POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
1601.00 Etten, sakatattan veya kandan yapılmış sosisler ve benzeri    
  ürünler; esası bu ürünler olan gıda müstahzarları:    
1601.00.10.00.00  - Karaciğerden yapılanlar - 107
   - Diğerleri:    
   - - Sosisler (kurutulmuş veya sürülebilir, pişirilmemiş)    
1601.00.91.00.11  - - - Hava almayan kaplarda olanlar - 107
1601.00.91.00.19  - - - Diğer hallerde olanlar - 107
   - - Diğerleri    
1601.00.99.00.21  - - - Hava almayan kaplarda olanlar - 107
1601.00.99.00.28  - - - Diğer hallerde olanlar - 107
       
16.02 Hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kan:    
1602.10.00.00.00  - Homojenize müstahzarlar - 135
1602.20  - Hayvanların karaciğerlerinden olanlar:    
   - - Kaz veya ördek karaciğerlerinden olanlar :    
1602.20.10.00.11  - - - Hava almayan kaplarda olanlar - 135
1602.20.10.00.19  - - - Diğer hallerde olanlar - 135
   - - Diğerleri     
1602.20.90.00.11  - - - Hava almayan kaplarda olanlar - 135
1602.20.90.00.19  - - - Diğer hallerde olanlar - 135
   - 01.05 Pozisyonundaki kümes hayvanlarından olanlar:    
1602.31  - - Hindiden olanlar:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 57 veya daha fazla kümes hayvanlarının eti veya     
          sakatatını içerenler (1) :    
   - - - - Sadece pişmemiş hindi eti içerenler    
1602.31.11.00.11  - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar - 135
1602.31.11.00.19  - - - - - Diğer hallerde  olanlar - 135
   - - - - Diğerleri     
1602.31.19.00.11  - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar - 135
1602.31.19.00.19  - - - - - Diğer hallerde  olanlar - 135
   - - - Diğerleri     
1602.31.80.00.11  - - - - Hava almayan kaplarda olanlar - 135
1602.31.80.00.19  - - - - Diğer hallerde  olanlar - 135
1602.32  - - Horoz ve tavuklardan olanlar (Gallus domesticus  türü)      
   - - - Ağırlık itibariyle % 57 veya daha fazla kümes hayvanlarının eti veya     
          sakatatını içerenler (1) :    
   - - - - Pişirilmemiş    
1602.32.11.00.11  - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar - 135
1602.32.11.00.19  - - - - - Diğer hallerde  olanlar - 135
    - - - - Diğerleri    
1602.32.19.00.11  - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar - 135
1602.32.19.00.19  - - - - - Diğer hallerde  olanlar - 135
   - - - Ağırlık itibariyle % 25 veya daha fazla fakat % 57 'den az    
          kümes hayvanlarının eti veya sakatatını içerenler (1) :    
1602.32.30.00.11  - - - - Hava almayan kaplarda olanlar - 135
1602.32.30.00.19  - - - - Diğer hallerde  olanlar - 135
   - - - Diğerleri    
1602.32.90.00.11  - - - - Hava almayan kaplarda olanlar - 135
1602.32.90.00.19  - - - - Diğer hallerde  olanlar - 135
1602.39  - - Diğerleri:    
   - - - Ağırlık itibariyle % 57 veya daha fazla kümes hayvanlarının eti veya     
          sakatatını içerenler (1) :    
   - - - - Pişirilmemiş    
1602.39.21.00.11  - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar - 135
1602.39.21.00.19  - - - - - Diğer hallerde  olanlar - 135
   - - - - Diğerleri    
1602.39.29.00.11  - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar - 135
1602.39.29.00.19  - - - - - Diğer hallerde  olanlar - 135
   - - -  Diğerleri    
1602.39.85.00.11  - - - - Hava almayan kaplarda olanlar - 135
1602.39.85.00.19  - - - - Diğer hallerde  olanlar - 135
   - Domuzdan olanlar:    
