POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
09.01 Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmış olsun olmasın); kahve ka-    
  buk ve kapçıkları ; içinde herhangi  bir oranda kahve bulunan     
  kahve yerine kullanılan maddeler:    
   - Kahve (kavrulmamış):    
0901.11.00.00.00  - - Kafeini alınmamış - 75
0901.12.00.00.00  - - Kafeini alınmış - 75
   - Kahve (kavrulmuş):    
0901.21.00.00.00  - - Kafeini alınmamış - 100
0901.22.00.00.00  - - Kafeini alınmış - 100
0901.90  - Diğerleri :    
0901.90.10.00.00  - - Kahve kabuk ve kapçıkları - 75
   - - Kahve içeren ve kahve yerine kullanılan maddeler:    
0901.90.90.10.00  - - - Kavrulmamış - 75
0901.90.90.90.00  - - - Kavrulmuş - 100
       
09.02 Çay (aromalandırılmış olsun olmasın) :    
0902.10.00.00.00  - Yeşil çay (fermente edilmemiş) (3 kg.ı geçmeyen hazır    
     ambalajlarda) - 187
0902.20.00.00.00  - Diğer yeşil çaylar (fermente edilmemiş) - 187
0902.30.00.00.00  - Siyah çay (fermente edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş çay    
     (3 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda) - 187
0902.40.00.00.00  - Diğer siyah çaylar (fermente edilmiş) ve kısmen fermente    
     edilmiş diğer çaylar - 187
0903.00.00.00.00 Paraguay çayı (maté) - 100
       
09.04 Piper cinsi biber; Capsicum ve Pimenta cinsi biberler (kurutulmuş    
  veya ezilmiş veya öğütülmüş) :     
   - Karabiber:    
0904.11.00.00.00  - - Ezilmemiş, öğütülmemiş - 100
0904.12.00.00.00  - - Ezilmiş veya öğütülmüş - 100
   - Capsicum ve Pimenta cinsi biberler:     
0904.21  - - Kurutulmuş, ezilmemiş, öğütülmemiş    
0904.21.10.00.00  - - - TatIı biberler - 25
   - - - Diğerleri:    
0904.21.90.00.11  - - - - Kırmızı biber - 100
0904.21.90.00.12  - - - - Yenibahar - 100
0904.21.90.00.18  - - - - Diğer biberler - 100
0904.22  - - Ezilmiş veya öğütülmüş:     
0904.22.00.00.11  - - - Kırmızı biber - 100
0904.22.00.00.12  - - - Yenibahar - 100
0904.22.00.00.18  - - - Diğer biberler - 100
       
09.05 Vanilya:    
0905.10.00.00.00  - Ezilmemiş ve öğütülmemiş - 40
0905.20.00.00.00  - Ezilmiş veya öğütülmüş - 40
       
09.06 Tarçın ve tarçın ağacının çiçekleri:    
   - Ezilmemiş, öğütülmemiş    
0906.11.00.00.00  - - Tarçın (Cinnamomum zeylanicum Blume) - 100
0906.19.00.00.00  - - Diğerleri - 100
0906.20.00.00.00  - Ezilmiş veya öğütülmüş - 100
       
09.07 Karanfil (bütün halindeki meyve, tane ve sapları):     
0907.10.00.00.00  - Ezilmemiş, öğütülmemiş - 100
0907.20.00.00.00  - Ezilmiş veya öğütülmüş - 100
       
09.08 Küçük Hindistan cevizi, küçük Hindistan cevizi kabuğu ve kakule :    
   - Küçük Hindistan cevizi:    
0908.11.00.00.00  - - Ezilmemiş ve öğütülmemiş - 100
0908.12.00.00.00  - - Ezilmiş veya öğütülmüş - 100
   - Küçük Hindistan cevizi kabuğu    
0908.21.00.00.00  - - Ezilmemiş ve öğütülmemiş - 100
0908.22.00.00.00  - - Ezilmiş veya öğütülmüş - 100
   - Kakule    
0908.31.00.00.00  - - Ezilmemiş ve öğütülmemiş - 100
0908.32.00.00.00  - - Ezilmiş veya öğütülmüş - 100
09.09 Anason, Çin anasonu, rezene, kişniş, kimyon veya Karaman    
  kimyonu tohumları; ardıç meyveleri:    
   - Kişniş tohumları:    
0909.21.00.00.00  - - Ezilmemiş ve öğütülmemiş - 100
0909.22.00.00.00  - - Ezilmiş veya öğütülmüş - 100
   - Kimyon tohumları:    
0909.31.00.00.00  - - Ezilmemiş ve öğütülmemiş - 100
0909.32.00.00.00  - - Ezilmiş veya öğütülmüş - 100
   - Anason ve Çin anasonu tohumları, Karaman kimyonu tohumları,     
     Rezene tohumları; ardıç meyveleri    
0909.61.00.00.00  - - Ezilmemiş ve öğütülmemiş - 100
0909.62.00.00.00  - - Ezilmiş veya öğütülmüş - 100
       
09.10 Zencefil, safran, zerdeçal (curcuma), kekik, defne yaprakları,    
  köri ve diğer baharat:    
   - Zencefil:     
0910.11.00.00.00  - - Ezilmemiş ve öğütülmemiş - 100
0910.12.00.00.00  - - Ezilmiş veya öğütülmüş - 100
0910.20  - Safran:    
0910.20.10.00.00  - - Ezilmemiş ve öğütülmemiş - 100
0910.20.90.00.00  - - Ezilmiş veya öğütülmüş - 100
0910.30.00.00.00  - Zerdeçal (curcuma) - 100
   - Diğer baharat:    
0910.91  - - Bu fasılın 1 (b) notunda belirtilen karışımlar:    
0910.91.05.00.00  - - - Köri - 100
   - - - Diğerleri:    
0910.91.10.00.00  - - - - Ezilmemiş ve öğütülmemiş - 100
0910.91.90.00.00  - - - - Ezilmiş veya öğütülmüş - 100
0910.99  - - Diğerleri:    
0910.99.10.00.00  - - - Çemen (boy otu tohumları) - 100
   - - - Kekik:    
   - - - - Ezilmemiş ve öğütülmemiş:    
0910.99.31.00.00  - - - - - Yaban kekiği (Thymus serpyllum) - 100
0910.99.33.00.00  - - - - - Diğerleri - 100
0910.99.39.00.00  - - - - Ezilmiş veya öğütülmüş - 100
0910.99.50.00.00  - - - Defne yaprakları - 100
   - - - Diğerleri:    
   - - - - Ezilmemiş ve öğütülmemiş     
0910.99.91.00.11  - - - - - Mahlep - 100
0910.99.91.00.12  - - - - - Biberiye - 100
0910.99.91.00.13  - - - - - Sumak - 100
0910.99.91.00.14  - - - - - Çörekotu - 100
0910.99.91.00.19  - - - - - Diğerleri - 100
   - - - - Ezilmiş  veya öğütülmüş    
0910.99.99.00.11  - - - - - Mahlep - 100
0910.99.99.00.12  - - - - - Biberiye - 100
0910.99.99.00.13  - - - - - Sumak - 100
0910.99.99.00.19  - - - - - Diğerleri - 100