POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
1801.00 Kakao dane ve kırıkları (ham veya kavrulmuş, bütün veya kırık)    
1801.00.00.00.11 - Dane kakao (ham) - 50
1801.00.00.00.19 - Diğerleri - 50
       
1802.00.00.00.00 Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri - 50
       
18.03 Kakao hamuru (yağı alınmış olsun olmasın) :    
1803.10.00.00.00  - Yağı alınmamış - 100
1803.20.00.00.00  - Tamamen veya kısmen yağı alınmış - 100
       
1804.00.00.00.00 Kakao yağı (katı ve sıvı) - 50
       
1805.00.00.00.00 Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler) - 100
       
18.06 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları:    
1806.10  - Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler    
     içerenler):    
1806.10.15.00.00  - - Sakkaroz içermeyenler veya ağırlık itibariyle % 5'den az sakkaroz    
        (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz olarak    
        ifade edilen izoglikoz içerenler - 100
1806.10.20.00.00  - - Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla fakat % 65'den az sakkaroz    
        (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz oIarak    
        ifade edilen izoglikoz içerenler - 100
1806.10.30.00.00  - - Ağırlık itibariyle % 65 veya daha fazla fakat % 80'den az sakkaroz     
        (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil)veya sakkaroz olarak    
        ifade edilen izoglikoz içerenler - 100
1806.10.90.00.00  - - Ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla sakkaroz (sakkaroz olarak ifade    
       edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz olarak ifade edilen izoglikoz    
       içerenler - 100
1806.20  - Ağırlığı 2 kg'dan fazla olan kalıp,dilim veya çubuklar halinde     
     veya  sıvı, hamur, toz, granül veya benzeri şekillerde olup,     
    muhteviyatı 2 kg'ı geçen kaplarda veya ambalajlarda sunulmuş olan    
     diğer müstahzarlar:    
1806.20.10.00.00  - - Ağırlık itibariyle % 31 veya daha fazla kakao yağı içerenler veya kakao    
       yağı ile katı süt yağının birlikte oranı ağırlık itibariyle % 31 veya daha     
       fazla olanlar - 100
1806.20.30.00.00  - - Ağırlık itibariyle kakao yağı ile katı süt yağının birlikte oranı % 25 veya      
       daha fazla fakat % 31'den az olanlar - 100
   - - Diğerleri:    
1806.20.50.00.00  - - - Ağırlık itibariyle % 18 veya daha fazla kakao yağı içerenler - 100
1806.20.70.00.00  - - - Sütlü çikolata kırıntıları - 100
1806.20.80.00.00  - - - Kakao ile kaplanmış olanlar - 100
1806.20.95.00.00  - - - Diğerleri - 100
   - Diğerleri (kalıp, dilim veya çubuk halinde):    
1806.31  - - Doldurulmuş     
1806.31.00.00.11  - - - Kalıplanmış - 100
1806.31.00.00.19  - - - Diğerleri - 100
1806.32  - - Doldurulmamış:    
1806.32.10.00.00  - - - İlave hububat, meyva veya sert kabuklu meyva içerenler - 100
1806.32.90.00.00  - - - Diğerleri - 100
1806.90  - Diğerleri:    
   - - Çikolata ve çikolata mamulleri:    
   - - - Çikolatalar (pralinler dahil) (doldurulmuş olsun olmasın) :    
1806.90.11.00.00  - - - - Alkol içerenler - 100
1806.90.19.00.00  - - - - Diğerleri - 100
   - - - Diğerleri:    
1806.90.31.00.00  - - - - Doldurulmuş - 100
1806.90.39.00.00  - - - - Doldurulmamış - 100
1806.90.50.00.00  - - Kakaolu şekerci mamulleri ve şeker yerine kullanılan maddelerden    
        imal edilmiş kakaolu şekerci mamulleri - 100
1806.90.60.00.00  - - Ekmeğe sürülerek yenilen kakaolu ürünler - 100
1806.90.70.00.00  - - Meşrubat yapımında kullanılan kakaolu müstahzarlar - 100
1806.90.90.00.00  - - Diğerleri - 100