POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
22.01 Sular (tabii veya suni mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave     
  şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmamış veya     
  lezzetlendirilmemiş); buz ve kar:    
2201.10  - Mineral sular ve gazlı sular :    
   - - Tabii mineral sular:    
2201.10.11.00.00  - - - Karbonatlandırılmamış Litre 25
2201.10.19.00.00  - - - Diğerleri Litre 25
2201.10.90.00.00  - - Diğerleri  Litre 25
2201.90  - Diğerleri    
2201.90.00.00.11  - - İçme suyu - 25
2201.90.00.00.19  - - Diğerleri - 25
       
22.02 Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya    
  diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış)    
  ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve    
  sebze suları hariç):    
2202.10  - Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya    
     diğer tatlandırıcı maddeler katılmış ve aromalandırılmış)    
2202.10.00.00.11  - - Sade gazozlar     Litre 50
2202.10.00.00.12  - - Meyvalı gazozlar     Litre 50
2202.10.00.00.13  - - Kolalı gazozlar     Litre 50
2202.10.00.00.19  - - Diğerleri     Litre 50
2202.90  - Diğerleri:    
   - - 04.01 ila 04.04 Pozisyonlarındaki ürünleri veya bu pozisyonlardaki    
       ürünlerden elde edilen katı yağı içermeyenler    
2202.90.10.00.11  - - -  Alkolsüz bira     Litre 50
2202.90.10.00.19  - - -  Diğerleri     Litre 50
  - - Diğerleri:    
2202.90.91.00.00  - - - 04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden elde edilen    
          katı  yağ oranı ağırlık itibariyle % 0,2 'den az olanlar     Litre 50
2202.90.95.00.00  - - - 04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden elde edilen katı yağ    
         oranı ağırlık itibariyle % 0,2 veya daha fazla fakat % 2 'den az olanlar     Litre 50
2202.90.99.00.00  - - - 04.01 iIa 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden elde edilen katı yağ     
         oranı ağırlık itibariyle % 2 veya daha fazla olanlar     Litre 50
       
2203.00 Malttan üretilen biralar:    
  - Muhtevası 10 litre veya daha az olan kaplarda :    
2203.00.01.00.00  - - Şişede olanlar     Litre 100
2203.00.09.00.00  - - Diğerleri     Litre 100
2203.00.10.00.00 - Muhtevası 10 litreyi geçen kaplarda olanlar     Litre 100
       
22.04 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm     
  şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç):    
2204.10  - Köpüklü şaraplar    
   - - Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar:    
2204.10.11.00.00  - - - Şampanya     Litre 120
2204.10.91.00.00  - - - Asti köpüklü şarap     Litre 120
   - - - Diğerleri     
2204.10.93.00.11  - - - - Suni köpüklü şaraplar     Litre 120
2204.10.93.00.12  - - - - Tabii köpüklü şaraplar     Litre 120 
2204.10.94.00.00  - - Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar     Litre 120 
2204.10.96.00.00  - - Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar     Litre 120 
2204.10.98.00.00  - - Diğerleri     Litre 120 
       
