para pelesenki ve Rose pelesenki m3 40
4407.29.15.90.00  - - - - Diğerleri m3 40
   - - - Diğerleri    
   - - - - Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas,     
          okoume, obeche, sapalli, sipo, Afrika maunu, makore, iroko, tiama,    
          mansonia, ilomba, dibetotu, limba, azobe, Rio pelesenki, Para pele-    
          senki ve Rose pelesenki:    
   - - - - - Rendelenmiş olanlar :    
4407.29.20.00.00  - - - - - -  Rio pelesenki, Para pelesenki ve Rose pelesenki  m3 40
   - - - - - -  Diğerleri :    
4407.29.25.10.00  - - - - - - - Döşemelik ahşap bloklar m3 30
4407.29.25.90.00  - - - - - - - Diğerleri m3 40
4407.29.45.00.00  - - - - - Zımparalanmış olanlar m3 60
4407.29.60.00.00  - - - - - Diğerleri m3 40
   - - - - Diğerleri:    
4407.29.83.00.00  - - - - - Rendelenmiş olanlar m3 40
4407.29.85.00.00  - - - - - Zımparalanmış olanlar m3 60
4407.29.95.00.00  - - - - - Diğerleri m3 40
   - Diğerleri:    
4407.91  - - Meşeden (Quercus spp.):    
   - - - Zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş     
         veya zımparalanmış olsun olmasın)    
4407.91.15.10.00  - - - - Zımparalanmış olanlar m3 60
4407.91.15.90.00  - - - - Diğerleri m3 40
   - - - Diğerleri :    
   - - - - Rendelenmiş olanlar:    
   - - - - - Parke veya ahşap blok döşemeciliği için birleştirilmemiş blok, şerit    
             ve süpürgelikler:    
4407.91.31.10.00  - - - - - - Şerit ve süpürgelikler m2 40
4407.91.31.20.00  - - - - - - Döşemelik ahşap bloklar m2 30
4407.91.39.00.00  - - - - - Diğerleri m3 40
4407.91.90.00.00  - - - - Diğerleri m3 40
4407.92  - - Kayından (Fagus spp.):    
4407.92.00.10.00  - - - Zımparalanmış olanlar m3 60
   - - - Diğerleri    
4407.92.00.90.11  - - - - Kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar m3 40
4407.92.00.90.19  - - - - Diğerleri m3 40
4407.93  - - Akçaağaçtan (Acer spp.) olanlar:    
4407.93.10.00.00  - - - Rendelenmiş; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya    
          zımparalanmış olsun olmasın) m3 40
   - - - Diğerleri:    
4407.93.91.00.00  - - - - Zımparalanmış olanlar m3 60
4407.93.99.00.00  - - - - Diğerleri m3 40
4407.94  - - Kiraz ağacından (Prunus spp.) olanlar:    
4407.94.10.00.00  - - - Rendelenmiş;  uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya    
          zımparalanmış olsun olmasın) m3 40
   - - - Diğerleri:    
4407.94.91.00.00  - - - - Zımparalanmış olanlar m3 60
4407.94.99.00.00  - - - - Diğerleri m3 40
4407.95  - - Dişbudak ağacından (Fraxinus spp.) olanlar:    
4407.95.10.00.00  - - - Rendelenmiş ; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya    
          zımparalanmış olsun olmasın) m3 40
   - - - Diğerleri:    
4407.95.91.00.00  - - - - Zımparalanmış olanlar m3 60
4407.95.99.00.00  - - - - Diğerleri m3 40
4407.99  - - Diğerleri:    
4407.99.27.00.00  - - - Rendelenmiş; Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya m3 40
          zımparalanmış olsun olmasın)    
   - - - Diğerleri:    
4407.99.40.00.00  - - - - Zımparalanmış olanlar m3 60
   - - - - Diğerleri:    
   - - - - - Kavak    
4407.99.91.00.11  - - - - - - Kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar  m3 40
4407.99.91.00.19  - - - - - - Diğerleri m3 40
4407.99.96.00.00  - - - - - Tropikal ağaçlar m3 40
   - - - - - Diğerleri:    
   - - - - - - Şimşir,ıhlamur,dişbudak,zeytin, ceviz    
4407.99.98.10.11  - - - - - - - Şimşir  m3 25
4407.99.98.10.12  - - - - - - - Ihlamur m3 25
4407.99.98.10.13  - - - - - - - Dişbudak  m3 25
4407.99.98.10.14  - - - - - - - Zeytin m3 25
4407.99.98.10.15  - - - - - - - Ceviz m3 25
   - - - - - - Diğerleri    
4407.99.98.90.11  - - - - - - - Gürgen m3 40
4407.99.98.90.19  - - - - - - - Diğerleri m3 40
       
