POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
40.01 Tabii kauçuk, balata, güta -perka, guayül, çıkıl (chicle) ve benzeri    
  tabii sakızlar (ilk şekillerde veya levha, tabaka veya şerit halinde):    
4001.10  - Tabii kauçuk lateksi (prevulkanize edilmiş olsun olmasın):    
4001.10.00.10.00  - - Prevulkanize edilmiş tabii kauçuk lateksi - 15
4001.10.00.20.00  - - Prevulkanize edilmemiş tabii kauçuk lateksi - 50
   - Tabii kauçuk (diğer şekillerde):    
4001.21.00.00.00  - - Füme yapraklar (RSS) - 15
4001.22.00.00.00  - - Teknik yönden belirlenmiş tabii kauçuk (TSNR) - 15
4001.29  - - Diğerleri:    
4001.29.00.10.00  - - - Krep kauçuk - 40
4001.29.00.90.00  - - - Diğerleri  - 15
4001.30.00.00.00  - Balata, güta -perka; guayül, çıkıl (chicle) ve benzeri tabii sakızlar - 15
       
40.02 Sentetik kauçuk veya sıvı yağlardan türetilen taklit kauçuk (ilk     
  şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde) ; 40.01 pozisyonundaki     
  herhangi bir ürünün bu pozisyondaki herhangi bir ürünle olan     
  karışımları (ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde):    
   - Stiren-butadien kauçuk (SBR); karboksilenmiş stiren-butadien     
      kauçuk  (XSBR):    
4002.11  - - Lateks şeklinde :    
   - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt     
         geçirme işinde) kullanılacak olanlar     
4002.11.00.10.11  - - - - Stiren - budatien kauçuktan (SBR) - 10
4002.11.00.10.12  - - - - Karboksilenmiş stiren - budatien kauçuktan (XSBR) - 10
4002.11.00.90.00  - - - Diğerleri - 30
4002.19  - - Diğerleri:    
   - - - Emilsiyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR)     
         (balyalar halinde)    
4002.19.10.10.00  - - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt     
         geçirme işinde) kullanılacak olanlar  - 10
4002.19.10.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Solisyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien-stiren     
         blok kopolimerleri (SBS termoplastik elostomerler) (granül, parça veya    
         toz halinde)    
4002.19.20.10.00  - - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt     
         geçirme işinde) kullanılacak olanlar  - 10
4002.19.20.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Solisyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR)     
         (balyalar halinde)    
4002.19.30.10.00  - - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt     
         geçirme işinde) kullanılacak olanlar  - 10
4002.19.30.90.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri    
4002.19.90.10.00  - - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt     
         geçirme işinde) kullanılacak olanlar  - 10
4002.19.90.90.00  - - - - Diğerleri - 30
       
4002.20  - Butadien kauçuk (BR):    
4002.20.00.10.00  - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt     
       geçirme işinde) kullanılacak olanlar  - 10
4002.20.00.90.00  - - Diğerleri - 30
   - İzobüten-izopren (bütil) kauçuk (IIR); halojenli izobüten -izopren     
     kauçukları (CIIR veya BIIR):    
4002.31  - - İzobüten - İzopren (butil) kauçuk (IRR):    
4002.31.00.10.00  - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt     
         geçirme işinde) kullanılacak olanlar - 10
4002.31.00.90.00  - - - Diğerleri - 30
4002.39  - - Diğerleri:    
4002.39.00.10.00  - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt     
         geçirme işinde) kullanılacak olanlar  - 10
4002.39.00.90.00  - - - Diğerleri - 30
   - Kloropren (klor butadien) kauçuk (CR):    
4002.41  - - Lateks şeklinde:    
4002.41.00.10.00  - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt     
         geçirme işinde) kullanılacak olanlar  - 10
4002.41.00.90.00  - - - Diğerleri - 30
4002.49  - - Diğerleri:    
4002.49.00.10.00  - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt     
         geçirme işinde) kullanılacak olanlar - 10
4002.49.00.90.00  - - - Diğerleri - 30
   - Akrilonitril  - butadien kauçuk (NBR):    
4002.51  - - Lateks şeklinde:    
4002.51.00.10.00  - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt     
         geçirme işinde) kullanılacak olanlar  - 10
4002.51.00.90.00  - - - Diğerleri - 30
4002.59  - - Diğerleri:    
4002.59.00.10.00  - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt     
         geçirme işinde) kullanılacak olanlar - 10
4002.59.00.90.00  - - - Diğerleri - 30
4002.60  - İzopren kauçuk (IR):    
4002.60.00.10.00  - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt     
       geçirme işinde) kullanılacak olanlar  - 10
4002.60.00.90.00  - - Diğerleri - 30
4002.70  - Etilen  - propilen  - konjuge olmamış dien kauçuk (EPDM):    
4002.70.00.10.00  - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt     
       geçirme işinde) kullanılacak olanlar - 10
4002.70.00.90.00  - - Diğerleri - 30
4002.80.00.00.00  - 40.01 Pozisyonundaki ürünlerin bu pozisyondaki ürünlerle olan    
     karışımları - 15
   - Diğerleri:    
4002.91  - - Lateks şeklinde:    
4002.91.00.10.00  - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt     
         geçirme işinde) kullanılacak olanlar - 10
4002.91.00.90.00  - - - Diğerleri - 30
4002.99  - - Diğerleri:    
   - - - Suni plastik maddelerin katılmasıyla değişikliğe uğrayan ürünler :    
4002.99.10.11.00  - - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt     
            geçirme işinde) kullanılacak olanlar  - 10
4002.99.10.19.00  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri :    
4002.99.90.11.00  - - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt     
            geçirme işinde) kullanılacak olanlar - 10
4002.99.90.19.00  - - - - Diğerleri - 30
       