   - Diğer şaraplar; fermantasyonu alkol ilavesi ile önlenmiş veya     
     durdurulmuş üzüm şırası:    
2204.21  - - Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar:    
   - - - Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş olduğu şişeli    
          şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler hariç); 20 oC'deki     
          ısıda karbondioksit basıncı en az 1 en fazla 3 bar olan, başkaca    
          surette hazır hale getirilmiş şaraplar:    
2204.21.06.00.00  - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar     Litre 120 
2204.21.07.00.00  - - - - Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar     Litre 120 
2204.21.08.00.00  - - - - Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar     Litre 120 
2204.21.09.00.00  - - - - Diğerleri     Litre 120 
   - - - Diğerleri :    
   - - - - Avrupa Topluluğunda üretilmiş olanlar:    
   - - - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'ü geçmeyenler :    
   - - - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar:    
   - - - - - - - Beyaz:    
2204.21.11.00.00  - - - - - - - - Alsace     Litre 120 
2204.21.12.00.00  - - - - - - - - Bordeaux     Litre 120 
2204.21.13.00.00  - - - - - - - - Bourgogne (Burgundy)     Litre 120 
2204.21.17.00.00  - - - - - - - - Val de Loire (Loire valley)     Litre 120 
2204.21.18.00.00  - - - - - - - - Mosel - Saar - Ruwer     Litre 120 
2204.21.19.00.00  - - - - - - - - Pfalz     Litre 120 
2204.21.22.00.00  - - - - - - - - Rheinhessen     Litre 120 
2204.21.23.00.00  - - - - - - - - Tokay     Litre 120 
2204.21.24.00.00  - - - - - - - - Lazio (Latium)     Litre 120 
2204.21.26.00.00  - - - - - - - - Toscana (Tuscany)     Litre 120 
2204.21.27.00.00  - - - - - - - - Trentino, Alto Adige ve Friuli     Litre 120 
2204.21.28.00.00  - - - - - - - - Veneto     Litre 120 
2204.21.32.00.00  - - - - - - - - Vinho Verde     Litre 120 
2204.21.34.00.00  - - - - - - - - Penedés     Litre 120 
2204.21.36.00.00  - - - - - - - - Rioja     Litre 120 
2204.21.37.00.00  - - - - - - - - Valencia      Litre 120 
2204.21.38.00.00  - - - - - - - - Diğerleri     Litre 120 
   - - - - - - - Diğerleri :    
2204.21.42.00.00  - - - - - - - - Bordeaux     Litre 120 
2204.21.43.00.00  - - - - - - - - Bourgogne (Burgundy)     Litre 120 
2204.21.44.00.00  - - - - - - - - Beaujotais     Litre 120 
2204.21.46.00.00  - - - - - - - - Cotes du Rhone     Litre 120 
2204.21.47.00.00  - - - - - - - - Languedoc - Roussillon     Litre 120 
2204.21.48.00.00  - - - - - - - - Val de Loire (Loire Valley)     Litre 120 
2204.21.62.00.00  - - - - - - - - Piemonte (Piemont)     Litre 120 
2204.21.66.00.00  - - - - - - - - Toscana (Tuscany)     Litre 120
2204.21.67.00.00  - - - - - - - - Trentino ve Alto Adige     Litre 120 
2204.21.68.00.00  - - - - - - - - Veneto     Litre 120 
2204.21.69.00.00  - - - - - - - - Dao, Bairrada ve Douro     Litre 120 
2204.21.71.00.00  - - - - - - - - Navarra     Litre 120 
2204.21.74.00.00  - - - - - - - - Penedés     Litre 120 
2204.21.76.00.00  - - - - - - - - Rioja     Litre 120 
2204.21.77.00.00  - - - - - - - - Valdepenas     Litre 120 
2204.21.78.00.00  - - - - - - - - Diğerleri     Litre 120 
   - - - - - - Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar :    
2204.21.79.00.00  - - - - - - - Beyaz     Litre 120 
2204.21.80.00.00  - - - - - - - Diğerleri     Litre 120 
   - - - - - - Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar:    
2204.21.81.00.00  - - - - - - - Beyaz     Litre 120 
2204.21.82.00.00  - - - - - - - Diğerleri     Litre 120 
   - - - - - - Diğerleri:    
2204.21.83.00.00  - - - - - - - Beyaz     Litre 120 
2204.21.84.00.00  - - - - - - - Diğerleri      Litre 120 
   - - - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçen fakat % 22'yi geçmeyenler :    
   - - - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:    
2204.21.85.00.00  - - - - - - - Madeira ve Setubal muscatel      Litre 120 
2204.21.86.00.00  - - - - - - - Sherry     Litre 120 
2204.21.87.00.00  - - - - - - - Marsala     Litre 120 
2204.21.88.00.00  - - - - - - - Samos ve Muscat de Lemnos     Litre 120 
2204.21.89.00.00  - - - - - - - Port      Litre 120 
2204.21.90.00.00  - - - - - - - Diğerleri     Litre 120 
2204.21.91.00.00  - - - - - - Diğerleri     Litre 120 
