POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
06.01  Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün    
   başları ve rizomlar (dinlenme halinde sürgün  vermiş veya çiçeklen-    
   miş); hindiba bitkisi ve kökleri (12.12 pozisyonundaki kökler hariç):    
0601.10  - Çicek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar,    
      sürgün başları ve rizomlar (dinlenme halinde):    
0601.10.10.00.00  - - Sümbül soğanları Adet 25
0601.10.20.00.00  - - Nergis soğanları Adet 25
0601.10.30.00.00  - - Lale soğanları Adet 25
0601.10.40.00.00  - - Glayöl soğanları Adet 25
   - - Diğerleri :    
0601.10.90.10.00  - - - Diğer çiçek soğanları - 25
0601.10.90.90.00  - - - Diğerleri - 25
0601.20  - Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler küçük soğanlar,sür-    
     gün başları ve rizomlar (sürgün  vermiş veya çiçeklenmiş);hindi-    
     ba bitkisi ve kökleri:    
   - - Hindiba bitkisi ve kökleri    
0601.20.10.00.11  - - - Hindiba bitkisi  - 25
0601.20.10.00.12  - - - Hindiba  kökleri - 25
   - - Orkide, sümbül,nergis ve lale soğanları    
0601.20.30.00.11  - - - Orkide soğanları - 25
0601.20.30.00.12  - - - Sümbül soğanları - 25
0601.20.30.00.13  - - - Nergis soğanları - 25
0601.20.30.00.14  - - - Lale soğanları - 25
   - - Diğerleri :    
   - - - Diğer çiçek soğanları    
0601.20.90.10.11  - - - - Glayöller - 25
0601.20.90.10.19  - - - - Diğerleri - 25
0601.20.90.90.00  - - - Diğerleri - 25
       
06.02 Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil), çelikler, daldırmalar;    
  mantar miselleri:    
0602.10  - Köklendirilmemiş çelik ve daldırmalar:    
0602.10.10.00.00  - - Asma çelikleri, daldırmalar - 5
0602.10.90.00.00  - - Diğerleri - 5
0602.20  - Meyveleri veya sert kabuklu meyveleri yenilen ağaçlar, çalılar     
     (aşılı veya aşısız) :    
0602.20.10.00.00  - - Asma (aşılı veya köklendirilmiş) - 5
   - - Diğerleri    
0602.20.90.00.11  - - - Kestane - 5
0602.20.90.00.12  - - - Fıstık çamı - 5
0602.20.90.00.19  - - - Diğerleri  - 5
0602.30.00.00.00  - Rododendronlar ve açelyalar (aşılı veya aşısız) - 25
0602.40.00.00.00  - Güller (aşılı veya aşısız) Adet 5
0602.90  - Diğerleri:    
0602.90.10.00.00  - - Mantar miselleri - 25
0602.90.20.00.00  - - Ananas fidanı - 5
0602.90.30.00.00  - - Sebze ve çilek fideleri - 25
   - - Diğerleri:    
   - - - Açık hava bitkileri:    
   - - - - Ağaç ve çalılar:    
   - - - - - Orman ağaçları    
   - - - - - - Köklendirilmiş çelikler ve fidanlar    
0602.90.41.00.11  - - - - - - - Çelikler - 5
0602.90.41.00.12  - - - - - - - Fidanlar - 5
0602.90.41.00.29  - - - - - - Diğerleri  - 5
   - - - - - Diğerleri:    
   - - - - - - Köklendirilmiş çelikler ve fidanlar    
0602.90.45.00.11  - - - - - - - Çelikler - 5
0602.90.45.00.12  - - - - - - -  Fidanlar - 5
0602.90.49.00.00  - - - - - - Diğerleri  - 25
0602.90.50.00.00  - - - - Diğer açık hava bitkileri - 5
   - - - Oda bitkileri:    
   - - - - Köklendirilmiş çelikler ve fidanlar (kaktüsler hariç)    
0602.90.70.00.11  - - - - - Çelikler - 5
0602.90.70.00.12  - - - - -  Fidanlar - 5
   - - - - Diğerleri:    
0602.90.91.00.00  - - - - - Tomurcuklu veya çiçek açmış çiçekler (kaktüsler hariç) - 25
0602.90.99.00.00  - - - - - Diğerleri - 25
       
06.03 Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme    
  çiçekler ve çiçek tomurcukları (taze, kurutulmuş, boyanmış,     
  ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış):     
   - Taze:    
0603.11.00.00.00  - - Güller Adet 52
0603.12.00.00.00  - - Karanfiller Adet 52
0603.13.00.00.00  - - Orkideler Adet 52
0603.14.00.00.00  - - Krizantemler Adet 52
0603.15.00.00.00  - - Zambaklar (Lilium spp.) Adet 52
0603.19  - - Diğerleri:    
0603.19.10.00.00  - - - Glayöller Adet 52
0603.19.80.00.00  - - - Diğerleri - 52
0603.90.00.00.00  - Diğerleri - 52
       
06.04 Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten    
  bitki yaprakları, bitki dalları ve bitkilerin diğer kısımları    
  (çiçeksiz veya tomurcuksuz) ve otlar, yosunlar ve likenler    
  (taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş    
  veya başka şekilde hazırlanmış):     
0604.20  - Taze:    
   - - Yosunlar ve likenler:    
0604.20.11.00.00  - - - Ren geyiği likeni - 52
0604.20.19.00.00  - - - Diğerleri - 52
0604.20.20.00.00  - - Noel ağaçları      Adet 52
0604.20.40.00.00  - - İğne yapraklı ağaçların dalları   - 52
   - - Diğerleri:    
0604.20.90.00.11  - - - Şimşir dalı - 52
0604.20.90.00.19  - - - Diğerleri - 52
0604.90  - Diğerleri:    
   - - Yosunlar ve likenler:    
0604.90.11.00.00  - - - Ren geyiği likeni - 52
0604.90.19.00.00  - - - Diğerleri - 52
   - - Diğerleri:    
0604.90.91.00.00  - - - Sadece kurutulmuş - 52
0604.90.99.00.00  - - - Diğerleri - 52