4003.00.00.00.00 Rejenere kauçuk (ilk şekillerde, levha, tabaka veya şerit halinde) - 50
       
4004.00 Kauçuğun döküntü, kırpıntı ve artıkları (sertleştirilmiş kauçuk hariç)    
  ve bunlardan elde edilen tozlar ve granüller    
4004.00.00.00.11 - Döküntü ve kırpıntılar - 50
4004.00.00.00.12 - Artıklar - 50
4004.00.00.00.13 - Toz ve granüller - 50
       
40.05 Karıştırılmış kauçuk (vulkanize edilmemiş) (ilk şekillerde, levha,    
  tabaka veya şerit halinde):    
4005.10.00.00.00  - Karbon karası (carbon black) veya silika ile karıştırılmış kauçuk - 60
4005.20.00.00.00  - Çözeltiler; dispersiyonlar (4005.10 alt pozisyondakiler hariç) - 50
   - Diğerleri:    
4005.91.00.00.00  - - Levha, tabaka ve şeritler - 60
4005.99  - - Diğerleri :    
4005.99.00.10.00  - - - Tabii kauçuğun kırmızı kil veya proteinle olan ana karışımları - 15
4005.99.00.20.00  - - - Vulkanizasyona hazır karışımlar halinde tabii veya sentetik kauçuktan    
          granüller - 60
4005.99.00.90.00  - - - Diğerleri - 30
       
40.06 Diğer şekillerdeki vulkanize edilmemiş kauçuk (çubuk, boru ve profil    
  şekiller gibi) ve vulkanize edilmemiş kauçuktan eşya (disk ve rondela     
  gibi):    
4006.10  - Kauçuk lastiklere yeniden sırt geçirmede kullanılan profiller    
4006.10.00.00.11  - - Kauçuk kaplanmış tekstil şerit ve kuşaklar - 50
4006.10.00.00.12  - - Kauçuk kaplanmış metal şerit ve kuşaklar - 50
4006.10.00.00.13  - - Üzerine kauçuk yapıştırıcı sürülmüş kauçuk mesnetli şeritler - 50
4006.10.00.00.19  - - Diğerleri - 50
4006.90  - Diğerleri :    
4006.90.00.10.00  - - Vulkanize edilmemiş kauçuktan profiller - 50
4006.90.00.20.00  - - Contalar - 40
4006.90.00.30.00  - - Rondelalar - 40
4006.90.00.40.00  - - Çıplak kauçuk iplik - 50
4006.90.00.90.00  - - Diğerleri - 50
       
4007.00 Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler :    
4007.00.00.10.00  - Çıplak kauçuk iplikler - 50
4007.00.00.90.00  - Diğerleri - 50
       
