POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
17.01 Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde) :    
   - İlave aroma veya renk verici madde içermeyen ham şeker:    
1701.12  - - Pancar şekeri:    
1701.12.10.00.00  - - - Rafine edilecek olanlar - 150
1701.12.90.00.00  - - - Diğerleri - 150
1701.13  - - Bu faslın 2 nolu alt pozisyon notunda belirtilen kamış şekeri:    
1701.13.10.00.00  - - - Rafine edilecek olanlar - 150
1701.13.90.00.00  - - - Diğerleri - 150
1701.14  - - Diğer kamış şekeri:    
1701.14.10.00.00  - - - Rafine edilecek olanlar - 150
1701.14.90.00.00  - - - Diğerleri - 150
   - Diğerleri:    
1701.91.00.00.00  - - İlave aroma veya renk verici maddeler içerenler - 150
1701.99  - - Diğerleri:    
   - - -  Beyaz şeker    
1701.99.10.00.11  - - - - Kristal şeker - 150
1701.99.10.00.12  - - - - Küp ve kesme şeker - 150
1701.99.10.00.13  - - - - Kimyaca saf sakkaroz (katı halde)  - 150
1701.99.10.00.15  - - - - Pudra şekeri - 150
1701.99.10.00.19  - - - - Diğerleri - 150
1701.99.90.00.00  - - - Diğerleri - 150
       
17.02 Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz    
  dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler    
  katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabii bal iIe karıştırılmış    
  olsun olmasın); karamel:    
   - Laktoz ve laktoz şurubu:    
1702.11  - - Kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle %99    
       veya daha fazla laktoz (anhidrit laktoz olarak ifade edilen)     
       içerenler :    
1702.11.00.10.00  - - - Laktoz - 35
1702.11.00.20.00  - - - Laktoz şurubu - 150
1702.19  - - Diğerleri :    
1702.19.00.10.00  - - - Laktoz - 35
1702.19.00.20.00  - - - Laktoz şurubu - 150
1702.20  - Akçaağaç şekeri ve şurubu :    
1702.20.10.00.00  - - İlave aroma veya renk verici maddeler içeren katı haldeki akça -    
       ağaç şekeri - 150
1702.20.90.00.00  - - Diğerleri - 150
1702.30  - Glikoz ve glikoz şurubu (fruktoz içermeyenler veya kuru halde    
     ağırlık itibariyle % 20 den az fruktoz içerenler) :    
1702.30.10.00.00  - - İzoglikoz - 150
   - - Diğerleri :    
1702.30.50.00.00  - - - Beyaz kristal toz halinde (aglomere edilmiş  olsun olmasın) - 150
1702.30.90.00.00  - - - Diğerleri - 150
1702.40  - Glikoz ve glikoz şurubu (kuru halde ağırlık itibariyle en az    
     % 20 veya daha fazla, fakat % 50'den az fruktoz içerenler )     
    (invert şeker hariç) :    
1702.40.10.00.00  - - İzoglikoz - 150
1702.40.90.00.00  - - Diğerleri - 150
1702.50.00.00.00  - Kimyaca saf fruktoz - 35
1702.60  - Diğer fruktoz ve fruktoz şurubu (kuru halde ağırlık itibariyle    
     % 50'den fazla fruktoz içerenler) (invert şeker hariç)     
1702.60.10.00.00  - - İzoglikoz - 150
1702.60.80.00.00  - - İnülin şurubu - 150
1702.60.95.00.00  - - Diğerleri - 150
1702.90  - Diğerleri (invert şeker ve kuru halde ağırlık itibariyle %50    
     fruktoz içeren diğer şeker ve şeker şurubu karışımları dahil):    
1702.90.10.00.00  - - Kimyaca saf maltoz - 35
1702.90.30.00.00  - - İzoglikoz - 150
   - - Malto dekstrin ve malto dekstrin şurubu    
1702.90.50.00.11  - - - Diyet mamaları - 150
1702.90.50.00.19  - - - Diğerleri - 150
   - - Karamel:    
1702.90.71.00.00  - - - Kuru halde ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla sakkaroz içerenler - 150
   - - - Diğerleri:    
1702.90.75.00.00  - - - - Toz halinde (aglomere edilmiş olsun olmasın) - 150
1702.90.79.00.00  - - - - Diğerleri - 150
1702.90.80.00.00  - - İnülin şurubu - 150
   - - Diğerleri    
   - - - Suni bal    
1702.90.95.00.11  - - - - Diabetik olanlar - 150
1702.90.95.00.19  - - - - Diğerleri - 150
1702.90.95.00.90  - - - Diğerleri - 150
       
17.03 Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melaslar:    
1703.10.00.00.00  - Kamış melasları - 35
1703.90.00.00.00   - Diğerleri - 35
       
17.04 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) :    
1704.10  - Ciklet (şekerle kaplanmış olsun olmasın):    
   - - Ağırlık itibariyle % 60'tan az sakaroz içerenler (sakaroz olarak    
        ifade edilen invert şeker dahil)    
1704.10.10.00.11  - - - Şerit şeklinde olan cikletler - 150
1704.10.10.00.19  - - - Diğerleri - 150
   - - Ağırlık itibariyle % 60 veya daha fazla sakaroz içerenler (sakaroz    
       olarak ifade edilen invert şeker dahil)    
1704.10.90.00.11  - - - Şerit şeklinde olan cikletler - 150
1704.10.90.00.19  - - - Diğerleri - 150
1704.90  - Diğerleri:    
1704.90.10.00.00  - - Ağırlık itibariyle %10' dan fazla sakaroz içeren fakat diğer katı    
        maddeleri içermeyen meyan kökü hülasaları - 150
1704.90.30.00.00  - - Beyaz çikolata - 150
   - - Diğerleri:    
1704.90.51.00.00  - - - Net muhtevası 1 kg. veya daha fazla ambalajlarda ezmeler    
          (badem ezmesi dahil) - 150
1704.90.55.00.00  - - - Boğaz pastilleri ve öksürük için şekerler - 150
   - - - Drajeler    
1704.90.61.00.11  - - - - Sadece fındık ihtiva edenler - 150
1704.90.61.00.19  - - - - Diğerleri - 150
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Sakızlı ve jöleli şekercilik mamulleri (şekercilik mamulü haline    
            getirilmiş meyva ezmeleri dahil)    
1704.90.65.00.11  - - - - - Sakızlı şekerler - 150
1704.90.65.00.12  - - - - - Jöleli şekerler - 150
1704.90.65.00.19  - - - - - Diğerleri - 150
1704.90.71.00.00  - - - - Kaynatılmış tatlılar (doldurulmuş olsun olmasın) - 150
1704.90.75.00.00  - - - - Karameller ve benzeri tatlılar - 150
   - - - - Diğerleri:    
1704.90.81.00.00  - - - - - Basınçla elde edilen tabletler - 150
   - - - - - Diğerleri :    
   - - - - - - Helva    
1704.90.99.10.11  - - - - - - - Tahin helvası - 150
1704.90.99.10.19  - - - - - - - Diğer helvalar - 150
1704.90.99.20.00  - - - - - - Sade lokum - 150
1704.90.99.30.00  - - - - - - Kaymaklı lokum - 150
1704.90.99.40.00  - - - - - - Akide şekeri - 150
   - - - - - - Diğerleri    
1704.90.99.90.11  - - - - - - - Fondan - 150
1704.90.99.90.12  - - - - - - - Diğer lokumlar - 150
1704.90.99.90.19  - - - - - - - Diğerleri - 150