POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
15.01  Katı domuz yağı (lard dahil) ve kümes  hayvanlarının katı yağları    
   (02.09 ve 15.03 pozisyonlarındakiler hariç):    
1501.10  - Lard :    
   - - Sınai amaçlar için kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin    
        imalinde kullanılanlar hariç):    
1501.10.10.10.00  - - - Kemik yağı; artıklardan elde edilen yağlar - 75
1501.10.10.90.00  - - - Diğerleri - 20
1501.10.90.00.00  - - Diğerleri - 20
1501.20  - Diğer domuz yağı :    
   - - Sınai amaçlar için kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin    
        imalinde kullanılanlar hariç):    
1501.20.10.10.00  - - - Kemik yağı; artıklardan elde edilen yağlar - 75
1501.20.10.90.00  - - - Diğerleri - 20
1501.20.90.00.00  - - Diğerleri - 20
1501.90.00.00.00  - Diğerleri - 20
       
15.02 Sığır, koyun veya keçi yağları ( 15.03 pozisyonundakiler hariç) :    
1502.10  - Donyağı:    
   - - Sınai amaçlar için kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin    
        imalinde kullanılanlar hariç):    
1502.10.10.10.00  - - - Kemik yağı; artıklardan elde edilen yağlar - 75
1502.10.10.90.00  - - - Diğerleri - 40
1502.10.90.00.00  - - Diğerleri - 40
1502.90  - Diğerleri:    
   - - Sınai amaçlar için kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan     
      ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç):    
1502.90.10.10.00  - - - Kemik yağı; artıklardan elde edilen yağlar - 75
1502.90.10.90.00  - - - Diğerleri - 40
   - - Diğerleri    
1502.90.90.00.11  - - - Sığır yağları - 40
1502.90.90.00.12  - - - Koyun ve keçi yağları - 40
       
1503.00  Lard stearini, sıvı lard, oleostearin, oleoyağ ve sıvı don yağı    
    (emülsiyon haline getirilmemiş, karıştırılmamış veya     
    başka şekilde hazırlanmamış):    
   - Lard stearini ve oleostearin:    
   - - Sınai amaçlar için kullanılanlar:    
1503.00.11.10.00  - - - Lard stearini - 75
1503.00.11.20.00  - - - Oleostearin - 75
   - - Diğerleri:    
1503.00.19.10.00  - - - Lard stearini - 75
1503.00.19.20.00  - - - Oleostearin - 75
1503.00.30.00.00  -  Sınai amaçlar için kullanılan sıvı donyağı (insan gıdası olarak kullanılan    
      ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) - 75
   - Diğerleri:    
1503.00.90.10.00  - - Sıvı lard - 75
1503.00.90.90.00  - - Diğerleri - 75
       
15.04 Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bun-    
  ların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın,fakat kimyasal    
  olarak değiştirilmemiş) :    
1504.10  - Balık karaciğerlerinin sıvı yağları ve bunların fraksiyonları:    
   - - Gramında 2 500 ünite veya daha az A vitamini içerenler:    
1504.10.10.10.00  - - - Tababette kullanılanlar - 20
1504.10.10.90.00  - - - Diğerleri - 20
   - - Diğerleri:    
1504.10.91.00.00  - - - Tütün balıklarından olanlar - 20
   - - - Diğerleri:    
1504.10.99.10.00  - - - - Tababette kullanılanlar - 20
1504.10.99.90.00  - - - - Diğerleri - 20
1504.20  - Balıkların katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları ( karaci -    
     ğerlerin sıvı yağları hariç):    
1504.20.10.00.00  - - Katı fraksiyonlar  - 60
1504.20.90.00.00  - - Diğerleri - 20
1504.30  - Deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları:    
1504.30.10.00.00  - - Katı fraksiyonlar - 60
   - - Diğerleri    
1504.30.90.00.11  - - - Balina  yağı  - 20
1504.30.90.00.19  - - - Diğerleri - 20
       
1505.00 Yapağı yağı ve bundan elde edilen yağlı maddeler (lanolin dahil):    
1505.00.10.00.00  - Ham yapağı yağı - 40
   - Diğerleri    
1505.00.90.00.11  - - Lanolin - 40
1505.00.90.00.19  - - Diğerleri - 40
       
