POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
43.01 Ham kürkler (baş, kuyruk, pençe ve kürkçülüğe elverişli    
   diğer parçalar dahil) (41.01, 41.02 ve 41.03 pozisyonlarındaki ham post    
  ve deriler hariç) :    
4301.10.00.00.00  - Mink (vizon) (bütün halinde) (baş, kuyruk veya pençeleri ile    
     birlikte olsun olmasın) Adet 75
4301.30  - Astragan, Breitschwanz, Karakul, Persaniye denilen kuzular ve    
     benzeri kuzular ile Hint, Çin, Moğol ve Tibet kuzuları (bütün    
     halinde) (baş, kuyruk veya pençeleri ile birlikte olsun     
     olmasın)    
4301.30.00.00.11  - - Astragan, Karakul Adet 75
4301.30.00.00.19  - - Diğerleri Adet 75
4301.60.00.00.00  - Tilki (bütün halinde) (baş,kuyruk veya pençeleri ile birlikte    
      olsun olmasın) Adet 75
4301.80.00.00.00  - Diğer kürkler (bütün halinde) (baş,kuyruk veya pençeleri     
     ile birlikte olsun olmasın) - 75
4301.90.00.00.00  - Başlar,kuyruklar,pençeler ve kürkçülüğe elverişli diğer    
     parçalar - 75
       
43.02 Dabaklanmış veya aprelenmiş kürkler (baş, kuyruk, pençeler      
  ve diğer parçalar dahil) (birleştirilmemiş veya birleştirilmiş) (diğer     
  maddeler ilave edilmemiş) (43.03 pozisyonundakiler hariç):    
   - Bütün halindeki deriler (baş, kuyruk veya pençeleri ile birlik-    
     te olsun olmasın) (birleştirilmemiş):    
4302.11.00.00.00  - - Mink (vizon) Adet 150
4302.19  - - Diğerleri:    
4302.19.15.00.00  - - - Kunduz, Misk sıçanı, Tilki Adet 150
4302.19.35.00.00  - - - Tavşan veya yabani tavşan Adet 150
   - - - Fok veya ayı balığı:    
4302.19.41.00.00  - - - - Beyaz mantolu veya mavi sırtlı denilen kapişonlu fok yavruları Adet 150
4302.19.49.00.00  - - - - Diğerleri Adet 150
   - - - Koyun veya kuzular:    
4302.19.75.00.00  - - - - Kuzular:Astragan, Broadtail (kısa kuyruk), Karakul,Pers ve benzeri    
         kuzular, Hint,Çin,Mongol veya Tibet kuzuları Adet 150
4302.19.80.00.00  - - - -  Diğerleri Adet 150
  - - - Diğerleri    
4302.19.99.00.11  - - - - Sincap - 150
4302.19.99.00.19  - - - - Diğerleri - 150
4302.20.00.00.00  - Başlar, kuyruklar, pençeler ve diğer parçalar ve kırpıntılar    
     (birleştirilmemiş) - 150
4302.30  - Bütün halindeki deriler ve parçaları ve bunların kırpıntıları    
     (birleştirilmiş):    
4302.30.10.00.00  - - Uzatılmış olanlar (allongees) - 200
   - - Diğerleri:    
4302.30.25.00.00  - - - Tavşan veya yabani tavşan Adet 150
   - - - Fok veya ayı balığı:    
4302.30.51.00.00  - - - - Beyaz mantolu veya mavi sırtlı denilen kapişonlu fok yavruları Adet 150
4302.30.55.00.00  - - - - Diğerleri Adet 150
   - - - Diğerleri:    
4302.30.99.00.11  - - - - Sincap - 150
4302.30.99.00.12  - - - - Kunduz - 150
4302.30.99.00.13  - - - - Dağ sıçanı - 150
4302.30.99.00.19  - - - - Diğerleri - 150
       
43.03 Kürkten giyim eşyası ve aksesuarı ve kürkten diğer eşya:    
4303.10  - Giyim eşyası ve aksesuarı:    
4303.10.10.00.00  - - Beyaz mantolu veya mavi sırtlı denilen kapişonlu fok yavruları - 200
   - - Diğerleri    
4303.10.90.00.15  - - - Giyim eşyası aksesuarı olarak kullanılan kürk mamulleri - 200
4303.10.90.00.16  - - -  Kuzu kürkünden giyim eşyası - 200
4303.10.90.00.17  - - -  Diğer kürklerden giyim eşyası - 200
4303.10.90.00.18  - - - Diğerleri - 200
4303.90  - Diğerleri    
4303.90.00.00.11  - - Teknik işlerde kullanılan kürk mamulleri - 200
4303.90.00.00.19  - - Diğerleri - 200
       
4304.00 Taklit kürk ve bundan mamul eşya    
4304.00.00.00.11 - Taklit kürk  - 200
4304.00.00.00.12 - Taklit kürkten mamul eşya  - 200