POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
20.01 Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki    
  parçaları (sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve     
  edilmiş) :    
2001.10.00.00.00  - Hıyarlar ve kornişonlar Kg/net eda 50
2001.90  - Diğerleri:    
2001.90.10.00.00  - - Mango çetnisi - 50
2001.90.20.00.00  - - Capsicum cinsi biberler (tatlı veya dolmalık biberler hariç) - 50
2001.90.30.00.00  - - Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata) - 75
2001.90.40.00.00  - - Hint patatesi, tatlı patates ve ağırlık olarak % 5 veya daha fazla    
        nişasta içeren yenilen benzeri diğer bitki parçaları - 75
2001.90.50.00.00  - - Mantarlar - 50
   - - Zeytinler    
   - - - Siyah zeytin    
2001.90.65.00.13  - - - - Net ağırlığı 1 kg.a kadar olan hazır ambalajda olanlar  - 50
2001.90.65.00.14  - - - - Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajda olanlar  - 50
2001.90.65.00.15  - - - - Net ağırlığı 2-5 kg.arası olan hazır ambalajda olanlar  - 50
2001.90.65.00.19  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Yeşil zeytin    
2001.90.65.00.23  - - - - Net ağırlığı 1 kg.a kadar olan hazır ambalajda olanlar  - 50
2001.90.65.00.24  - - - - Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajda olanlar  - 50
2001.90.65.00.25  - - - - Net ağırlığı 2-5 kg.arası olan hazır ambalajda olanlar  - 50
2001.90.65.00.29  - - - - Diğerleri - 50
2001.90.70.00.00  - - Tatlı biberler - 50
   - - Tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal meyvalar; Palm meyvesi içi:    
2001.90.92.00.11  - - - Palm meyvesi içi - 50
2001.90.92.00.19  - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri    
2001.90.97.00.11  - - - Salata pancarı (Beta vulgaris var.candiva) - 50
2001.90.97.00.12  - - - Kırmızı lahana - 50
2001.90.97.00.13  - - - Diğer meyvalar ve sert kabuklu meyvalar - 50
2001.90.97.00.14  - - - Soğanlar - 50
2001.90.97.00.18  - - - Diğer sebzeler ve yenilen diğer bitki parçaları - 50
       
20.02 Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya    
  konserve edilmiş) :    
2002.10  - Domatesler (tüm veya parça halinde):    
2002.10.10.00.00  - - Kabuğu soyulmuş domatesler - 151
2002.10.90.00.00  - - Diğerleri - 151
2002.90  - Diğerleri:    
   - - Ağırlık itibariyle % 12'den az kuru madde içerenler :    
2002.90.11.00.00  - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar - 151
2002.90.19.00.00  - - -  Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 151
   - - Ağırlık itibariyle % 12 veya daha fazla, fakat % 30 veya daha    
       az kuru madde içerenler :    
2002.90.31.00.00  - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar - 151
2002.90.39.00.00  - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 151
   - - Ağırlık itibariyle % 30'dan fazla kuru madde içerenler :    
2002.90.91.00.00  - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçen hazır ambalajlarda olanlar - 151
2002.90.99.00.00  - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 151
       
20.03 Mantarlar ve domalan (sirke veya asetik asitten başka usullerle    
  hazırlanmış veya konserve edilmiş):    
2003.10  - Agaricus cinsi mantarlar:    
2003.10.20.00.00  - -  Geçici olarak konserve edilmiş, tamamen pişirilmiş olanlar Kg/net eda 50
2003.10.30.00.00  - -  Diğerleri Kg/net eda 50
2003.90  - Diğerleri:    
2003.90.10.00.00  - - Domalan - 50
2003.90.90.00.00  - - Diğerleri - 50
       
20.04 Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlan -    
  mış  veya konserve edilmiş, dondurulmuş) (20.06 pozisyonundaki    
  ürünler hariç ) :    
2004.10  - Patatesler:    
2004.10.10.00.00  - - Sadece pişirilmiş - 25
   - - Diğerleri:    
   - - - Un, ezme veya flokon halinde:    
2004.10.91.10.00  - - - - Un ve ezme halindeki müstahzarlar - 60
2004.10.91.20.00  - - - - Flokon halindeki müstahzarlar - 75
2004.10.99.00.00  - - -  Diğerleri - 50
2004.90  - Diğer sebzeler ve sebze karışımları:    
2004.90.10.00.00  - - Tatlı mısır (zea mays var. Saccharata) - 75
   - - Turşuluk lahana, kebereler ve zeytinler     
2004.90.30.00.11  - - - Turşuluk lahana - 50
2004.90.30.00.12  - - - Kebereler - 50
   - - - Siyah zeytin    
2004.90.30.00.15  - - - - Net ağırlığı 1 kg.a kadar olan hazır ambalajda olanlar  - 50
2004.90.30.00.16  - - - - Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajda olanlar  - 50
2004.90.30.00.17  - - - - Net ağırlığı 2-5 kg.arası olan hazır ambalajda olanlar  - 50
2004.90.30.00.19  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Yeşil zeytin    
2004.90.30.00.25  - - - - Net ağırlığı 1 kg.a kadar olan hazır ambalajda olanlar  - 50
2004.90.30.00.26  - - - - Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajda olanlar  - 50
2004.90.30.00.27  - - - - Net ağırlığı 2-5 kg.arası olan hazır ambalajda olanlar  - 50
2004.90.30.00.29  - - - - Diğerleri - 50
   - - Bezelye (Pisum sativum) ve taze fasulyeler (Phaseolus türü)    
2004.90.50.00.11  - - - Bezelye - 50
2004.90.50.00.12  - - - Taze fasulyeler  - 50
   - - Diğerleri (karışımlar dahil):    
2004.90.91.00.00  - - - Soğanlar (sadece pişirilmiş) - 25
