POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
23.01 Et, sakatat, balık, kabuklu deniz hayvanları, yumuşakçalar veya     
  diğer su omurgasızlarının insanların yemesine elverişli olmayan     
  unları, kaba unları ve pelletleri; kakırdaklar(donyağı tortusu):    
2301.10  - Et veya sakatatın unları, kaba unları ve pelletleri; kakırdaklar    
2301.10.00.00.13  - - Kanatlı hayvanlardan elde edilenler - 5
2301.10.00.00.14  - - Geviş getiren (ruminat) hayvanlardan elde edilenler - 5
2301.10.00.00.18  - - Diğerleri - 5
2301.20  - Balık, kabuklu deniz hayvanı, yumuşakça veya diğer su omurga -    
      sızlarının unları ,kaba unları ve pelletleri    
2301.20.00.00.11  - - Balık unu - 5
2301.20.00.00.19  - - Diğerleri - 5
       
23.02 Hububat veya baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka    
  işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen kepek, kavuz ve     
  diğer kalıntılar (pellet halinde olsun olmasın):    
2302.10  - Mısırdan elde edilenler:    
   - - Ağırlık itibariyle % 35 veya daha az nişasta içerenler    
2302.10.10.00.11  - - - Kepekler - 15
2302.10.10.00.19  - - - Diğerleri - 15
   - -  Diğerleri    
2302.10.90.00.11  - - - Kepekler - 15
2302.10.90.00.19  - - - Diğerleri - 15
2302.30  - Buğdaydan elde edilenler:    
   - - Ağırlık itibariyle nişasta oranı % 28'i geçmeyen, göz büyüklüğü 0,2    
       mm. olan elekten geçen ürün oranı, ağırlık itibariyle % 10'u geçme-    
       yen ya da kuru madde üzerinden hesaplandığında elekten geçen    
       ürünün bıraktığı kül oranı ağırlık itibariyle % 1,5 veya daha fazla    
       olanlar    
2302.30.10.00.11  - - - Kepekler - 15
2302.30.10.00.19  - - - Diğerleri - 15
   - - Diğerleri    
2302.30.90.00.11  - - - Kepekler - 15
2302.30.90.00.19  - - - Diğerleri - 15
2302.40  - Diğer hububattan elde edilenler:    
   - - Pirinçten elde edilenler:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 35 veya daha az nişasta içerenler    
2302.40.02.00.11  - - - - Kepekler - 15
2302.40.02.00.19  - - - - Diğerleri - 15
   - - - Diğerleri    
2302.40.08.00.11  - - - - Kepekler - 15
2302.40.08.00.19  - - - - Diğerleri - 15
   - -  Diğerleri    
   - - - Ağırlık itibariyle nişasta oranı % 28'i geçmeyen, göz büyüklüğü 0,2    
       mm. olan elekten geçen ürün oranı, ağırlık itibariyle % 10'u geçmeyen    
       ya da kuru madde üzerinden hesaplandığında elekten geçen ürünün    
       bıraktığı kül oranı ağırlık itibariyle % 1,5 veya daha fazla olanlar    
2302.40.10.00.11  - - - - Kepekler - 15
2302.40.10.00.19  - - - - Diğerleri - 15
   - - - Diğerleri    
2302.40.90.00.11  - - - - Kepekler - 15
2302.40.90.00.19  - - - - Diğerleri - 15
2302.50  - Baklagillerden elde edilenler    
2302.50.00.00.11  - - Kepekler - 15
2302.50.00.00.19  - - Diğerleri - 15
       
23.03 Nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar; şeker pancarının etli     
  kısımları, şeker kamışı bagası ve şeker sanayiinin diğer artıkları,     
  biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları (pellet     
  halinde olsun olmasın):    
2303.10  - Nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar:    
   - - Mısır nişastası imalat artıkları (konsantre edilmiş ıslatma suları hariç):    
   - - - Kuru madde üzerinden hesaplandığında protein oranı ağırlık    
          itibariyle % 40'tan fazla olanlar    
2303.10.11.00.11  - - - - Mısır gluteni - 5
2303.10.11.00.19  - - - - Diğerleri - 5
   - - - Kuru madde üzerinden hesaplandığında protein oranı ağırlık     
          itibariyle % 40 veya daha az olanlar    
2303.10.19.00.11  - - - - Mısır gluteni - 5
2303.10.19.00.19  - - - - Diğerleri - 5
2303.10.90.00.00  - - Diğerleri - 5
2303.20  - Şeker pancarının etli kısımları, şeker kamışı bagası ve şeker     
      sanayiinin diğer artıkları:    
2303.20.10.00.00  - - Şeker pancarının etli kısımları - 5
2303.20.90.00.00  - - Diğerleri - 5
2303.30.00.00.00  - Biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları - 5
       