44.08 Uzunlamasına testere ile biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak    
  halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçmeyen, kaplama için    
  (lamine edilmiş ağaçların dilimlenmesiyle elde edilenler dahil),    
  kontrplak için veya benzeri lamine edilmiş ağaçlar ve diğer    
  ağaçlar için  yapraklar (rendelenmiş, zımparalanmış, ekli     
  veya uç uca eklenmiş olsun olmasın):    
4408.10  - İğne yapraklı ağaçlar:    
   - - Rendelenmiş; zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş     
       veya zımparalanmış olsun olmasın) :    
4408.10.15.10.00  - - - Zımparalanmış olanlar m3 60
4408.10.15.20.00  - - - Rendelenmiş olanlar m3 40
4408.10.15.90.00  - - - Diğerleri m3 40
   - - Diğerleri:    
4408.10.91.00.00  - - -  Kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar  m3 40
   - - -  Diğerleri :    
4408.10.98.00.11  - - - - Kalınlığı 1 mm. olanlar m3 40
4408.10.98.00.12  - - - - Kalınlığı 1 mm.den az olanlar  m3 40
4408.10.98.00.13  - - - - Kalınlığı 1 mm. (hariç) ila 3 mm. (dahil) arasında olanlar m3 40
4408.10.98.00.14  - - - - Kalınlığı 3 mm. den fazla olanlar m3 40
   - Bu Fasılın 1 no.lu alt pozisyon notunda belirtilen tropik ağaç -    
     lardan olanlar:    
4408.31  - - Koyu Kırmızı Meranti, Açık Kırmızı Meranti ve Meranti Bakau :    
4408.31.11.00.00  - - - Uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş veya zımparalanmış    
         olsun olmasın) m3 40
   - - - Diğerleri:    
4408.31.21.00.00  - - - - Rendelenmiş olanlar m3 40
4408.31.25.00.00  - - - - Zımparalanmış olanlar m3 60
4408.31.30.00.00  - - - - Diğerleri m3 40
4408.39  - - Diğerleri:    
   - - - Beyaz Laun, sipo, limba, okoume, obeche Afrika maunu, sapelli, vi-    
          rola, maun (Swietenia spp), Rio pelesenki, Para pelesenki ve Rose      
          pelesenki:    
   - - - - Zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş  veya    
          zımparalanmış olsun olmasın):    
4408.39.15.10.00  - - - - - Zımparalanmış olanlar m3 60
4408.39.15.90.00  - - - - - Diğerleri m3 40
   - - - - Diğerleri:    
4408.39.21.00.00  - - - - - Rendelenmiş olanlar m3 40
4408.39.30.00.00  - - - - - Diğerleri m3 40
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Rendelenmiş; zımparalanmış;uç uca eklenmiş olanlar     
          (rendelenmiş veya zımparalanmış olsun olmasın)    
4408.39.55.10.00  - - - - - Zımparalanmış olanlar m3 60
4408.39.55.20.00  - - - - - Rendelenmiş olanlar m3 40
4408.39.55.90.00  - - - - - Diğerleri m3 40
   - - - - Diğerleri:    
4408.39.70.00.00  - - - - - Kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar m3 40
   - - - - - Diğerleri:    
4408.39.85.00.00  - - - - - - Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenler m3 40
4408.39.95.00.00  - - - - - - Kalınlığı 1 mm.yi geçenler m3 40
4408.90  - Diğerleri:    
   - - Rendelenmiş; zımparalanmış; uç uca eklenmiş olanlar (rendelenmiş    
        veya zımparalanmış olsun olmasın)    
4408.90.15.10.00  - - - Rendelenmiş olanlar m3 40
4408.90.15.20.00  - - - Zımparalanmış olanlar m3 60
4408.90.15.90.00  - - - Diğerleri m3 40
   - - Diğerleri :    
4408.90.35.00.00  - - -  Kurşun kalem imaline mahsus küçük tahtalar m3 40
   - - -  Diğerleri:    
4408.90.85.00.00  - - - -  Kalınlığı 1 mm' yi geçmeyenler m3 40
4408.90.95.00.00  - - - -  Kalınlığı 1 mm' yi geçenler m3 40
       