   - - - Diğerleri    
2004.90.98.00.26  - - - - Sebze karışımları - 50
2004.90.98.00.28  - - - - Diğerleri - 50
       
20.05 Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazır -    
  lanmış veya  konserve edilmiş ,dondurulmamış) (20.06 pozis-    
  yonundaki ürünler hariç ) :    
2005.10.00.00.00  - Homojenize sebzeler - 50
2005.20  - Patates :    
   - - Un, ezme veya flokon halinde:    
2005.20.10.10.00  - - - Un ve ezme halindeki müstahzarlar - 60
2005.20.10.20.00  - - - Flokon halindeki müstahzarlar - 75
   - - Diğerleri :    
2005.20.20.00.00  - - - İnce dilimler halinde, kızartılmış veya fırında pişirilmiş (tuzlanmış     
          olsun olmasın  veya lezzet ve çeşni verici maddeler ihtiva etsin     
          etmesin) (hava almayan kaplarda, hemen tüketilmeye hazır halde) - 50
2005.20.80.00.00  - - - Diğerleri - 50
2005.40  - Bezelye (Pisum sativum):    
2005.40.00.10.00  - - Esası bezelye unu olan müstahzarlar - 60
2005.40.00.90.00  - - Diğerleri - 50
   - Fasulye (Vigna spp., Phaseolus spp.):    
2005.51.00.00.00  - - Fasulye (kabuksuz) - 50
2005.59  - - Diğerleri:    
2005.59.00.10.00  - - - Esası fasulye unu olan müstahzarlar - 60
2005.59.00.90.00  - - - Diğerleri - 50
2005.60.00.00.00  - Kuşkonmaz - 50
2005.70  - Zeytinler :    
   - - Siyah zeytin    
2005.70.00.00.13  - - - Net ağırlığı 1 kg.a kadar olan hazır ambalajda olanlar  Kg-net eda 50
2005.70.00.00.14  - - - Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajda olanlar  Kg-net eda 50
2005.70.00.00.15  - - - Net ağırlığı 2-5 kg.arası olan hazır ambalajda olanlar  Kg-net eda 50
2005.70.00.00.19  - - - Diğerleri Kg-net eda 50
   - - Yeşil zeytin    
2005.70.00.00.23  - - - Net ağırlığı 1 kg.a kadar olan hazır ambalajda olanlar  Kg-net eda 50
2005.70.00.00.24  - - - Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajda olanlar  Kg-net eda 50
2005.70.00.00.25  - - - Net ağırlığı 2-5 kg.arası olan hazır ambalajda olanlar  Kg-net eda 50
2005.70.00.00.29  - - - Diğerleri Kg-net eda 50
2005.80.00.00.00  - Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata) - 75
   - Diğer sebzeler ve sebze karışımları:    
2005.91.00.00.00  - - Bambu filizi - 50
2005.99  - - Diğerleri:    
2005.99.10.00.00  - - - "Capsicum"cinsi meyvalar (tatlı biberler ve dolmalık biber hariç) - 50
2005.99.20.00.00  - - - Kebereler - 50
2005.99.30.00.00  - - - Enginarlar - 50
   - - - Sebze karışımları    
2005.99.50.00.11  - - - - Havuç ve fasulye karışımları  - 50
2005.99.50.00.19  - - - - Diğerleri - 50
2005.99.60.00.00  - - - Turşuluk lahana - 50
2005.99.80.00.00  - - - Diğerleri - 50
       
2006.00 Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar, meyva kabukları ve    
  diğer bitki parçaları (şekerle konserve edilmiş) (suyu alınmış, üstü    
  şekerle kaplanmış veya kristalleşmiş):    
2006.00.10.00.00  - Zencefil - 75
   -  Diğerleri:    
   - -  Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler:    
2006.00.31.00.00  - - - Kirazlar (vişne dahil) - 75
2006.00.35.00.00  - - - Tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal meyvalar - 75
2006.00.38.00.00  - - - Diğerleri - 75
   - - Diğerleri :    
2006.00.91.00.00  - - - Tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal meyvalar - 75
2006.00.99.00.00  - - - Diğerleri  - 75
       
20.07 Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu meyva    
  püresi, meyva veya sert kabuklu meyva pastları (pişirilerek hazır -    
  lanmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin     
  içermesin) :    
2007.10  - Homojenize müstahzarlar:    
2007.10.10.00.00  - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler - 75
   - - Diğerleri :    
2007.10.91.00.00  - - - Tropikal meyvalar  - 75
2007.10.99.00.00  - - - Diğerleri - 75
   - Diğerleri:    
2007.91  - - Turunçgiller:    
   - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 30'u geçenler    
2007.91.10.00.11  - - - - Turunçgil reçelleri - 75
2007.91.10.00.12  - - - - Turunçgil marmelatları - 75
2007.91.10.00.19  - - - - Diğerleri - 75
2007.91.30.00.00  - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçen,fakat % 30'u geçmeyenler - 75
   - - - Diğerleri    
2007.91.90.00.11  - - - - Diabetik olanlar - 75
2007.91.90.00.19  - - - - Diğerleri - 75
2007.99  - - Diğerleri:    
   - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 30'u geçenler:    
2007.99.10.00.00  - - - - Sınai işlemler için net muhtevası 100 kg.ı geçen hazır ambalaj -    
             larda erik püresi ve pastları - 75
   - - - - Kestane püresi ve pastları    
2007.99.20.00.11  - - - - - Kestane püresi  - 75
2007.99.20.00.12  - - - - - Kestane pastları - 75
   - - - - Diğerleri :    
2007.99.31.00.00  - - - - - Kirazdan (vişne dahil) olanlar - 75
2007.99.33.00.00  - - - - - Çilekden olanlar - 75
2007.99.35.00.00  - - - - - Ahudududan olanlar - 75
   - - - - - Diğerleri     
2007.99.39.00.11  - - - - - - Pekmezler - 75
2007.99.39.00.19  - - - - - - Diğerleri - 75
   - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçen fakat % 30'u geçmeyenler :    
2007.99.50.00.11  - - - - Elma püresi (komposto dahil) - 75