40.08 Vulkanize edilmiş kauçuktan levha, tabaka, şerit, çubuk ve profiller    
  (sertleştirilmiş kauçuktan olanlar hariç):    
   - Gözenekli kauçuktan:    
4008.11.00.00.00  - - Levha, tabaka ve şeritler - 50
4008.19.00.00.00  - - Diğerleri - 50
   - Gözenekli olmayan kauçuktan:    
4008.21  - - Levha, tabaka ve şeritler:    
4008.21.10.00.00  - - - Yer kaplamaları ve paspaslar m2 50
4008.21.90.00.00  - - - Diğerleri - 50
4008.29  - - Diğerleri:    
4008.29.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus ölçüsüne göre kesilmiş    
          profiller  - 50
4008.29.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
       
40.09 Vulkanize edilmiş kauçuktan boru ve hortumlar, bağlantı     
  elemanlarıyla birlikte olsun olmasın (conta, dirsek, rondela gibi)     
  (sertleştirilmiş kauçuktan olanlar hariç):    
   - Diğer maddeler ile takviye edilmemiş veya başka şekilde     
     birleştirilmemiş:     
4009.11.00.00.00  - - Bağlantı elemanları olmayanlar - 75
4009.12  - - Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar:    
4009.12.00.10.00  - - - Gaz veya sıvı taşımak için (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus    
          olanlar) - 75
   - - - Diğerleri:    
4009.12.00.20.00  - - - - Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari  40 atmosfer basınçla      
             2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar) - 40
4009.12.00.90.00  - - - - Diğerleri - 75
   - Sadece metallerle takviye edilmiş veya başka şekilde birleştirilmiş:    
4009.21  - - Bağlantı elemanları olmayanlar:    
4009.21.00.10.00  - - - Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla    
          2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar) - 40
   - - - Diğerleri    
4009.21.00.90.11  - - - - Alçak ve yüksek basınçlı buhar için hortumlar - 75
4009.21.00.90.19  - - - - Diğerleri - 75
4009.22  - - Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar:    
4009.22.00.10.00  - - - Gaz veya sıvı taşımak için (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus    
           olanlar) - 75
   - - - Diğerleri:    
4009.22.00.20.00  - - - - Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla    
            2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar) - 40
4009.22.00.90.00  - - - -  Diğerleri - 75
   - Sadece dokumaya elverişli maddelerle takviye edilmiş veya başka    
     şekilde birleştirilmiş :    
4009.31  - - Bağlantı elemanları olmayanlar    
4009.31.00.10.00  - - -  Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla     
           2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar) - 40
   - - - Diğerleri    
4009.31.00.90.11  - - - - Yassılaşmayan yangın söndürme hortumları - 75
4009.31.00.90.19  - - - - Diğerleri - 75
4009.32  - - Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar    
4009.32.00.10.00  - - - Gaz veya sıvı taşımak için (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya    
        mahsus olanlar)  - 75
   - - - Diğerleri:    
4009.32.00.20.00  - - - - Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla     
            2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar) - 40
4009.32.00.90.00  - - - - Diğerleri - 75
   - Diğer maddelerle takviye edilmiş veya başka şekilde birleştirilmiş :    
4009.41  - - Bağlantı elemanları olmayanlar:    
4009.41.00.10.00  - - - Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla     
          2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar) - 40
4009.41.00.90.00  - - - Diğerleri - 75
4009.42  - - Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar:    
4009.42.00.10.00  - - - Gaz veya sıvı taşımak için (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya    
          mahsus olanlar)  - 75
   - - - Diğerleri:    
4009.42.00.20.00  - - - - Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla    
            2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar) - 40
4009.42.00.90.00  - - - - Diğerleri - 75
       
40.10 Vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları:    
   - Taşıyıcı kolanlar :    
4010.11.00.00.00  - - Sadece metalle takviye edilmiş olanlar - 50
4010.12.00.00.00  - - Sadece dokumaya elverişli maddelerle takviye edilmiş olanlar - 50
4010.19.00.00.00  - - Diğerleri  - 50
   - Transmisyon kolanları :    
4010.31.00.00.00  - - Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez     
       şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları   - 50
4010.32.00.00.00  - - Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez     
       şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz    
        transmisyon kolanları  - 50
4010.33.00.00.00  - - Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez     
        şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları - 50
4010.34.00.00.00  - - Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez     
        şeklinde (V-kolanlar) olan ( V-yivli olanlar hariç) sonsuz    
        transmisyon kolanları - 50
4010.35.00.00.00  - - Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 150 cm.yi geçmeyen, sonsuz     
        senkronize kolanlar - 50
4010.36.00.00.00  - - Dış çevresi 150 cm.yi geçen fakat 198 cm.yi geçmeyen, sonsuz     
        senkronize kolanlar - 50
4010.39.00.00.00  - - Diğerleri - 50
       
