POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
 
1 2 3 4
08.01 Hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve Kaju cevizi ( taze veya kuru -    
   tulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya kabuğu soyulmuş olsun olmasın):    
   - Hindistan cevizi:    
0801.11.00.00.00  - - Kurutulmuş - 75
0801.12.00.00.00  - - İç kabuklu (endokarp) - 75
0801.19.00.00.00  - - Diğerleri - 75
   - Brezilya cevizi :    
0801.21.00.00.00  - - Kabuklu - 75
0801.22.00.00.00  - - Kabuksuz  - 75
   - Kaju cevizi :    
0801.31.00.00.00  - - Kabuklu  - 75
0801.32.00.00.00  - - Kabuksuz - 75
       
08.02 Diğer kabuklu meyvalar (taze veya kurutulmuş)(kabuğu çıkarıl -    
  mış veya soyulmuş olsun olmasın):     
   - Bademler:    
0802.11  - - Kabuklu:    
0802.11.10.00.00  - - - Acı bademler - 48
0802.11.90.00.00  - - - Diğerleri - 48
0802.12  - - Kabuksuz:    
0802.12.10.00.00  - - - Acı bademler - 48
0802.12.90.00.00  - - - Diğerleri - 48
   - Fındıklar veya filbert (Corylus spp.):    
0802.21.00.00.00  - - Kabuklu - 48
0802.22.00.00.00  - - Kabuksuz - 48
   - Cevizler:    
0802.31.00.00.00  - - Kabuklu - 48
0802.32.00.00.00  - - Kabuksuz - 48
   - Kestane (Castanea Spp.):    
0802.41.00.00.00  - - Kabuklu - 48
0802.42.00.00.00  - - Kabuksuz - 48
   - Antep fıstığı:    
0802.51.00.00.00  - - Kabuklu - 48
0802.52.00.00.00  - - Kabuksuz - 48
   - Avustralya fındığı (Makadamya cevizi):    
0802.61.00.00.00  - - Kabuklu - 48
0802.62.00.00.00  - - Kabuksuz - 48
0802.70.00.00.00  - Kola Cevizi (Cola spp.) - 48
0802.80.00.00.00  - Arek cevizi - 48
0802.90  - Diğerleri:    
0802.90.10.00.00  - - Pekan cevizi - 48
   - - Çam fıstığı    
0802.90.50.00.11  - - - Çam fıstığı içi - 48
0802.90.50.00.12  - - - Diğerleri - 48
0802.90.85.00.00  - - Diğerleri - 48
       
08.03 Muz (plantain dahil) (taze veya kurutulmuş):    
0803.10  - Plantain:    
0803.10.10.00.00  - - Taze - 162
0803.10.90.00.00  - - Kurutulmuş - 162
0803.90  - Diğerleri:    
0803.90.10.00.00  - - Taze - 162
0803.90.90.00.00  - - Kurutulmuş - 162
08.04 Hurma, incir, ananas, Avokado armudu, Guava armudu,mango     
  ve mangost (taze veya kurutulmuş):    
0804.10.00.00.00  - Hurma - 75
0804.20  - İncir:    
0804.20.10.00.00  - - Taze - 51
0804.20.90.00.00  - - Kurutulmuş - 51
0804.30.00.00.00  - Ananas - 75
0804.40.00.00.00  - Avokado armudu  - 75
0804.50  - Guava armudu, mango ve mangost    
0804.50.00.00.11  - - Mango - 75
0804.50.00.00.19  - - Diğerleri - 75
       
08.05 Turunçgiller (taze veya kurutulmuş) :    
0805.10  - Portakal:    
0805.10.20.00.00  - - Tatlı, taze - 60
0805.10.80.00.00  - - Diğerleri  - 60
0805.20  - Mandarin (tanjerin ve satsuma dahil); klemantin,vilking ve    
     benzeri turunçgil melezleri:    
0805.20.10.00.00  - - Klemantin - 60
   - - Monreale ve satsuma    
0805.20.30.00.11  - - - Monreale - 60
0805.20.30.00.12  - - - Satsuma - 60
0805.20.50.00.00  - - Mandarin ve vilking - 60
0805.20.70.00.00  - - Tanjerin - 60
0805.20.90.00.00  - - Diğerleri - 60
0805.40.00.00.00  - Greyfurt (pomelolar dahil) - 60
       
