POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
19.01 Malt hülasası; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer    
  almayan esasını un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde     
  edilen küçük parçalar, kaba un, nişasta veya malt hülasası teşkil    
  eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya    
                                    tamamen yağının alınması esasına göre hesaplanan içindeki    
  kakao miktarı ağırlık itibariyle % 40'dan az olanlar); tarifenin    
  başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını 04.01 ila    
  04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil eden gıda     
  müstahzarları ( içinde kakao  bulunmayanlar veya tamamen     
  yağının alınması esasına göre hesaplandığında içindeki    
  kakao miktarı ağırlık itibariyle % 5'den az olanlar ):    
1901.10  - Çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar (perakende    
      satılacak hale getirilmiş):    
   - - Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler    
        teşkil edenler:    
1901.10.00.11.00  - - - Diyet mamaları - 75
1901.10.00.19.00  - - - Diğerleri - 75
1901.10.00.20.00  - - Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil    
        edenler ve ağırlık itibariyle %5'den az kakao içerenler - 100
1901.10.00.90.00  - - Diğerleri - 60
1901.20  - 19.05 Pozisyonunda yer alan ekmekçilik mamullerinin hazırlan -    
      masında  kullanılan karışımlar ve hamurlar:    
1901.20.00.10.00  - - Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler    
        teşkil edenler - 75
1901.20.00.20.00  - - Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil     
        edenler ve ağırlık itibariyle % 5'den az kakao  içerenler - 100
1901.20.00.90.00  - - Diğerleri - 60
1901.90  - Diğerleri:    
   - - Malt hülasası:    
1901.90.11.00.00  - - - Kuru hülasa oranı ağırlık itibariyle % 90 veya daha fazla olanlar - 70
1901.90.19.00.00  - - - Diğerleri - 70
   - - Diğerleri:    
1901.90.91.00.00  - - - Katı süt yağı,sakkaroz, izoglikoz,glikoz veya nişasta içermeyen    
          veya % 1,5'dan az katı süt yağı, % 5 sakkaroz ( invert şeker dahil)    
          veya izoglikoz, % 5 glikoz veya nişasta içerenler (04.01 ila 04.04    
          pozisyonlarındaki ürünlerin toz halindeki gıda müstahzarları hariç) - 50
   - - - Diğerleri :    
1901.90.99.10.00  - - - - Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler    
            teşkil edenler - 75
1901.90.99.20.00  - - - - Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil    
            edenler ve ağırlık itibariyle % 5'den az kakao tozu içerenler - 100
   - - - - Diğerleri    
1901.90.99.90.11  - - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli un - 60
1901.90.99.90.12  - - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli pirinç - 60
1901.90.99.90.13  - - - - - Fenilketonüri hastaları için yumurta ikamesi - 60
1901.90.99.90.19  - - - - - Diğerleri - 60
       
19.02 Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldu-    
  rulmuş  veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti,     
  makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi);     
  kuskus (hazırlanmış olsun olmasın):    
   - Pişirilmemiş makarna (doldurulmamış veya başka şekilde     
     hazırlanmamış) :    
1902.11  - - Yumurta içerenler    
1902.11.00.00.11  - - - Sadece yumurta ve makarnalık buğday (durum buğdayı) unu ve    
          irmiği içerenler - 50
1902.11.00.00.19  - - - Diğerleri - 50
1902.19  - - Diğerleri :    
1902.19.10.00.00  - - - Ekmeklik buğday unu veya irmiği içermeyenler - 50
   - - - Diğerleri    
1902.19.90.00.11  - - - - Sebzeli olanlar - 50
1902.19.90.00.12  - - - - Sade olanlar - 50
1902.19.90.00.13  - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli makarna - 50
1902.19.90.00.19  - - - - Diğerleri - 50
1902.20  - Doldurulmuş makarnalar (pişirilmiş veya başka şekilde    
     hazırlanmış olsun olmasın):    
1902.20.10.00.00  - - Ağırlık itibariyle % 20'den fazla balık, yumuşakça, kabuklu hayvan    
       ve diğer su omurgasızları içerenler - 60
   - - Ağırlık itibariyle % 20'den fazla sosis ve benzerlerini, her cins et ve    
       sakatatı içerenler (her türlü katı yağ dahil):    
1902.20.30.10.00  - - - Et ve sakatat içerenler - 80
1902.20.30.90.00  - - - Diğerleri - 75
   - - Diğerleri:    
1902.20.91.00.00  - - - Pişirilmiş - 75
1902.20.99.00.00  - - - Diğerleri - 75
       
1902.30  - Diğer makarnalar:    
1902.30.10.00.00  - - Kurutulmuş - 75
1902.30.90.00.00  - - Diğerleri - 75
1902.40  - Kuskus:    
1902.40.10.00.00  - - Hazırlanmamış kuskus - 50
1902.40.90.00.00  - - Diğerleri - 75
       
1903.00.00.00.00 Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri (flokon,    
  dane, yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri şekillerde) - 50
       