40.11 Kauçuktan yeni dış lastikler:    
4011.10  - Otomobillerde kullanılanlar (steyşın ve yarış otomobilleri dahil):    
4011.10.00.10.00  - - Turizm amaçlı otomobillerde kullanılan türden olanlar Adet 40
   - - Diğerleri    
4011.10.00.90.11  - - - Tekstil kuşaklı radyal binek oto dış lastikleri Adet 40
4011.10.00.90.12  - - - Çelik kuşaklı radyal binek oto dış lastikleri Adet 40
4011.10.00.90.13  - - - Konvansiyonel (crossply) binek oto dış lastikleri Adet 40
4011.10.00.90.18  - - - Diğerleri Adet 40
4011.20  - Otobüs ve kamyonlarda kullanılanlar :    
   - - Yükleme endeksi 121'i geçmeyenler    
4011.20.10.00.11  - - - Kamyon ve otobüs radyal dış lastikleri (kolonlar dahil) Adet 40
4011.20.10.00.12  - - - Kamyon ve otobüs konvansiyonel (cropssply) dış lastikleri(kolonlar dahil)  Adet 40
4011.20.10.00.19  - - - Diğerleri Adet 40
   - - Yükleme endeksi 121'i geçenler    
4011.20.90.00.11  - - - Kamyon ve otobüs radyal dış lastikleri (kolonlar dahil) Adet 40
4011.20.90.00.12  - - - Kamyon ve otobüs konvansiyonel (cropssply) dış lastikleri(kolonlar dahil)  Adet 40
4011.20.90.00.19  - - - Diğerleri Adet 40
4011.30  - Uçaklarda kullanılanlar:    
4011.30.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 40
4011.30.00.90.00  - - Diğerleri Adet 40
4011.40.00.00.00  - Motosikletlerde kullanılanlar Adet 40
4011.50.00.00.00  - Bisikletlerde kullanılanlar Adet 40
   - Diğerleri, üzerlerinde "zikzag" veya benzeri özel taban desenleri     
     olanlar :    
4011.61.00.00.00  - - Tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar Adet 40
4011.62.00.00.00  - - Jant ölçüsü 61 cm.yi geçmeyen, yapı veya sanayi elleçleme    
         taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar Adet 40
4011.63.00.00.00  - - Jant ölçüsü 61 cm.yi geçen, yapı veya sanayi elleçleme taşıtları ve     
        makinelerinde kullanılan türde olanlar Adet 40
4011.69.00.00.00  - - Diğerleri Adet 40
   - Diğerleri:    
4011.92.00.00.00  - - Tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar Adet 40
4011.93.00.00.00  - - Jant ölçüsü 61 cm.yi geçmeyen, yapı veya sanayi elleçleme    
         taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar Adet 40
4011.94.00.00.00  - - Jant ölçüsü 61 cm.yi geçen, yapı veya sanayi elleçleme taşıtları ve     
        makinelerinde kullanılan türde olanlar Adet 40
4011.99.00.00.00  - - Diğerleri Adet 40
       
40.12 Kauçuktan sırt geçirilmiş veya kullanılmış dış lastikler; kauçuktan    
  dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları, dış lastikler için sırtlar     
  ve kolanlar:    
   - Sırt geçirilmiş dış lastikler:    
4012.11.00.00.00  - - Otomobillerde kullanılan türde olanlar (steyşın ve yarış otomobilleri dahil) Adet 40
4012.12.00.00.00  - - Otobüs veya kamyonlarda kullanılan türde olanlar Adet 40
4012.13  - - Hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar     
4012.13.00.10.00  - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 40
4012.13.00.90.00  - - - Diğerleri Adet 40
4012.19.00.00.00  - - Diğerleri Adet 40
4012.20  - Kullanılmış dış lastikler:    
4012.20.00.10.00  - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar  Adet 40
4012.20.00.90.00  - - Diğerleri Adet 40
4012.90  - Diğerleri:    
   - - Dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları    
4012.90.20.00.11  - - - Dolgu lastikleri  - 40
4012.90.20.00.12  - - - Tekerlek bandajları - 40
4012.90.30.00.00  - - Dış lastikler için sırtlar - 40
4012.90.90.00.00  - - Kolanlar - 40
       
