POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
30.01 Tedavide kullanılan kurutulmuş guddeler ve diğer organlar (toz    
  haline getirilmiş olsun olmasın); guddelerin veya diğer organların     
  veya bunların salgılarının tedavide kullanılan hülasaları; heparin     
  ve tuzları; tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlan-    
  mış tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen insan    
  veya hayvan menşeli diğer maddeler:    
3001.20  - Guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının     
     hülasaları :    
3001.20.10.00.00  - - İnsan menşeli olanlar  - 50
3001.20.90.00.00  - - Diğerleri  - 50
3001.90  - Diğerleri:    
3001.90.20.00.00  - - İnsan menşeli olanlar - 50
   - - Diğerleri:    
3001.90.91.00.00  - - - Heparin ve tuzları  - 15
   - - - Diğerleri     
3001.90.98.10.00  - - - - Kurutulmuş guddeler diğer organlar (toz haline getirilmiş) - 50
3001.90.98.90.00  - - - - Diğerleri - 50
       
30.02 İnsan kanı; tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere    
  hazırlanmış hayvan kanı; antiserum ve diğer kan fraksiyonları ve    
  bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle el-    
  de edilmiş olsun olmasın) aşılar, toksinler, mikroorganizma    
  kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler:    
3002.10  - Antiserumlar ve diğer kan fraksiyonları ve bağışıklık    
     sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle elde  edilmiş olsun    
     olmasın):    
   - - Antiserumlar    
3002.10.10.00.11  - - - Yılan serumu    - 50
3002.10.10.00.12  - - -  Aglutinan serumları  - 50
3002.10.10.00.13  - - -  Gamma-globulin - 50
3002.10.10.00.19  - - -  Diğerleri - 50
   - - Diğerleri:    
   - - - Hemoglobin, kan  globulinleri ve serum gIobulinleri    
3002.10.91.00.11  - - - - Hemoglobin   - 15
3002.10.91.00.12  - - - - Kan globulinleri - 15
3002.10.91.00.13  - - - - Serum globulinleri - 15
3002.10.98.00.00  - - - Diğerleri - 50
3002.20  -   İnsanlar için kullanılan aşılar :    
3002.20.00.10.00  - - Çocuk felci aşıları  - Muaf
   - - Bakteriyel ve virütik diğer aşılar     
3002.20.00.20.11  - - - Kızamık aşısı - Muaf
3002.20.00.20.12  - - - Kabakulak aşısı - Muaf
3002.20.00.20.13  - - - BCG aşısı - Muaf
3002.20.00.20.14  - - - Karma aşı (DBT) - Muaf
3002.20.00.20.15  - - - Kolera aşısı    - Muaf
3002.20.00.20.16  - - - Tifo aşısı - Muaf
3002.20.00.20.19  - - - Diğerleri - Muaf
3002.30.00.00.00  - Veterinerlikte kullanılan aşılar -  Muaf
3002.90  - Diğerleri:    
3002.90.10.00.00  - - İnsan kanı - 50
3002.90.30.00.00  - - Tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış    
        hayvan kanı - 50
   - -  Mikroorganizma kültürleri:    
   - - - Fermentler    
3002.90.50.10.11 - - - - Hayvan sağlığında kullanılanlar - 10
3002.90.50.10.19 - - - - Diğerleri - 10
3002.90.50.90.00  - - - Diğer mikroorganizma kültürleri - 50
   - -  Diğerleri    
3002.90.90.00.11  - - - Saksitoksin - 50
3002.90.90.00.12  - - - Risin - 50
3002.90.90.00.13  - - - Hayvan sağlığında kullanılanlar - 50
3002.90.90.00.19  - - - Diğerleri - 50
       