2007.99.50.00.19  - - - - Diğerleri - 75
   - - - Diğerleri :    
2007.99.93.00.00  - - - - Tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal meyvalardan olanlar - 75
   - - - - Diğerleri :    
2007.99.97.00.13  - - - - - Diabetik olanlar - 75
2007.99.97.00.14  - - - - - Fındık püresi (füre)  - 75
2007.99.97.00.15  - - - - - Elma püresi (komposto dahil) - 75
2007.99.97.00.16  - - - - - Kayısı püresi  - 75
2007.99.97.00.17  - - - - - Erik püresi - 75
2007.99.97.00.18  - - - - - Diğerleri - 75
       
20.08 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan    
  meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları    
  (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker    
  veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun    
  olmasın) :    
   - Sert kabuklu meyvalar, yer fıstığı ve diğer tohumlar (birbir -    
      leriyle karışık olsun olmasın):    
2008.11  - - Yer fıstığı:    
2008.11.10.00.00  - - - Yer fıstığı ezmesi (hamur halinde) - 75
   - - - Diğerleri:    
2008.11.91.00.00  - - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar - 75
   - - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar :    
2008.11.96.00.00  - - - - - Kavrulmuş - 75
2008.11.98.00.00  - - - - - Diğerleri - 75
2008.19  - - Diğerleri (karışımlar dahil):    
   - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar :    
2008.19.11.00.00  - - - - Sert kabuklu tropikal meyvalar; ağırlık itibariyle % 50 veya daha    
            fazla  tropikal meyva ve sert kabuklu tropikal meyva içerenler - 75
   - - - - Diğerleri :    
   - - - - - Bademler ve Antep fıstıkları    
2008.19.13.00.11  - - - - - - Bademler  - 75
2008.19.13.00.12  - - - - - - Antep fıstıkları - 75
   - - - - - Diğerleri    
2008.19.19.00.11  - - - - - - Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan     
                mamul ) - 75
2008.19.19.00.12  - - - - - - Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan     
                mamul ) - 75
2008.19.19.00.13  - - - - - - Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık - 75
2008.19.19.00.14  - - - - - - Kavrulmuş, kabuklu  fındık (tuzlu ve tuzsuz) - 75
2008.19.19.00.15  - - - - - - Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık - 75
2008.19.19.00.16  - - - - - - Beyazlatılmış kabuksuz fındık - 75
2008.19.19.00.17  - - - - - - Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık  - 75
2008.19.19.00.18  - - - - - - Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış) - 75
2008.19.19.00.21  - - - - - - Beyazlatılmış ve kavrulmuş fındıkların çıkıntıları - 75
2008.19.19.00.29  - - - - - - Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar - 75
2008.19.19.00.31  - - - - - - Leblebi - 75
2008.19.19.00.32  - - - - - - Fındık krokan - 75
2008.19.19.00.39  - - - - - - Diğer krokanlar - 75
2008.19.19.00.41  - - - - - - Tahin - 75
2008.19.19.00.49  - - - - - - Diğerleri - 75
   - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar :    
2008.19.91.00.00  - - - - Sert kabuklu tropikal meyvalar; ağırlık itibariyle % 50 veya daha    
            fazla  tropikal meyva ve sert kabuklu tropikal meyva içeren    
            karışımlar  - 75
   - - - - Diğerleri :    
   - - - - - Kavrulmuş sert kabuklu meyvalar :    
   - - - - - - Bademler ve Antep fıstıkları    
2008.19.93.00.11  - - - - - - - Bademler  - 75
2008.19.93.00.12  - - - - - - - Antep fıstıkları - 75
   - - - - - - Diğerleri:    
2008.19.95.00.11  - - - - - - - Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan     
                mamul ) - 75
2008.19.95.00.12  - - - - - - - Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan     
                mamul ) - 75
2008.19.95.00.13  - - - - - - - Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık - 75
2008.19.95.00.14  - - - - - - - Kavrulmuş, kabuklu  fındık (tuzlu ve tuzsuz) - 75
2008.19.95.00.15  - - - - - - - Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık - 75
2008.19.95.00.16  - - - - - - - Beyazlatılmış kabuksuz fındık - 75
2008.19.95.00.17  - - - - - - - Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık  - 75
2008.19.95.00.18  - - - - - - - Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış) - 75
2008.19.95.00.21  - - - - - - - Beyazlatılmış ve kavrulmuş fındıkların çıkıntıları - 75
2008.19.95.00.29  - - - - - - - Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar - 75
2008.19.95.00.31  - - - - - - - Leblebi - 75
2008.19.95.00.32  - - - - - - - Fındık krokan - 75
2008.19.95.00.39  - - - - - - - Diğer krokanlar - 75
2008.19.95.00.41  - - - - - - - Tahin - 75
2008.19.95.00.49  - - - - - - - Diğerleri - 75
2008.19.99.00.00  - - - - - Diğerleri - 75
2008.20  - Ananas:    
   - - İlave alkol içerenler:    
   - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar:    
2008.20.11.00.00  - - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 17'yi geçenler - 75
2008.20.19.00.00  - - - - Diğerleri - 75
   - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar:    
2008.20.31.00.00  - - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 19'u geçenler - 75
2008.20.39.00.00  - - - - Diğerleri - 75
   - - İlave alkol içermeyenler:    
   - - - İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda    
          olanlar:    
2008.20.51.00.00  - - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 17'yi geçenler - 75
2008.20.59.00.00  - - - - Diğerleri - 75
   - - -  İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda    
           olanlar:    
2008.20.71.00.00  - - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 19'u geçenler - 75
2008.20.79.00.00  - - - - Diğerleri - 75
2008.20.90.00.00  - - - İlave şeker içermeyenler - 75
2008.30  - Turunçgiller:    
   - - İlave alkol içerenler:    
   - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 9'u geçenler:    
2008.30.11.00.00  - - - - Alkol derecesi % 11,85 'i geçmeyenler - 75
2008.30.19.00.00  - - - - Diğerleri - 75
   - - - Diğerleri:    
2008.30.31.00.00  - - - - Alkol derecesi % 11,85' i geçmeyenler - 75
2008.30.39.00.00  - - - - Diğerleri - 75
   - - İlave alkol içermeyenler:    
   - - - İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda    
          olanlar:    
2008.30.51.00.00  - - - - Greyfurt dilimleri - 75
2008.30.55.00.00  - - - - Mandarinler (tanjerin ve satsuma dahil); klemantinler, vilkingler    
             ve diğer benzeri turunçgil melezleri - 75
2008.30.59.00.00  - - - - Diğerleri - 75
   - - - İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda    
         olanlar:    
2008.30.71.00.00  - - - - Greyfurt dilimleri - 75
2008.30.75.00.00  - - - - Mandarinler (tanjerin ve satsuma dahil); klemantinler, vilkingler    
            ve diğer benzeri turunçgil melezleri - 75
2008.30.79.00.00  - - - - Diğerleri - 75
2008.30.90.00.00  - - - İlave şeker içermeyenler - 75
2008.40  - Armutlar:    
   - - İlave alkol içerenler :    
   - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar:    
   - - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler:    
2008.40.11.00.00  - - - - - Alkol derecesi % 11,85' i geçmeyenler - 75
2008.40.19.00.00  - - - - - Diğerleri  - 75
   - - - - Diğerleri:    
2008.40.21.00.00  - - - - - Alkol derecesi % 11,85' i geçmeyenler - 75
2008.40.29.00.00  - - - - - Diğerleri - 75
   - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar:    
2008.40.31.00.00  - - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15'i geçenler - 75
2008.40.39.00.00  - - - - Diğerleri - 75
   - - İlave alkol içermeyenler:    
   - - - İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda    
          olanlar:    
2008.40.51.00.00  - - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler - 75
2008.40.59.00.00  - - - - Diğerleri - 75
   - - - İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda    
          olanlar:    
2008.40.71.00.00  - - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15'i geçenler - 75
2008.40.79.00.00  - - - - Diğerleri - 75
2008.40.90.00.00  - - - İlave şeker içermeyenler - 75
2008.50  - Kayısılar (zerdali dahil):    
   - - İlave alkol içerenler:    
   - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar:    
   - - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler:    
2008.50.11.00.00  - - - - - Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler - 75
2008.50.19.00.00  - - - - - Diğerleri - 75
   - - - - Diğerleri:    
2008.50.31.00.00  - - - - - Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler - 75
2008.50.39.00.00  - - - - - Diğerleri - 75
   - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar:    
2008.50.51.00.00  - - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15'i geçenler - 75
2008.50.59.00.00  - - - - Diğerleri - 75
   - - İlave alkol içermeyenler:    
   - - - İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda     
          olanlar:    
2008.50.61.00.00  - - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler - 75
2008.50.69.00.00  - - - - Diğerleri - 75
   - - - İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda     
          olanlar:    
2008.50.71.00.00  - - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15'i geçenler - 75
2008.50.79.00.00  - - - - Diğerleri - 75
   - - - İlave şeker içermeyenler, ambalajlı :    
2008.50.92.00.00  - - - - Net muhtevası 5 kg. veya daha fazla  olanlar - 75
2008.50.98.00.00  - - - - Net muhtevası 5 kg.dan az olanlar - 75
2008.60  - Kirazlar (vişne dahil):    
   - - İlave alkol içerenler:    
   - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 9'u geçenler:    
2008.60.11.00.00  - - - - Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler - 75
2008.60.19.00.00  - - - - Diğerleri - 75
   - - - Diğerleri:    
2008.60.31.00.00  - - - - Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler - 75
2008.60.39.00.00  - - - - Diğerleri - 75
   - - İlave alkol içermeyenler:    
   - - - İlave şeker içerenler:    
2008.60.50.00.00  - - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar - 75
2008.60.60.00.00  - - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar - 75
   - - - İlave şeker içermeyenler:    
2008.60.70.00.00  - - - - Net muhtevası 4,5 kg. veya daha fazla ambalajlarda olanlar - 75
2008.60.90.00.00  - - - - Net muhtevası 4,5 kg.dan az ambalajlarda olanlar - 75
