POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
3601.00 Silah barutu    
3601.00.00.00.11 - Kara barut - 100
3601.00.00.00.12 - Dumansız barut - 100
3601.00.00.00.19 - Diğer silah barutları - 100
       
3602.00 Müstahzar patlayıcı maddeler (silah barutu hariç)    
3602.00.00.00.11 - Dinamitler - 100
3602.00.00.00.19 - Diğerleri - 100
       
3603.00 Fitiller, infilak fitilleri, ağız otları veya infilak kapsülleri;    
  ateşleyici maddeler; elektrikli infilak ettirici maddeler:    
   - Fitiller; infilak  fitilleri    
3603.00.10.00.11  - - İnfilak  fitilleri - 100
3603.00.10.00.19  - - Diğer fitiller - 100
   - Diğerleri    
3603.00.90.00.11  - - Ağız otları - 100
3603.00.90.00.12  - - İnfilak kapsülleri - 100
3603.00.90.00.13  - - Ateşleyici maddeler  - 100
3603.00.90.00.14  - - Elektrikli infilak ettirici maddeler - 100
3603.00.90.00.15  - - Yivsiz av ve spor tüfekleri için fişek kapsüller - 100
3603.00.90.00.16  - - Yivli silah mermileri için kapsüller - 100
3603.00.90.00.19  - - Diğer kapsüller - 100
       
36.04 Şenlik fişekleri, işaret fişekleri, yağmur fişekleri, sis işaretleri ve    
  diğer pirotekni eşyası :    
3604.10.00.00.00  - Şenlik fişekleri - 100
3604.90  - Diğerleri    
3604.90.00.00.11  - - İşaret fişekleri - 100
3604.90.00.00.12  - - Yağmur fişekleri - 100
3604.90.00.00.13  - - Sis işaretleri - 100
3604.90.00.00.19  - - Diğer pirotekni eşyası - 100
       
3605.00.00.00.00 Kibritler (36.04 pozisyonundaki pirotekni eşyası hariç) - 25
       
36.06 Ferro-seryum ve diğer piroforik alaşımlar (her şekilde); bu fasılın    
  2 numaralı notunda belirtilen ateş alıcı maddelerden eşya:    
3606.10.00.00.00  - Çakmaklarda veya ateşlemeye yarayan benzeri aletlerde kulla-    
     nılan neviden olup, 300 cm.3 veya daha az hacimdeki kaplara     
     konulmuş akaryakıtlar - 100
3606.90  - Diğerleri:    
   - - Ferro-seryum ve diğer piroforik alaşımlar (her şekilde)    
3606.90.10.10.00  - - - Suni çakmak taşları - 110
3606.90.10.90.00  - - - Diğerleri - 100
   - - Diğerleri    
3606.90.90.00.11  - - - Katı yakıtlar - 100
3606.90.90.00.19  - - - Diğerleri - 100