40.13 Kauçuktan iç lastikler:    
4013.10.00.00.00  - Otomobiller (steyşın ve yarış otomobilleri dahil), otobüsler ve kamyon-    
     larda kullanılanlar Adet 40
4013.20.00.00.00  - Bisikletlerde kullanılanlar Adet 40
4013.90  - Diğerleri:    
4013.90.00.00.11  - - Motosikletlerde kullanılanlar Adet 40
4013.90.00.00.12  - - Traktör ön iç lastikleri Adet 40
4013.90.00.00.13  - - Traktör arka iç lastikleri Adet 40
4013.90.00.00.14  - - Uçak iç lastikleri Adet 40
4013.90.00.00.19  - - Diğerleri Adet 40
       
40.14 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan hijyen eşyası ve eczacılık    
  eşyası (emzikler dahil) (sertleştirilmiş kauçuktan aksamı bulunsun     
  bulunmasın) :    
4014.10.00.00.00  - Prezervatifler - 25
4014.90  - Diğerleri:    
4014.90.00.00.11  - - Bebekler için emzikler ve benzeri eşya - 25
4014.90.00.00.19  - - Diğerleri - 25
       
40.15 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan her türlü giyim eşyası ve    
  aksesuarı (eldivenler, tek parmak eldivenler ve parmaksız    
  eldivenler dahil):    
   - Eldivenler, tek parmak eldivenler ve parmaksız eldivenler:    
4015.11.00.00.00  - - Cerrahide kullanılan eldivenler  Çift 25
4015.19  - - Diğerleri:    
4015.19.00.00.11  - - - Ev işlerinde kullanılan eldivenler  Çift 25
4015.19.00.00.19  - - - Diğerleri  Çift 25
4015.90.00.00.00  - Diğerleri - 25
       