44.09 Herhangi bir kenarında, ucunda veya yüzünde sürekli olarak şekil     
  verilmiş (lambalanmış, yiv açılmış, set açılmış, şevlenmiş, ortaları (V)    
  şeklinde oluklanmış, kornişli, kalıplanmış, yuvarlatılmış ve benzeri    
  şekillerde) ağaçlar (birleştirilmemiş parke tahtaları için şeritler ve     
  süpürgelikler dahil) (rendelenmiş,zımparalanmış veya uç uca eklenmiş    
   olsun olmasın):    
4409.10  - İğne yapraklı ağaçlardan:    
4409.10.11.00.00  - - Tablo, fotoğraf, ayna ve benzeri eşya çerçevesi için ahşap pervazlar m 60
   - - Diğerleri:    
4409.10.18.10.00  - - - Rendelenmiş olanlar - 40
4409.10.18.20.00  - - - Zımparalanmış olanlar - 60
4409.10.18.30.00  - - - Biçilmiş uzun çöpler haline getirilmiş ağaçlar - 25
4409.10.18.40.00  - - - Ahşap çubuklar ve pervazlar (mobilya, çerçeve, iç dekor, elektrik    
         tesisatı ve benzeri eşya için)  - 60
4409.10.18.90.00  - - - Diğerleri - 30
   - Geniş yapraklı ağaçlardan:    
4409.21  - - Bambudan olanlar:    
4409.21.00.10.00  - - - Rendelenmiş olanlar - 40
4409.21.00.20.00  - - - Zımparalanmış olanlar - 60
4409.21.00.90.00  - - - Diğerleri - 30
4409.29  - - Diğerleri:    
4409.29.10.00.00  - - - Tablo, fotoğraf, ayna ve benzeri eşya çerçevesi için ahşap pervazlar m 60
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Parke veya ahşap blok döşemeciliği için birleştirilmemiş blok, şerit ve    
          süpürgelikler:    
4409.29.91.21.00  - - - - - Şerit ve süpürgelikler m2 40
4409.29.91.22.00  - - - - - Döşemelik ahşap bloklar m2 30
   - - - - Diğerleri:    
4409.29.99.91.00  - - - - - Rendelenmiş olanlar - 40
4409.29.99.92.00  - - - - - Zımparalanmış olanlar - 60
4409.29.99.93.00  - - - - - Biçilmiş uzun çöpler haline getirilmiş ağaçlar - 25
4409.29.99.94.00  - - - - - Ahşap çubuklar ve pervazlar (mobilya, çerçeve, iç dekor, elektrik     
            tesisatı ve benzeri eşya için)   - 60
4409.29.99.99.00  - - - - - Diğerleri - 30
       