19.04 Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması    
  suretiyle elde edilen gıda mamulleri (corn flakes gibi); tarifenin    
  başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme ya -    
  pılmış veya başka surette hazırlanmış dane (mısır hariç) veya    
  flokon halindeki hububat veya diğer şekilde işlenmiş daneler     
  (un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük     
  parçalar ve kaba un hariç) :    
1904.10  - Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrul -    
     ması suretiyle elde edilen gıda mamulleri:    
   - - Mısırdan elde edilenler:    
1904.10.10.10.00  - - - Kakao içerenler - 100
1904.10.10.90.00  - - - Diğerleri - 50
   - - Pirinçten elde edilenler:    
1904.10.30.10.00  - - - Kakao içerenler - 100
1904.10.30.90.00  - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri:    
1904.10.90.10.00  - - - Kakao içerenler - 100
1904.10.90.90.00  - - - Diğerleri - 50
1904.20  - Kavrulmamış hububat flokonlarından veya kavrulmamış hubu -    
     bat flokonları ile kavrulmuş hububat flokonları yada kabartılmış    
     hububat karışımlarından elde edilen hazır gıdalar :    
1904.20.10.00.00  - - Esası kavrulmamış hububat flokonları olan "Müsli" tipi müstahzarlar  - 75
   - - Diğerleri:    
   - - - Mısırdan elde edilenler :    
1904.20.91.10.00  - - - - Kakao içerenler - 100
1904.20.91.90.00  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Pirinçten elde edilenler :    
1904.20.95.10.00  - - - - Kakao içerenler - 100
1904.20.95.90.00  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri :    
1904.20.99.10.00  - - - - Kakao içerenler - 100
1904.20.99.90.00  - - - - Diğerleri - 50
1904.30.00.00.00  - Bulgur  - 75
1904.90  - Diğerleri:    
   - - Pirinç    
1904.90.10.10.00  - - - Kakao içerenler - 100
1904.90.10.90.00  - - - Diğerleri - 75
   - - Diğerleri    
1904.90.80.10.00  - - - Kakao içerenler - 100
1904.90.80.90.00  - - - Diğerleri - 75
       
19.05 Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri (kakao    
  içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri,    
  mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler:    
1905.10.00.00.00  - Gevrek ekmek - 50
1905.20  - Zencefilli ekmek ve benzerleri:    
1905.20.10.00.00  - - Ağırlık itibariyle % 30'dan az sakkaroz (sakkaroz olarak ifade    
       edilen invert şeker dahil) içerenler - 75
1905.20.30.00.00  - - Ağırlık itibariyle % 30 veya daha fazla fakat % 50'den az sakkaroz    
        (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) içerenler - 75
1905.20.90.00.00  - - Ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla sakkaroz (sakkaroz olarak    
        ifade edilen invert şeker dahil) içerenler - 75
   - Tatlı bisküviler, waffle ve gofretler :    
1905.31  - - Tatlı bisküviler:    
   - - - Çikolata veya kakao içeren diğer müstahzarlarla kısmen veya     
         tamamen sıvanmış veya kaplanmış olanlar:    
1905.31.11.00.00  - - - - Net muhtevası 85 gr.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 75
1905.31.19.00.00  - - - - Diğerleri - 75
   - - - Diğerleri :    
1905.31.30.00.00  - - - -  Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla katı süt yağı içerenler - 75
   - - - - Diğerleri:    
1905.31.91.00.00  - - - - - Çift katlı doldurulmuş bisküviler - 75
   - - - - - Diğerleri    
1905.31.99.00.13  - - - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli biskuvi - 75
1905.31.99.00.19  - - - - - - Diğerleri - 75
1905.32  - - Waffle ve gofretler:    
1905.32.05.00.00  - - - Su muhteviyatı ağırlık itibariyle % 10'dan fazla olanlar - 75
   - - - Diğerleri    
   - - - - Çikolata veya kakao içeren diğer müstahzarlarla kısmen veya     
         tamamen sıvanmış veya kaplanmış olanlar:    
1905.32.11.00.00  - - - - - Net muhtevası 85 gr.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 75
1905.32.19.00.00  - - - - - Diğerleri - 75
   - - - - Diğerleri    
1905.32.91.00.00  - - - - -  Tuzlanmış (doldurulmuş olsun olmasın) - 75
   - - - - - Diğerleri    
1905.32.99.00.11  - - - - - -  Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli gofret - 75
1905.32.99.00.19  - - - - - -  Diğerleri - 75
1905.40  - Gevrekler, kızartılmış ekmek ve diğer kızartılmış mamuller:    
1905.40.10.00.00  - - Gevrekler - 75
1905.40.90.00.00  - - Diğerleri - 50
1905.90  - Diğerleri:    
1905.90.10.00.00  - - Mayasız ekmek (matzos) - 50
   - - Hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı,    
       pirinç kağıdı ve benzeri ürünler    
1905.90.20.00.11  - - - Hosti - 50
1905.90.20.00.12  - - - Eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri - 50
1905.90.20.00.13  - - - Mühür güllacı - 50
1905.90.20.00.14  - - - Pirinç kağıdı - 50
1905.90.20.00.19  - - - Diğerleri - 50
   - - Diğerleri :    
1905.90.30.00.00  - - - Bal, yumurta, peynir veya meyva içermeyen ve kuru madde    
          üzerinden ağırlık itibariyle her biri % 5'i geçmeyen oranda şeker    
          ve katı  yağ içeren ekmekler - 50
1905.90.45.00.00  - - -  Bisküviler - 75
1905.90.55.00.00  - - - Aromalı veya tuzlu ürünler - 75
   - - - Diğerleri:    
   - - - - İlave tatlandırıcı madde içerenler    
1905.90.60.00.11  - - - - - Baklava - 75
1905.90.60.00.12  - - - - - Kadayıf - 75
1905.90.60.00.13  - - - - - Pasta - 75
1905.90.60.00.14  - - - - - Kek - 75
1905.90.60.00.15  - - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli kurabiye - 75
1905.90.60.00.16  - - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli beze - 75
1905.90.60.00.19  - - - - - Diğerleri - 75
   - - - - Diğerleri    
1905.90.90.00.11  - - - - - Şeker hastaları için gluten ekmeği - 50
1905.90.90.00.12  - - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli ekmek - 50
1905.90.90.00.19  - - - - - Diğerleri - 50