2204.21.92.00.00  - - - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'yi geçenler     Litre 120 
   - - - - Diğerleri:    
   - - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:    
2204.21.93.00.00  - - - - - - Beyaz     Litre 120 
2204.21.94.00.00  - - - - - - Diğerleri     Litre 120 
   - - - - - Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar:    
2204.21.95.00.00  - - - - - - Beyaz      Litre 120 
2204.21.96.00.00  - - - - - - Diğerleri     Litre 120 
   - - - - - Diğerleri:    
2204.21.97.00.00  - - - - - - Beyaz      Litre 120 
2204.21.98.00.00  - - - - - - Diğerleri      Litre 120 
2204.29  - - Diğerleri :    
2204.29.10.00.00  - - - Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş olduğu şişeli    
          şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler hariç); 20 oC'deki     
          ısıda karbondioksit basıncı en az 1 en fazla 3 bar olan, başkaca    
          surette hazır hale getirilmiş şaraplar     Litre 120 
   - - - Diğerleri :    
   - - - - Avrupa Topluluğunda üretilmiş olanlar:    
   - - - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler :    
   - - - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar :    
   - - - - - - - Beyaz:    
2204.29.11.00.00  - - - - - - - - Tokay     Litre 120 
2204.29.12.00.00  - - - - - - - - Bordeaux     Litre 120 
2204.29.13.00.00  - - - - - - - - Bourgogne (Burgundy)     Litre 120 
2204.29.17.00.00  - - - - - - - - Val de Loire (Loire valley)     Litre 120 
2204.29.18.00.00  - - - - - - - - Diğerleri     Litre 120 
   - - - - - - - Diğerleri :    
2204.29.42.00.00  - - - - - - - - Bordeaux     Litre 120 
2204.29.43.00.00  - - - - - - - - Bourgogne (Burgundy)     Litre 120 
2204.29.44.00.00  - - - - - - - - Beaujolais     Litre 120 
2204.29.46.00.00  - - - - - - - - Cotes du Rhone     Litre 120 
2204.29.47.00.00  - - - - - - - - Languedoc - Roussillon     Litre 120 
2204.29.48.00.00  - - - - - - - - Val de Loire (Loire valley)     Litre 120 
2204.29.58.00.00  - - - - - - - - Diğerleri     Litre 120 
   - - - - - -  Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:    
2204.29.79.00.00  - - - - - - - Beyaz     Litre 120 
2204.29.80.00.00  - - - - - - - Diğerleri     Litre 120 
   - - - - - - Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar:    
2204.29.81.00.00  - - - - - - - Beyaz     Litre 120 
2204.29.82.00.00  - - - - - - - Diğerleri     Litre 120 
   - - - - - - Diğerleri :    
2204.29.83.00.00  - - - - - - - Beyaz     Litre 120 
2204.29.84.00.00  - - - - - - - Diğerleri     Litre 120 
   - - - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 15 'i geçen fakat % 22 'yi    
            geçmeyenler :    
   - - - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:    
2204.29.85.00.00  - - - - - - - Madeira ve Setubal muscatel     Litre 120 
2204.29.86.00.00  - - - - - - - Sherry     Litre 120 
2204.29.87.00.00  - - - - - - - Marsala     Litre 120 
2204.29.88.00.00  - - - - - - - Samos ve Muscat de Lemnos     Litre 120 
2204.29.89.00.00  - - - - - - - Port      Litre 120 
2204.29.90.00.00  - - - - - - - Diğerleri     Litre 120 
2204.29.91.00.00  - - - - - - Diğerleri     Litre 120 
2204.29.92.00.00  - - - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'yi geçenler      Litre 120 
   - - - - Diğerleri:    
   - - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:    
2204.29.93.00.00  - - - - - - Beyaz     Litre 120 
2204.29.94.00.00  - - - - - - Diğerleri     Litre 120 
   - - - - - Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar:    
2204.29.95.00.00  - - - - - - Beyaz     Litre 120 
2204.29.96.00.00  - - - - - - Diğerleri     Litre 120 
   - - - - - Diğerleri:    
2204.29.97.00.00  - - - - - - Beyaz     Litre 120 
2204.29.98.00.00  - - - - - - Diğerleri     Litre 120 
2204.30  - Diğer üzüm şıraları :    
2204.30.10.00.00  - - Fermentasyonu devam eden veya fermantasyonu alkol ilavesinden başka    
       şekilde durdurulmuş olanlar     Litre 25 
   - - Diğerleri  :    
   - - - 20 oC'deki yoğunluğu 1,33 gr/m3 . veya daha az olup    
          alkol derecesi hacim itibariyle % 1'i geçmeyenler :    
2204.30.92.00.00  - - - - Konsantre edilmiş     Litre 25 
2204.30.94.00.00  - - - - Diğerleri     Litre 25 
   - - - Diğerleri :    
2204.30.96.00.00  - - - - Konsantre edilmiş     Litre 25 
2204.30.98.00.00  - - - - Diğerleri     Litre 25 
       