44.10  Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha,     
   oriented strand board (OSB)  ve  benzeri levhalar( örneğin waferboard)      
   (reçineler veya diğer organik bağlayıcı maddelerle aglomere     
   edilmiş (bir araya getirilmiş) olsun olmasın):    
   - Ağaçtan :    
 4410.11  - - Yonga levha  
 4410.11.10.00.00  - - - İşlenmemiş veya sadece zımparalanmış fakat daha ileri bir işlem görmemiş  
  olanlar m3 50
 4410.11.30.00.00  - - - Yüzeyi melamin emdirilmiş kağıtla kaplanmış olanlar m3 60
 4410.11.50.00.00  - - - Yüzeyi  plastikten dekoratif levha veya yaprakla kaplanmış olanlar m3 60
 4410.11.90.00.00  - - - Diğerleri m3 50
 4410.12  - - Yönlendirilmiş lifli levha (OSB):    
 4410.12.10.00.00  - - - İşlenmemiş veya sadece zımparalanmış fakat daha ileri bir işlem görmemiş  
  olanlar m3 50
   - - - Diğerleri:    
4410.12.90.10.00  - - - -Yüzeyi  plastikten dekoratif levha veya yaprakla ya da melamin     
           emdirilmiş kağıtla kaplanmış olanlar m3 60
4410.12.90.90.00  - - - - Diğerleri m3 50
 4410.19  - - Diğerleri    
4410.19.00.10.00  - - -  Yüzeyi  plastikten dekoratif levha veya yaprakla ya da melamin   
           emdirilmiş kağıtla kaplanmış olan waferboard  m3 60
4410.19.00.90.00  - - - Diğerleri m3 50
4410.90  - Diğerleri:  
4410.90.00.10.00  - - Keten döküntülerinden elde edilenler m3 50
4410.90.00.90.00  - - Diğerleri m3 60
       
44.11 Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar (reçineler     
  veya diğer organik maddelerle birleştirilmiş olsun olmasın):    
   - Orta yoğunlukta lif levha (Medium Density Fibreboard-MDF):    
 4411.12  - - Kalınlıkları 5 mm.yi geçmeyenler:    
 4411.12.10.00.00  - - - Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar m3 50
 4411.12.90.00.00  - - - Diğerleri m3 50
 4411.13  - - Kalınlıkları 5 mm.yi geçen , fakat 9 mm.yi geçmeyenler:    
 4411.13.10.00.00  - - - Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar m3 50
 4411.13.90.00.00  - - - Diğerleri m3 50
 4411.14  - - Kalınlıkları 9 mm.yi geçenler:    
 4411.14.10.00.00  - - - Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar m3 50
 4411.14.90.00.00  - - - Diğerleri m3 50
   - Diğerleri:    
 4411.92  - - Yoğunluğu 0,8 gr/cm3.ü geçenler:  
 4411.92.10.00.00  - - - Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar m3 50
 4411.92.90.00.00  - - - Diğerleri m3 50
 4411.93  - - Yoğunluğu 0,5 gr/cm3.ü geçen, fakat 0,8 gr/ cm3.ü geçmeyenler:  
 4411.93.10.00.00  - - - Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar m3 50
 4411.93.90.00.00  - - - Diğerleri m3 50
 4411.94  - - Yoğunluğu 0,5 gr/cm3.ü geçmeyenler    
 4411.94.10.00.00  - - - Mekanik olarak işlenmemiş veya yüzü kaplanmamış olanlar m3 50
 4411.94.90.00.00  - - - Diğerleri m3 50
       