30.03 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle     
  karıştırılmış iki veya daha fazla unsurdan oluşan ilaçlar    
  (30.02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarındaki ürünler hariç)    
  (dozlandırılmamış veya perakende satılacak şekilde ambalajlan-    
  mamış) :    
3003.10.00.00.00  - Penisilanik asit bünyeli penisilinler veya bunların türevleri veya    
     streptomisinIer veya bunların türevlerini içerenler - Muaf
3003.20.00.00.00  - Diğer antibiyotikleri içerenler - Muaf
   - 29.37 pozisyonundaki hormonları veya diğer ürünleri içerip,     
     antibiyotikleri içermeyenler:    
3003.31.00.00.00  - - İnsülin içerenler - Muaf
3003.39.00.00.00  - - Diğerleri - Muaf
3003.40  - Alkaloidleri veya bunların türevlerini içerip, antibiyotikleri     
     veya 29.37 pozisyonundaki hormonları veya diğer ürünleri     
     içermeyenler ;  
3003.40.20.00.00  - - Efedrin ve tuzlarını içerenler - 40
3003.40.30.00.00  - - Psödoefedrin (INN) ve tuzlarını içerenler - 40
3003.40.40.00.00  - - Norefedrin ve tuzlarını içerenler - 40
3003.40.80.00.00  - - Diğerleri - 40
3003.90.00.00.00  - Diğerleri - 40
       
30.04 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya    
  olmayan ürünlerden oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 veya    
  30.06 pozisyonlarındaki eşya hariç) (deri üzerine zerk edilerek     
  kullanılmaya mahsus olanlar "transdermal administration systems"    
  dahil) (dozlandırılmış veya perakende satılacak şekilde     
  ambalajlanmış) :    
3004.10.00.00.00  - Penisilanik asit bünyeli penisilinler veya bunların    
     türevleri veya streptomisinler veya bunların türevlerini    
     içerenler - Muaf
3004.20.00.00.00  - Diğer antibiyotikleri içerenler - Muaf
   - Antibiyotikleri içermeyip, 29.37 pozisyonundaki hormonları    
     veya diğer ürünleri içerenler:    
3004.31.00.00.00  - - İnsülin içerenler - Muaf
3004.32.00.00.00  - - Böbreküstü bezi hormonlarını içerenler, bunların türevleri ve    
       yapısal benzerleri - Muaf
3004.39.00.00.00  - - Diğerleri - Muaf
3004.40  - Alkaloidleri veya bunların türevlerini içerip,antibiyotikleri veya    
     29.37 pozisyonundaki hormonları veya diğer ürünleri içermeyenler ;    
3004.40.20.00.00  - - Efedrin ve tuzlarını içerenler - Muaf
3004.40.30.00.00  - - Psödoefedrin (INN) ve tuzlarını içerenler - Muaf
3004.40.40.00.00  - - Norefedrin ve tuzlarını içerenler - Muaf
3004.40.80.00.00  - - Diğerleri - Muaf
3004.50.00.00.00  - 29.36 Pozisyonundaki vitaminleri veya diğer ürünleri içeren    
     diğer ilaçlar - Muaf
3004.90.00.00.00  - Diğerleri - 40
       
30.05 Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan    
  eczacılık maddeleri emdirilmiş veya kaplanmış veya perakende    
  satılacak şekilde hazırlanmış veya ambalajlanmış pamuklar,    
  gaz bezleri, bandajlar ve benzeri maddeler (sargılar, yapışkan plasterler,    
  hardal yakıları gibi):    
3005.10.00.00.00  - Yapışkan sargılar ve yapışkan tabakası olan diğer maddeler - 70
3005.90  - Diğerleri:    
   - - Vatka ve vatkadan mamul eşya    
3005.90.10.00.11  - - -  Hidrofil pamuktan - 70
3005.90.10.00.19  - - - Diğerleri - 70
   - - Diğerleri:    
   - - - Tekstil maddelerinden yapılmış olanlar:    
   - - - - Gaz bezleri ve gazlı diğer eşya:    
3005.90.31.00.11  - - - - - Gaz bezleri - 70
3005.90.31.00.12  - - - - - Tıbbi gaz kompresler - 70
3005.90.31.00.19  - - - - - Gazlı diğer eşya - 70
   - - - - Diğerleri:    
3005.90.50.00.11  - - - - - Alçılı sargı bezi - 70
3005.90.50.00.12  - - - - - Tıbbi üçgen sargı - 70
3005.90.50.00.19  - - - - - Diğerleri - 70
   - - - Diğerleri:    
3005.90.99.10.00  - - - - Tıbbi muşamba ve tafta angle - 70
3005.90.99.90.00  - - - - Diğerleri - 70
       
