POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
13.01 Lak; tabii sakızlar, reçineler ve sakız reçineler ve  yağ reçineler    
  (pelesenkler gibi):    
1301.20.00.00.00  - Arap zamkı - 70
1301.90  - Diğerleri:    
1301.90.00.10.00  - -  Günlük - 70
   - -  Diğerleri    
   - - - Saluz adası mastikası (Pistacia lentiscus cinsi ağaçların mastikası) :    
1301.90.00.21.00  - - - - Tababette kullanılanlar - 50
1301.90.00.29.00  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Zamk ve sakız reçineleri :    
1301.90.00.31.00  - - - - Tababette kullanılanlar - 50
1301.90.00.39.00  - - - - Diğerleri - 50
   - - - Diğerleri :    
1301.90.00.41.00  - - - - Lak - 70
   - - - - Diğerleri :    
1301.90.00.91.00  - - - - - Tababette kullanılanlar - 50
1301.90.00.99.00  - - - - - Diğerleri - 50
       
13.02 Bitkisel özsu ve hülasalar; pektik maddeler, pektinatlar ve    
  pektatlar; agar -agar , bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan    
  sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş olsun olmasın):    
   - Bitkisel özsu ve hülasalar:    
1302.11  - - Afyon:    
1302.11.00.10.00  - - - İlaç sanayiinde kullanılanlar - 100
   - - - Diğerleri    
1302.11.00.90.11  - - - - Haşhaş sapı konsantresi - 100
1302.11.00.90.12  - - - - Afyon - 100
1302.12  - - Meyan kökünden elde edilenler :    
   - - - İlaç sanayiinde kullanılanlar    
1302.12.00.10.11  - - - - Meyan balı - 100
1302.12.00.10.12  - - - - Meyan özü - 100
   - - - Diğerleri    
1302.12.00.90.11  - - - - Meyan balı - 100
1302.12.00.90.12  - - - - Meyan özü - 100
1302.13.00.00.00  - - Şerbetçi otundan elde edilenler - 100
1302.19  - - Diğerleri:    
1302.19.05.00.00  - - - Vanilya yağ reçineleri - 100
1302.19.20.00.00  - - - Ephedra cinsi bitkiden elde edilenler - 100
   - - - Diğerleri:    
1302.19.70.10.00  - - - - İlaç sanayiinde kullanılanlar - 100
   - - - - Diğerleri    
1302.19.70.91.00  - - - - - Pire otundan veya rotenon içeren bitkilerin köklerinden elde edilenler - 100
   - - - - - Diğerleri:    
1302.19.70.99.10  - - - - - - Stevia bitkisinden elde edilenler - 100
1302.19.70.99.90  - - - - - - Diğerleri - 100
1302.20  - Pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar:    
   - - Kuru halde olanlar :    
1302.20.10.10.00  - - - Pektik maddeler (pektinler) - 100
   - - - Diğerleri    
1302.20.10.90.11  - - - - Pektinatlar - 100
1302.20.10.90.12  - - - - Pektatlar - 100
   - - Diğerleri:    
1302.20.90.10.00  - - - Pektik maddeler (pektinler) - 100
   - - - Diğerleri    
1302.20.90.90.11  - - - - Pektinatlar - 100
1302.20.90.90.12  - - - - Pektatlar - 100
   - Bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam    
     verici maddeler (tadil edilmiş olsun olmasın):    
1302.31  - - Agar-agar :    
1302.31.00.10.00  - - -  Eterifiye veya esterifiye edilmiş olanlar - 50
1302.31.00.90.00  - - - Diğerleri - 100
1302.32  - - Keçi boynuzundan, keçi boynuzu tohumlarından ve Siyam    
       baklası tohumlarından elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam    
       verici maddeler (tadil edilmiş olsun olmasın) :    
   - - - Keçiboynuzundan ve keçiboynuzu tohumlarından elde edilenler :    
1302.32.10.10.00  - - - - Eterifiye veya esterifiye edilmiş olanlar - 50
1302.32.10.90.00  - - - - Diğerleri - 100
   - - - Siyam baklası tohumlarından elde edilenler :    
1302.32.90.10.00  - - - - Eterifiye veya esterifiye edilmiş olanlar - 50
1302.32.90.90.00  - - - - Diğerleri - 100
1302.39  - - Diğerleri :    
1302.39.00.10.00  - - -  Eterifiye veya esterifiye edilmiş olanlar - 50
1302.39.00.90.00  - - - Diğerleri - 100