40.16 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya:    
4016.10  - Gözenekli kauçuktan olanlar:    
   - - Teknik işlerde kullanılanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus     
       olanlar) :    
4016.10.00.11.00  - - - Rondelalar - 40
4016.10.00.12.00  - - - Contalar - 40
4016.10.00.19.00  - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri:    
4016.10.00.21.00  - - - Rondelalar - 40
4016.10.00.22.00  - - - Contalar - 40
4016.10.00.29.00  - - - Diğerleri - 50
   - Diğerleri:    
4016.91.00.00.00  - - Yer döşemeleri ve paspaslar - 50
4016.92.00.00.00  - - Silgiler - 50
4016.93  - - Contalar, rondelalar ve diğer sızdırmazlık contaları:    
   - - - Teknik işlerde kullanılanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus      
         olanlar) :    
4016.93.00.11.00  - - - - Rondelalar - 40
4016.93.00.12.00  - - - - Contalar - 40
4016.93.00.19.00  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri :    
4016.93.00.21.00  - - - - Rondelalar - 40
4016.93.00.22.00  - - - - Contalar - 40
4016.93.00.29.00  - - - - Diğerleri - 50
4016.94.00.00.00  - - Gemi veya doklarda kullanılan çarpmayı önleyici tamponlar    
       (şişirilebilir olsun olmasın) - 50
4016.95.00.00.00  - - Diğer şişirilebilir eşya - 50
4016.99  - - Diğerleri:    
   - - - 87.01 ila 87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlar için olanlar:    
   - - - - Kauçuk-metal bağlantılı parçalar :  
4016.99.52.10.00  - - - - - Traktör karoserileri için olanlar - 50
4016.99.52.20.00  - - - - - Traktör şasileri için olanlar - 30
4016.99.52.30.00  - - - - - Diğer taşıtların karoserileri için olanlar - 70
4016.99.52.40.00  - - - - - Diğer taşıtların şasileri için olanlar - 50
4016.99.52.90.00  - - - - - Diğerleri  - 70
   - - - - Diğerleri:    
   - - - - - Genişletme  manşonları:    
   - - - - - - Traktörlere ait:    
4016.99.57.11.00  - - - - - - - Şasi için olanlar - 30
4016.99.57.12.00  - - - - - - - Diğerleri - 70
   - - - - - - Diğer taşıtlara ait:    
4016.99.57.21.00  - - - - - - - Şasi için olanlar - 50
4016.99.57.22.00  - - - - - - - Diğerleri - 70
   - - - - - Diğerleri    
4016.99.57.50.00  - - - - - - Traktör karoserileri için olanlar - 50
4016.99.57.60.00  - - - - - - Traktör şasileri için olanlar - 30
4016.99.57.70.00  - - - - - - Diğer taşıtların karoserileri için olanlar - 70
4016.99.57.80.00  - - - - - - Diğer taşıtların şasileri için olanlar - 50
4016.99.57.90.00  - - - - - - Diğerleri - 70
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Kauçuk-metal bağlantılı parçalar     
4016.99.91.10.00  - - - - - 86.07 Pozisyonundakilere ait olanlar - 10
4016.99.91.20.00  - - - - - 86.08 Pozisyonundakilere ait olanlar - 25
4016.99.91.30.00  - - - - - 87.09 Pozisyonundakilere ait olanlar - 50
4016.99.91.40.00  - - - - - 87.10 Pozisyonundakilere ait olanlar - 15
4016.99.91.50.00  - - - - - 87.14 Pozisyonundakilere ait olanlar - 50
4016.99.91.60.00  - - - - - 87.15 Pozisyonundakilere ait olanlar - 50
4016.99.91.70.00  - - - - - 87.16 Pozisyonundakilere ait olanlar - 60
   - - - - - Diğerleri    
4016.99.91.90.11  - - - - - - Teknik işlerde kullanılanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus    
                olanlar) - 50
4016.99.91.90.19  - - - - - - Diğerleri - 50
   - - - - Diğerleri:    
   - - - - - Genişletme  manşonları:    
4016.99.97.11.00  - - - - - - 86.07 Pozisyonundakilere ait olanlar - 10
4016.99.97.12.00  - - - - - - 86.08 Pozisyonundakilere ait olanlar - 25
4016.99.97.13.00  - - - - - - 87.09 Pozisyonundakilere ait olanlar - 50
4016.99.97.14.00  - - - - - - 87.10 Pozisyonundakilere ait olanlar - 15
4016.99.97.15.00  - - - - - - 87.14 Pozisyonundakilere ait olanlar - 50
4016.99.97.16.00  - - - - - - 87.15 Pozisyonundakilere ait olanlar - 50
4016.99.97.17.00  - - - - - - 87.16 Pozisyonundakilere ait olanlar - 60
   - - - - - - Diğerleri    
4016.99.97.19.11  - - - - - - - Teknik işlerde kullanılanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus    
                  olanlar) - 50
4016.99.97.19.19  - - - - - - - Diğerleri - 50
   - - - - - Diğerleri    
4016.99.97.21.00  - - - - - - 86.07 Pozisyonundakilere ait olanlar - 10
4016.99.97.22.00  - - - - - - 86.08 Pozisyonundakilere ait olanlar - 25
4016.99.97.23.00  - - - - - - 87.09 Pozisyonundakilere ait olanlar - 50
4016.99.97.24.00  - - - - - - 87.10 Pozisyonundakilere ait olanlar - 15
4016.99.97.25.00  - - - - - - 87.14 Pozisyonundakilere ait olanlar - 50
4016.99.97.26.00  - - - - - - 87.15 Pozisyonundakilere ait olanlar - 50
4016.99.97.27.00  - - - - - - 87.16 Pozisyonundakilere ait olanlar - 60
   - - - - - - Diğerleri:    
4016.99.97.90.11  - - - - - - - Teknik işlerde kullanılanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus    
                  olanlar) - 50
4016.99.97.90.19  - - - - - - - Diğerleri - 50
       
4017.00 Her şekilde sertleştirilmiş kauçuk (ebonit gibi) (döküntü ve artıklar     
  dahil); sertleştirilmiş kauçuktan eşya :    
   - Her şekilde sertleştirilmiş kauçuk (ebonit gibi)(döküntü ve artıklar dahil) :    
4017.00.00.10.11  - - Külçe ,blok, levha ,tabaka, şerit, çubuk, profil veya boru halinde olanlar - 60
4017.00.00.10.12  - - Sertleştirilmiş kauçuğun döküntü, artık ve tozları - 60
4017.00.00.91.00  - Boru ve hortumlar (gaz veya sıvı taşımak için bağlantı parçaları takılmış)    
        (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar)  - 60
   - Diğerleri:    
4017.00.00.99.11  - - Sağlığa, tıbba ve cerrahiye mahsus eşya - 60
4017.00.00.99.19  - - Diğerleri - 60