30.06 Bu fasılın 4 nolu notunda belirtilen eczacılık eşyası ve müstah -    
  zarları:    
3006.10  - Cerrahi dikişler için steril katgütler, benzeri steril dikiş malzemeleri    
     ( cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril,emilebilir iplikler dahil)    
     ve cerrahi yaraların kapatılmasında kullanılan steril doku     
      yapıştıcıları; steril laminaryalar ve steril laminarya fitilleri;    
      cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril, emilebilir hemostatlar;    
    cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril yapışmayı önleyiciler (emilebilir    
   olsun olmasın)    
3006.10.10.00.00  - - Cerrahi dikişler için steril katgütler - 10
   - - Cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril yapışmayı önleyiciler (emilebilir     
   olsun olmasın):    
 3006.10.30.10.00  - - - Plastiklerden olanlar - 50
 3006.10.30.20.00  - - - Örme mensucattan olanlar - 100
 3006.10.30.90.00  - - - Diğerleri - 10
   - - Diğerleri:    
   - - - Plastiklerden olanlar    
 3006.10.90.10.11  - - - - Cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar - 50
 3006.10.90.10.12  - - - - Cerrahi poliamid iplik - 50
 3006.10.90.10.13  - - - - Cerrahi poliglaktin iplik - 50
 3006.10.90.10.19  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Örme mensucattan olanlar    
 3006.10.90.20.11  - - - - Cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar - 100
 3006.10.90.20.19  - - - - Diğerleri - 100
   - - - Diğerleri    
 3006.10.90.90.11  - - - - Cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar - 10
 3006.10.90.90.12  - - - - Cerrahi paslanmaz çelik tel - 10
 3006.10.90.90.19  - - - - Diğerleri - 10
3006.20.00.00.00  - Kan gruplarının veya kan faktörlerinin tayinine mahsus    
     reaktifIer - 10
3006.30  - Radyografi muayeneleri için X - ışınlarını geçirmeyen müstah -    
     zarlar; hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış teşhis reak -    
     tifleri    
3006.30.00.00.11  - - Hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış teşhis reaktifleri - 10
3006.30.00.00.12  - - Radyografi muayeneleri için X - ışınlarını geçirmeyen müstahzarlar - 10
3006.40  - Dişçilik çimentoları ve diğer diş dolgu maddeleri; kemiklerin    
     tedavisinde kullanılan çimentolar    
3006.40.00.00.12  - - Çinko-fosfat siman  - 50
3006.40.00.00.13  - - Kemiklerin tedavisinde kullanılan çimentolar; sentetik kemik greftleri - 50
3006.40.00.00.18  - - Diğer dişçilik çimentosu ve diğer diş dolgu maddeleri - 50
3006.50.00.00.00  - İlk yardım kutuları ve setleri - 10
3006.60.00.00.00  - Esası hormon, 29.37 pozisyonunun diğer ürünler veya     
     spermisit olan gebeliği önleyici kimyasal müstahzarlar - Muaf
3006.70.00.00.00   -Tıpta veya veterinerlikte, cerrahi operasyonlar ya da fiziksel     
     muayeneler için bedenin bölümlerini yağlayıcı olarak veya     
     beden  ve tıbbi  aletler arasında  birleştirme vasıtası olarak     
     kullanılmak üzere tasarlanan jel müstahzarları - 30
   - Diğerleri:    
 3006.91.00.00.00  - - Ostomi kullanımlara mahsus olduğu tanımlanabilen aletler - 150
 3006.92.00.00.00  - -  Eczacılık ürünleri döküntüleri  - 50