44.12 Kontrplaklar, ahşap kaplamalı levhalar ve benzeri lamine edilmiş    
  ağaçlar:    
4412.10.00.00.00  - Bambudan olanlar m3 50
   - Sadece ağaç levhalarından meydana gelen diğer kontrplaklar    
   (bambudan olanlar hariç) (herbir katının kalınlığı 6 mm.yi geçmeyenler) :    
4412.31  - - En az bir dış yüzü bu fasılın 2 no.lu alt pozisyon notunda be -    
       lirtilen tropikal ağaçlardan olanlar:    
4412.31.10.00.00  - - - Koyu kırmızı Meranti, açık kırmızı Meranti, beyaz lauan, sipo, limba,    
         obeche,okoumé, Afrika maunu, sapelli, virola, maun (Swietenia spp),     
         Rio pelesenki, Para pelesenki ve Rose pelesenkinden olanlar m3 50
4412.31.90.00.00  - - - Diğerleri m3 50
   - -  Diğerleri (en az bir dış yüzü geniş  yapraklı  ağaçlardan     
        olanlar)    
4412.32.10.00.00  - - - Kızılağaç, dişbudak, kayın, huş, kiraz, kestane, karaağaç,     
         kuzey amerika cevizi (karya), gürgen, at kestanesi, ıhlamur, akçağaç,      
         meşe, çınar, kavak, akasya, ceviz veya sarı kavak m3 50
4412.32.90.00.00  - - - Diğerleri m3 50
4412.39.00.00.00  - - Diğerleri m3 50
   - Diğerleri:    
4412.94  - - Kontrtablalar ve benzeri lamine edilmiş ağaç ürünleri:    
4412.94.10.00.00  - - - En az bir dış yüzü geniş yapraklı ağaçlardan olanlar m3 50
4412.94.90.00.00  - - - Diğerleri m3 50
4412.99  - - Diğerleri:    
4412.99.30.00.00  - - - En az bir tabakası yonga levhadan olanlar m3 50
   - - - Diğerleri:    
   - - - - En az bir dış yüzü geniş yapraklı ağaçlardan olanlar:    
4412.99.40.00.00  - - - - - Kızılağaç, dişbudak, kayın, huş, kiraz, kestane, karaağaç,     
             kuzey amerika cevizi (karya), gürgen, at kestanesi, ıhlamur, akçağaç,      
             meşe, çınar, kavak, akasya, ceviz veya sarı kavak m3 50
4412.99.50.00.00  - - - - - Diğerleri m3 50
4412.99.85.00.00  - - - - Diğerleri m3 50
4413.00.00.00.00 Yoğunluğu artırılmış ağaç (bloklar, levhalar, şeritler veya profil     
  halinde) m3 50
4414.00 Ahşap çerçeveler (resim, fotoğraf, ayna ve benzerleri için):    
4414.00.10.00.00  - Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar  - 50
4414.00.90.00.00  - Diğer ağaçlardan olanlar - 50
       
44.15 Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, silindir sandık-    
  lar ve benzeri ambalajlar; ahşap kablo makaraları, ahşap palet -    
  ler, palet sandıkları ve diğer yük tablaları; ahşap palet kaldırıcılar:    
4415.10  - Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, silindir san -    
    dıklar ve benzeri ambalajlar; kablo makaraları:    
   - - Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, silindir sandıklar    
       ve benzeri ambalajlar    
4415.10.10.00.11  - - - Kontrplak veya kaplama tahtasından yapılanlar - 50
4415.10.10.00.19  - - - Diğerleri - 50
4415.10.90.00.00  - - Kablo makaraları - 60
4415.20  - Paletler, palet sandıklar ve diğer yük tablaları; ahşap palet kal -    
    dırıcılar :    
4415.20.20.00.00  - - Düz paletler; palet kaldırıcılar Adet 60
4415.20.90.00.00  - - Diğerleri - 50
       
4416.00 Ahşap variller, fıçılar, kovalar, gerdeller ve diğer fıçıcı eşyası ve    
  bunların aksam ve parçaları (fıçı tahtaIarı dahiI):    
4416.00.00.10.00  - Yarılmış fıçı tahtaları (bir esas yüzü testere ile biçilmiş olsun olmasın,    
     fakat daha ileri bir işlem görmemiş); testere ile kesilmiş fıçı tahtaları    
     (en az bir esas yüzü silindir şeklinde testere ile kesilmiş, fakat daha    
     ileri bir işlem görmemiş) - 30
4416.00.00.90.00  - Diğerleri - 40
       
4417.00.00.00.00 Ahşap aletIer, alet gövdeleri, alet sapları, süpürge ve fırça gövde     
  ve sapları; ahşap bot ve ayakkabı kalıpları - 50
       