1506.00 Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları    
  (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)    
1506.00.00.00.11 - At cinsi hayvanlar, hipopotam, ayı, tavşan, kara yengeci, kaplumbağa ve     
    benzerlerinin katı yağları (kemik, kemik iliği ve döküntülerinden elde edilen     
    katı yağlar dahil) - 75
1506.00.00.00.12 - Paça yağları - 75
1506.00.00.00.13 - Sıvı kemik yağı - 75
1506.00.00.00.19 - Diğerleri - 75
       
15.07 Soya yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat    
  kimyasal olarak değiştirilmemiş):    
1507.10  - Ham yağ (sakızı ayrılmış olsun olmasın):    
1507.10.10.00.00  - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan    
        ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) - 40
1507.10.90.00.00  - - Diğerleri - 40
1507.90  - Diğerleri:    
1507.90.10.00.00  - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan    
        ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) - 40
1507.90.90.00.00  - - Diğerleri - 40
       
15.08 Yer fıstığı yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın,    
  fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş):    
1508.10  - Ham yağ:    
1508.10.10.00.00  - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan    
        ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) - 40
1508.10.90.00.00  - - Diğerleri - 40
1508.90  - Diğerleri:    
1508.90.10.00.00  - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan    
        ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) - 40
1508.90.90.00.00  - - Diğerleri - 40
       
15.09 Zeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat    
  kimyasal olarak değiştirilmemiş) :    
1509.10  - Saf zeytinyağı:    
1509.10.10.00.00  - - Lampant zeytinyağı - 40
   - - Diğerleri    
1509.10.90.00.11  - - - Net ağırlığı 1 kg.'a kadar olan hazır ambalajlarda olanlar - 40
1509.10.90.00.12  - - - Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajlarda olanlar - 40
1509.10.90.00.13  - - - Net ağırlığı 2-5 kg. arası olan hazır ambalajlarda olanlar - 40
1509.10.90.00.14  - - - Diğerleri - 40
1509.90  - Diğerleri     
1509.90.00.00.14  - - Net ağırlığı 1 kg.'a kadar olan hazır ambalajlarda olanlar - 40
1509.90.00.00.15  - - Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajlarda olanlar - 40
1509.90.00.00.16  - - Net ağırlığı 2-5 kg. arası olan hazır ambalajlarda olanlar - 40
1509.90.00.00.18  - - Diğerleri - 40
       
       
1510.00 Sadece zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar ve bunların    
  fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal    
  olarak değiştirilmemiş) (bu yağların ve fraksiyonlarının 15.09    
  pozisyonundaki yağlar ve fraksiyonları ile olan karışımları dahil):    
1510.00.10.00.00  - Ham yağ - 40
   - Diğerleri    
1510.00.90.00.11  - - Prina yağı - 40
1510.00.90.00.19  - - Diğerleri - 40
     
15.11 Palm yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat    
  kimyasal olarak değiştirilmemiş) :    
1511.10  - Ham yağ:    
1511.10.10.00.00  - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan    
        ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) - 40
1511.10.90.00.00  - - Diğerleri - 40
1511.90  - Diğerleri:    
   - - Katı fraksiyonlar:    
   - - - Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar    
1511.90.11.00.11  - - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan    
            ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) - 60
1511.90.11.00.19  - - - - Diğerleri - 60
   - - - Diğerleri    
1511.90.19.00.11  - - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan    
             ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) - 60
   - - - - Diğerleri:    
1511.90.19.00.21  - - - - - Net ağırlığı 25.000 Kg'ye kadar olan ambalaj veya kaplarda bulunanlar - 60
1511.90.19.00.29  - - - - - Diğerleri - 60
   - - Diğerleri:    
1511.90.91.00.00  - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan    
          ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) - 40
   - - - Diğerleri    
1511.90.99.00.11  - - - - Süper olein - 40
1511.90.99.00.19  - - - - Diğerleri - 40
15.12 Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların    
  fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak    
  değiştirilmemiş):    
   - Ayçiçeği tohumu veya aspir yağları ve bunların fraksiyonları:    
1512.11  - - Ham yağlar:    
1512.11.10.00.00  - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan    
          ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) - 40
   - - - Diğerleri:    
1512.11.91.00.00  - - - - Ayçiçeği tohumu yağı - 40
1512.11.99.00.00  - - - - Aspir yağı - 40
1512.19  - - Diğerleri:    
1512.19.10.00.00  - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan    
          ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) - 40
   - - - Diğerleri:    
1512.19.90.00.11  - - - - Ayçiçeği tohumu yağı - 75
1512.19.90.00.19  - - - - Aspir yağı - 75
   - Pamuk tohumu yağı ve fraksiyonları:    
1512.21  - - Ham yağ (gossypolu alınmış olsun olmasın):    
1512.21.10.00.00  - - - Teknik veya sınai amaçlarla kulIanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan    
           ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) - 40
1512.21.90.00.00  - - - Diğerleri - 40
1512.29  - - Diğerleri:    
1512.29.10.00.00  - - -Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan    
         ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) - 40
1512.29.90.00.00  - - - Diğerleri - 40
       
