POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
21.01 Kahve, çay veya Paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri     
  ve esası bu ürünler veya kahve, çay, Paraguay çayı olan     
  müstahzarlar;kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine    
  kullanılan diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve     
  konsantreleri:    
   - Kahve hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu hülasa,    
     esans ve konsantreler veya kahve olan müstahzarlar:    
2101.11  - - Hülasa, esans ve konsantreler:    
2101.11.00.10.00  - - - Toz halinde - 75
2101.11.00.90.00  - - - Diğerleri  - 100
2101.12  - - Esası hülasa, esans ve konsantre veya kahve olan müstah-    
       zarlar :    
   - - - Esası kahve hülasası, esansı ve konsantresi olan müstahzarlar :    
2101.12.92.10.00  - - - - Katı süt yağı, süt proteinleri, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya    
            glikoz içermeyen veya % 1,5'dan az katı süt yağı, % 2,5'dan az süt     
            proteinleri, % 5'dan az sakkaroz veya izoglikoz, % 5'dan az nişasta     
            veya glikoz içerenler - 75
2101.12.92.90.00  - - - - Diğerleri  - 100
   - - - Diğerleri :    
2101.12.98.10.00  - - - - Katı süt yağı, süt proteinleri, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya    
            glikoz içermeyen veya % 1,5'dan az katı süt yağı, % 2,5'dan az süt     
            proteinleri, % 5'dan az sakkaroz veya izoglikoz, %5'dan az nişasta     
            veya glikoz içerenler - 75
2101.12.98.90.00  - - - - Diğerleri  - 100
2101.20  - Çay ve Paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve     
      esası bu hülasa, esans veya konsantreler veya çay veya     
      Paraguay  çayı olan müstahzarlar :    
   - - Hülasa, esans ve konsantreler     
2101.20.20.00.11  - - - Çay hülasası - 100
2101.20.20.00.19  - - - Diğerleri - 100
   - - Müstahzarlar:    
2101.20.92.00.00  - - - Esası çay ve maté  hülasası, esansı ve konsantresi olanlar - 100
2101.20.98.00.00  - - - Diğerleri - 100
2101.30  - Kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan    
     diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri:    
   - - Kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer     
        maddeler :    
2101.30.11.00.00  - - - Kavrulmuş hindiba - 100
2101.30.19.00.00  - - - Diğerleri - 100
   - - Kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan     
        maddelerin hülasa,esans ve konsantreleri:    
2101.30.91.00.00  - - - Kavrulmuş hindibadan elde edilenler - 100
2101.30.99.00.00  - - - Diğerleri - 100
       
       
21.02 Mayalar (canlı veya cansız); cansız diğer tek hücreli mikro -    
  organizmalar (30.02 pozisyonunda yer alan aşılar hariç);     
  hazırlanmış kabartma tozları:    
2102.10  - Canlı mayalar:    
2102.10.10.00.00  - - Kültür mayaları - 25
   - - Ekmekçi mayası:    
2102.10.31.00.00  - - - Kuru maya - 35
2102.10.39.00.00  - - - Diğerleri - 35
   - - Diğerleri :    
2102.10.90.10.00  - - - Bira mayası - 25
2102.10.90.90.00  - - - Diğerleri - 25
2102.20  - Cansız mayalar; cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar:    
   - - Cansız mayalar:    
   - - - Tablet, küp veya benzeri şekillerde veya net ağırlığı 1 kg.ı    
          geçmeyen ambalajlarda :    
2102.20.11.10.00  - - - - Bira mayası - 25
2102.20.11.90.00  - - - - Diğerleri - 25
   - - - Diğerleri :    
2102.20.19.10.00  - - - - Bira mayası - 25
2102.20.19.90.00  - - - - Diğerleri - 25
   - - Diğerleri:    
2102.20.90.10.00  - - - Tek hücreli algler - 25
2102.20.90.90.00  - - - Diğerleri - 5
2102.30.00.00.00  - Hazırlanmış kabartma tozları - 25
       