2008.70  - Şeftaliler (nektarinler dahil):    
   - - İlave alkol içerenler:    
   - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar :    
   - - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler:    
2008.70.11.00.00  - - - - - Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler - 75
2008.70.19.00.00  - - - - - Diğerleri - 75
   - - - - Diğerleri:    
2008.70.31.00.00  - - - - - Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler - 75
2008.70.39.00.00  - - - - - Diğerleri - 75
   - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar:    
2008.70.51.00.00  - - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15'i geçenler - 75
2008.70.59.00.00  - - - - Diğerleri - 75
   - - İlave alkol içermeyenler:    
   - - - İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda    
          olanlar:    
2008.70.61.00.00  - - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler - 75
2008.70.69.00.00  - - - - Diğerleri - 75
   - - - İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen    
          ambalajlarda olanlar:    
2008.70.71.00.00  - - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 15'i geçenler - 75
2008.70.79.00.00  - - - - Diğerleri - 75
   - - - İlave şeker içermeyenler, ambalajlı :    
2008.70.92.00.00  - - - - Net muhtevası 5 kg. veya daha fazla  olanlar - 75
2008.70.98.00.00  - - - - Net muhtevası 5 kg.dan az  olanlar - 75
2008.80  - Çilekler :    
   - - İlave alkol içerenler:    
   - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 9'u geçenler:    
2008.80.11.00.00  - - - - Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler - 75
2008.80.19.00.00  - - - - Diğerleri - 75
   - - - Diğerleri:    
2008.80.31.00.00  - - - - Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler - 75
2008.80.39.00.00  - - - - Diğerleri - 75
   - - İlave alkol içermeyenler:    
2008.80.50.00.00  - - - İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar - 75
2008.80.70.00.00  - - - İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen    
          ambalajlarda olanlar - 75
2008.80.90.00.00  - - - İlave şeker içermeyenler - 75
   - Diğerleri (2008.19 alt pozisyonu dışındaki karışımlar dahil):    
2008.91.00.00.00  - - Palm meyvası içi - 75
2008.93  - - Yaban Mersini (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos,     
       Vaccinium vitis-idaea):    
   - - - İlave alkol içerenler:    
   - - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 9'u geçenler:    
2008.93.11.00.00   - - - - - Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler  - 75
2008.93.19.00.00  - - - - - Diğerleri - 75
   - - - - Diğerleri:    
2008.93.21.00.00  - - - - - Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler  - 75
2008.93.29.00.00  - - - - - Diğerleri - 75
   - - - İlave alkol içermeyenler:    
2008.93.91.00.00  - - - - İlave şeker içeren, net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar  - 75
2008.93.93.00.00  - - - - İlave şeker içeren, net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar  - 75
2008.93.99.00.00  - - - - İlave şeker içermeyenler - 75
2008.97  - - Karışımlar:    
   - - - İlave alkol içerenler:    
   - - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 9'u geçenler:    
   - - - - - Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler :    
2008.97.12.00.00  - - - - - - Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya daha    
                 fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren    
                 karışımlar dahil) - 75
2008.97.14.00.00  - - - - - - Diğerleri - 75
   - - - - - Diğerleri :    
2008.97.16.00.00  - - - - - - Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya daha    
                 fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren    
                 karışımlar dahil) - 75
2008.97.18.00.00  - - - - - - Diğerleri - 75
   - - - - Diğerleri:    
   - - - - - Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler :    
2008.97.32.00.00  - - - - - - Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya daha    
                 fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren    
                 karışımlar dahil) - 75
2008.97.34.00.00  - - - - - - Diğerleri - 75
   - - - - - Diğerleri :    
2008.97.36.00.00  - - - - - - Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya daha    
                 fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva içeren    
                 karışımlar dahil) - 75
2008.97.38.00.00  - - - - - - Diğerleri - 75
   - - - İlave alkol içermeyenler:    
   - - - - İlave şeker içerenler:    
   - - - - - Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar :    
2008.97.51.00.00  - - - - - - Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya     
                 daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva     
                 içeren karışımlar dahil) - 75
2008.97.59.00.00  - - - - - - Diğerleri - 75
   - - - - - Diğerleri:    
   - - - - - - Ağırlık itibariyle bir cins meyvanın ağırlığı toplam meyva    
                ağırlığının % 50'sinden az olan meyva karışımları :    