2304.00.00.00.00 Soya fasulyesi yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe     
  ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın) - 15
       
2305.00.00.00.00 Yer fıstığı yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe     
  ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya pellet halinde olsun olmasın) - 15
       
23.06 Bitkisel katı veya sıvı yağların ekstraksiyonundan (özütleme)(23.04 ve 23.05     
  pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar     
  (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın):    
2306.10.00.00.00  - Pamuk tohumundan - 15
2306.20.00.00.00  - Keten tohumundan - 15
2306.30.00.00.00  - Ayçiçeği tohumundan - 15
   - Rep veya kolza tohumundan    
2306.41.00.00.00  - - Düşük erusik asit muhtevalı rep veya kolza tohumundan - 15
2306.49.00.00.00  - - Diğerleri - 15
2306.50.00.00.00  - Hindistan cevizi veya kopradan - 15
2306.60.00.00.00  - Palm cevizi veya palm bademinden - 15
2306.90  - Diğerleri:    
2306.90.05.00.00  - - Mısır embriyolarından - 15
   - - Diğerleri:    
   - - - Zeytin küspesi (pirina) ve zeytin yağı üretiminden arta kalan diğer    
       artıklar:    
2306.90.11.00.00  - - - - Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3 veya daha az olanlar - 15
2306.90.19.00.00  - - - - Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3'ten fazla olanlar - 15
2306.90.90.00.00  - - - Diğerleri - 15
       
2307.00 Şarap tortusu; ham tartar:    
   - Şarap tortusu:    
2307.00.11.00.00  - - Alkol derecesi % 7,9'u geçmeyen ve kuru madde oranı ağırlık itibariyle    
        % 25 veya daha fazla olanlar - 15
2307.00.19.00.00  - - Diğerleri - 15
2307.00.90.00.00  - Ham tartar - 15
       
2308.00 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ve hayvan    
  gıdası olarak kullanılan neviden olan bitkisel maddeler ve     
  bitkisel döküntü, artık ve yan ürünler (pellet halinde olsun olmasın):    
   - Üzüm posası:    
2308.00.11.00.00  - - Alkol derecesi % 4,3'ü geçmeyen ve kuru madde oranı ağırlık itibariyle    
          % 40'dan daha fazla olanlar - 5
2308.00.19.00.00  - - Diğerleri - 5
2308.00.40.00.00  - Meşe palamudu, at kestanesi, meyva posaları (üzüm posası hariç) - 5
2308.00.90.00.00  - Diğerleri - 5
       