1602.41  - - But ve but parçaları:    
   - - - Evcil domuzdan olanlar    
1602.41.10.00.11  - - - - Hava almayan kaplarda olanlar - 135
1602.41.10.00.19  - - - - Diğer hallerde  olanlar - 135
   - - - Diğerleri    
1602.41.90.00.11  - - - - Hava almayan kaplarda olanlar - 135
1602.41.90.00.19  - - - - Diğer hallerde  olanlar - 135
1602.42  - - Kol ve kol parçaları:    
   - - - Evcil domuzdan olanlar    
1602.42.10.00.11  - - - - Hava almayan kaplarda olanlar - 135
1602.42.10.00.19  - - - - Diğer hallerde  olanlar - 135
   - - - Diğerleri    
1602.42.90.00.11  - - - - Hava almayan kaplarda olanlar - 135
1602.42.90.00.19  - - - - Diğer hallerde  olanlar - 135
1602.49  - - Diğerleri (karışımlar dahil):    
   - - -  Evcil domuzdan olanlar:    
   - - - - Ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla her türden et veya    
            sakatat içerenler (bütün katı yağları dahil):    
   - - - - - Bel (boyun hariç) ve parçaları (but ve bel karışımları dahil)     
1602.49.11.00.11  - - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar - 135
1602.49.11.00.19  - - - - - - Diğer hallerde  olanlar - 135
   - - - - - Boyun ve parçaları (boyun ve kol karışımları dahil)    
1602.49.13.00.11  - - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar - 135
1602.49.13.00.19  - - - - - - Diğer hallerde  olanlar - 135
   - - - - - But, kol, bel ve boyun ve bunların parçalarını içeren diğer    
               karışımlar    
1602.49.15.00.11  - - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar - 135
1602.49.15.00.19  - - - - - - Diğer hallerde  olanlar - 135
   - - - - -  Diğerleri    
1602.49.19.00.11  - - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar - 135
1602.49.19.00.19  - - - - - - Diğer hallerde  olanlar - 135
   - - - - Ağırlık itibariyle % 40 veya daha fazla, fakat % 80' den az her    
            türden et veya sakatat içerenler (bütün katı yağlar dahil)    
1602.49.30.00.11  - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar - 135
1602.49.30.00.19  - - - - - Diğer hallerde  olanlar - 135
   - - - - Ağırlık itibariyle % 40' dan az her tür et veya sakatat içerenler    
            (bütün katı yağlar dahil)    
1602.49.50.00.11  - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar - 135
1602.49.50.00.19  - - - - - Diğer hallerde  olanlar - 135
   - - - Diğerleri    
1602.49.90.00.11  - - - - Hava almayan kaplarda olanlar - 135
1602.49.90.00.19  - - - - Diğer hallerde  olanlar - 135
1602.50  - Sığırdan olanlar:    
   - - Pişirilmemiş; pişirilmiş ve pişirilmemiş et veya sakatat karışımları    
1602.50.10.00.11  - - - Hava almayan kaplarda olanlar - 135
1602.50.10.00.19  - - - Diğer hallerde olanlar - 135
   - - Diğerleri :    
1602.50.31.00.00  - - - Hava almayan kaplarda salamura edilmiş sığır eti - 135
1602.50.95.00.00  - - - Diğerleri - 135
1602.90  - Diğerleri (hayvanların kan müstahzarları dahil) :    
   - - Hayvanların kan müstahzarları    
1602.90.10.00.11  - - - Hava almayan kaplarda olanlar - 135
1602.90.10.00.19  - - - Diğer hallerde olanlar - 135
   - -  Diğerleri:    
   - - - Av hayvanlarından veya tavşandan olanlar    
1602.90.31.00.11  - - - - Hava almayan kaplarda olanlar - 135
1602.90.31.00.19  - - - - Diğer hallerde  olanlar - 135
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Evcil domuz eti veya sakatat içerenler    
1602.90.51.00.11  - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar - 135