15.13 Hindistan cevizi (kopra), palm çekirdeği veya babassu yağları    
  ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın ,fakat      
  kimyasal olarak değiştirilmemiş) :    
   - Hindistan cevizi (kopra) yağı ve fraksiyonları:    
1513.11  - - Ham yağ:    
1513.11.10.00.00  - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan    
          ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) - 40
   - - - Diğerleri:    
1513.11.91.00.00  - - - - Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar - 40
1513.11.99.00.00  - - - - Diğerleri - 40
1513.19  - - Diğerleri:    
   - - - Katı fraksiyonlar:    
1513.19.11.00.00  - - - - Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar - 60
   - - - - Diğerleri:    
1513.19.19.00.11  - - - - - Net ağırlığı 25.000 Kg'ye kadar olan ambalaj veya konteynerlerde bulunanlar - 60
1513.19.19.00.19  - - - - - Diğerleri - 60
   - - -  Diğerleri:    
1513.19.30.00.00  - - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan    
             ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) - 40
   - - - -  Diğerleri:    
1513.19.91.00.00  - - - - - Net ağırlığı 1 kg.  veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar - 40
   - - - - - Diğerleri:    
1513.19.99.00.11  - - - - - - Net ağırlığı 25.000 Kg'ye kadar olan ambalaj veya konteynerlerde bulunanlar - 40
1513.19.99.00.19  - - - - - - Diğerleri - 40
   - Palm çekirdeği veya babassu yağları ve bunların fraksiyonları:    
1513.21  - - Ham yağlar:    
   - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan    
          ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç):    
1513.21.10.00.11  - - - - Palm çekirdeği yağı - 40
1513.21.10.00.19  - - - - Babassu yağı - 40
   - - - Diğerleri:    
1513.21.30.00.00  - - - - Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar - 40
   - - - - Diğerleri:     
1513.21.90.00.11  - - - - - Palm çekirdeği yağı - 40
1513.21.90.00.12  - - - - - Babassu yağı - 40
1513.29  - - Diğerleri:    
   - - - Katı fraksiyonlar:    
1513.29.11.00.00  - - - - Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar - 60
   - - - - Diğerleri:    
   - - - - - Palm çekirdeği yağı:    
1513.29.19.00.11  - - - - - - Net ağırlığı 25.000 Kg'ye kadar olan ambalaj veya konteynerlerde bulunanlar - 60
1513.29.19.00.19  - - - - - - Diğerleri - 60
1513.29.19.00.29  - - - - - Diğerleri - 60
   - - - Diğerleri:    
1513.29.30.00.00  - - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan    
             ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç): - 40
   - - - - Diğerleri:    
1513.29.50.00.00  - - - - - Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar - 40
   - - - - - Diğerleri :    
1513.29.90.00.11  - - - - - - Palm çekirdeği yağı - 40
1513.29.90.00.19  - - - - - - Babassu yağı - 40
       
