POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
14.01 Özellikle örgü için kullanılan türdeki bitkisel maddeler (bambu,    
  Hint kamışı, kamışlar, sazlar, sepetçi söğüdü, rafya,    
  temizlenmiş, beyazlatılmış veya boyanmış hububat sapları ve    
  ıhlamur ağacı kabukları gibi):    
1401.10.00.00.00  - Bambular - 50
1401.20.00.00.00  - Hint kamışı - 50
1401.90  - Diğerleri :    
1401.90.00.10.00  - - Kamışlar - 50
   - - Diğerleri     
1401.90.00.90.11  - - - Sepetçi söğüdü - 50
1401.90.00.90.12  - - - Rafya - 50
1401.90.00.90.13  - - - Temizlenmiş, beyazlatılmış veya boyanmış hububat sapları - 50
1401.90.00.90.19  - - - Diğerleri - 50
       
(14.02)      
       
(14.03)      
       
14.04 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel    
  ürünler:    
1404.20.00.00.00  - Pamuk linteri - 10
1404.90  - Diğerleri :    
1404.90.00.10.00  - - Yontulmaya elverişli  sert taneler, çekirdekler, kabuklar, cevizler (ko-    
        rozo cevizi, dom palmiyesi cevizi ve benzerleri) - 10
1404.90.00.20.00  - - Dolgu veya vatka olarak kullanılan türdeki bitkisel maddeler    
       (kapok, bitkisel tüy, zostera otu gibi) (başka maddelerden    
       bir mesnet üzerine veya tabakalar halinde tertiplenmiş    
       olsun olmasın) - 50
1404.90.00.30.00  - - ÖzeIIikle fırça ve süpürge imalinde kullanılan türdeki bitkisel    
       maddeler (süpürge darısı, piassava, sedir otu ve istle gibi)    
       (bağ veya demet halinde olsun olmasın)  - 50
   - - Diğerleri:    
   - - - Özellikle boyacılıkta veya debagatte kullanılan bitkisel    
         ham maddeler:    
1404.90.00.91.00  - - - - Kına - 100
   - - - - Diğerleri    
1404.90.00.92.11  - - - - - Cehri - 20
1404.90.00.92.12  - - - - - Mazı - 20
1404.90.00.92.13  - - - - - Somak - 20
1404.90.00.92.14  - - - - - Palamut - 20
1404.90.00.92.15  - - - - - Palamut tırnağı - 20
1404.90.00.92.16  - - - - - Ceviz kökü - 20
1404.90.00.92.19  - - - - - Diğerleri - 20
   - - - Diğerleri    
1404.90.00.99.11  - - - - Çöven - 25
1404.90.00.99.19  - - - - Diğerleri - 25