1602.90.51.00.19  - - - - - Diğer hallerde  olanlar - 135
   - - - - Diğerleri:    
   - - - - - Sığır eti veya sakatat içerenler:    
   - - - - - - Pişirilmemiş; pişirilmiş ve pişirilmemiş et veya sakatat karışımları    
1602.90.61.00.11  - - - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar - 135
1602.90.61.00.19  - - - - - - - Diğer hallerde  olanlar - 135
   - - - - - - Diğerleri    
1602.90.69.00.11  - - - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar - 135
1602.90.69.00.19  - - - - - - - Diğer hallerde  olanlar - 135
   - - - - - Diğerleri:    
   - - - - - - Koyundan:    
1602.90.91.00.11  - - - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar - 135
1602.90.91.00.19  - - - - - - - Diğer hallerde  olanlar - 135
   - - - - - - Keçiden:    
1602.90.95.00.11  - - - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar - 135
1602.90.95.00.19  - - - - - - - Diğer hallerde  olanlar - 135
   - - - - - - Diğerleri:    
1602.90.99.00.11  - - - - - - - Hava almayan kaplarda olanlar - 135
1602.90.99.00.19  - - - - - - - Diğer hallerde  olanlar - 135
       
1603.00 Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su    
  omurgasızlarının hülasa ve suları:    
1603.00.10.00.00  - Net muhtevası 1 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 60
1603.00.80.00.00  - Diğerleri - 60
       
16.04 Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar; havyar ve balık yumurtalarından    
  elde edilen havyar yerine kullanılan ürünler:    
   - Bütün veya parça halindeki balıklar (kıyılmamış):    
1604.11.00.00.00  - - Som balıkları - 91
1604.12  - - Ringa balıkları:    
1604.12.10.00.00  - - - Çiğ filetolar (sadece hamur veya ekmek kırıntılarıyla kaplanmış,    
          yağda ön kızartma yapılmış olsun olmasın; dondurulmuş) - 91
   - - - Diğerleri :    
1604.12.91.00.00  - - - - Hava almayan kaplarda olanlar - 91
1604.12.99.00.00  - - - - Diğerleri - 91
1604.13  - - Sardalya, sardinella ve palatika veya çaça balıkları:    
   - - - Sardalyalar :    
1604.13.11.00.00  - - - - Zeytinyağı ile hazırlanmış veya konserve edilmiş olanlar  - 91
1604.13.19.00.00  - - - - Diğerleri - 91
1604.13.90.00.00  - - - Diğerleri - 91
1604.14  - - Ton balıkları, orkinoslar ve torikler (Sarda spp.):    
   - - - Ton balıkları ve orkinoslar :    
1604.14.11.00.00  - - - - Bitkisel yağlarla hazırlanmış veya konserve edilmiş olanlar  - 91
   - - - - Diğerleri :    
1604.14.16.00.00  - - - - - Filetolar - 91
1604.14.18.00.00  - - - - - Diğerleri - 91
1604.14.90.00.00  - - - Torikler (Sarda spp.) - 91
1604.15  - - Uskumru balıkları:    
   - - - Uskumru (Scomber scombrus) ve kolyoz (Scomber japonicus)    
          türleri :    
1604.15.11.00.00  - - - - Filetolar - 91
1604.15.19.00.00  - - - - Diğerleri - 91
1604.15.90.00.00  - - - Avustralya uskumrusu (Scomber australasicus) türleri - 91
1604.16.00.00.00  - - Hamsiler - 91
1604.17.00.00.00  - - Yılan Balıkları - 91
1604.19  - - Diğerleri:    
1604.19.10.00.00  - - - Salmonidae türleri (som balıkları hariç) - 91
   - - - Euthynnus cinsi balıklar, orkinos (Euthynnus (Katsuwonus)    
          pelamis) hariç :    
1604.19.31.00.00  - - - - Filetolar - 91
1604.19.39.00.00  - - - - Diğerleri - 91
1604.19.50.00.00  - - - Tek renkli Orcynopsis türü balıklar - 91
   - - - Diğerleri:    
1604.19.91.00.00 - - - - Çiğ filetolar (sadece hamur veya ekmek kırıntılarıyla kaplanmış,    