15.14 Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş    
  olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)    
   - Düşük erusik asit muhtevalı rep veya kolza yağı ve  fraksiyonları:    
1514.11  - - Ham yağlar :    
1514.11.10.00.00  - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan    
        ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) - 40
1514.11.90.00.00  - - -  Diğerleri - 40
1514.19  - - Diğerleri :    
1514.19.10.00.00  - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan    
        ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) - 40
1514.19.90.00.00  - - - Diğerleri - 40
   - Diğerleri:    
1514.91  - - Ham yağlar :    
1514.91.10.00.00  - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan    
        ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) - 40
1514.91.90.00.00  - - - Diğerleri - 40
1514.99  - - Diğerleri :    
1514.99.10.00.00  - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan    
        ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) - 40
1514.99.90.00.00  - - - Diğerleri - 40
       
15.15 Diğer bitkisel sabit katı ve sıvı yağlar (jojoba yağı dahil) ve bun-    
  ların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal    
  olarak değiştirilmemiş) :    
   - Keten tohumu yağı ve fraksiyonları :    
1515.11  - - Ham yağ :    
1515.11.00.10.00  - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan    
          ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) - 40
1515.11.00.90.00  - - - Diğerleri - 40
       
1515.19  - - Diğerleri :    
1515.19.10.00.00  - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan    
          ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) - 40
1515.19.90.00.00  - - - Diğerleri - 40
   - Mısır yağı ve fraksiyonları :    
1515.21  - - Ham yağ :    
1515.21.10.00.00  - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan    
          ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) - 40
1515.21.90.00.00  - - - Diğerleri - 40
1515.29  - - Diğerleri :    
1515.29.10.00.00  - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan    
          ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) - 40
1515.29.90.00.00  - - - Diğerleri - 40
1515.30  - Hint yağı ve fraksiyonları:    
1515.30.10.00.00  - - Dokumaya elverişli sentetik liflerin veya plastik maddelerin imalinde    
        kullanılan aminoundekanoik asit üretimine mahsus olanlar - 40
1515.30.90.00.00  - - Diğerleri - 40
1515.50  - Susam yağı ve fraksiyonları:    
   - - Ham yağ:    
1515.50.11.00.00  - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan    
         ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) - 40
1515.50.19.00.00  - - - Diğerleri - 40
   - - Diğerleri:    
1515.50.91.00.00  - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan    
         ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) - 40
1515.50.99.00.00  - - - Diğerleri - 40
1515.90  - Diğerleri:    
   - - Çin ağacı yağı ; Jojoba ve outikika yağları; mersin ağacı mumu ve japon mumu;     
      bunların fraksiyonları :    
   - - - Jojoba yağı ve fraksiyonları:    
1515.90.11.11.00  - - - - Ham yağ - 20
1515.90.11.19.00  - - - - Diğerleri - 20
1515.90.11.90.00  - - - Çin ağacı yağı;outikika yağı; mersin ağacı mumu ve japon mumu;     
         bunların fraksiyonları - 40
   - - Tütün tohumu yağı ve fraksiyonları:    
   - - - Ham yağ:    
1515.90.21.00.00  - - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan    
             ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) - 40
1515.90.29.00.00  - - - - Diğerleri - 40
   - - - Diğerleri:    
1515.90.31.00.00  - - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan    
            ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) - 40
1515.90.39.00.00  - - - - Diğerleri - 40
   - -Diğer yağlar ve bunların fraksiyonları:    
   - - - Ham yağlar:    
1515.90.40.00.00  - - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan    
              ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) - 40
   - - - - Diğerleri:    
1515.90.51.00.00  - - - - - Katı halde net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda    
               olanlar - 40
1515.90.59.00.00  - - - - - Katı hallerde,diğer şekillerde ambalajlanmış olanlar; akışkan - 40
   - - - Diğerleri :    
1515.90.60.00.00  - - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan    
              ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) - 40
   - - - - Diğerleri :    
1515.90.91.00.00  - - - - - Katı halde net ağırlığı 1 kg.  veya daha az olan hazır ambalajlarda    
              olanlar - 40
1515.90.99.00.00  - - - - - Katı halde, diğer şekillerde ambalajlanmış olanlar; akışkan - 40
       