23.09 Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar:    
2309.10  - Kedi veya köpek maması (perakende satılacak hale getirilmiş) :    
   - - Nişasta veya 1702.30.50.00, 1702.30.90.00, 1702.40.90.00,  1702.90.50.00    
         ve 2106.90.55.00 alt pozisyonlarında yer alan glikoz, glikoz şurubu,    
          maltodekstrin , maltodekstrin şurubu veya süt ürünleri içerenler:    
   - - - Nişasta, glikoz, glikoz şurubu,   maltodekstrin , maltodekstrin     
          şurubu içerenler :    
   - - - - Nişasta içermeyen yada ağırlık itibariyle % 10 veya daha az    
            nişasta içerenler :    
2309.10.11.00.00  - - - - - Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10'dan az süt    
               ürünleri içerenler  - 10
2309.10.13.00.00  - - - - - Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50'den az süt ürünleri    
              içerenler - 10
2309.10.15.00.00  - - - - - Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla fakat % 75'den az süt ürünleri    
              içerenler - 10
2309.10.19.00.00  - - - - - Ağırlık itibariyle %75 ve daha fazla süt ürünleri içerenler - 10
   - - - - Ağırlık itibariyle %10'dan fazla fakat %30'dan fazla olmayan nişasta içerenler    
2309.10.31.00.00  - - - - - Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10'dan az süt    
               ürünleri içerenler  - 10
2309.10.33.00.00  - - - - - Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50'den az süt ürünleri    
              içerenler - 10
2309.10.39.00.00  - - - - - Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri içerenler - 10
   - - - - Ağırlık itibariyle  % 30'dan fazla nişasta içerenler :    
2309.10.51.00.00  - - - - - Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10'dan az süt    
              ürünleri içerenler  - 10
2309.10.53.00.00  - - - - - Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50'den az süt ürünleri    
              içerenler - 10
2309.10.59.00.00  - - - - - Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri içerenler - 10
2309.10.70.00.00  - - - Nişasta, glikoz, glikoz şurubu,   maltodekstrin , maltodekstrin     
          şurubu içermeyip süt ürünlerini içerenler - 10
2309.10.90.00.00  - - Diğerleri - 10
2309.90  - Diğerleri :    
2309.90.10.00.00  - - Balık veya deniz memelilerinden elde edilen çözünebilir ürünler - 10
2309.90.20.00.00  - - Bu faslın 5 Nolu Ek Notunda belirtilen ürünler - 10
   - - Diğerleri (önceden karıştırılmış-premiks- olanlar dahil):    
   - - - Nişasta veya 1702.30.50.00 , 1702.30.90.00, 1702.40.90.00,  1702.90.50.00    
         ve 2106.90.55.00 alt pozisyonlarında yer alan glikoz, glikoz şurubu,    
          maltodekstrin , maltodekstrin şurubu veya süt ürünleri içerenler:    
   - - - - Nişasta, glikoz, glikoz şurubu,   maltodekstrin veya maltodekstrin     
            şurubu içerenler :    
   - - - - - Nişasta içermeyen yada ağırlık itibariyle % 10 veya daha az    
              nişasta içerenler:    
2309.90.31.00.00  - - - - - - Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10'dan az    
                süt ürünleri içerenler  - 10
2309.90.33.00.00  - - - - - - Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50'den az süt ürünleri    
                içerenler - 10
2309.90.35.00.00  - - - - - - Ağırlık itibariyle %50 ve daha fazla fakat % 75'den az süt ürünleri    
                içerenler - 10
2309.90.39.00.00  - - - - - - Ağırlık itibariyle % 75  ve daha fazla süt ürünleri içerenler - 10
   - - - - - Ağırlık itibariyle %10'dan fazla fakat %30'dan fazla olmayan nişasta     
             içerenler:    
2309.90.41.00.00  - - - - - - Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10'dan az süt    
                ürünleri içerenler - 10
2309.90.43.00.00  - - - - - - Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50'den az süt ürünleri    
                içerenler  - 10
2309.90.49.00.00  - - - - - - Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri içerenler - 10
   - - - - - Ağırlık itibariyle % 30'dan fazla nişasta içerenler :    
2309.90.51.00.00  - - - - - - Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10'dan az süt    
                ürünleri içerenler - 10
2309.90.53.00.00  - - - - - - Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50'den az süt ürünleri    
                içerenler - 10
2309.90.59.00.00  - - - - - - Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri içerenler - 10
2309.90.70.00.00  - - - - Nişasta, glikoz, glikoz şurubu,   maltodekstrin , maltodekstrin     
           şurubu içermeyip süt ürünlerini içerenler - 10
   - - - Diğerleri :    
2309.90.91.00.00  - - - - Melas ilave edilmiş şeker pancarının etli kısımları - 10
   - - - - Diğerleri:     
2309.90.96.10.00  - - - - - Kaba yonca suyundan termik işlem yoluyla elde edilen, yeşil renkteki    
                yaprakların proteinli tüm konsantreleri ve bunların türevleri - 5
   - - - - - Diğerleri:    
2309.90.96.90.11  - - - - - - Diğer balık yemleri - 10
2309.90.96.90.12  - - - - - - İz mineral maddeler - 10
2309.90.96.90.13  - - - - - - Yem için hazırlanmış taşıyıcılı aktif madde karışımları - 10
2309.90.96.90.19  - - - - - - Diğerleri - 10