POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
24.01 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri:    
2401.10  - Tütün (sapları koparılmamış, damarı çıkarılmamış) :    
2401.10.35.00.00  - - Gölgede kurutulmuş açık renkli tütün - 50
2401.10.60.00.00  - - Güneşte kurutulmuş şark tipi tütün - 50
2401.10.70.00.00  - - Gölgede kurutulmuş koyu renkli tütün - 50
2401.10.85.00.00  - - Fırında kurutulmuş tütün - 50
2401.10.95.00.00  - - Diğerleri - 50
2401.20  - Tütün (tamamen veya kısmen sapları koparılmış, damarı     
      çıkarılmış):    
2401.20.35.00.00  - - Gölgede kurutulmuş açık renkli tütün - 50
2401.20.60.00.00  - - Güneşte kurutulmuş şark tipi tütün - 50
2401.20.70.00.00  - - Gölgede kurutulmuş koyu renkli tütün - 50
2401.20.85.00.00  - - Fırında kurutulmuş tütün - 50
2401.20.95.00.00  - - Diğerleri - 50
2401.30  - Tütün döküntüleri :    
2401.30.00.00.11  - - Kırık (Göz büyüklüğü 8-3 mm. arasındaki elekte kalanlar) - 50
2401.30.00.00.19  - - Diğerleri - 50
       
24.02 Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar,     
  uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar:    
2402.10  - Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar    
2402.10.00.00.11  - - Tütün içeren purolar 1000 Ad. 200
2402.10.00.00.12  - - Uçları açık purolar 1000 Ad. 200
2402.10.00.00.19  - - Sigarillolar 1000 Ad. 200
2402.20  - Tütün içeren sigaralar :    
2402.20.10.00.00  - - Karanfil içerenler 1000 Ad. 200
   - - Diğerleri    
2402.20.90.00.12  - - - Ağırlıklı olarak şark tipi tütünden mamul sigaralar  1000 Ad. 200
2402.20.90.00.18  - - - Diğer tütünlerden mamul sigaralar  1000 Ad. 200
2402.90.00.00.00  - Diğerleri - 200
       
24.03 Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler;    
  "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa     
  ve esansları:    
   - İçilen tütün (herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri    
     içersin içermesin) :    
2403.11.00.00.00  - - Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri  - 200
2403.19  - - Diğerleri:    
   - - - Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda:     
2403.19.10.00.11  - - - - Pipo tütünleri - 200
2403.19.10.00.12  - - - - Sigaralık tütünler - 200
2403.19.10.00.19  - - - - Diğerleri - 200
   - - - Diğerleri:    
2403.19.90.00.11  - - - - Pipo tütünleri - 200
2403.19.90.00.12  - - - - Sigaralık tütünler - 200
2403.19.90.00.19  - - - - Diğerleri - 200
   - Diğerleri :    
2403.91.00.00.00  - - "Homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün - 200
2403.99  - - Diğerleri:    
2403.99.10.00.00  - - - Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün - 200
2403.99.90.00.00  - - - Diğerleri - 200