15.16 Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları    
  (kısmen veya tamamen hidrojenize edilmiş, ara - esterlenmiş,     
  tekrar esterlenmiş veya elaidik asitleşmiş) (rafine edilmiş olsun     
  olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş) :    
1516.10  - Hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları:    
   - - Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda satışa arz    
        edilenler    
1516.10.10.00.11  - - - Tamamen balık veya deniz memelilerinden elde edilmiş olanlar - 60
1516.10.10.00.12  - - - Domuz yağından elde edilenler - 60
1516.10.10.00.19  - - - Diğerleri - 60
   - -  Diğerleri:    
1516.10.90.10.00  - - - Sanayide kullanılan hidrojene edilmiş balina yağı - 60
   - - - Diğerleri    
1516.10.90.90.11  - - - - Tamamen balık veya deniz memelilerinden elde edilmiş olanlar - 60
1516.10.90.90.12  - - - - Domuz yağından elde edilenler - 60
1516.10.90.90.19  - - - - Diğerleri - 60
1516.20  - Bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları:    
1516.20.10.00.00  - - Hidrojene hint yağı (opalwax) - 75
   - - Diğerleri:    
   - - - Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda satışa arz     
          edilenler    
1516.20.91.00.11  - - - - Pamuk yağı - 60
1516.20.91.00.12  - - - - Soya yağı - 60
1516.20.91.00.13  - - - - Yerfıstığı yağı - 60
1516.20.91.00.14  - - - - Zeytinyağı - 60
1516.20.91.00.15  - - - - Palm yağı - 60
1516.20.91.00.16  - - - - Ayçiçeği tohumu yağı - 60
1516.20.91.00.17  - - - - Hindistan cevizi (kopra) yağı - 60
1516.20.91.00.18  - - - - Rep yağı - 60
1516.20.91.00.21  - - - - Kolza yağı - 60
1516.20.91.00.22  - - - - Hardal yağı - 60
1516.20.91.00.23  - - - - Keten tohumu yağı - 60
1516.20.91.00.24  - - - - Mısır yağı - 60
1516.20.91.00.25  - - - - Hint yağı - 60
1516.20.91.00.26  - - - - Susam yağı - 60
1516.20.91.00.27  - - - - Babassu yağı - 60
1516.20.91.00.28  - - - - Palm çekirdeği yağı - 60
1516.20.91.00.29  - - - - Diğerleri - 60
   - - - Diğerleri :    
   - - - - Teknik ve sınai amaçlarla kullanılan (insan gıdası olarak kullanılan    
            ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) kolza, keten tohumu, rep    
            tohumu, ayçiçeği tohumu,illipe, karite, makore, touloucouna ve     
            babassu yağları    
1516.20.95.00.11  - - - - - Kolza yağı - 60
1516.20.95.00.12  - - - - - Keten tohumu yağı - 60
1516.20.95.00.13  - - - - - Rep tohumu yağı - 60
1516.20.95.00.14  - - - - - Ayçiçeği tohumu yağı - 60
1516.20.95.00.15  - - - - - Babassu yağları - 60
1516.20.95.00.19  - - - - - Diğerleri - 60
   - - - - Diğerleri :    
   - - - - - Yerfıstığı, pamuk tohumu, soya  ve ayçiçeği tohumu     
             yağları; palm çekirdeği , illipe, hindistan cevizi,rep tohumu    
             ve copaiba yağları hariç ve serbest yağ asitleri ağırlık itibariyle    
             % 50'den az olan diğer yağlar    
1516.20.96.00.11  - - - - - - Yerfıstığı yağı - 60
1516.20.96.00.12  - - - - - - Pamuk tohumu yağı - 60
1516.20.96.00.13  - - - - - - Soya yağı - 60
1516.20.96.00.14  - - - - - - Ayçiçeği tohumu yağı - 60
1516.20.96.00.19  - - - - - - Diğerleri - 60
   - - - - - Diğerleri    
1516.20.98.00.11  - - - - - - Zeytinyağı - 60
1516.20.98.00.12  - - - - - - Palm yağı - 60
1516.20.98.00.13  - - - - - - Palm çekirdeği  yağı - 60
1516.20.98.00.14  - - - - - - Hardal yağı - 60
1516.20.98.00.15  - - - - - - Mısır yağı - 60
1516.20.98.00.16  - - - - - - Hint yağı - 60
1516.20.98.00.17  - - - - - - Susam yağı - 60
1516.20.98.00.18  - - - - - - Hindistan cevizi yağı - 60
1516.20.98.00.21  - - - - - - Rep yağı - 60
1516.20.98.00.29  - - - - - - Diğerleri - 60
       
