POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
1101.00 Buğday unu veya mahlut unu :    
   - Buğday unu :    
1101.00.11.00.00  - - Makarnalık buğday (Durum buğdayı) unu - 114
1101.00.15.00.00  - - Adi ve kaplıca (kızıl) buğday unu - 114
1101.00.90.00.00  - Mahlut unu - 114
       
11.02 Hububat unları (buğday unu veya mahlut unu hariç):    
1102.20  - Mısır unu:    
1102.20.10.00.00  - - Katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler - 45
1102.20.90.00.00  - - Diğerleri - 45
1102.90  - Diğerleri :    
1102.90.10.00.00  - - Arpa unu - 45
1102.90.30.00.00  - - Yulaf unu - 45
1102.90.50.00.00  - - Pirinç unu - 45
1102.90.70.00.00  - - Çavdar unu - 45
1102.90.90.00.00  - - Diğerleri - 45
       
11.03 Hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar,    
  hububat kaba unları ve pelletleri:    
  - Hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve    
  hububat kaba unları:    
1103.11  - - Buğdaydan:    
1103.11.10.00.00  - - - Makarnalık buğdaydan (durum buğday) - 60
1103.11.90.00.00  - - - Adi ve kaplıca (kızıl) buğdaydan - 60
1103.13  - - Mısırdan:    
1103.13.10.00.00  - - - Katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler - 60
1103.13.90.00.00  - - - Diğerleri - 60
1103.19  - - Diğer hububattan:    
1103.19.20.00.00  - - - Çavdar veya arpadan - 60
1103.19.40.00.00  - - -  Yulaftan - 60
1103.19.50.00.00  - - -  Pirinçten - 60
   - - - Diğerleri    
1103.19.90.00.13  - - - - Mahluttan - 60
1103.19.90.00.19  - - - - Diğerleri - 60
1103.20  - Pelletler:    
1103.20.25.00.00  - - Çavdar veya arpadan - 60
1103.20.30.00.00  - - Yulaftan - 60
1103.20.40.00.00  - - Mısırdan - 60
1103.20.50.00.00  - - Pirinçten - 60
1103.20.60.00.00  - - Buğdaydan - 60
1103.20.90.00.00  - - Diğerleri - 60
       
11.04 Diğer şekilde işlenmiş hububat taneleri (örneğin; kabuğu    
  çıkarılmış, yassılaştırılmış, flokon halinde, yuvarlatılmış,    
  dilimlenmiş, iri parçalar halinde ufalanmış) ( 10.06    
  pozisyonunda yer alan pirinç hariç); hububat embriyonları    
  (bütün halde, yassılastırılmış, flokon halinde veya öğütülmüş):    
                 - Yassılaştırılmış veya flokon halindeki taneler:    
1104.12  - - Yulaf:    
1104.12.10.00.00  - - - Yassılaştırılmış taneler - 50
1104.12.90.00.00  - - - Flokon halindeki taneler - 50
1104.19  - - Diğer hububat:    
   - - - Buğday    
1104.19.10.00.11  - - - - Yassılaştırılmış taneler - 50
1104.19.10.00.12  - - - - Flokon halindeki taneler - 50
   - - - Çavdar    
1104.19.30.00.11  - - - - Yassılaştırılmış taneler - 50
1104.19.30.00.12  - - - - Flokon halindeki taneler - 50
   - - - Mısır    
1104.19.50.00.11  - - - - Yassılaştırılmış taneler - 50
1104.19.50.00.12  - - - - Flokon halindeki taneler - 50
   - - - Arpa    
1104.19.61.00.00  - - - - Yassılaştırılmış taneler - 50
1104.19.69.00.00  - - - - Flokon halindeki taneler - 50
   - - - Diğerleri:    
1104.19.91.00.00  - - - - Flokon halindeki pirinç - 50
   - - - - Diğerleri    
1104.19.99.00.11  - - - - - Diğer hububattan yassılastırılmış taneIer - 50
1104.19.99.00.12  - - - - - Diğer hububattan flokon halindeki taneler - 50
   - Diğer işlenmiş taneler (örneğin; kabuğu çıkarılmış, yuvarlatılmış,    
     dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış) :    
1104.22  - - Yulaf taneleri:    
1104.22.40.00.00  - - - Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar  - 50
          halinde ufalanmış olsun olmasın    
1104.22.50.00.00  - - - Yuvarlatılmış - 50
1104.22.95.00.00  - - - Diğerleri - 50
1104.23  - - Mısır taneleri:    
1104.23.40.00.00  - - - Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar    
          halinde ufalanmış olsun olmasın; Yuvarlatılmış  - 50
1104.23.98.00.00  - - - Diğerleri - 50
1104.29  - - Diğer hububat taneleri:    
   - - - Arpa taneleri    
1104.29.04.00.00  - - - - Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar  - 50
          halinde ufalanmış olsun olmasın    
1104.29.05.00.00  - - - - Yuvarlatılmış - 50
1104.29.08.00.00  - - - - Diğerleri - 50
   - - -  Diğerleri    
1104.29.17.00.00  - - - - Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde    
           ufalanmış olsun olmasın - 50
1104.29.30.00.00  - - - - Yuvarlatılmış - 50
   - - - -  Sadece iri parçalar halinde ufalanmış:    
1104.29.51.00.00  - - - - - Buğday - 50
1104.29.55.00.00  - - - - - Çavdar - 50
1104.29.59.00.00  - - - - - Diğerleri - 50
   - - - - Diğerleri :    
1104.29.81.00.00  - - - - - Buğdaydan - 50
1104.29.85.00.00  - - - - - Çavdardan - 50
1104.29.89.00.00  - - - - - Diğerleri - 50
1104.30  - Hububat embriyonları (bütün halde, yassılaştırılmış,flokon     
     haline getirilmiş veya öğütülmüş):    
1104.30.10.00.00  - - Buğday - 50
   - - Diğer hububat:    
1104.30.90.00.11  - - - Mısır özü - 50
1104.30.90.00.19  - - - Diğerleri - 50
11.05 Patates unu, ezmesi, tozları, flokonları, granülleri ve pelletleri     
1105.10  - Patates unu,ezmesi ve tozları    
1105.10.00.00.11  - - Patates unu - 30
1105.10.00.00.12  - - Patates ezmesi ve tozları - 30
1105.20.00.00.00  - Patates flokonları, granülleri ve pelletleri - 30
       