44.18 Ahşaptan bina ve inşaat için marangozluk mamulleri ve doğrama parçaları     
  (hücreli ahşap levhalar, birleştirilmiş döşeme tahtalarından panolar,     
  padavraIar ve çatı örtüleri (shakes) dahil):    
4418.10  - Pencereler, Fransız pencereleri ve bunların çerçeve ve pervazları:    
4418.10.10.00.00  - - Bu Faslın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar (1) Adet 40
4418.10.50.00.00  - - İğne yapraklı ağaçlardan olanlar (1) Adet 40
4418.10.90.00.00  - - Diğerleri (1) Adet 40
4418.20  - Kapılar, kapı çerçeveleri ve kapı eşikleri:    
4418.20.10.00.00  - - Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar (2) Adet 40
4418.20.50.00.00  - - İğne yapraklı ağaçlardan olanlar (2) Adet 40
4418.20.80.00.00  - - Diğer ağaçlardan olanlar (2) Adet 40
4418.40.00.00.00  - Heyelan destek beton kalıbı - 40
4418.50.00.00.00  - Padavralar ve çatı örtüleri (shakes) - 60
4418.60.00.00.00  - Direkler ve kirişler - 40
   - Birleştirilmiş döşeme tahtalarından panolar:    
4418.71.00.00.00  - - Mozaik döşemeler için olanlar m2 40
4418.72.00.00.00  - - Diğerleri, çok katlı olanlar m2 40
4418.79.00.00.00  - - Diğerleri m2 40
4418.90  - Diğerleri:    
4418.90.10.00.00  - - Tutkallayarak-lamine edilmiş kereste (glue-laminated timber)  - 40
   - - Diğerleri:    
4418.90.80.10.00  - - - Hücreli ahşap levhalar - 60
   - - - Diğerleri    
4418.90.80.90.11  - - - - Merdiven - 40
4418.90.80.90.12  - - - - Gömme dolaplar - 40
4418.90.80.90.13  - - - - İnşaat kalıpları - 40
4418.90.80.90.14  - - - - Panjur ve kepenk - 40
4418.90.80.90.15  - - - - Speratörler ve paravanlar - 40
4418.90.80.90.19  - - - - Diğerleri - 40
4419.00 Ahşap mutfak ve sofra eşyası:    
   - Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar:    
4419.00.10.10.00  - - Hacim ölçü kapları - 60
4419.00.10.20.00  - - Tepsiler - 70
4419.00.10.90.00  - - Diğerleri - 50
   - Diğer ağaçlardan olanlar:    
4419.00.90.10.00  - - Hacim ölçü kapları - 60
4419.00.90.20.00  - - Tepsiler - 70
4419.00.90.90.00  - - Diğerleri - 50
       
44.20 Üzerine kakma yapılmış ağaç; mücevherat ve çatal, bıçak takımı     
  için ahşap kutu ve mahfazalar ve benzeri eşya; ahşap küçük hey -    
  kelcikler ve diğer süs eşyası; 94. Fasılda yer almayan ahşap döşe -    
  me eşyası:    
4420.10  - Ahşap küçük heykelcikler ve diğer süs eşyası:    
4420.10.11.00.00  - - Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar - 70
4420.10.19.00.00  - - Diğer ağaçlardan olanlar - 70
4420.90  - Diğerleri:    
4420.90.10.00.00  - - Üzerine kakma yapılmış ağaçlar m3 50
   - - Diğerleri:    
4420.90.91.00.00  - - - Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar - 70
4420.90.99.00.00  - - - Diğerleri - 70
       
44.21 Ahşap diğer eşya:    
4421.10.00.00.00  - Elbise askıları Adet 60
4421.90  - Diğerleri:    
4421.90.91.00.00  - -  Lif levhadan olanlar - 60
   - - Diğerleri:    
   - - - Tornalanmış ahşap masuralar, makaralar, bobinler ve dikiş ipliği     
          makaraları ve benzerleri    
4421.90.98.10.11  - - - - Mekik - 30
4421.90.98.10.12  - - - - Bobin - 30
4421.90.98.10.19  - - - - Diğerleri - 30
4421.90.98.20.00  - - - Kibrit imali için kesilmiş çöpler - 60
4421.90.98.30.00  - - - Kundura çivileri; uzun çöpler haline getirilmiş ağaçlar - 25
4421.90.98.40.00  - - - Kaldırım için hazırlanmış ağaçlar - 30
4421.90.98.50.00  - - - Çamaşır levazımatı - 50
4421.90.98.90.00  - - -  Diğerleri - 60
(1) Çerçevesi  olsun olmasın, pencere veya pencereli  kapı  
     tek bir parça olarak kabul edilir.
(2) Çerçeve veya eşiği olsun olmasın, kapılar tek bir parça 
     olarak kabul edilir.