2008.97.72.00.00  - - - - - - - Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya     
                   daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva     
                   içeren karışımlar dahil) - 75
2008.97.74.00.00  - - - - - - - Diğerleri - 75
   - - - - - - Diğerleri :    
2008.97.76.00.00  - - - - - - - Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya     
                  daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva     
                  içeren karışımlar dahil) - 75
2008.97.78.00.00  - - - - - - - Diğerleri - 75
   - - - - İlave şeker içermeyenler, ambalajlı :    
   - - - - - Net muhtevası 5 kg. veya daha fazla  olanlar :    
2008.97.92.00.00  - - - - - - Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya     
                daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva     
                 içeren karışımlar dahil) - 75
2008.97.93.00.00  - - - - - - Diğerleri - 75
   - - - - - Net muhtevası 4,5 kg.veya daha fazla fakat 5 kg.dan az olanlar:    
2008.97.94.00.00  - - - - - - Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya     
                daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva     
                içeren karışımlar dahil) - 75
2008.97.96.00.00  - - - - - - Diğerleri - 75
   - - - - - Net muhtevası 4,5 kg.dan az olanlar :    
2008.97.97.00.00  - - - - - - Tropikal meyvalardan olanlar ( ağırlık itibariyle % 50 veya     
                daha fazla tropikal meyva veya sert kabuklu tropikal meyva     
                içeren karışımlar dahil) - 75
2008.97.98.00.00  - - - - - - Diğerleri - 75
2008.99  - - Diğerleri:    
   - - - İlave alkol içerenler:    
   - - - - Zencefil:    
2008.99.11.00.00  - - - - - Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler - 75
2008.99.19.00.00  - - - - - Diğerleri - 75
   - - - - Üzümler:    
2008.99.21.00.00  - - - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler - 75
2008.99.23.00.00  - - - - - Diğerleri - 75
   - - - - Diğerleri:    
   - - - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 9'u geçenler:    
   - - - - - - Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler :    
2008.99.24.00.00  - - - - - - - Tropikal meyvalar - 75
2008.99.28.00.00  - - - - - - - Diğerleri - 75
   - - - - - - Diğerleri:    
2008.99.31.00.00  - - - - - - - Tropikal meyvalar - 75
2008.99.34.00.00  - - - - - - - Diğerleri - 75
   - - - - - Diğerleri:    
   - - - - - - Alkol derecesi % 11,85'i geçmeyenler :    
2008.99.36.00.00  - - - - - - - Tropikal meyvalar - 75
2008.99.37.00.00  - - - - - - - Diğerleri - 75
   - - - - - - Diğerleri :    
2008.99.38.00.00  - - - - - - - Tropikal meyvalar - 75
2008.99.40.00.00  - - - - - - - Diğerleri - 75
   - - - İlave alkol içermeyenler:    
   - - - - İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçen    
            ambalajlarda olanlar:    
2008.99.41.00.00  - - - - - Zencefil - 75
2008.99.43.00.00  - - - - - Üzümler - 75
2008.99.45.00.00  - - - - - Erikler - 75
2008.99.48.00.00  - - - - - Tropikal meyveler - 75
2008.99.49.00.00  - - - - - Diğerleri - 75
   - - - - İlave şeker içeren ve net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen    
            ambalajlarda olanlar:    
2008.99.51.00.00  - - - - - Zencefil - 75
2008.99.63.00.00  - - - - - Tropikal meyveler - 75
2008.99.67.00.00  - - - - - Diğerleri - 75
   - - - - İlave şeker içermeyenler:    
   - - - - - Erikler, ambalajlı :    
2008.99.72.00.00  - - - - - - Net muhtevası 5 kg.veya daha fazla olanlar - 75
2008.99.78.00.00  - - - - - - Net muhtevası 5 kg.dan az olanlar - 75
2008.99.85.00.00  - - - - - Mısır [tatlı mısır (Zea mays var.saccharata) hariç] - 75
2008.99.91.00.00  - - - - - Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla nişasta içeren yer elması,    
               tatlı patates ve benzeri yenilen bitki parçaları - 75
2008.99.99.00.00  - - - - - Diğerleri - 75
       
20.09 Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente     
  edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer     
  tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın :    
   - Portakal suyu:    
2009.11  - - Dondurulmuş:    
   - - - Brix değeri 67'yi geçenler:    
2009.11.11.00.00  - - - - Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu geçmeyenler - 75
2009.11.19.00.00  - - - - Diğerleri - 75
   - - - Brix değeri 67'yi  geçmeyenler :    
2009.11.91.00.00  - - - - Net 100 kg. ağırlık başına  kıymeti 30 Euro' yu geçmeyen    
             ve ilave şeker oranı ağırlık itibariyle % 30' u geçenler - 75
2009.11.99.00.00  - - - - Diğerleri - 75
2009.12.00.00.00  - - Dondurulmamış, Brix değeri 20'yi geçmeyenler - 75
2009.19  - - Diğerleri:    
   - - -  Brix değeri 67'yi geçenler: :    
2009.19.11.00.00  - - - - Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu geçmeyenler - 75
2009.19.19.00.00  - - - - Diğerleri - 75
   - - -  Brix değeri 20'yi geçen fakat 67'yi geçmeyenler :    
2009.19.91.00.00  - - - - Net 100 kg. ağırlık başına  kıymeti 30 Euro' yu geçmeyen    
             ve ilave şeker oranı ağırlık itibariyle % 30' u geçenler - 75
2009.19.98.00.00  - - - - Diğerleri - 75