15.17 Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı     
  yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen    
  karışımları veya müstahzarları ( 15.16 pozisyonundaki yenilen     
  katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç) :    
1517.10  - Margarin (sıvı margarin hariç):    
1517.10.10.00.00  - - Ağırlık itibariyle içindeki katı süt yağı oranı % 10 'u geçen fakat    
        % 15'i geçmeyenler - 75
1517.10.90.00.00  - - Diğerleri - 60
1517.90  - Diğerleri:    
1517.90.10.00.00  - - Ağırlık itibariyle içindeki katı süt yağı oranı % 10'u geçen fakat    
         % 15 'i geçmeyenler - 75
   - - Diğerleri:    
1517.90.91.00.00  - - - Sabit bitkisel sıvı yağlar (akışkan, karıştırılmış) - 40
1517.90.93.00.00  - - - Eşyanın kalıptan çıkarılmasında kullanılan yenilen karışım ve    
          müstahzarlar - 25
1517.90.99.00.00  - - - Diğerleri - 60
       
1518.00 Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları    
  (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış, kükürtlenmiş, üflenmiş,    
  vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal    
  olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) ( 15.16 pozisyonundakiler    
  hariç) tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan    
  bu fasıldaki hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların veya    
  farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilmeyen    
  karışımları veya müstahzarları:    
1518.00.10.00.00  - Linoksin - 50
   - Teknik ve sınai amaçlarla kullanılan (insan gıdası olarak kullanılan    
      ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) bitkisel sabit sıvı yağlar     
      (akışkan, karıştırılmış):    
1518.00.31.00.00  - - Ham olanlar - 40
1518.00.39.00.00  - - Diğerleri - 40
   - Diğerleri:    
1518.00.91.00.00  - - Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları    
        (kaynatılmış ,oksitlenmiş, suyu alınmış veya vakum veya inert gaz     
        içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekil-    
        de değiştirilmiş) (15.16 pozisyonundakiler hariç) - 40
   - - Diğerleri :    
   - - - Hayvansal veya hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağların  ve    
          bunların fraksiyonlarının yenilmeyen karışımları veya müstahzarları :    
1518.00.95.10.00  - - - - Sanayide kullanılan sıvı yağlar - 40
1518.00.95.90.00  - - - - Diğerleri - 40
1518.00.99.00.00  - - - Diğerleri - 40
       
 [ 15.19 ]      
       
1520.00 Ham gliserol; gliserollü sular ve gliserollü lesivler:    
1520.00.00.10.00  - Ham gliserol - 40
1520.00.00.90.00  - Diğerleri - 40
       
15.21 Bitkisel mumlar (trigliseritler hariç), bal mumu veya diğer böcek    
  mumları, ispermeçet (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın):    
1521.10  - Bitkisel mumlar    
1521.10.00.10.00  - - Ham bitkisel mumlar - 20
1521.10.00.90.00  - - Diğerleri - 20
1521.90  - Diğerleri:    
1521.90.10.00.00  - - İspermeçet (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın) - 40
   - - Balmumu veya diğer böcek mumları (rafine edilmiş veya boyanmış    
        olsun olmasın):    
   - - - Ham olanlar    
1521.90.91.00.11  - - - - Balmumu  - 40
1521.90.91.00.19  - - - - Diğer böcek mumları  - 40
   - - - Diğerleri    
1521.90.99.00.11  - - - - Balmumu  - 40
1521.90.99.00.19  - - - - Diğer böcek mumları  - 40
       
       
1522.00 Degra;yağlı maddeler veya hayvansal veya bitkisel mumların işlenmesinden    
  meydana gelen artıklar:    
1522.00.10.00.00  - Degra - 30
   - Yağlı maddelerin veya bitkisel yada hayvansal mumların işlenme -    
      sinden meydana gelen artıklar:    
   - - Zeytinyağı karakterine haiz sıvı yağ içerenler:    
1522.00.31.00.00  - - - Sabun ham maddeleri - 40
1522.00.39.00.00  - - - Diğerleri - 40
   - - Diğerleri:    
1522.00.91.00.00  - - - Yağ tortuları ve posaları; sabun hammaddeleri - 40
1522.00.99.00.00  - - - Diğerleri - 40