0805.50  - Limon (Citrus limon, Citrus limonum) ve tatlı limonlar    
     (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):    
0805.50.10.00.00  - - Limon (Citrus limon, Citrus limonum) - 60
0805.50.90.00.00  - - Tatlı limonlar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) - 60
0805.90  - Diğerleri    
0805.90.00.00.11  - - Diğer taze turunçgiller - 60
0805.90.00.00.12  - - Diğer kurutulmuş turunçgiller - 60
       
08.06 Üzümler (taze veya kurutulmuş):    
0806.10  - Taze    
0806.10.10.00.00  - - Sofralık - 61
0806.10.90.00.00  - - Diğerleri - 61
0806.20  - Kurutulmuş:    
0806.20.10.00.00  - - Korint üzümü - 61
0806.20.30.00.00  - - Sultani üzümü - 61
0806.20.90.00.00  - - Diğerleri - 61
       
08.07 Kavunlar (karpuzlar dahil) ve papaya (taze):    
   - Kavunlar (karpuzlar dahil):    
0807.11.00.00.00  - - Karpuzlar - 96
0807.19.00.00.00  - - Diğerleri - 96
0807.20.00.00.00  - Papaya - 96
       
08.08 Elma, armut ve ayva (taze):    
0808.10  - Elma :    
0808.10.10.00.00  - - Şaraplık elmalar, yığın halinde, 16 Eylül'den 15 Aralık'a kadar - 67
   - - Diğerleri :     
0808.10.80.00.11  - - - Golden cinsi - 67
0808.10.80.00.13  - - - Starking elma - 67
0808.10.80.00.14  - - - Starkrimson elma - 67
0808.10.80.00.19  - - - Diğerleri - 67
0808.30  - Armut:    
0808.30.10.00.00  - - - Şaraplık armut, yığın halinde, 1 Ağustos'tan 31 Aralık'a kadar - 67
0808.30.90.00.00  - - - Diğerleri - 67
0808.40.00.00.00  - Ayva - 67
       
08.09 Kayısı, kiraz, şeftali (nektarin dahil), erik ve çakal eriği (taze):    
0809.10.00.00.00  - Kayısı (zerdali dahil) - 62
   - Kiraz (vişne dahil) :    
0809.21.00.00.00  - - Vişne (Prunus cerasus) - 62
0809.29.00.00.00  - - Diğerleri - 62
0809.30  - Şeftali (nektarin dahil) :    
0809.30.10.00.00  - - Nektarinler - 62
0809.30.90.00.00  - - Diğerleri - 62
0809.40  - Erik ve çakal eriği:    
   - - Erik     
0809.40.05.00.11  - - -  Can eriği - 62
0809.40.05.00.12  - - -  Malta eriği (yeni dünya) - 62
0809.40.05.00.13  - - -  Mürdüm eriği - 62
0809.40.05.00.19  - - -  Diğer erikler - 62
0809.40.90.00.00  - - Çakal eriği - 62
       