21.03 Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet verici karışımlar;    
  hardal unu ve kaba unu ve hazır hardal:    
2103.10.00.00.00  - Soya sosu - 75
2103.20.00.00.00  - Domates ketçapı ve diğer domates sosları - 75
2103.30  - Hardal unu ve kaba unu ve hazır hardal:    
   - - Hardal unu ve irmiği    
2103.30.10.00.11  - - - Net ağırlığı 1 kg veya daha az olanlar - 50
2103.30.10.00.12  - - - Net ağırlığı 1 kg. dan fazla olanlar - 50
2103.30.90.00.00  - - Hazır hardal - 50
2103.90  - Diğerleri:    
2103.90.10.00.00  - - Mango çetnisi (sıvı halde) - 75
2103.90.30.00.00  - - Hacim itibariyle alkol  derecesi % 44,2 veya daha fazla fakat % 49,2'yi    
       geçmeyenler, ağırlık olarak % 1,5 - % 6 oranında çantaniye otu     
       (gentiane) baharat ve çeşitli katkı maddeleri ile %4 - %10 arasında şe-     
       ker içeren ve muhtevası 0,5 litreyi geçmeyen kaplarda bulunan aromatik    
       içkiler  Lt alk.%100 120
   - - Diğerleri    
2103.90.90.00.11  - - - Acı biber sosu - 75
2103.90.90.00.12  - - - Çemen - 75
2103.90.90.00.13   - - - Harissa sosu - 75
2103.90.90.00.18  - - - Diğerleri - 75
       
21.04 Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım halindeki homo -    
  jenize gıda müstahzarları:    
2104.10  - Çorbalar, et suları ve müstahzarları :    
2104.10.00.00.11  - - Et suyu tabletleri - 75
2104.10.00.00.12  - - Çorbalar - 75
2104.10.00.00.19  - - Diğerleri - 75
2104.20.00.00.00  - Karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları - 75
       
2105.00 Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin):    
   - Katı süt yağı içermeyenler veya ağırlık itibariyle % 3 'ten az    
     katı süt yağı içerenler:    
2105.00.10.10.00  - - Kakao içerenler - 100
2105.00.10.90.00  - - Diğerleri - 75
   - Ağırlık itibariyle katı süt yağı oranı:    
   - - % 3 veya daha fazla, fakat % 7'den az olanlar:    
2105.00.91.10.00  - - - Kakao içerenler - 100
2105.00.91.90.00  - - - Diğerleri - 75
   - - % 7 veya daha fazla olanlar:    
2105.00.99.10.00  - - - Kakao içerenler - 100
2105.00.99.90.00  - - - Diğerleri - 75
       
21.06 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda     
  müstahzarları:    
2106.10  - Protein konsantreleri ve protein bünyeli maddeler:    
   - - Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, glikoz veya nişasta içermeyen     
       veya ağırlık itibariyle % 1,5 'ten az katı süt yağı, % 5'ten az     
       sakkaroz veya izoglikoz, % 5'ten az glikoz veya nişasta içerenler     
2106.10.20.00.11  - - - Diyet mamaları - 75
2106.10.20.00.19  - - - Diğerleri - 75
   - - Diğerleri    
2106.10.80.00.11  - - - Diyet mamaları - 75
2106.10.80.00.19  - - - Diğerleri - 75
2106.90  - Diğerleri:    
2106.90.20.00.00  - - Bileşik alkol müstahzarları (içki imalinde kullanılan koku veren madde-    
        ler esaslı olanlar hariç) Lt alk.%100 120
   - - Aromalandırılmış veya renklendirilmiş şeker şurupları:    
2106.90.30.00.00  - - - İzoglikoz şurupları - 75
   - - - Diğerleri:    
2106.90.51.00.00  - - - - Laktoz şurubu - 75
2106.90.55.00.00  - - - - Glikoz şurubu ve malto dekstrin şurubu - 75
2106.90.59.00.00  - - - - Diğerleri - 75
   - - Diğerleri:    
2106.90.92.00.00  - - - Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen    
         veya ağırlık itibariyle % 1,5 'ten az katı süt yağı, % 5'ten az sakkaroz     
         veya izoglikoz, % 5'ten az glikoz veya nişasta içerenler  - 75
   - - - Diğerleri     
2106.90.98.00.12  - - - - Koko tozu - 75
2106.90.98.00.13  - - - - Koku komprimeleri - 75
2106.90.98.00.14  - - - - Jöleler - 75
2106.90.98.00.15  - - - - Emülgatörler - 75
2106.90.98.00.16  - - - - Diyet mamaları - 75
2106.90.98.00.19  - - - - Diğerleri - 75