   - Greyfurt ( pomelo dahil) suyu:    
2009.21.00.00.00  - - Brix değeri 20'yi geçmeyenler - 75
2009.29  - - Diğerleri:    
   - - -  Brix değeri 67'yi geçenler: :    
2009.29.11.00.00  - - - - Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu geçmeyenler - 75
2009.29.19.00.00  - - - - Diğerleri - 75
   - - -  Brix değeri 20'yi geçen fakat 67'yi geçmeyenler :    
2009.29.91.00.00  - - - - Net 100 kg. ağırlık başına  kıymeti 30 Euro' yu geçmeyen    
             ve ilave şeker oranı ağırlık itibariyle % 30' u geçenler - 75
2009.29.99.00.00  - - - - Diğerleri - 75
   - Diğer herhangi bir turunçgilin suyu:    
2009.31  - - Brix değeri 20'yi geçmeyenler:    
   - - - Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu geçenler    
2009.31.11.00.00  - - - - İlave şeker içerenler - 75
2009.31.19.00.00  - - - - İlave şeker içermeyenler - 75
   - - - Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu geçmeyenler    
   - - - - Limon suyu :    
2009.31.51.00.00  - - - - - İlave şeker içerenler - 75
2009.31.59.00.00  - - - - - İlave şeker içermeyenler - 75
   - - - - Diğer turunçgil suları :    
2009.31.91.00.00  - - - - - İlave şeker içerenler - 75
2009.31.99.00.00  - - - - - İlave şeker içermeyenler - 75
2009.39  - - Diğerleri:    
   - - - Brix değeri 67'yi geçenler:    
2009.39.11.00.00  - - - - Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu geçmeyenler  - 75
2009.39.19.00.00  - - - - Diğerleri - 75
   - - - Brix değeri 20'yi geçen fakat 67'yi geçmeyenler:    
   - - - - Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu geçenler     
2009.39.31.00.00  - - - - - İlave şeker içerenler - 75
2009.39.39.00.00  - - - - -  İlave şeker içermeyenler - 75
   - - - - Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu geçmeyenler     
   - - - - - Limon suyu :    
2009.39.51.00.00  - - - - - - Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler - 75
2009.39.55.00.00  - - - - - - Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçmeyenler - 75
2009.39.59.00.00  - - - - - -  İlave şeker içermeyenler - 75
   - - - - - Diğer turunçgil suları :    
2009.39.91.00.00  - - - - - - Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler - 75
2009.39.95.00.00  - - - - - - Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçmeyenler - 75
2009.39.99.00.00  - - - - - - İlave şeker içermeyenler - 75
   -  Ananas suyu :    
2009.41  - - Brix değeri 20'yi geçmeyenler:    
2009.41.92.00.00  - - - İlave şeker içerenler - 75
2009.41.99.00.00  - - - İlave şeker içermeyenler - 75
2009.49  - - Diğerleri:    
   - - - Brix değeri 67'yi geçenler:    
2009.49.11.00.00  - - - - Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu geçmeyenler  - 75
2009.49.19.00.00  - - - - Diğerleri - 75
   - - - Brix değeri 20'yi geçen fakat 67'yi geçmeyenler:    
2009.49.30.00.00  - - - - Net  100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu geçen ve     
            ilave şeker içerenler - 75
   - - - -Diğerleri :     
2009.49.91.00.00  - - - - - Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler - 75
2009.49.93.00.00  - - - - - Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçmeyenler - 75
2009.49.99.00.00  - - - - - İlave şeker içermeyenler - 75
2009.50  - Domates suyu:    
2009.50.10.00.00  - - İlave şeker içerenler - 75
2009.50.90.00.00  - - Diğerleri - 75
   - Üzüm suyu (üzüm şırası dahil):    
2009.61  - - Brix değeri 30'u geçmeyenler:    
2009.61.10.00.00  - - - Net  100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro' yu geçenler - 75
2009.61.90.00.00  - - - Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro' yu geçmeyenler  - 75
2009.69  - - Diğerleri:    
   - - - Brix değeri 67'yi geçenler:    
2009.69.11.00.00  - - - - Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 22 Euro' yu geçmeyenler - 75
2009.69.19.00.00  - - - -Diğerleri - 75
   - - - Brix değeri 30'u geçen fakat 67'yi geçmeyenler:    
   - - - - Net  100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro' yu geçenler :    
2009.69.51.00.00  - - - - - Konsantre edilmiş - 75
2009.69.59.00.00  - - - - - Diğerleri - 75
   - - - - Net  100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro' yu geçmeyenler :    
   - - - - - Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler:    
2009.69.71.00.00  - - - - - - Konsantre edilmiş - 75
2009.69.79.00.00  - - - - - - Diğerleri - 75
2009.69.90.00.00  - - - - - Diğerleri - 75
   - Elma suyu:    
2009.71  - - Brix değeri 20'yi geçmeyenler:    
2009.71.20.00.00  - - - İlave şeker içerenler - 75
2009.71.99.00.00  - - - İlave şeker içermeyenler - 75
2009.79  - - Diğerleri:    
   - - - Brix değeri 67'yi geçenler:    
2009.79.11.00.00  - - - - Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 22 Euro'yu geçmeyenler - 75
2009.79.19.00.00  - - - - Diğerleri - 75
   - - - Brix değeri 20'yi geçenler fakat 67'yi geçmeyenler:    
2009.79.30.00.00  - - - - Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 18 Euro' yu geçen ve     
          ilave şeker içerenler - 75
   - - - - Diğerleri:    
2009.79.91.00.00  - - - - - Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler - 75