08.10 Diğer meyveler (taze):    
0810.10.00.00.00  - Çilek  - 62
0810.20  - Ahududu, böğürtlen, dut, loganberiler:    
0810.20.10.00.00  - - Ahududu - 62
0810.20.90.00.00  - - Diğerleri - 62
0810.30  - Siyah, beyaz veya kırmızı Frenk üzümü ve Bektaşi üzümü :    
0810.30.10.00.00  - - Siyah Frenk üzümü - 62
0810.30.30.00.00  - - Kırmızı Frenk üzümü - 62
0810.30.90.00.00  - - Diğerleri - 62
0810.40  - Yaban mersini ve yaban mersinin diğer kültür cinsleri :    
0810.40.10.00.00  - - Noktalı kırmızı yaban mersinleri (Vaccinium  vitis-idea türü meyve) - 62
0810.40.30.00.00  - - Adi yaban mersini (Vaccinium myrtillus) - 62
0810.40.50.00.00  - - İri meyvalı bataklık yaban mersini ( Vaccinium macrocarpan)    
        ve bataklık yaban mersini (Vaccinium corymbosum) - 62
0810.40.90.00.00  - - Diğerleri - 62
0810.50.00.00.00  - Kivi - 62
0810.60.00.00.00  - Durian - 62
0810.70.00.00.00  -  Persimmon (Trabzon hurması) - 62
0810.90  - Diğerleri:    
   - - Demirhindi, mahun elması,  "lychees", ekmek ağacı meyvesi,    
        sapodillo meyvesi, çarkıfelek meyvesi, karambola ve pitahaya    
0810.90.20.00.11  - - - Demirhindi, mahun elması,  "lychees", ekmek ağacı meyvesi, sapodillo meyvesi - 62
0810.90.20.00.12  - - - Çarkıfelek meyvesi, karambola ve pitahaya - 62
   - - Diğerleri    
0810.90.75.00.11  - - - Nar - 62
0810.90.75.00.12  - - - Muşmula - 62
0810.90.75.00.13  - - - Kuşburnu - 62
0810.90.75.00.17  - - - Diğerleri - 62
       
08.11 Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (pişirilmemiş veya buharda     
  veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş) (ilave şeker veya     
  diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın):    
0811.10  - Çilek:    
   - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler :    
0811.10.11.00.00  - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler - 75
0811.10.19.00.00  - - - Diğerleri - 75
0811.10.90.00.00  - - Diğerleri - 20
0811.20  - Ahududu, böğürtlen, dut, loganberrier(bir çeşit böğürtlen), siyah, beyaz ve kırmızı    
     Frenk üzümü ve Bektaşi üzümü:    
   - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler :    
0811.20.11.00.00  - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler - 75
0811.20.19.00.00  - - - Diğerleri - 75
   - - Diğerleri:    
0811.20.31.00.00  - - - Ahududu - 20
0811.20.39.00.00  - - - Siyah Frenk üzümü - 20
0811.20.51.00.00  - - - Kırmızı Frenk üzümü - 20
0811.20.59.00.00  - - - Böğürtlen, dut ve loganberrier - 20
0811.20.90.00.00  - - - Diğerleri - 20
0811.90  - Diğerleri :    
   - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler:    
   - - - Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler :    
0811.90.11.00.00  - - - - Tropikal meyveler ve sert kabuklu tropikal meyveler - 75
0811.90.19.00.00  - - - - Diğerleri - 75
   - - - Diğerleri :    
0811.90.31.00.00  - - - - Tropikal meyveler ve sert kabuklu tropikal meyveler - 75
0811.90.39.00.00  - - - - Diğerleri - 75
   - - Diğerleri:    
0811.90.50.00.00  - - - Adi yaban mersini - 20
0811.90.70.00.00  - - - Vaccinium myrtilloides ve Vaccinium angustifolium türü meyvalar - 20
   - - - Kiraz (vişne dahil) :    
0811.90.75.00.00  - - - - Vişne (Prunus cerasus) - 20
0811.90.80.00.00  - - - - Diğerleri - 20
0811.90.85.00.00  - - - Tropikal meyveler ve sert kabuklu tropikal meyveler - 20
   - - - Diğerleri    
0811.90.95.00.11  - - - - Erik - 20
0811.90.95.00.12  - - - - Kayısı (zerdali dahil) - 20
0811.90.95.00.13  - - - - Şeftali - 20
0811.90.95.00.14  - - - - Elma - 20
0811.90.95.00.15  - - - - Üzüm - 20
0811.90.95.00.19  - - - - Diğerleri - 20
       