22.05 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu madde-      
  lerle aromalandırılmış) :    
2205.10  - Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar :    
2205.10.10.00.00  - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar     Litre 120
   - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 'den fazla olanlar    
2205.10.90.00.11  - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 'den fazla fakat % 22'den az    
          olanlar     Litre 120
2205.10.90.00.12  - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar     Litre 120
2205.90  - Diğerleri :    
2205.90.10.00.00  - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar     Litre 120
   - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 'den fazla olanlar    
2205.90.90.00.11  - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 'den fazla fakat % 22'den az    
         olanlar     Litre 120
2205.90.90.00.12  - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 'den fazla olanlar     Litre 120
       
2206.00 Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal    
  şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer     
  almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente     
  edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları:    
2206.00.10.00.00 - Meyva posalarından yapılanlar     Litre 120 
  - Diğerleri:    
   - - Köpüklü olanlar :    
2206.00.31.00.00  - - - Elma şarabı ve armut şarabı     Litre 120 
2206.00.39.00.00  - - - Diğerleri     Litre 120 
   - - Köpüksüz olanlar:    
   - - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar :    
2206.00.51.00.00  - - - - Elma şarabı ve armut şarabı     Litre 120 
2206.00.59.00.00  - - - - Diğerleri     Litre 120 
   - - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar :    
2206.00.81.00.00  - - - - Elma şarabı ve armut şarabı     Litre 120 
2206.00.89.00.00  - - - - Diğerleri     Litre 120 
       
22.07 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80 veya daha fazla olan tağyir     
  (denatüre)  edilmemiş etil alkol; alkol derecesi ne olursa olsun     
  tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen    
  diğer alkollü içkiler :    
2207.10 - AlkoI derecesi hacim itibariyle % 80 veya daha fazla olan     
    tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol    
   - - Tarım ürünlerinden elde edilenler    
2207.10.00.10.11  - - - Dökme etil alkol     Litre 120 
2207.10.00.10.12  - - - Ambalajlı etil alkol     Litre 120 
   - - Diğerleri    
2207.10.00.90.11  - - - Dökme etil alkol     Litre 120
2207.10.00.90.12  - - - Ambalajlı etil alkol     Litre 120
2207.20 - Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve     
    damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler :    
   - - Tarım ürünlerinden elde edilenler    
2207.20.00.10.13  - - - Dökme etil alkol     Litre 120 
2207.20.00.10.14  - - - Ambalajlı etil alkol     Litre 120 
2207.20.00.10.15  - - - Alkollü içkiler     Litre 120 
   - - Diğerleri    
2207.20.00.90.13  - - - Dökme etil alkol     Litre 120
2207.20.00.90.14  - - - Ambalajlı etil alkol     Litre 120
2207.20.00.90.15  - - - Alkollü içkiler     Litre 120
       