11.06  07.13 Pozisyonuna giren kuru baklagillerin, 07.14 pozisyonuna    
   giren sagunun ve köklerin veya yumruların un, kaba un ve tozları;    
   8. fasıla giren ürünlerin un, kaba un ve tozu:    
1106.10.00.00.00  - 07.13 Pozisyonuna giren kuru baklagillere ait olanlar - 30
1106.20  - 07.14 Pozisyonuna giren saguya, köklere ve yumrulara ait olanlar:     
1106.20.10.00.00  - - Başka maddeler katılmış (denature) - 60
   - - Diğerleri    
1106.20.90.00.11  - - - Salep - 60
1106.20.90.00.19  - - - Diğerleri - 60
1106.30  - 8. Fasıla giren ürünlere ait olanlar :    
1106.30.10.00.00  - - Muza ait olanlar - 30
   - - Diğerlerine ait olanlar    
1106.30.90.00.11  - - - Fındık ezmesi - 30
1106.30.90.00.12  - - - İncir ezmesi - 30
1106.30.90.00.13  - - - Fındık unu (öğütülmüş fındık)(naturel kabuksuz fındıktan mamul) - 30
1106.30.90.00.14  - - - Fındık unu (öğütülmüş fındık)(beyazlatılmış kabuksuz fındıktan mamul) - 30
1106.30.90.00.19  - - - Diğerleri - 30
       
11.07 Malt (kavrulmuş olsun olmasın):    
1107.10  - Kavrulmamış:    
   - - Buğday maltı:    
1107.10.11.00.00  - - - Un şeklinde olanlar - 30
1107.10.19.00.00  - - - Diğerleri - 30
   - - Diğerleri:    
   - - - Un şeklinde olanlar    
1107.10.91.00.11  - - - - Arpadan olanlar - 30
1107.10.91.00.19  - - - - Diğerleri - 30
   - - - Diğerleri    
1107.10.99.00.11  - - - - Arpadan olanlar - 30
1107.10.99.00.19  - - - - Diğerleri - 30
1107.20  - Kavrulmuş    
1107.20.00.00.11  - - Buğday - 30
1107.20.00.00.12  - - Arpa - 30
1107.20.00.00.19  - - Diğerleri - 30
       
11.08 Nişastalar; inülin:    
   - Nişastalar:    
1108.11  - - Buğday nişastası:    
1108.11.00.10.00  - - - Torba içinde olanlar - 75
1108.11.00.90.00  - - - Diğerleri - 75
1108.12  - - Mısır nişastası:    
1108.12.00.10.00  - - - Torba içinde olanlar - 75
1108.12.00.90.00  - - - Diğerleri - 75
1108.13  - - Patates nişastası:    
1108.13.00.10.00  - - - Torba içinde olanlar - 75
1108.13.00.90.00  - - - Diğerleri - 75
1108.14  - - Manyok (cassava) nişastası:    
1108.14.00.10.00  - - - Torba içinde olanlar - 75
1108.14.00.90.00  - - - Diğerleri - 75
1108.19  - - Diğer nişastalar:    
   - - - Pirinç nişastası:    
1108.19.10.10.00  - - - - Torba içinde olanlar - 75
1108.19.10.90.00  - - - - Diğerleri - 75
   - - - Diğerleri:    
1108.19.90.10.00  - - - - Torba içinde olanlar - 75
1108.19.90.90.00  - - - - Diğerleri - 75
1108.20.00.00.00  - İnülin - 75
       
1109.00.00.00.00 Buğday gluteni (kurutulmuş olsun olmasın) - 25