08.12 Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleri ile derhal yenilmeye elverişli    
  olmayan meyveler ve sert çekirdekli meyveler (örneğin; kükürtdioksit gazı    
  kullanılarak salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde) :    
0812.10.00.00.00  - Kiraz (vişne dahil) - 20
0812.90  - Diğerleri:    
0812.90.25.00.00  - - Kayısı (zerdali dahil), Portakal - 20
0812.90.30.00.00  - - Papaya - 20
0812.90.40.00.00  - - Adi yaban mersini - 20
0812.90.70.00.00  - - Guava, mango, mangost, demirhindi, mahun elması, ''lychees'',ekmek     
        ağacı meyvesi, sapodillo eriği, çarkıfelek meyvesi, Karambola, pitaha-    
        ya ve sert kabuklu tropikal meyveler - 20
   - - Diğerleri    
0812.90.98.00.11  - - - Şeftali - 20
0812.90.98.00.12  - - - Erik - 20
0812.90.98.00.13  - - - Elma - 20
0812.90.98.00.14  - - - Turunç - 20
0812.90.98.00.15  - - - Çilek - 20
0812.90.98.00.16  - - - Siyah Frenk üzümü - 20
0812.90.98.00.17  - - - Ahududu - 20
0812.90.98.00.18  - - - Diğerleri - 20
       
08.13 Meyveler (kurutulmuş) (08.01 ila 08.06 pozisyonlarındakiler hariç); bu fasıldaki sert    
  kabuklu meyvaların veya kurutulmuş meyvaların birbirleriyle olan karışımları:    
0813.10.00.00.00  - Kayısı (zerdali dahil) - 48
0813.20.00.00.00  - Erik - 48
0813.30.00.00.00  - Elma - 48
0813.40  - Diğer meyveler:    
0813.40.10.00.00  - - Şeftali (nektarinler dahil) - 20
0813.40.30.00.00  - - Armut - 20
0813.40.50.00.00  - - Papaya - 20
0813.40.65.00.00  - - Demir hindi, mahun elması, ''lychees'', ekmek ağacı meyvesi, sapadillo eriği, çarkıfelek    
        meyvesi, karambola ve pitahaya - 20
   - - Diğerleri    
0813.40.95.00.11  - - - Dut - 20
0813.40.95.00.12  - - - Ayva - 20
0813.40.95.00.19  - - - Diğerleri - 20
0813.50  - Bu fasıldaki sert kabuklu meyvaların veya kurutulmuş meyva-    
     lerin birbirleriyle olan karışımları:    
   - - Kurutulmuş meyvaların karışımları (08.01 ila 08.06 pozisyonların-    
        dakiler hariç):    
   - - - Eriksiz olanlar :    
0813.50.12.00.00  - - - - Papaya, demirhindi,mahun elması,''lychees'', ekmek ağacı mey -    
            vesi, sapadillo eriği ,çarkıfelek meyvesi, Karambola ve pitahaya     
            içerenler - 42
0813.50.15.00.00  - - - - Diğerleri - 42
0813.50.19.00.00  - - - Erikli olanlar - 42
   - - Sadece 08.01 ve 08.02 pozisyonlarındaki kabuklu kurutulmuş mey-    
        vaların karışımları:    
   - - - Sert kabuklu tropikal meyvelerden:    
0813.50.31.10.00  - - - - Hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve Kaju cevizi içerenler - 75
0813.50.31.90.00  - - - - Diğerleri - 42
0813.50.39.00.00  - - - Diğerleri - 42
   - - Diğer karışımlar:    
0813.50.91.00.00  - - - Erik veya incir içermeyenler - 42
   - - - Diğerleri:    
0813.50.99.10.00  - - - - Hurma, muz, ananas, Avakado armudu, mango, mangost içerenler - 75
0813.50.99.90.00  - - - -Diğerleri - 42
       
0814.00.00.00.00 Turunçgillerin veya kavunların (karpuzlar dahil) kabukları (taze,    
  dondurulmuş, kurutulmuş veya salamurada, kükürtlü su içinde    
  veya diğer koruyucu eriyikler  içinde geçici olarak konserve     
  edilmiş) - 20