22.08 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre)     
  edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler     
  ve diğer alkollü içecekler :    
2208.20 - Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde    
    edilen alkolIü içkiler:    
   - - Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar :    
2208.20.12.00.00  - - - Konyak Lt alk.%100 120
2208.20.14.00.00  - - - Armanyak Lt alk.%100 120
2208.20.26.00.00  - - - Grappa Lt alk.%100 120
2208.20.27.00.00  - - - Jerez brendisi Lt alk.%100 120
2208.20.29.00.00  - - - Diğerleri Lt alk.%100 120
   - - Muhteviyatı 2 litreyi geçen kaplarda olanlar :    
2208.20.40.00.00  - - - Ham damıtılmış olanlar (işlenmemiş distilat)  Lt alk.%100 120
   - - - Diğerleri :    
2208.20.62.00.00  - - - - Konyak Lt alk.%100 120
2208.20.64.00.00  - - - - Armanyak Lt alk.%100 120
2208.20.86.00.00  - - - - Grappa Lt alk.%100 120
2208.20.87.00.00  - - - - Jerez brendisi Lt alk.%100 120
2208.20.89.00.00  - - - - Diğerleri Lt alk.%100 120
2208.30 - Viskiler:    
   - - Burbon viski :    
2208.30.11.00.00  - - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
2208.30.19.00.00  - - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
   - - İskoç viskisi :    
2208.30.30.00.00  - - - Saf malt viskisi Lt alk.%100 120
   - - - Karıştırılmış malt viski :    
2208.30.41.00.00  - - - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
2208.30.49.00.00  - - - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
   - - - Saf ve karıştırılmış tahıl viskisi:    
2208.30.61.00.00  - - - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
2208.30.69.00.00  - - - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
   - - - Diğer karıştırılmış viski:    
2208.30.71.00.00  - - - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
2208.30.79.00.00  - - - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
   - - Diğerleri :    
2208.30.82.00.00  - - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
2208.30.88.00.00  - - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
2208.40 - Rom ve fermente edilmiş şeker kamışı ürünlerinin damıtılmasıyla    
     elde edilen diğer içkiler:    
   - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar :    
2208.40.11.00.00  - - - Saf alkolün hektolitresinde 225 gram veya     
          daha fazla etil ve metil alkolden başka uçucu    
          maddeler içeren rom (% 10 toleransla)  Lt alk.%100 120
   - - - Diğerleri :    
   - - - - Kıymeti saf alkolün litresinde     
             7,9 Euro'yu geçenler    
2208.40.31.00.11  - - - - - Rom Lt alk. % 100 120
2208.40.31.00.12  - - - - - Tafia Lt alk. % 100 120
   - - - - Diğerleri     
2208.40.39.00.11  - - - - - Rom Lt alk. % 100 120
2208.40.39.00.12  - - - - - Tafia Lt alk. % 100 120
   - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar :    
2208.40.51.00.00  - - - Saf alkolün hektolitresinde 225 gram veya daha fazla etil ve    
             metil alkolden başka uçucu maddeler içeren rom (% 10 toleransla) Lt alk. % 100 120
   - - - Diğerleri :    
   - - - - Kıymeti saf alkolün litresinde  2 Euro'yu geçenler    
2208.40.91.00.11  - - - - - Rom Lt alk. % 100 120
2208.40.91.00.12  - - - - - Tafia Lt alk. % 100 120
2208.40.99.00.00  - - - - Diğerleri  Lt alk. % 100 120
2208.50 - Cin ve Geneva    
   - - Cin:    
2208.50.11.00.00  - - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
2208.50.19.00.00  - - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
   - -  Geneva :    
2208.50.91.00.00  - - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
2208.50.99.00.00  - - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
2208.60  - Votka    
   - - Alkol derecesi hacim itibariyle %45,4 veya daha az olanlar:    
2208.60.11.00.00  - - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
2208.60.19.00.00  - - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
   - - Alkol derecesi hacim itibariyle %45,4' den fazla olanlar:    
2208.60.91.00.00  - - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
2208.60.99.00.00  - - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
2208.70  - Likörler    
2208.70.10.00.00  - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
2208.70.90.00.00  - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
2208.90 - Diğerleri:    
   - - Arak:    
2208.90.11.00.00  - - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
2208.90.19.00.00  - - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
   - - Erik, armut ve kirazdan damıtma yoluyla elde edilen alkollü içkiler (likörler hariç) :    
2208.90.33.00.00  - - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar  Lt alk.%100 120
2208.90.38.00.00  - - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar Lt alk.%100 120
   - - Damıtma yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler ve içecekler:     
   - - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar :    
2208.90.41.00.00  - - - - Uzo Lt alk.%100 120
   - - - - Diğerleri :    
   - - - - - Damıtma yoluyla elde edilen alkollü içkiler (likörler hariç) :    
   - - - - - - Meyvalardan damıtım yoluyla elde edilenler :    
2208.90.45.00.00  - - - - - - - Calvados Lt alk.%100 120
   - - - - - - - Diğerleri    
2208.90.48.00.11  - - - - - - - - Rakı Lt alk.%100 120
2208.90.48.00.19  - - - - - - - - Diğerleri Lt alk.%100 120
   - - - - - - Diğerleri:    
2208.90.54.00.00  - - - - - - - Tekila Lt alk.%100 120
2208.90.56.00.00  - - - - - - - Diğerleri Lt alk.%100 120
2208.90.69.00.00  - - - - - Diğer alkollü içecekler Lt alk.%100 120
   - - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar:    
   - - - - Damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler (likörler hariç):    
   - - - - - Meyvelerden damıtım yoluyla elde edilenler    
2208.90.71.00.11  - - - - - - Rakı Lt alk.%100 120
2208.90.71.00.19  - - - - - - Diğerleri Lt alk.%100 120
2208.90.75.00.00  - - - - - Tekila Lt alk.%100 120
2208.90.77.00.00  - - - - - Diğerleri Lt alk.%100 120
2208.90.78.00.00  - - - - Diğer alkollü içecekler Lt alk.%100 120
   - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 80' den az olan tağyir (denatüre)    
       edilmemiş etil alkol :    
   - - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar :    
2208.90.91.10.00  - - - - Tarım ürünlerinden elde edilenler Lt alk.%100 120 
2208.90.91.90.00  - - - - Diğerleri Lt alk.%100 120
   - - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar :    
2208.90.99.10.00  - - - - Tarım ürünlerinden elde edilenler Lt alk.%100 120 
2208.90.99.90.00  - - - - Diğerleri Lt alk.%100 120
       
2209.00 Sirkeler ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen    
  maddeler:    
   - Şarap sirkeleri:    
2209.00.11.00.00  - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar      Litre 50 
2209.00.19.00.00  - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar      Litre 50 
   - Diğerleri:    
2209.00.91.00.00  - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar      Litre 50 
2209.00.99.00.00  - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar      Litre 50