2009.79.98.00.00  - - - - - Diğerleri - 75
   - Diğer herhangi bir meyvanın veya sebzenin suyu:    
2009.81  - - Yaban Mersini Suyu (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos,     
       Vaccinium vitis-idaea):    
   - - -  Brix değeri 67'yi geçenler:    
2009.81.11.00.00  - - - - Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro'yu geçmeyenler - 75
2009.81.19.00.00  - - - - Diğerleri - 75
   - - - Brix değeri 67'yi geçmeyenler:    
2009.81.31.00.00  - - - - Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro'yu geçen ve    
            ilave şeker içerenler  - 75
   - - - - Diğerleri:    
2009.81.51.00.00  - - - - - Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler - 75
2009.81.59.00.00  - - - - - Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçmeyenler - 75
   - - - - - İlave şeker içermeyenler:    
2009.81.95.00.00  - - - - - - Vaccinium macrocarpon türü meyvaların suları - 75
2009.81.99.00.00  - - - - - - Diğerleri - 75
2009.89  - - Diğerleri:    
   - - -  Brix değeri 67'yi geçenler:    
   - - - - Armut suyu :    
2009.89.11.00.00  - - - - - Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 22 Euro'yu geçmeyenler - 75
2009.89.19.00.00  - - - - - Diğerleri - 75
   - - - - Diğerleri:    
   - - - - - Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro'yu geçmeyenler    
2009.89.34.00.00  - - - - - - Tropikal meyvaların suyu - 75
2009.89.35.00.00  - - - - - - Diğerleri - 75
   - - - - - Diğerleri :    
2009.89.36.00.00  - - - - - - Tropikal meyvaların suyu - 75
2009.89.38.00.00  - - - - - - Diğerleri - 75
   - - - Brix değeri 67'yi geçmeyenler:    
   - - - - Armut suyu :    
2009.89.50.00.00  - - - - - Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro'yu geçenler     
            ve ilave şeker içerenler - 75
   - - - - - Diğerleri:    
2009.89.61.00.00  - - - - - - Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler - 75
2009.89.63.00.00  - - - - - - Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçmeyenler - 75
2009.89.69.00.00  - - - - - - İlave şeker içermeyenler - 75
   - - - - Diğerleri:    
   - - - - - Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro'yu geçen ve    
            ilave şeker içerenler :    
2009.89.71.00.00  - - - - - - Kiraz suyu - 75
2009.89.73.00.00  - - - - - - Tropikal meyvaların suyu - 75
2009.89.79.00.00  - - - - - - Diğerleri - 75
   - - - - - Diğerleri:    
   - - - - - - Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler:    
2009.89.85.00.00  - - - - - - - Tropikal meyvaların suyu - 75
2009.89.86.00.00  - - - - - - - Diğerleri - 75
   - - - - - - Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçmeyenler :    
2009.89.88.00.00  - - - - - - - Tropikal meyvaların suyu - 75
2009.89.89.00.00  - - - - - - - Diğerleri - 75
   - - - - - - İlave şeker içermeyenler:    
2009.89.96.00.00  - - - - - - - Kiraz suyu - 75
2009.89.97.00.00  - - - - - - - Tropikal meyvaların suyu - 75
2009.89.99.00.00  - - - - - - - Diğerleri - 75
2009.90  - Karışık haldeki meyva ve sebze suları:    
   - - Brix değeri 67'yi geçenler:    
   - - - Elma ve armut suyu karışımları:    
2009.90.11.00.00  - - - - Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 22 Euro'yu geçmeyenler - 75
2009.90.19.00.00  - - - - Diğerleri - 75
   - - - Diğerleri:    
2009.90.21.00.00  - - - - Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro'yu geçmeyenler - 75
2009.90.29.00.00  - - - - Diğerleri - 75
   - - Brix değeri 67'yi geçmeyenler:    
   - - - Elma ve armut suyu karışımları:    
2009.90.31.00.00  - - - - Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro'yu geçmeyen     
             ve ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler - 75
2009.90.39.00.00  - - - - Diğerleri - 75
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro'yu geçenler:    
   - - - - - Turunçgil suları ve ananas suyu karışımları:    
2009.90.41.00.00  - - - - - - İlave şeker içerenler - 75
2009.90.49.00.00  - - - - - - Diğerleri - 75
   - - - - - Diğerleri:    
2009.90.51.00.00  - - - - - - İlave şeker içerenler - 75
2009.90.59.00.00  - - - - - - Diğerleri - 75
   - - - - Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro'yu geçmeyenler    
   - - - - - Turunçgil suları ve ananas suyu karışımları:    
2009.90.71.00.00  - - - - - - Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler - 75
2009.90.73.00.00  - - - - - - Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçmeyenler - 75
2009.90.79.00.00  - - - - - - İlave şeker içermeyenler - 75
   - - - - - Diğerleri:    
   - - - - - - Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler :    
2009.90.92.00.00  - - - - - - - Tropikal meyva sularının karışımları - 75
2009.90.94.00.00  - - - - - - - Diğerleri - 75
   - - - - - - Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçmeyenler :    
2009.90.95.00.00  - - - - - - - Tropikal meyva sularının karışımları - 75
2009.90.96.00.00  - - - - - - - Diğerleri - 75
   - - - - - - İlave şeker içermeyenler :    
2009.90.97.00.00  - - - - - - - Tropikal meyva sularının karışımları - 75
2009.90.98.00.00  - - - - - - - Diğerleri - 75