          yağda ön kızartma yapılmış olsun olmasın; dondurulmuş) - 91
   - - - - Diğerleri :    
1604.19.92.00.00  - - - - - Morina balıkları (Gadus morhua,Gadus ogac,Gadus macrocephalus) - 91
1604.19.93.00.00  - - - - - Kömür balıkları (Pollachius virens) - 91
1604.19.94.00.00  - - - - - Berlam balıkları (Merluccius spp., Urophycis spp.) - 91
1604.19.95.00.00  - - - - - Alaska mezgit (Theragra chalcogramma) ve mezgit (Pollachius    
              pollachius) balıkları - 91
1604.19.97.00.00  - - - - - Diğerleri - 91
1604.20  - Hazırlanmış veya konserve edilmiş diğer balıklar:    
1604.20.05.00.00  - - Surimi müstahzarları - 91
   - - Diğerleri :    
1604.20.10.00.00  - - - Som balıkları - 91
1604.20.30.00.00  - - - Salmonidaeler (som balıkları hariç) - 91
1604.20.40.00.00  - - - Hamsiler - 91
   - - - Sardalyalar, torikler, uskumru (Scomber scombrus) ve kolyoz     
          (Scomber japonicus) türleri, tek renkli Orcynopsis türü balıklar    
1604.20.50.00.11  - - - - Sardalya - 91
1604.20.50.00.12  - - - - Uskumru - 91
1604.20.50.00.19  - - - - Diğerleri - 91
1604.20.70.00.00  - - - Ton balıkları, orkinoslar, Euthynnus cinsi diğer balıklar - 91
   - - - Diğer balıklar    
1604.20.90.00.11  - - - - Ringa - 91
1604.20.90.00.12  - - - - Palamut - 91
1604.20.90.00.19  - - - - Diğerleri - 91
   - Havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler:    
1604.31.00.00.00  - - Havyar - 91
1604.32.00.00.00  - - Havyar yerine kullanılan ürünler - 91
       
16.05 Hazırlanmış veya konserve edilmiş kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar    
  ve diğer su omurgasızları:    
1605.10.00.00.00  - Yengeçler - 60
   - Karidesler :    
1605.21  - - Hava almayan kaplarda olmayanlar:    
1605.21.10.00.00  - - - Net muhtevası 2 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar - 60
1605.21.90.00.00  - - - Diğerleri - 60
1605.29.00.00.00  - - Diğerleri - 60
1605.30  - İstakozlar:    
1605.30.10.00.00  - - İstakoz eti (pişirilmiş) (istakoz yağı veya istakoz ezmesi, patesi,    
       çorbası veya istakoz sosları imaline mahsus) - 60
1605.30.90.00.00  - - Diğerleri - 60
1605.40  - Diğer kabuklu hayvanlar    
1605.40.00.00.11  - - Salyangoz - 60
1605.40.00.00.12  - - Akivades - 60
1605.40.00.00.13  - - Kerevit - 60
1605.40.00.00.19  - - Diğerleri - 60
       
   - Yumuşakçalar:    
1605.51.00.00.00  - - İstiridyeler - 60
1605.52.00.00.00  - - Deniz tarakları (kraliçe deniz tarakları dahil) - 60
1605.53  - - Kara kabuk Midyesi:    
1605.53.10.00.00  - - - Hava almayan kaplarda olanlar - 60
1605.53.90.00.00  - - - Diğerleri - 60
1605.54.00.00.00  - - Mürekkep balığı ve kalamar - 60
1605.55.00.00.00  - - Ahtapot - 60
1605.56.00.00.00  - -  Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae,     
        Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae,    
       Tridacnidae and Veneridae familyasına ait yumuşakçalar - 60
1605.57.00.00.00  - - Deniz kulağı - 60
1605.58.00.00.00  - - Salyangoz (deniz salyangozları hariç) - 60
1605.59.00.00.00  - - Diğerleri - 60
   -  Diğer su omurgasızları:    
1605.61.00.00.00  - - Deniz hıyarları - 60
1605.62.00.00.00  - - Deniz kestanesi - 60
1605.63.00.00.00  - - Denizanası - 60
1605.69.00.00.00  - - Diğerleri - 60
 (1)   Kümes hayvanlarının yüzde ağırlığı tespit edilirken kemiklerin ağırlığı 
      dikkate alınmaz